A belső hőszigetelés alkalmazásának veszélyei

NE HAGYJUK MAGUNKAT FÉLREVEZETNI !


(A belső hőszigetelés alkalmazásának veszélyei)


A társasházban élők bizony igen eltérő anyagi lehetőséggel bírnak. Amíg egyeseknek nem jelent gondot a homlokzati hőszigeteléshez, a nyílászárók cseréjéhez ill. az esetleges épületgépészeti felújításhoz szükséges összeg megteremtése, addig másoknak a közös lakóházi költségek kifizetése is komoly nehézségbe ütközik.

Ez utóbbiak számára csábítónak tűnik egy olyan alternatíva, ami lényegesen olcsóbban ad megoldást a fűtési költségek csökkentésére, különösen akkor, ha a javaslat nem tér ki azon hátrányos következményekre, amik a jóhiszemű felhasználónak és szomszédjainak a jövőben jelentis károkat okozhat.

A beltéri hőszigetelési rendszerek már több évtizede komoly fejtörést jelentenek nemcsak a lakosság, de a hőszigetelő rendszerek fejlesztőinek is. Mivel a belső oldali hőszigetelés csak jelentős kockázatokat és problémákat magában hordozó részmegoldása lehet egy épület hőszigetelésének, ezért alkalmazása csak és kizárólag olyan helyeken jöhetne szóba körültekintő és gondos tervezést, hő-és páratechnikai méretezést követően, ahol más lehetőség nincs a szerkezet hiátbocsátásának a csökkentésére (pl. műemlék jellegű homlokzatok).

Pórul járhatnak tehát azok, akik hisznek a műszakilag megalapozatlan „reklám ízű” csábításnak, s belevágnak egy olyan megoldásba, amellyel több kárt okoznak mint hasznot. Akik pedig szándékosan megtévesztik a felhasználókat azzal, hogy elhallgatják termékeik hátrányos tulajdonságait és alkalmazási korlátait, nemcsak etikai vétséget követnek el.

A Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség (MÉSZ) homlokzati hőszigetelő rendszerekkel (THR) foglalkozó munkacsoportja jelenleg 15 tagot számlál, akik kivétel nélkül a jelentősebb hazai vakolatgyártók és THR rendszergazdák képviselői. A Szövetség alapcéljai között szerepel, a minőség melletti elkötelezettség és az ezirányú egységes fellépés, részben a jól felfogott érdekeik védelme, részben az etikátlan piaci magatartás visszaszorítása céljából.

A MÉSZ tehát ezúton kívánja felhívni, mindazok figyelmét, akik még az épületük hőszigetelése előtt állnak, fontolják meg döntésüket, mielőtt a beltéri hőszigetelő rendszereket ill. panelt alkalmaznák, s amellett, hogy elolvassák ill. meghallgatják a gyártói ajánlást, kérjék el a termék minőségi tanúsítványát is, melyben rögzítve vannak azok az alkalmazási feltételek is, amit esetleg elhallgatnak. Ilyen információ lehet például a termék tűzvédelmi minősítése, az, hogy alkalmazásukhoz elengedhetetlen előzetes hő-és páratechnikai számítás, valamint, hogy nem alkalmazhatók iparosított jellegű épületekben (panelokban).

Milyen kockázatot vállal az, aki a belső hőszigetelést alkalmazza, s milyen hátrányokkal számolhat?

-Folyamatos téli fűtés esetén a hőszigeteléssel ellátott falszerkezet belső falfelületű hőmérséklete hidegebb lesz a hőszigeteletlen állapothoz képest, ami párakicsapódást eredményezhet, mely az egészséget károsító penészképződés előfeltétele

-A hideg térbe kizárt falazat hőingadozása fokozottabbá lesz, mint ha azt külső hőszigetelés védené, ez növeli a falazat hőmozgását, nagyobb igénybevételt okozva a szerkezetnek; az íly módon tartósan 0 C° alá került falrészben fagyáskárok keletkezhetnek

-A belső hőszigetelésekor általában csak a homlokzati fal belső felülete kerül leszigetelésre. Be kell látni, hogy így a csatlakozó födém, valamint az azt körülvevő fi, vagy térelhatároló falazatok nem kapnak szigetelést. Ezek a felületek ebben az esetben potenciális és koncentrált hőhídakká válnak! A belső szigetelés miatt alacsonyabb hőmérsékletű homlokzati falrészhez csatlakozó szerkezetek csomópontjai lehülnek és fokozottabban kezdődhet meg a páralecsapódás az érintett sarkokban, a mennyezet és a padló peremrészein. A páralecsapódás tartós, 5-6 napos fennállása esetén a penészedés is beindul.

-Az előbbi hatás miatt a lakáselválasztó falak csatlakozási élei mentén szintén beindulhat a penészképződés akár a szomszédos lakásban is

-Páratechnikai szempontból alapelv, hogy a külső határoló szerkezetek egyes rétegei ( külső-belső burkolati ill .hőszigetelő rendszerekkel együtt), belülről kifele haladva egyre kisebb ellenállást tanúsítsanak a páraáthatolással szemben. A csak belül alkalmazott EPS lapos hőszigetelő panelek egyes rétegei ezt a szabályt nem tudják teljesíteni maradéktalanul.

-A hőszigeteléssel ellátott falszerkezeteken -csak energia megtakarítás szempontjából-valóban indifferens, a hiszigetelésnek a helyzete, vagyis hogy a falon kívül, belül, vagy szendvics szerkezetként, közbensőleg van-e elhelyezve. Az eredményt csupán a hőszigetelés(ek) összvastagsága ill. az anyagtulajdonságok(hővezetési tényező) határozzák meg. A téli passzív, napsugárzási energia hasznosítása szempontjából azonban, a belső hőszigetelésekkel eltakart szerkezetek (falak, födémek), mint hőtároló tömegek nem vehetik figyelembe, vagyis rontják az adott épület energiamérlegét.

-A belső hőszigetelés miatt a falazat hőtároló kapacitását jelentősen csökkentjük, ezáltal télen romlik a fűtés szabályozhatósága, nyáron pedig az üvegezett szerkezeteken bejutó hőenergia nem tud a falazatokban elnyelődni, s így a légtér hamarabb felmelegedhet , a késleltetés hiányában pedig csökken a természetes szellőztetés lehetősége

-Ezen EPS lapos hőszigetelő rendszerek belső alkalmazhatósága meglehetősen korlátozott az esetleges csepegve égés és a várható füstképződés mérgező hatása miatt. A pontos alkalmazási feltételeket csak szabványos tűzvédelmi osztályba sorolási vizsgálattal lehet meghatározni. Például az „E” tűzvédelmi osztályú minősítésű belső hőszigetelő panel , -ami nem tévesztendő össze az épületek, anyagok tűzveszélyességi osztály az „E” (nem tűzveszélyes ) kategóriájával-nem alkalmazható mennyezeteken és belső falakon, (ha az menekülési útvonalak falazata), továbbá akkor sem, az ilyen módon hőszigetelt épületrész I-III. tűzállósági fokozatú tűzszakaszba esik.

-A szigetelés mögé került elektromos, elektronikai és gázvezetékeket át kell szerelni, a vonatkozó tűzvédelmi és egyéb előírásoknak megfeleljen. A hideg oldalra (szigetelés mögé) került vezetékek és azok szerelvényei esetében számolni kell pára kondenzációval is, amely elektromos vezetékek esetében zárlatosságot is okozhat.

-A belső hőszigetelés területet vesz el a hasznos alapterületből, akadályozza a különböző berendezési tárgyak felerősítését

A HomeFull Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. , mint a HomeCell beltéri hőszigetelő panel gyártója, az alábbiak szerint, félrevezető tájékoztatást ad termékrendszeréről ill. elhallgat az alkalmazásával kapcsolatos fontos információkat:

-A hőszigetelőlap hővezetési tényezőjének pontatlan megadása. A közölt .=0,03 W/mK érték a ténylegesen mért .=0,037 W/mK értékhez képest 23%-kal jobb hőszigetelő minőséget sugall.

-Egy belső oldali 4cm-es EPS lapos hőszigetelés -energiamegtakarítást tekintve-soha nem egyenértékű egy ugyanilyen minőségű 10 cm-es külső hőszigeteléssel, ez fizikai lehetetlenség. Azonos anyagú hőszigetelések között ugyanis csak a vastagságkülönbség okozhat különbséget a megtakarításban. Hőtükrös szerkezeti kialakítás is csak mintegy max. 1 cm-es EPS vastagítással megfelelő hatást eredményezhet, de csak akkor, ha hőtükrös felület légréteggel érintkezik.

-A hőtükörrel kombinált belső hőszigetelő panel páradiffúziós ellenállását közlik, holott az csak a hőszigetelő lapra vonatkozóan µ=40,(egyenértékű légréteg vastagság sd = 1,6m) mivel ez a tényező csak anyagjellemző lehet. A rendszerben dominánsan párafékező réteg a hőtükör részét képezi metalizált polietilén fólia, aminek az ellenállás értéke már µ=100.000 (sd= 20m) nagyságrendet is elérhet. Itt tehát nem teljesül a páraáramlás irányában egyre csökkenő ellenállás elve, ez pedig párakicsapódást ill. az ezt követő penészképződést okozhat.

-A rendszerre az „E” nem tűzveszélyes jelzőt használják , ami igen megtévesztő információ, mert itt a hőszigetelő panelre vonatkozó „E” tűzvédelmi osztályról van szó, ami valójában a legjobban éghető, (s így a legtűzveszélyesebb) besorolás a bevizsgált hőszigetelő rendszereknél.

-A rendszer nedves falakra nem alkalmazható, és párás, vizes helyiségekben is csak akkor, ha felületfolytonos párazáró réteget képeznek rajta. Mennyezeten csak akkor,ha a rendszer vizsgálattal igazoltan legalább D-s2,d0 tűzvédelmi osztályba sorolható. Ezekre való utalás szintén nem szerepel az ismertetőkben
.
-A honlapukon szereplő megtakarítás számítás alkalmatlan a tényszerű fűtésköltség megtakarítás számításra, ami szintén a felhasználók megtévesztését szolgálja.

Összefoglalva megállapítható, hogy a mi éghajlati viszonyaink között, a belső oldali hőszigetelések várható káros következményei miatt (külső falazati szerkezeti rétegek fokozott meteorológiai terheltsége, hőhídveszély, penészképződés, bizonyos esetekben tűzveszélyesség és a faltömeg hőtároló kapacitásának elvesztése), megvalósításuk alapos megfontolást igényel. Alkalmazásukat megelőzően minden esetben javasolt szaktervezővel hő-és páratechnikai ellenőrző számítást végeztetni, s annak eredményeitől függően – nem elhallgatva az esetleges veszélyeket-dönteni az alkalmazásukról, figyelembe véve az egyéb minősítési értékeket is (például a rendszer tűzvédelmi osztályba sorolását).

Forrás: Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség

MESZ_allasfoglalas_belteri_hoszig

111 thoughts on “A belső hőszigetelés alkalmazásának veszélyei

 1. Kerezsi Barnabásné

  Érdeklődöm, hogy egy családi ház utca szintű fűtetlen pince /garázs, mosókonyha, kamra/ mennyezetének szigetelésére alkalmas-e az EPS-70 polisztirol keményhab hőszig lemez? esetleg van e más megoldás. A kiemelt lakószint padoza hideg, A szigetelés javithat e a helyzeten.Tűzveszélyesség szempontjából ajálnható e ez a megoldás?
  Válaszukat köszönöm.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Asszonyom!

   Beltéren történő szigetelésre a polisztirol nem ajánlott esetleges páratechnikai problémák miatt. Helyette álmennyezet készítése javasolt szálas szigetelő anyaggal.

   További Szép Napot
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 2. Balassa Imréné

  Tisztelt Szakértő!
  37 éve épült lapostetős, B30-as téglából készült családi ház. A ház belső mennyezeti szigetelését tervezzük. A tetőn a gerendák között kefni van, erre került kb. 10-20 cm vastag salakréteg,majd betonréteg,2 réteg kátránypapír és 1 réteg gyöngykavicsos kátránypapír. 2005-ben a gyöngykavicsos réteget leszedték, erre került 1 oxidbitumenes és 1 palazuzalékos réteg.
  A mennyezet szigetelésére álmennyezet készítését javasolták, (kőzetgyapot paplan, gipsz karton, esetleg impregnált, párazáró fólia) Attól félünk, hogy penészedni fog, főleg a fürdőszoba. Kérjük tanácsát mi lenne a jó megoldás?
  Válaszukat nagyon köszönöm.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Asszonyom!

   Beltéri szigeteléshez az álmennyezet készítése javasolt, melynél az általános rétegrend bentről kifelé haladva: gipszkarton, párazáró fólia, szálas szigetelő anyag. A fürdőszobánál (konyhánál) impregnált gipszkarton használata szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 3. Juhász Zoltán

  Tisztelt Gál Zsuzsanna!
  Egy régi fafödémes házban lakom 1991 óta. A fafödém sártapaszolással van borítva a padlástérben. 1991-ben lakásátalakításkor úgy gondoltam, hogy kevesebb energiát fogok majd elhasználni a fűtéshez, ha álmenyezetet készíttetek. Ennek a rétegrendje a következőképpen alakult. Belülről kifelé haladva. 5 mm vastag, egyoldalán fehér furnér lemez, majd ezt követi 5 cm vastag Therwoolin hőszigetelő paplan. Párazáró fóliát nem tett a “mester ember”, így a Therwoolin paplan közvetlenül a menyezetre lett felerősítve. Most tervezzük a nyílászárók cseréjét. Hozzátenném, hogy az új ablakokba Aereco légbeömlőket tennénk amelyek a páramennyiség növekedésére nyitnának. Az eddig eltelt 24 év alatt még nem találtunk penészesedést az álmenyezet és a falak találkozásainál, illetve az egész lakásban. Okozhat a párazáró fólia hiánya penészesedést a fentebb említett rétegrend esetében, ha a légbeömlőkkel szerelt új nyílászárókat beépítik?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Zoltán!

   A furnér lemezek többnyire párazáró tulajdonsággal rendelkeznek így nagy valószínűséggel a párazáró fólia kihagyása miatt a nyílászáró csere után nem lesz páratechnikai probléma. Ennek biztos megállapításához páratechnikai mérés szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 4. Gál Attila

  Tisztelt Gál Zsuzsanna!
  Tetőtér oldalfal szigetelést szeretnék javìtani, a meserek csak kevés(10 cm) vastag kőzetgyapot szigetelést raktak a gipszkarton alá. Véleménye szerint vissza kell szedni a gipszkartont, és ki kell pótolni a kőzetgyapot vastagságát, vagy mehet a gipszkarton tetejére a nikecell szigetelés? Én személy szerint a páralecsapódástól, és ez által a penészedétől tartok.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Attila!

   Polisztirol szigetelés használata beltéren nem javasolt esetleges páratechnika problémák kialakulása miatt, így a gipszkarton visszabontása és a szálas szigetelőanyag vastagságának növelése ajánlott, megfelelő rétegrend használata mellett.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 5. Bosnyák Éva

  Tisztelt Szakértő !

  Családi házunk plafonján 5 mm vastagságú polisztirol réteg van felragasztva (belső szigetelés), felette szigeteletlen tetőtér van (betoncserép + nylon fólia). A ház kívülről 4 cm vastag austrotherm szigetelésű. Fatűzelésű kályhánk füstcsö- ve kb. 0,5 méteres szakaszon közel van a mennyezethez (20 cm-re). A téli időszakban forró füstcső fölé tűzálló poli- sztirol ragasztanánk. Mi a véleménye erről a megoldásról, vagy tudna jobbat javasolni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Éva!

   Tűzálló polisztirol nem létezik. Gázkonvektorok és fűtés csövek körüli szigetelésre külön tűzvédelmi szabályok vonatkoznak, melyek eltérőek épületenként és fűtésrendszer típusonként. Legtöbb esetben kőzetgyapotot alkalmaznak előírás és engedély alapján.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 6. szabó tibor

  kedves Gál Zsuzsanna,nekünk egy régi vályog házzunk va,kérdezném hogy erre érdemes e külsö-vagy belsö höszigetelést tenni.üdvözlettel.szabó tibor

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Tibor!

   Ha komfort érzetük alapján vagy takarékossági szempontból úgy ítélik meg hogy szükséges a szigetelés akkor a homlokzat szigetelése javasolt kőzetgyapotos rendszer alkalmazásával légáteresztő tulajdonsága miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 7. Dézsi Dezső

  Tisztelt Gál Zsuzsanna!
  Panelprogram keretében kívülről szigetelték 6 lépcsőházaz bérházunkat 3 éve. Az addig látható penészedés megszünt. Az északra néző szobánk még így is elég hideg. Lehet-e, érdemes -e belülről szigetelni, hogy a hőmérsékletet emelni tudjam pár fokkal. Ha igen milyen anyaggal érdemes?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Dezső!

   Beltéri szigeteléshez gipszkarton szerkezet készítése javasolt szálas szigetelőanyag használatával, a megfelelő rétegrend kialakítása mellett. A szerkezetet csak száraz felület elé lehet elkészíteni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 8. Zoltán

  Kedves Zsuzsa!

  Érdeklődni szeretnék hogy a fürdöszöba ajzatbetont mivel lehet szigetelni?
  Mert hideg burkolást raknánk rá és szeretnénk előtte szigetelni.
  Zoltán

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Zoltán!

   A szigetelést az alábbi rétegrend szerint tudja megoldani: szerelőbeton, lépésálló polisztirol, technológiai elválasztó fólia, legalább 4-5 cm úsztatott betonréteg peremszigetelés kialakítása mellett. Szükség esetén a szerelőbetonra vízszigetelés alkalmazása.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 9. Erményi Tamás

  Kedves Zsuzsanna,

  Tetőteret szeretnék beépíteni, a tűzfal belülről vakolatlan B 30 tégla, kívül nemes vakolat szigetelés nélkül, szigetelést később tervezem. A kérdésem az, hogy a tűzfal belső oldalát lehet-e gipszkartonnal borítani a következő rétegrenddel belülről kifelé: gipszkarton, párazáró fólia, kőzetgyapot szigetelés, téglafal, nemes vakolat.

  köszönettel,

  Erményi Tamás

  Reply
 10. Kedves Zsuzsanna!

  Kedves Zsuzsanna!
  földszintes sorházi nyaralómat szeretném szigetelni belülről a két szomszéd felé (kívülről más szigeteltem drivit rendszerrel) nyáron nincs gond mivel jó az idő, de ősszel max november végéig lejárok hétvégeken és jól esne ha nem lennének oly ridegek a falak. lehetséges belülről eps lapok felragasztása és utána tapétázása? vagy szerezzek be xps lapokat? olaj radiátorral fűtök, és nem lakok ott életvitel szerűen.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Péter!

   Beltéren a polisztirol alkalmazása nem ajánlott esetleges páratechnikai problémák kialakulása miatt. Ezt gipszkarton szerkezetek készítésével, szálas szigetelőanyag alkalmazásával, vagy a TSM Ceramic hővédő (hőszigetelő) bevonattal lehet megoldani, vagy vakolható kőzetgyapotos rendszerrel, légáteresztő tulajdonsága miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 11. Gere Tiborné

  Kedves Zsuzsa!
  Téglaépítésű 1.emeleti gázkonvektoros lakásban lakom I.emeleten.A nagyszobám fala utcai rész, szélső lakás.Csak ezt az utcai falat szeretném belülről szigeteltetni,mert a többi fal már közfal és a másik utcára néző rész végig ablak és nem az utcára néznek.Az ablakokat is kiszeretném cseréltetni műanyagablakokra.
  Köszönöm szépen a segítségét. Geréné

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Asszonyom!

   Beltéren történő szigeteléshez előtétfal készítése szálas szigetelőanyaggal, vagy a TSM Ceramic szigetelő bevonat alkalmazása ajánlott.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 12. Horváth Vilmos

  Kedves Zsuzsanna
  uUj épitésü családi téglaházunk szigeteléséhez kérnék szakmai tanácsot.Kivük 10 cm szigetelo van tervezve ,belül viszont a vakolást ,glettelést szeretném kisporolni egy beltéri 2 cm.es szigeteléssel.Ebbe az irányba kérek szaktanácsot

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Vilmos!

   Beltéren a polisztirol használata nem javasolt esetleges páratechnikai problémák kialakulása miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 13. Kiss Dániel

  Kedves Zsuzsanna!

  A családi házunk tömör téglából (kb 38 cm külső falak) épült a 60-as években. Sem külsőleg sem belsőleg nincs szigetelve és a nyílászárók is régi, fa típusúak. A külső falak meglehetősen hidegek télen, emiatt ezek hőszigetelésén gondolkodunk, de sajnos kívülről nincs rá lehetőségünk. Szeretném kérdezni, hogy milyen megoldást javasolna belülről? Köszönöm!

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Dániel!

   Beltéri szigetelésre a gipszkarton rendszerek (előtétfal, álmennyezet) vagy a TSM Ceramic hőszigetelő bevonat alkalmazása javasolt légáteresztő tulajdonságaik miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 14. Gábor

  Üdvözlöm!

  A házunk mellett közvetlenül a garázsunk található,ami nem fűtött és egyik oldala sincs leszigetelve.
  8-9 év múlva biztosan be szeretnénk építeni…
  De addig a garázs/ház közös fala hideg, mert természetesen a garázsban nincs szigetelés.
  AZt elvetettem, hogy purhabbal felragasztok 5cm nikecellt,mert a beépítéskor azt a ~22.000 forintot kidobhatom az ablakon.
  De ha készítek egy 24mm*48mm-es előtétfalat és abba ursa twp1 szigetelést teszek,majd osb lapot, akkor azt a későbbiekben fel tudom használni.
  A gond viszont az, hogy a garázsból kettő ajtónyílás is van,ami a lakótérbe nyílik:
  1. előszobába
  2. lépcsőházba.
  Az előszobai ajtó sima nikecellel lett befalazva , még az előző tulaj csinálta, a másikat pedig kontár módon befalazták, nagyon sok hézagot és lukat hagyva.
  Rétegrend: gipszkarton, nikecell, ytong fal,ajtólap.
  Én ezt kibontanám és normálisan megcsinálnám, de ha szigeteléssel töltöm ki, mi lenne a helyes rétegrend?
  talán:
  gipszkarton,
  PZ fólia
  ursa twp1
  osb lap ??
  Hálásan köszönöm a választ,a segítséget.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Gábor!

   Az ajtónyílás beépítése úgymond “válaszfalnak” tekinthető, mely esetben nem kell párazárás. Mivel az OSB lap is párazáró tulajdonságú, ezért helyette is gipszkarton használata javasolt. Így a rétegrend az alábbi szerint alakulna: gipszkarton, szálas szigetelőanyag, gipszkarton.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
   1. Gábor

    Üdvözlöm.
    Az ajtónyílás mögött fűtetlen garázs van.
    A fal pedig tartofal.
    Oda 30cm szigetelés van befalazás kellene, de 4-5ev múlva, ha átalakítása időszerű lesz. A falat akkor ki kell bontani és kidobott pénz.
    Csak kellene egy párazár valahogy, nem?

    Még egy kérdés lehet?
    Fa födém esetén a mérnök ismerős azt mondta hogy nem szabadna párazáró fóliát tenni, mert a pz alatt befulled, befogad majd a mennyezet.
    De ha ne teszek, akkor a harmatpont a hőszigetelés között jön létre,nem?

    Reply
    1. Gál Zsuzsanna

     Kedves Gábor!

     Abban az esetben ha párazáró fóliát helyezne el az ajtónyílás beépítésénél akkor a lakótér oldalán kell a gipszkarton és a szigetelés közé.
     A födémnél a párazáró fólia elhagyható abban az esetben ha a szigetelés nem lesz lezárva, így biztosítva van a teljes szerkezet átszellőzése.

     További Szép Napot!
     Gál Zsuzsanna

     Reply
 15. Gábor

  Kedves Zsuzsanna,
  Mit javasolna egy első emeleti tégla társasházi lakas belső hoszigetelesere?
  Külső szigetelés nincs es a fűtés számla miatt valami megoldást kell találnom!
  Elsőre belső hungarocell szigetelésre gondoltam a külső falakra, de azok utan amit olvastam bizonytalan lettem.

  Köszönettel!

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Gábor!

   Beltéri szigetelésre a kőzetgyapotos rendszer vagy a gipszkarton előtét fal készítése szálas szigetelőanyag alkalmazásával javasolt. Ezen kívül a TSM Ceramic szigetelő bevonat alkalmas.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 16. Ádám

  Kedves Zsuzsanna!

  Teljes felújításra került földszinti társasházi lakásom. A külső fal és a mellette lévő épület között kb. 20-25cm-es légrés van.
  A tolóajtós szekrény a hátsó (külső) falra került és most a téli időszakban a szekrény mögötti részen penész jelent meg (főleg a szekrény funér hátlapján).
  A kérdés milyen lehetőségek vannak ebben az esetben? A tolóajtós szekrény a tervezés miatt máshová nem áthelyezhető. Van lehetőség valamiféle belső szigetelésre? Sajnos a legtöbb helyen nem ajánlják ezt a fajta szigetelést, a külsőre viszont helyhiány miatt nincs lehetőség.

  Köszönettel!

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Ádám!

   Beltéri szigetelésre gipszkarton szerkezet készítése szálas szigetelőanyag alkalmazásával, vagy a TSM Ceramic szigetelő bevonatot tudjuk ajánlani.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanan

   Reply
 17. Mihaly Attila

  Kedves Zsuzsa!

  Az én kérdésem az lenne, a tetőtér falainak a szigetelését mivel lehetne megoldani bentről? Én gondoltam egy olyan megoldásra, hogy a 30 cm vastag fal mellé rakok még egy 10 cm vastag habtégla falat ezzel lesz 40 cm vagy az önnők által ajánlót hőszigetelő gipszkarton. Mi a véleménye?

  Köszönőm

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Attila!

   A szegetelést gipszkarton szerkezet készítésével, szálas szigetelőanyaggal ajánlott elvégezni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 18. Incze Krisztián

  Kedves Zsuzsa!

  Adott egy új építésű családi ház, melyet kívülről 12 cm-es grafitos polisztirol rendszerrel szigeteltünk. A házon belül található a garázs, melyben csak a fagyvédelmet elősegítő fűtés üzemel. A garázs két belső falának (30 NF Porotherm tégla) túloldalán szobák találhatók, melyek közül az egyik az északi (ahol kb. 3 fokkal hidegebb van, mint a többiben), illetve egy másik, ahol néhány napja penészesedést véltem felfedezni a sarokban.

  Kérdésem lenne, hogy javasolt a garázs belső falának szigetelése? Ha igen, milyen technikával?

  Köszönöm!

  Üdv,
  Incze Krisztián

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Krisztián!

   Valószínűleg a szigetelés javítana a problémán, melyet kőzetgyapotos rendszer alkalmazásával ajánlott kivitelezni légáteresztő tulajdonsága miatt. Pontos választ csak energetikai mérés alapján lehetne adni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 19. Orosz Peter

  Kedves Zsuzsanna,

  Nehany weboldalon EPS helyett XPS lapok alkalmazasat ajanljak kifelyezetten panelek belteri szigetelesere.

  http://hoszigeteles.strikingly.com/
  http://www.wesselenyi.com/belso-hoszigeteles-xps-lemezzel/

  A cikkek szerint az XPS “nehezen egheto” anyagnak minosul illetve “penészgátló adalékkal kevert ragasztóval felrakott XPS lapok esetén a pára már nem csapódik le a hideg falon, így a penészgomba akár teljesen el is tunhet.”
  A masodik linken azt is megemlitik, hogy “A Magyar Építokémia és Vakolat Szövetség írt állásfoglalást a belso hoszigetelés alkalmazásának veszélyeirol, hátrányairól. Az írás azonban céljával ellentétben hiányos, meg sem említi az XPS technológiát, mint létezo beltéri falszigetelo megoldást, kizárólag az EPS panelek alkalmazásáról ír, mely csak külsoleges használatra ajánlott módszer.”

  Onnek mi a velemenye az XPS lapok alkalmazasarol? Tudom, azt szokta mondani, hogy “beltéren történő szigeteléshez előtétfal készítése szálas szigetelőanyaggal, vagy a TSM Ceramic szigetelő bevonat alkalmazása ajánlott.” Mindezek mellett a fentiekben leirtak alapjan az XPS is jo alternativa lehet?

  Udvozlettel, Peter

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Péter!

   Falra történő ragasztásra az XPS lap nem ajánlott esetleges páratechnikai problémák kialakulása miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 20. Major András

  Kedves Gál Zsuzsanna!

  Az utólagosan épült szoba, szerves része a faháznak. A szobának a padlásterébe nem lehet bejutni a tető kialakítása miatt. Nincs szigetelés felülről, belső szigeteléssel kellene megoldani, de van erre lehetőség? A ház többi része kívülről és felülről szigetelve van!
  Kérem szíves válaszát: András

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves András!

   Álmennyezet szerkezet készítésével szálas szigetelőanyag alkalmazása mellett tudják megoldani beltéren a szigetelést.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 21. Balogh Sándor

  Tisztelt Gál Zsuzsanna!

  Terméskő boltíves falazat szigetelését belső XPS szigetelővel terveztem!
  Az oldalt olvasva felmerült a kérdés, ha a belső szigetelés nem ajánlott,(a válaszok alapján számomra ez ez szürhető le ebben a kérdéskörben.)
  hogyan szigetelhetem le hatékonyan az 50×50 -es terméskő oszlopokat?

  Üdvözlettel
  Balogh Sándor

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Sándor!

   A szigetelést vakolható kőzetgyapot használatával tudja megoldani légáteresztő tulajdonsága miatt.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 22. Stipanovic Lívia

  Kedves Gál Zsuzsanna!

  Kérem tanácsát! Tégla ikerház északi fele lakatlan, a mi lakásunkból vonja el a téli hőt. Mivel tudnánk az ikerszomszéd felől szigetelni a két lakás közti válaszfalat, ami hő és esetleg hangszigetelés is egyben? Köszönöm válaszát.Minden jót kívánok: S . Lívia

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Lívia!

   Gipszkarton előtét fal készítésével, szálas szigetelő (ásvány- vagy kőzetgyapot) alkalmazásával.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 23. Róbert

  Kedves Zsuzsanna!

  Én egy magasföldszinti téglás lakásban lakom. A szomszédos oldalfalat és mennyezetet szigeteltetem le kőzetgyapottal és utána gipszkartonozva lett. Utána fűrészporos tapétával letapétázva utána rá festve diszperzió festékkel. Mellettem és felettem laknak. Viszont a gipszkarton és kőzetgyapot közé párazáró fólia nem lett rakva. Kérdésem lenne, hogy ez mennyire nagy baj. Később lesz e problémám belőle. Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel
  Róbert

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Róbert!

   A párazáró fólia akadályozza meg hogy a lakótérben keletkező pára bejusson a szigetelőanyagba. Azt pontosan nem lehet megmondani hogy okoz-e problémát a hiánya adott beépítés mellett.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 24. Vókó László

  Kedves Zsuzsanna, pár hete tervezgetem tetőtér hideg falainak belső szigetelését. Rengeteg dolog (és ennek pont az ellenkezője) is olvasható a témában a Neten. A fal külső szigetelése gyakorlatilag nincs (Terranova nemesvakolat) a betoncserép héjazat miatti koszorú összekötő betonelemek sem szigeteltek, így szép kis hőhidak vannak. Anno ~1cm -es nikecell belső szigetelést alkalmaztunk a fal hideg érzetének, a hőhidak hatásának csökkentésére. Ezt cserélném most le. A felesleges párát évek óta mobil elszívókkal megoldjuk. A belső szigetelés elsődleges célja a hőérzet javítása lenne, a külső szigetelőrendszer megvalósításáig. Ennek okán kb. 5 cm kőzetgyapot, párazáró fólia, gipszkarton rétegsorra gondoltam.(pl. Rockwool Airrock 50 ND). Várom véleményét, az oldalt nagyon hasznosnak találom.

  Reply
 25. Hegedűs Lajos

  Tisztelt Szakértő!
  30NF téglafalon 10cm-es külső polisztirol szigetelés van, a belső oldalon gipszkarton borítást tervezek, a felfelé hűlő födémre kőzetgyapot szigetelést.A kérdésem a következők lennének:a födém szigetelés rétegrendje jó-e?(gipszkarton-párnafa-párazáró fólia-födém fa gerenda közé és rá 250mm kőzetgyapot szigetelés). A gipszkarton fal rétegrendje megfelelő-e? (10cm EPS szigetelés-30NF tégla fal-párnafa közé 5cm-es ásványgyapot-párazáró fólia-gipszkarton)
  Üdvözlettel:Hegedűs Lajos

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Lajos!

   A rétegrend megfelelő. Minden esetben a párazáró fóliát a szigetelés és a gipszkarton között kell elhelyezni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 26. Kövér Zsolt

  Tisztelt Gál Zsuzsanna!
  Belső oldali hőszigetelésre,megfelelő fém vagy fa szerkezetű előtétfal-szerkezet,szálas szigetelőanyag (kőzetgyapot),párazáró fólia,gipszkarton.Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel Kövér Zsolt

  Reply
 27. Juhász Krisztián

  Tisztelt szakértő!

  Egy műemlék jellegű alagsori lakásban lakom, ahol már eleve küzdök a magas fűtésmentes időszakban 80% feletti párával, és egy helységben a falvizesedéssel. Belsőtéri XPS falszigetelésre gondoltam, mivel a külsőtéri hőszigetelés nehezen megoldható, főként hogy a fal fele a földben van. Az aljzat szigetelését is orvosolni fogom, de a fal ettől függetlenül a földbe van téve szigeteletlenül, így onnan mindig szívni fogja a nedvességet. Más megoldást nem igazán látok a falak penész elleni védelmének, de szívesen fogadom egy szakértő véleményét is a lehetőségekről.

  Üdvözlettel: Juhász Krisztián

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Krisztián!

   Beltéren nem ajánlott a polisztirol szigetelés. Kérje kivitelező szakember helyszíni felmérését az optimális megoldás érdekében.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 28. Bíró Andrea

  Kedves Szakértő!
  Sorházban lakunk , a ház kívülről 8 cm grafitos hungarocellel van leszigetelve.Sajnos van egy falszakaszunk mely sorház jelegéből adódóan a szomszéd terasz fala, a terasz fedett szélfogó üveggel zárt de fűtetlen helység.Ez a fal kb.: 3m hosszú télen nagyon hideg,sajnos a szomszédunk nem hajlik rá , hogy az Ő oldaláról , kívülről leszigeteljük szerencsére nem penészedik a falunk és száraz a ház B30 téglából épült. Érdeklődnék , hogy van-e lehetőség a falszakaszunk(szigetelt saroktól befelé 3m) belső szigetelésére.Szíves válaszát előre is köszönöm!Üdvözlettel:Bíró Andrea

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Andrea!

   Beltéren történő szigetelés gipszkarton előtétfal készítésével, szálas szigetelőanyag alkalmazása mellett lehet megoldani, vagy a TSM Ceramic hőszigetelő bevonattal.
   Árajánlatkérést a szigatech@gmail.com email címre tud átküldeni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Árpád!

   Legalább a 3 cm vastagságot célszerű alkalmazni, a hatékonyságát csak energetikai méréssel lehetne meghatározni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 29. I. Edit

  Tisztelt Szakértő!
  Csúsztatott zsalus (beton) társasház – felső – 4. emeletén lakunk. Sajnos a tető elég rossz állapotú, így néhány helyen átvizesedünk, beázunk ha nagy eső van. Természetesen erre a gyógyírt tudjuk, csak nagyon drága. De a beázástól függetlenül is nagy a páratartalom.A mennyezet közelében a falak tetején, a sarkokban penészesedünk. Ez valószínűleg a hőhíd miatti nedvességlecsapódás miatt van. Valamilyen belső szigetelést tudna ajánlani, segíthet a problémán?
  Köszönettel: Edit

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Edit!

   Az optimális megoldás érdekében kivitelező szakember helyszíni felmérése szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 30. Tóth Annamária

  Kedves Zsuzsa!

  Tömésfal házamon 2014-ben a teljes vakolatot leverték, újra drótozták, pucolták, színezték. Azóta telente minden helyiségben penész jelenik meg, még a legmelegebb szobában is. A falak alulról sosem áztak. Az az érzésem, a vakolat átengedi az eső vizet és ettől a mai “szuper” színezéktől pedig nem szellőzik. Mit javasolna mind külső mind belső szigetelésként?

  Köszönöm!
  Annamária

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Annamária!

   Mindkét esetben a kőzetgyapot szigetelés javasolt légáteresztő tulajdonsága miatt.
   A szigetelésre szilikon vakolat, vagy festék szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 31. Molnár Csaba

  Üdvözletem! Tanácsát szeretném kérni belső szigeteléshez! Tudom hogy ez nem a legjobb megoldás, de külső szigetelésre sajnos nincs lehetőség a közeljövőben. Hálószoba két főfalát szeretném belűről szigetelni gipszkarton előtét fallal, + 10 cm rockwool multirock szigetelő lemezzel. Ez a két fal nagyon hideg,és sajnos penészedési problémák is voltak. Ezek hál isten megszűntek ,mivel beszereztem a párátlanító készüléket, illetve megszüntettük a belső teregetést. Tehát a hőszigetelés miatt,illetve a hangszigetelés végett (szomszéd kutya) lenne erre szükség. 90. években épült házról lenne szó, klinkertégla + b 30 tégla közötte 10 cm beton. Kérdésem az lenne, hogy közvetlenül a falra tehetem e a hőszigetelő lemezt,vagy kellene légrést hagynom a szigetelés és a fal között??? Terveim alapján ez lenne a rétegrend: 10 cm szigetelés, előtétfal szerkezet(cd+ ud profil) , hőtükrös párazáró fólia,illetve impregnált gipszkarton. Köszönöm megtisztelő válaszát! Üdv:Csaba

  Reply
 32. Révész Attila

  Kedves Zsuzsanna!

  2 garázs összenyitásával lakóteret bővítenénk. Az egyik garázs oldala a lakóházzal összeépített.

  Milyen belső szigetelést ajánl? Mi a véleménye az Isotex termékről?

  Köszönettel segítségéért,

  Attila

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Attila!

   Beltéri szigeteléshez gipszkarton szerkezet készítését szálas szigetelőanyag alkalmazásával, vagy a TSC Ceramic hőszigetelő bevonatot tudjuk ajánlani.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 33. Gáspár Magdi

  Kedves Zsuzsanna!
  Lakásvásárlás előtt állok. Panellakást vennék, azt hiszem csúsztatott zsalus. Sajnos a panelprogramban nem vett részt, így nincs szigetelve.A lakás több oldalon utcafronti, ezért aggódom a fűtésszámla és a hideg miatt. Szeretném megtudni milyen egyszerűbb, utólagos szigetelési technikával lehetne megoldani ezt a helyzetet.Természetesen nem szeretném, hogy penészesedjen.Köszönöm Gáspár Magdi

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Magdi!

   Belső szigeteléshez a TSM Ceramic hőszigetelő bevonatot tudják alkalmazni, vagy gipszkarton szerkezet készítését szálas szigetelőanyag alkalmazásával.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 34. Nj

  Tetőtéri szobáink hidegek es utólagos szigetelésen gondolkozunk.
  Cserép fedés alatt párazáró fólia alatta 20 cm szigetelés hőtükrös fólia es gipszkarton a sorrend kívülről befele.
  Lenti szinten 23 fok fent 17 fok. A gyereket akinek szántuk a szobat nem tudjuk felköltöztetni.
  Mit tehetünk utolag?

  Reply
 35. Káplár Károly

  Kedves Zsuzsanna!

  90-es évek elején készült pincézett ház pince részében lesz kialakítva egy kozmetikai szalon. A belmagasság 2.7 méter. Kívülről kb. a feléig ér a földréteg. A szigetelendő fal 40 cm tömör beton. Sajnos a falak nem derékszögűek, és a függőlegesben is van 5-6 cm. Fal felülete elég rücskös. Kívülre 5 és 10 cm EPS gondoltam. Belülre a falak egyenetlenségének kijavítására gipszkarton előtét falat, párazáró fóliát és 5-10 cm szigetelést terveztem. A kérdésem az lenne, hogy Ön szerint belülre EPS-t vagy kőzetgyapotot rakjak. EPS tűzveszélyesebb, de kevésbé érzékeny a párásodásra. Kőzetgyapot tűzálló, de párásodás esetén rongálódhat. Ha belül párazáró fólia kerül, és kívül EPS, akkor a fal ki tud majd szellőzni?
  Válaszát várva köszönettel: Káplár Károly

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Károly!

   Beltéri szigetelésnél optimálisabb a szálas szigetelőanyag alkalmazása. A polisztirol párazáró tulajdonságú, így ha a homlokzatra az kerül akkor a fal szerkezet átszellőzése nem valósul meg.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 36. Gyenes Ferenc

  Tisztelt szakértő!

  A házam 6cm-es grafitos szigetelést kapott,nyílászárók műanyagra kicserélve,födémen 10-es kőzetgyapot van. A ház lábazata terméskő.A szobák parketások,nincs vízzáró szigetelés,ezért a hideg falak sarkainál penészedik. Érdeklődnék, hogy a lábazatot mivel és mekkora vastagságú szigeteléssel lenne érdemes szigetelni?Kérdésem még,a szigetelés után megszűnik a penészedés,vagy a parkettát is fel kell szedni és alászigetelni?

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Ferenc!

   A lábazat szigeteléséhez az XPS zártcellás polisztirol javasolt. A vastagság kiválasztásában szerepet játszik a homlokzat is, mert a lábazat vagy negatív vagy azonos síkban optimális. A kivitelezés megoldást jelenhet a problémára, pontos választ csak energetikai mérés alapján lehetne adni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 37. Tóth Zoltán

  Tisztelt Hölgyem!
  Lakóházunk egyik északi szobáját szeretnénk belülről szigetelni,mert nagyobb radiátor már nem fér el.
  Gipsz karton falat tervezünk,légréssel köztük..kell még valami szigetelő anyag is,és ha igen,milyen sorrendbe közé?
  Várom válaszát,szép napot Tóth Zoltán

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Zoltán!

   Táblás ásvány- vagy kőzetgyapot alkalmazása javasolt. Előtét fal esetében a gipszkarton és a szigetelés közé párazáró fólia elhelyezése szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 38. Nagyné Zsuzsa

  Kedves Zsuzsanna!
  Kisméretű, 1,5 vastagra épített tömörtégla falú házat vettünk. Teljes nyílászáró csere volt. A külső falakat szigeteltük, idén fogjuk a lábazatot is szigetelni. Nálunk is probléma az északi szoba fal alján a páralecsapódás, penészesedés.
  1 – milyen anyaggal szigeteljem a lábazatomat, ha csak 5 cm- vagy az alatti vastagság lehetséges…?
  2 – az északi szoba falát még belső szigeteléssel érdemes-e ellátni?
  Válaszát köszönöm!

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Zsuzsa!

   A lábazatra XPS szigetelő lemez használata javasolt zárt cella szerkezete miatt. Amennyiben ez után sem szűnik meg a probléma belső szigetelésként a TSM Ceramic hőszigetelő bevonat alkalmazható.

   További Szép Napot!
   GÁL Zsuzsanna

   Reply
 39. Mátyás

  Tisztelt Uram/Hölgyem!

  A spejzunkat(fűtetlen), és a fürdőszobát határoló 10 cm válaszfal téglából készült falat szeretném leszigetelni xps lappal. Érdeklődnék a kivitelezéséről, és annak buktatóiról (ha vannak).

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Mátyás!

   Beltéren nem ajánlott a polisztirol szigetelés esetleges páratechnikai problémák kialakulása miatt.
   Helyette vakolható kőzetgyapot használata célszerű légáteresztő tulajdonsága miatt. A lapokat ragasztás után dűbelezni kell, majd az üvegszövetháló beágyazása után lehet a végfelületet (p. festés) kialakítani.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 40. Ági

  Kedves Zsuzsa!

  Most újítanánk fel a vett társasházban lévő lakásunkat, egy szoba szélső és hideg is lehet, az ISOTEXET ajánlották, mi a véleménye? Továbbá lehet-e mással is szigetelni nem párásodik be, mert azt mondták belülről nem lehet szigetelni, mivel penészedni fog. Előre is köszönöm a válaszát.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Ági!

   Belső szigetelésre gipszkarton előtét fal készítése szálas szigetelőanyag alkalmazásával, vagy a TSM Ceramic hőszigetelő bevonatot tudjuk ajánlani.
   Árajánlatkérést a szigatech@gmail.com email címre tud átküldeni.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 41. Tóth Lajos

  Kedves Zsuzsanna!
  Fűtetlen lapostetős garázsom mennyezetét szeretném belülről leszigetelni. A mennyezeten csak a gerendák alsó oldalai látszanak, ahhoz milyen rögzítéssel tudnék szigetelőlapokat rögzíteni (XPS 3cm-es lapokra gondoltam).

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Lajos!

   Fához poliuretán ragasztóhabbal, és mechanikai rögzítésként szigetelés rögzítő tárcsa és facsavar alkalmazásával.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 42. Horváth Sándor

  T. szakértő !
  n
  Tetőtér jellegű lakásban lakunk , anno gyengén szigetelték a tető és a lakótér közötti részt . Belülről faforgács lap , azon polifol , azon tapéta van , a lakótér fölött ki lett alakítva a felső padlásszoba , de ez sem tökéletes szigetelésű ( ezt nem lakjuk , a feljárat le van fedve ) Sajnos a belmagasság miatt álmennyezet kialakítása nem lehetséges . Ön mit javasolna ?
  Köszönöm a választ !
  üdv : Sándor

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Sándor!

   A padlásszobában könnyűszerkezete kialakításával, szálas szigetelés alkalmazása mellett lehetne a szigetelést megoldani.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 43. Szendrey Júlia

  Kedves Zsuzsanna!
  Segítségét szeretném kérni, az alábbiakban. Házunk kívülről 10 cm-es szigetelést kapott, s a padlásfeljáró (kívülről műanyag ajtóval)” alatti térben a lakótéren belül a WC kapott helyet, ami így egy kicsi ferde falú, fűtetlen helyiség (egy kicsi szellőzőnyílás a padlástér felé van). A külső szigetelés óta elviselhetetlen mértéket öltött főleg a ferde falon a penész. Ez a fal régi módszer szerint egy deszkafalra szalmával tapasztott stukatúr, amit most eltávolítunk. Ön szerint a deszkafalat is el kell távolítanunk (gondolom átjárta azt is a penész), vagy esetleg kezelhető valamilyen szerrel, s akkor arra kerüljön kőzetgyapot majd gipszkarton? Kell-e valahova párazáró fólia? Illetve ha el kell távolítani a deszkát is, akkor a padlás felé milyen anyag kerüljön a deszkalépcső alá, újabb gipszkarton, vagy más, merevebb anyag? A padlástér, illetve a tető semmivel nem szigetelt (hagyományos cserép, léceken, fólia nélkül)

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Júlia!

   Abban az esetben ha a deszka is szennyezett ajánlott annak eltávolítása és cseréje (fából). Gipszkarton szerkezetet csak penész mentes és száraz felületre lehet készíteni. A szigetelés és a gipszkarton közé párazáró fólia elhelyezése szükséges. Esetlegesen a födém szigetelése javíthatna a helyzeten. Optimális megoldás érdekében energetikai mérés vagy helyszíni felmérés lenne szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 44. Szokolyi Róbert

  Tisztelt Szakértő!
  1980 -ban épült,tégla társasházi lakást szeretnénk megvásárolni,de ugy érezzük,hogy beltéri szigeteléssel nagy fába vágjuk a fejszénket..!Kivülröl -a lakók nem fogtak össze ezidáig-nem megoldható a szigetelés..igy BELÜLRÖL KELL SZIGETELNÜNK…SARKI,RÁADÁSUL ÉSZAKI FEKVÉSÜ SZOBA ÉS AZ AFELETTI TETÖTÉRI SZOBA LENNE A SZIGETELÉS TÁRGYA..Természetesen csak azon falak,amelyek “külvilággal találkoznak”..Valahol “spec.penészgátlós ragasztóba ágyazott XPS lapkat ajánlottak”,más fórum “kockázatosnak” minősisti ezt a módszert…Ha radiátoros fütésre cseréljük le az eddigi konvektort,nos,ön tud mondani megfelelö megoldást szigetelésre??
  köszönettel: Róbert

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Róbert!

   Beltéri szigetelésre a polisztirol nem ajánlott esetleges páratechnikai problémák kialakulása miatt. Gipszkarton szerkezet készítését tudjuk ajánlani szálas szigetelőanyag alkalmazása mellett, vagy a TSM Ceramic hőszigetelő bevonatot.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 45. Lefler Mónika

  Kedves Zsuzsanna!

  Mi egy társas házi lakást vennénk meg aminek az egyik szobája falát szeretném belsőleg leszigetelni, hogy melegebb legyen az a rész ,mert az a fal az épület bejáratánál a folyosó részen van és onnan nem védett . Mit javasol ,hogy hogyan csináljuk meg ? Válaszát előre is köszönöm !

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Mónika!

   Beltéri szigeteléshez gipszkarton szerkezet készítése ajánlott szálas szigetelőanyag (pl. kőzet -vagy ásványgyapot) alkalmazásával.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 46. Attila

  Kedves Zsuzsanna!
  Egy olyan külső falat szeretnék belülről szigetelni, ami 20 cm ytong, külső oldalán 7 cm EPS van. Gipszkarton szerkezet szálas szigetelőanyaggal jó megoldás lehet?
  Köszönöm
  Attila

  Reply
 47. oláh valéria

  Tisztelt Szakértő!

  Egy vályog tégla házat újítunk és a belső falakat cseréplécre rakott gipszkartonnal burkoljuk ami alatt mennek a villanyvezetékek.A ház kívűlről később kap majd valamilyen szigetelést.A kérdésem kell a gipszkarton közé szigetelés ha igen milyen valamint ha nem kell milyen szigetelőanyagot tanácsól kívülre.

  Tisztelettel:Vali

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Valéria!

   A fal szerkezetét tekintve a homlokzatra kőzetgyapotos szigetelés javasolt légáteresztő tulajdonsága miatt.
   Célszerű a gipszkarton mögött is szigetelni, melyhez táblás ásvány- vagy kőzetgyapot ajánlott. A gipszkarton és a szigetelés közé párazáró fólia elhelyezése szükséges.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 48. Szilvasi Jozsef

  Kedves Zsuzsanna!
  ’90-ben épült csaladihaz tetoteri beepitesu szobak ferdesiku reszenek szigeteleset szeretnem utolag növelni.Retegrendje beulrol kifele haladva,vakolat,nad ,stukaturdeszka,parazaro folia,gerendak kozotti 10cm-esuveggyapot,paraatereszto folia majd a cserép fedes.Mit javasolna a belülről történő szigeteles novelesere.
  Valaszat elore is megkoszonve Tisztelettel Szilvasi Jozsef

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves József!

   Gipszkarton szerkezet készítése szálas szigetelő anyag alkalmazása mellett, vagy TSM Ceramic hőszigetelő bevonatot tudnánk ajánlani.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 49. Szilárd Lázár

  Kedves Zsuzsanna!

  Egyik, kívül, belül szigeteletlen, régi, tégla-terméskő falakkal megáldott szobámat szeretném műkőhatású térré kialakítani, mely egy barlanglakást imitál. A falak nem lennének egészen síkban, lekerekítések, kiugrások, beépített szekrénykék, polcok tarkítanák, mint az igazi barlangok falait… kellő megmunkálás után, persze. :) Én a hungarocellre gondoltam, ami faragáson, felületkezelésen esne át… Itt olvasgatva, belső szigetelésnek minősül a rettegett anyag, ami ebben a formában nem szerencsés. Milyen megoldást javasol? Esetleg cementes vakolattal bevont hálószerkezet elképzelhető lenne? Válaszát előre is köszönöm

  Reply
 50. Balogh Tibor

  Házgyári panel épületben lakom, két szobás lakásban. Mindkét szobának két külső fala van, ezért télen a szobák hidegek. A közös képviselő szerint nincs anyagi fedezet az épület külső szigetelésére.
  Minkét szoba belső két falát szeretném belül szigeteltetni.
  Érdemes belekezdeni? Ha igen, akkor milyen burkoló anyag kell hozzá, hogy a fal és a szigetelés között ne keletkezzen penész.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Tibor!

   Belső szigeteléshez gipszkarton szerkezet készítése szálas szigetelőanyag alkalmazásával ajánlott.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 51. Oszkár

  Kedves Zsuzsanna!

  Vegyesfalazatú ház “utolsó” szobájának egyik falát gondoltuk szigetelni. Nagyjából déli fekvésű “telifal” (nincs ablak, víz- és fűtésvezetés benne nem fut), a szemben lévő falon az ablak (alatta fűtőtest) van. Egyik merőleges fal a ház további részét, a másik a fűtetlen folytatást határolja.
  Érdemes-e csak ezt az (amúgy száraz) falat szigetelni belülről, elérhető-e magasabb belső hőmérséklet ezáltal, milyen mód javasolt, milyen veszélyei vannak (különös tekintettel a penészedésre)?

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Oszkár!

   Beltéri szigetelésnek a TSM Ceramic hőszigetelő bevonat, vagy gipszkarton szerkezet készítése, szálas szigetelőanyag alkalmazásával ajánlott légáteresztő képességük miatt. A fűtetlen határoló fal miatt esetlegesen páratechnikai probléma alakulhat ki.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 52. Rita

  Jo napot!

  Párommal hazvasarlas előtt állunk es belebotlottunk egy belső szigeteléssel ellátott házba Magyarországon.

  Falai szimpla téglából épültek kötésben, belül kozetgyapot szigetelést kapott, gipszkartonok femsinekre vannak erősítve. Az új villanyvezetékek itt futnak valamint a plafonban infra futofolia fűtés van. Parazaro réteg nincs a gipszkarton es a szigetelés közt, azonban a kulso fal szinten szigetelt 10 centis hungarocell szigeteléssel. Mivel a haz frissen lett befejezve, igy nyilvan parasodasra, nedvesedesre utalo jelek (még) nincsenek.

  A kérdésem a következő, mekkora problémát okozhat a fólia hiánya ebben az esetben? Később pótolható ha szükséges? A folia futes a mennyezetben van ott a kozetgyapot es a folia kozt hotukor van elhelyezve.

  Angliában élünk es itt minden haz így készül. Vekony tégla, belülről kozetgyapot es gipszkarton fóliával még nem talalkoztunk (furas faragas kozepette semmikép) es peneszedessel sem talalkoztunk (csak az ablakok korul, de a haz nincs is egesz nap futve). Igaz, a klima mas es a homerseklet ingadozas a napszakok es evszakok kozt Magyarországon sokkal nagyobb, mint Angliában, azonban az eso mennyisége es páratartalom is alacsonyabb…

  Köszönettel,
  Rita

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Rita!

   Általános rétegrend álmennyezet és előtétfal esetében: belső burkolat, párazáró fólia, szálas szigetelőanyag.
   Válaszfalak esetében nem kell párazáró fólia.
   A kivitelezés módja befolyásolhatja, hogy a fólia hiánya okoz-e problémát.
   A fólia a gipszkarton visszabontásával pórolható.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply
 53. Tamás Kós

  Azt szeretném kérdezni,hogy nemrég vettünk egy nyeregtetős 80′as építésű házat. A tetőtéren belűl van egy kocka alakú szoba régebbi tipusú pozdorja falakkal lapos fedéllel. Amit kívülről a padlástérben majdnem körbe lehet járni és a tetejére is felkúszható, csak egy oldala kapcsolódik a tűzfalhoz amin ablak van. Jól meg van ácsolva valószínűleg játszó szoba volt a gyerekeknek (nem télen).
  Most vendég szobát szerenénk belőle kialakítani alkalmit de fűthetőt.
  Ezt szeretném leszigetelni.
  Magamtól azt csinálnám,hogy belűlről szigetelném ezt a pozdorja kockát-szobát.
  Tehat úgy hogy gipszkarton,párazáró,párnafa 10 cm, közé szálas 10 cm-es szigetelés és a pozdorja amihez fogatnám az egészet.
  Vagy cseréljem meg? És kívül szigeteljem a pozdorját?
  Tehát pozdorja,pz fólia, szigetelés egy oldala szabadon a szigetelés.
  Vagy gipszkarzon, párazáró,a meglevő pozdorja, aztán szigetelés? Jó volna ha a gipszkarton belűl lenne gondolom mert a pozdorját nem tudom festeni.
  Vagy valami más verzió vagy sorrend vagy anyag? Elég e a 10 cm-es szigetelés vagy a pozdorja+10 cm szig. már jó meleg télen is.
  Köszönöm válaszát.

  Reply
  1. Gál Zsuzsanna

   Kedves Tamás!

   A belső szigetelés optimálisabb lenne a leírt rétegrendben: belső burkolat, párazáró fólia, szálas szigetelőanyag.
   A szigetelés szükséges vastagságát csak energetikai méréssel lehetne meghatározni, mert azt több tényezős befolyásolja.

   További Szép Napot!
   Gál Zsuzsanna

   Reply

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*


5 + = tíz

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>