Hova – milyen típusú legyen a hőszigetelés

Az építőanyag-gyártók, -forgalmazók, -kereskedők óriási választékban kínálják a különféle hőszigetelő anyagokat. A tervezők, a kivitelezők csak kapkodják a fejüket és tanácstalanok, hogy milyen alapon válasszák ki az adott épületszerkezethez megfelelő hőszigetelő anyagot. Ahhoz, hogy ez a döntés megalapozott legyen át kellene tekinteni valamennyi gyártó tájékoztatóját, alkalmazástechnikai útmutatóját, honlapját. Erre általában nincs idő – a meglévő tapasztalatok és az ár alapján választ többség. Nagyon sokszor hibás a döntés, hiszen legtöbbször a legolcsóbb. hőszigetelő anyagot választják, ami természetesen az adott épületszerkezet hőszigetelésére nem a legmegfelelőbb. A téli hideg miatt az épületek sokaságában jelentkezik páralecsapódás, penészesedés, továbbá magas az energiafogyasztás és jelentősek az épületkárok is. A különböző épületszerkezetek hőszigetelését alapvetően az határozza meg, hogy az adott épületszerkezet kéthéjú vagy egyhéjú, azaz rendelkezik-e átszellőztetett légréssel, vagy sem. Az épületfizikában is érvényes a "hasonlót a hasonlóval" elv, azaz:

- az egyhéjú (zárt) épületszerkezetekben zárt pórusú, zárt cellaszerkezetű hőszigetelőanyagokat, amíg
- a kéthéjú, átszellőztetett épületszerkezetekben nyílt pórusú, nyitott szálszerkezetű, átszellőztethető hőszigetelő anyagokat célszerű alkalmazni.

Előzetesen néhány megállapítás:


- A hőszigetelő anyagok javasolt alkalmazási területeinek meghatározásánál tűzvédelmi szempont, hogy a kéthéjú, légréteges szerkezetbe a könnyebb tűzterjedés miatt csak nem éghető hőszigetelő anyag építhető be.
- Belső oldali hőszigeteléssel, mint hőszigetelt épületszerkezettel nem foglalkozunk, mert ennek csak szakember által, körültekintően megtervezett, indokolt esetben van létjogosultsága. Általánosságban kijelenthető, hogy folyamatos használatú épületekben a belső oldali hőszigetelés alkalmazása mind épületfizikai, mind komfortérzeti okokból tilos!
- Az épületek hőszigetelése során célszerű minél kevesebb hőszigetelőanyag-fajtát alkalmazni, de a fajtán belül többféle típus is alkalmazható, az igénybevételeknek megfelelően. Így áttekinthetővé válik az épület hőszigetelő rendszere, megkönnyíthető mind a tervező, mind a kivitelező és a műszaki ellenőr munkája is. Az előző pontok alapján sorra vesszük, hogy a különböző épületszerkezetekhez milyen hőszigetelő anyagok javasoltak.

Lábazati hőszigetelés


Ha a lábazat vízszigeteléssel nem védett, akkor csak zárt cellaszerkezetű, fagyálló extrudált hőszigetelő lapok (XPS) illetve formahabosított expandált hőszigetelő lap alkalmazható. Ezek a hőszigetelő anyagok általában színükben eltérnek a nem fagyálló, fehér színű  (EPS) hőszigetelő lapoktól.

Talajon fekvő padló hőszigetelése


Csak a megfelelő nyomószilárdságú, tömbhabosított vagy formahabosított expandált polisztirol hőszigetelés (EPS), illetve extrudált polisztirolhab hőszigetelés (XPS) hőszigetelő anyagok beépítése javasolt.

Pincefal szigetelés


Itt nem csak a hőszigetelésre kell koncentrálni. Elsősorban olyan anyagok javasoltak a pincefalak külső oldali hőszigetelésére, amelyek a talajnedvesség elleni szigetelés mechanikai védelmét is ellátják. Ezek a zárt cellaszerkezetű extrudált hőszigetelő lapok (XPS)

Pincefödém hőszigetelése


Hőszigetelésként a pincefödém alsó oldalán vakolható expandált hőszigetelő polisztirolhab (EPS), vagy szerelhető, üvegfátyollal társított kőzet- vagy üveggyapot hőszigetelés beépítése javasolt.A födém felső oldali, esetleges lépéshanggátló hőszigetelés úsztató rétegének hőszigetelő képességét a pincefödém hőátbocsátási tényezőjének számításánál célszerű figyelembe venni.

Árkád feletti födém hőszigetelése


A hőszigetelés a pincefödémnél leírtak szerint történik, de a hőszigetelést vakolni, vagy burkolni szükséges. A hőszigetelési vastagság azonban jelentősen nagyobb legyen, mint a pincefödémek esetén, hiszen a téli külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a fűtetlen pincében.

Külső fal utólagos hőszigetelése


Ha a falazóelem önmagában is a szabványnak megfelelő hőszigetelő képességű, akkor a falazatot külön már nem kötelező hőszigetelni. A falazat homogén hőszigetelő képességét elősegítheti a hőszigetelő falazóhabarcs vagy a méretpontos falazóelemek használata, amit habarcs helyett lényegesen vékonyabb ragasztóval lehet összeilleszteni. Az önmagukban nem megfelelő hőszigetelő képességű falak esetében jelentős javulás érhető el vakolt vagy burkolt hőszigetelő anyagok alkalmazásával. A vakolt expandált polisztirolhab hőszigetelés(EPS) a nagyobb tömegű falazatoknál a páraáteresztő, vakolt kőzetgyapot valamennyi falazati anyagnál alkalmazható.
Az átszellőztetett, légréteges szerelt homlokzatok vázszerkezete között a kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelés alkalmazható. Az előtétfalas homlokzatkialakítás mind az átszellőztetett hőszigetelés, mind az átszellőztetett légréteges megoldásban, téli nyári időszakban egyaránt rendkívül kedvező megoldást nyújt.

Kőzetgyapot vagy polisztirol szigetelés legyen ?


„Lélegző falak”
- ez a kifejezés bár nem műszaki fogalmat takar, gyakran alkalmazzák. Egy nemrég megjelent tanulmány szerzői utánajártak, hogy mit értenek a kifejezés alatt annak használói.  Kiderült, hogy a „fal lélegzésén” azt értik, hogy a pára a helyiségből diffúziós úton, a külső falon keresztüli távozik. Ezt hasznosnak tartják, mivel így a helyiségben nem tud a pára feldúsulni, és így elkerülhetőnek gondolják ennek kedvezőtlen következményeit (belső kondenzáció, penészesedés és gombásodás). A pára – ez fizikai tény – diffúzió révén a parciális nyomáskülönbség hatására átjuthat a külső határoló falakon. Az is tény, hogy ennek a nagyságát bizonyos mértékben „irányítani” lehet a tervezés és/vagy hőtechnikai korszerűsítés folyamán. A tanulmány szerzői* vizsgálatot végeztek, melynek során a különböző külső léghőmérséklet mellett fellépő diffúziós és szellőző levegővel távozó páraáramokat vetették össze. A számításokat egy 65 m2-es, négy személy által lakott lakáson végezték el, amely külső határoló falai 25 cm vastag tömör téglából készültek, és összes felülete (az ablakok beszámítása nélkül) 30 m2. Az irodalmi értékek alapján, a használat során óránként 300 g pára termelődik a lakásban. A számítások során 3 variációt elemeztek:
• nem hőszigetelt falak,

• 12 cm vastag polisztirolhabbal hőszigetelt falak,
• 12 cm vastag ásványgyapotból készült lemezekkel hőszigetelt falak.

Az eredmények azt mutatják, hogy a távozó nedvesség elenyésző része jut a határoló falakra, mivel majdnem az egész kilépő nedvességet (több mint 97%-ot) a szellőzés távolítja el még akkor is, ha a légcsere mértéke csekély. Ha a légcsere legalább átlagos mértékű, a lakóhelyiségekből eltávolított pára legfeljebb 1%-a diffundál át a külső falakon keresztül. A hőszigetelő anyag fajtájának nincs számottevő befolyása erre, a különbség esetünkben nem haladja meg a 4 g/h értéket. Itt jegyezzük meg, hogy az egészségügyileg szükséges légcsereszámot lakóépületeknél 0,5 h-1-nél kisebbre nem vehetjük.

Hőhidak


Koszorúk, nyílásáthidalók, vasbeton pillérek hőszigetelésére az extrudált polisztirolhab hőszigetelés (XPS) vagy a formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelés megfelelő anyag, ráadásul zsaluzatba helyezhető és vakolható. Üregeknél, hézagoknál a hőszigetelő anyagokkal szemben követelmény a jó térkitöltő képesség.

Lapostető hőszigetelés


Az egyhéjú tetőszerkezeteknél használt anyagokkal szemben nemcsak a hőszigetelő képesség fontos követelmény, hanem a lépésállóság is. A lejtésadó hőszigetelő rétegként elterjedt a monolit könnyűbeton és habcement, de a lejtésbe vágott expandált polisztirolhab hőszigetelés és a kőzetgyapot hőszigetelés is jó választás. Eltérő terhelésnek és igénybevételnek kell megfelelniük a nem járható és a hasznosított lapostetők (terasztetők, zöldtetők, parkolótetők) esetében alkalmazott hőszigetelő anyagoknak, ezért a megfelelő nyomószilárdságú anyag kiválasztása követelmény. Egyenes rétegrendű lapostetők hőszigetelésére a lépésálló üveggyapot hőszigetelés, kőzetgyapot hőszigetelés vagy az expandált polisztirolhab hőszigetelés alkalmazható.
Fordított rétegrendű lapostetők hőszigetelésére kizárólag egy rétegben fektetett extrudált polisztirolhab hőszigetelés alkalmazható. Tetőfelújításoknál elsősorban a kőzet vagy üveggyapot hőszigetelés alkalmazása javasolt, mivel a nyitott szálszerkezet kiegyenlíti a nedves rétegekben keletkező páranyomást. Kéthéjú tetőszerkezeteknél az átszellőző légréteg miatt az átszellőztethető kőzet- vagy üveggyapot hőszigetelés alkalmazása indokolt. Ez esetben a lépésállóság nem követelmény.

Magastető hőszigetelés


A padlásfödémen alkalmazott hőszigetelő anyag fajtáját és típusát alapvetően meghatározza a födém anyaga (fafödém vagy szilikátbázisú), illetve hogy a padlás járható vagy sem. Fafödémeken tilos párazáró jellegű polisztirolhabot vagy párazáró jellegű fóliát, illetve burkolatot alkalmazni! Nem járható padlásfödémek esetén a kőzet- vagy üveggyapot filc hőszigetelés beépítése páraáteresztő póruszáró fóliával letakarva javasolt.
Tetőtér-beépítés esetén a ferde szerkezet a következőképpen hőszigetelhető:
- A szarufák feletti hőszigetelésre csak speciális, nagy nyomószilárdságú poliuretánhab szigetelés, extrudált polisztirolhab szigetelés vagy kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazható.
- A szarufák közötti hőszigetelés esetén általánosan elterjedt volt a kőzetgyapot vagy üveggyapot hőszigetelés felette pedig az átszellőztetett légréteg. Ma már a szarufák közeit kőzet- vagy üveggyapot hőszigeteléssel kitöltik, és a szarufa alsó síkján, a vízszintes váz között már második réteg kőzetgyapot, vagy üveggyapot hőszigetelés is készül. A hőszigetelés felső síkján páraáteresztő, póruszáró réteget építenek be, amíg a belső oldali hőszigetelés alsó síkján helyezkedik el a párazáró réteg.

Szerelt fal- és tetőpanelek


Az egyhéjú panelek általánosan elterjedt hőszigetelő anyaga a poliuretánhab hőszigetelés, a kéthéjú panelek esetén pedig a kőzetgyapot hőszigetelés vagy üveggyapot hőszigetelés, belső oldalukon párazáró réteggel.

923 thoughts on “Hova – milyen típusú legyen a hőszigetelés

 1. Dr. Szabó Mária

  Tisztelt Sziga-Tech !

  Régi típusú fagerendás sártapasztású födémre szeretnénk a padlástérbe szigetelést . Kinéztük az alukasírozott üveggyapot szigetelést, úgy gondoljuk, hogy nemcsak benntartja a hőt, de véd is nyáron az alu felület a felmelegedéstől.
  Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen felületre is alkalmazható.

  Kérem adjanak tanácsot.

  Üdvözlettel:

  Szabó Mária

  Reply
 2. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Hölgyem!

  Köszönjük a megkeresését. Természetesen az ön által említett alu kasírozott üveggyapot megfelel erre a célra, még hozzá a következő rétegrendbe.

  Az alu kasírozással lefelé fektetjük az üveggyapotot, majd ennek a tetejére terítünk egy páraáteresztő hőtükrös fóliát.

  Vagy…

  Reflex TÉL hőtükrös fóliát felterítünk a födémre, erre következik a sima tekercses üveggyapot (természetesen nem alu kasírozott) és ezután ugyan úgy egy SOLFLEX lélegző hőtükrös fóliát terítünk, ami páraáteresztő.

  Reply
 3. Szabó László

  Tisztelt Hölgyem!
  felesleges alukasírozásos üveggyapotot vagy hőtükrös fóliát alkalmaznia az üveggyapot alá. ezek feldúsítják a födém páratartralmát, csökkentve ezzel saját höszigetelőképességét.
  az üvegygapot alá tehát ne tegyen semmit, fölé tehet sima páraáteresztő vagy hőtükrös páraáteresztő fóliát, bár a hőtükörnek nincs különösebb jelentősége.
  tisztelettel:
  Szabó László

  Reply
 4. Kertész János

  Tisztelt Sziga-Tech!

  A tetőtérbeépítésünk felül vízszintes, majd rézsútos pozdorja lapokból áll, mely közvetlenül a 10cm-es gerendákra van felerősítve. A tetőtérnek van 150cm-es függőleges felülete is (alul), mely beljebb van mint a külső fal, és tömör téglával van határolva. Jelenleg a tetőtérbeépítés kátránypapír csíkokkal van leterítve a padlástérben. Erre a pozdorjára megfelelő-e a Reflex-Tél+ 10cm kőzetgyapot kombo?

  Köszönettel:

  Kertész János

  Reply
 5. Hudak

  Tisztelt Sziga tech!!

  Szeretném kérdezni,hogy északi hideg falunk penészedik(penészedett).Pára lecsapódás miatt semmit sem rakunk erre a falra. Szeretnék gipszkartonra váltani-fa szerkezet jó-e-mi lenne a megfelelő szigetelő-fürészporos tapéta tehető-e fel.

  Várom válaszát.Köszönettel-Hudak

  Reply
 6. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szabó Mária!

  Természetesen megoldás az is, ha a fagerendás födém szigetelése alá nem helyeznek fóliát, bár a “feldúsítják a födém páratartalmát, csökkentve ezzel saját hőszigetelő képességét” kijelentéssel nem igazán értek egyet.
  A párazáró fóliát azért szoktuk, szokták javasolni, mivel az üveg- és kőzetgyapotok jó páraáteresztő képességűek, de zegzugos helyeken nehezen engedi át a felgyülemlett pára mennyiséget. Így fenn áll a penészesedés esélye, tehát meg kell előzni, hogy a lakásban lévő páratartalom is a szigetelésbe jusson.
  A lakásban keletkezett pára mennyiség távozását, meg kell oldani szellőztetéssel, mivel egyetlen egy szerkezetnek sem tesz jót, ha felgyülemlett páramennyiség terheli.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 7. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kertész János!

  Ha a tetőtér függőleges, ferde és vízszint /mennyezeti/ részét szeretné szigetelni, akkor mi min. 15 cm-es szigetelést szoktunk javasolni. Mivel egy lezárt felületre szeretné elhelyezni a szigetelő anyagot, így minden képen ajánlok a pozdorja és a kőzetgyapot szigetelés közé egy 3- 5 cm-es légrést.
  Esetlegesen a pontosabb megbeszélés, és a további kérdések miatt kérem keressen fel telefonon.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 8. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Hudak!

  Amennyiben penészesedik a fal sajnos a gipszkarton előtét fal nem megoldás. Ha a felgyülemlett pára miatt penészesedik, akkor az új gipszkarton is penészesedni fog, meg kell oldani a szellőztetést. Ha azért mert hőhidas a fal, és így hirtelen lehűlő felület képződik, akkor gipszkartonnal egy időre el lehet tüntetni a szépség hibát, de a külső fal továbbra is roncsolódni fog. Ebben az esetben a külső hőszigetelést ajánlom. Belső szigetelést nem szívesen ajánlunk.
  Természetesen a gipszkartonra lehet tapétázni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 9. Szántó Tibor

  Tisztelt Sziga tech!!Azt szeretném tudni,hogy a kőzetgyapot alá v felé kell-e valamilyen szigetelő anyagot tenni?A kőzetgyapot homlokzatra való felrakásának a folyamata is érdekelne.Elöre is köszönöm:Szántó Tibor

  Reply
 10. Horváth Gábor

  Tisztelt Szigatech!

  35éve beton blokkból épült családi házunkat utólag hőszigeteltük falakat és a lábazatot is.Most,hogy a padlás félé se menjen el a meleg azt is szeretném szigetelni.Az lenne a kérdésem,hogy a plafont belülről vagy a padlás felől szigeteljem?A födém is beton.Belülről üveg gyapot és gipszkartonra gondoltam.

  Reply
 11. Dorogi László

  Páralecsapódás miatt (penészedés) mindig kívül okos hőszigetelni,
  mégis én a lakás belsejét 3cm-es porán, de papír kasírozott lapokkal oldottam meg a külső déli falon és ajtó ablakig terjedő részeken,
  ezzel a következő téli 20%-os gázárdrágulást nulla többletköltséggel úsztam meg! Akkor is tudtam, hogy kívül kellene, de a tudatlan lakók pláne a 45 lakásos ház közepén (körbefűtve élnek) akkor még megtiltották volna a külső hőszigetelést.
  Ez a tájékoztató sok helyen csakis szak-barbároknak érthető (pl. 1hélyú, 2hélyú fal homályban marad),
  a pára távozás kisérlet sokat elmond, és
  a levegő-levegő tipusú japán hőcserélő felé indítana, amely a pára-kiszűrést is megoldaná.
  Tudtommal a németek-svájciak speciális lélegeztető hőcserélőt szabványosítottak, ami nélkül fulladás is fennállhatna az ottani új építésű és teljesen zárt házakban,
  talán rekuperátor a cucc neve.
  Nálunk ez nem annyira fontos a melegebb éghajlat miatt, pedig a szellőztetéskör távozik a hőenergia jelentős része az átszellőzés mentes
  pláne betonépületekben! Ez utóbbiak befülledt érzetet keltenek. Nők…
  A hő mindig felfelé mozog, és felfűtik a felette lakókat, ezt akkor érezzük, amikor az alattunk lakó nem fűt egyáltalán, és lefagy a lábunk, extra meleg cipő kell olyankor.
  Sajnos a mi falaink a főtartó külső beton, és a belső 3 lyukú választéglák miatt nulla hőszigeteléssel rendelkeznek, mert a beton semmit sem szigetel.
  A kapott ajánlat nikecellre (amit örökre betiltanék pláne beltéren, mert az anyaga a német tömeggyilkos fegyver, a lángszóró polistirolja) is 8000 Ft/m2 volt ami elképesztően drága.
  Nem tudom látták-e a szakértők, hogy 3 emeletig égett végig a polisztirol hőszigetelő, és nem a hibás rögzítés miatt, de nem ám! Csak ez az anyag betiltandó, miként az akril pokróc is lakáson belül hiszen szúrólángot és füstöt okádnak, csöpögve mindent meggyújtanak!
  Az itteni 400 Ft/m2 árfekvésű 5cm-es kőzetgyapot és üveggyapot lehetőséget ad tűzálló és
  elérhető árú hőszigetelésre.
  Végül a honlap pongyolasága
  tudatos butítással felér, az egyes anyagok korrekt műszaki adatainak bemutatása hiányában,
  legalább egy külön oldalon kellene felsorolni ezeket,
  súly, szilárdság, szerelési lehetőségek, vakolási ajánlatok, stb…

  Reply
 12. Gaál Péter

  Tisztelt Sziga-tech!

  1940-es években homokkőből épült ház falait szeretnénk kívülről szigetelni. Az épület
  60 cm vastag falait szigetelés nélkül rakták amúgy homokos talajra, dombvidéken, külön alappal
  nem rendelkezik, kb 30-40 cm mélyen állnak a homokkő falak a földben, tehát csapadékos
  években alulról is felszívhatják a vizet. Amúgy nem nedves az épület, de hűvös, és
  persze elvezettük a falaktól a vizet, jó a tető is.A belső vakolást légáteresztő vakolattal oldottuk
  meg és mészfestéket
  alkalmaztunk.

  Azt szeretném megtudni, hogy ebben az esetben sem célszerű-e “lélegző”,
  kőzetgyapot szigetelést alkalmazni, hisz itt nem csupán a benn képződő párának
  kell esetleg távozni? Amúgy a kivitelezők igyekeznek lebeszélni bennünket a kőzetgyapotról, állítólag nehezebb jól
  felrakni és sok az utólagos reklamáció esztétikai okok miatt, megátszanak az illesztések,
  vagy színezés után látható hogy nem teljesen egyenes az új fal.

  Üdvözlettel. Gaál Péter

  Reply
 13. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szántó Tibor!

  Nem tudom, hogy pontosan hová szeretné használni a kőzetgyapotot, illetve hogy milyen szigetelő anyagra gondol még a kőzetgyapot alá?
  Amennyiben a födémet szeretne szigetelni, akkor a kőzet- és az üveggyapotot ajánlom, alá pedig egy párazáró, fölé pedig egy páraáteresztő fóliát ajánlok.
  Amennyiben kőzetgyapot szigetelést szeretne készíteni homlokzatra, akkor maga a kőzetgyapot alá nem kell semmilyen fólia. A kőzetgyapot szigetelésnek ugyan az a kivitelezése, mint a polisztirol lapos homlokzati szigetelésnek.
  Amennyiben még kérdése lenne kérem keressen fel telefonon, hogy pontosítani tudjuk.
  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 14. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváth Gábor!

  Természetesen mint az alsó, mint a felső szigetelés megfelel.
  Amennyiben alulról szeretne szigetelni, én is a gipszkartonos álmennyezetet ajánlom üveggyapottal.
  Ha föntről szigetel, akkor is az üveggyapotot ajánlom. A kivitelezése csak abban az esetben különbözik, hogy járható vagy nem járható felületet akar elérni az üveggyapotból.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 15. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gaál Péter!

  Ha nincs vízszigetelési probléma, és szárazak a falak, akkor szerintem nyugodtan készíthetnek polisztirol lapos szigetelést. Sajnos a kőzetgyapotnak sincsenek annyival jobb értékei, hogy egy vizes fal esetén kiszellőztesse a felgyülemlett páramennyiséget.
  Ami lényeg egy ilyen épületnél, hogy megfelelő szellőztetés legyen.
  Kivitelezéssel kapcsolatban sajnos nem tudok konkrét példákat mondani, de még nem volt panasz nálunk a kőzetgyapot szigetelésre. Az biztos, hogy nehezebb felrakni, de egy jó kivitelezőnek ez sem okoz gondot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 16. Sikonya Ferenc

  Alakóépületünk úgy épült,hogy a tetőtér részben be van épitve.
  Felmenő függőleges falazata 30-as tégla,a ferde részek vasbeton
  koporsó födém. A tetőszerkezet és abeépítés között kőrbe kb 1.5-méteres légrés van,tehát eső és közvetlen napsugárzás nem éri,de
  nyári meleg és téli fagy igen.
  Ezeket falakat és vasbeton födémet szeretném kívülről szigetelni.Milyen szigetelő anyagot ajánlanak? A szigetelést kell e
  ragasztani és dübelezni is? A leirt körülmények miatt szükséges e
  a szigetelést kívülről hálóval borítani és ragasztóval simítani?

  Tisztelettel:Sikonya Ferenc

  Reply
 17. Kigyósi Tamás

  Tisztelt Sziga-Tech!

  Családi házat bővítettünk, amire új tetőszerkezet került. Ennek a szigetelése előtt állok éppen. Az “új” rész tetőtér beépítéses lesz, a “régi” csak “fűtött padlás”, mert azon a részen még régi, fagerendás födém van, de nem szeretném, ha télen kiszökne a meleg a “mennyezeten” keresztül.
  A tető eddigi rétegrendje mindenhol: Mediterrán RUNDO betoncserép, 3 cm légrés (ellenlécezéssel), SOLFLEX lélegző (páraáteresztő + hőtükrös) fólia, szarufa. A tető gerincen kb. 1 méterenként van elhelyezve szellőző cserép, alul megvan a kb. 200 cm2/fm szellőztetés.
  Azt szeretném tudni, hogy mekkora szigetelést (és milyen típusút) tegyek a szarufák közé, hogy utólag az biztosan ne penészedhessen be. (Kell-e még légrést hagynom a szigetelés és a lélegző fólia között az én esetemben?) Az “új” részen a szarufák elé még tennék a Knauf ajánlása alapján keresztbe egy kb. 5 cm vastag szigetelő réteget, majd erre SOLFLEX tél fóliát gondoltam párazárása és a hőtükör miatt. A régi részen közvetlenül a szarufára gondoltam ráerősíteni a SOLFLEX tél fóliát.
  Én magamtól a Knauf Insulation CLASSIC 039-re gondoltam a kedvező tulajdonságai és árfekvése miatt, de érdekelne a véleményük!

  Köszönettel: Kigyósi Tamás

  Reply
 18. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Sikonya Ferenc!

  Amennyiben külső szigetelést készítene, akkor én a polisztirol lapos szigetelést ajánlom, minden képen ragasztással, de azért nem ártana a dübelezés. Természetesen ha nem éri szél, vagy erős környezeti hatás, akkor nem fontos.
  Ugyan így, ha nem probléma önnek esztétikailag, hogy a polisztirol lap látszik, és nem szeretné festeni, akkor nem fontos a hálózás. De természetesen idő állóbb, ha be van hálózva, a lap öregedése miatt.

  Ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy a rágcsálók szívesen telepednek meg a polisztirolba, így ha lehetőség van rá, akkor érdemes szálas szigeteléssel szigetelni.
  A falszerkezetre kell készíteni egy keretet a szigetelésnek, és abba lehet elhelyezni az üveg- vagy kőzetgyapotot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 19. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kigyósi Tamás!

  A felsorolt rétegrend szerintem megfelelő, sajnos én pontos vastagságot nem tudok önnek meghatározni a szigetelővel kapcsolatban, mivel ez egy hőtechnikus dolga. Viszont amit javasolni tudok, hogy min. a szarufa vastagságát, azaz 15 cm-t érdemes kitölteni, plusz 5 cm még a tetejére keresztbe.
  Viszont amit javasolni tudok még, hogy minden képen táblás üveg- vagy kőzetgyapotot használjon.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 20. Kovács Éva

  Tisztelt Sziga tech!!
  Szeretném a padlást üveggyapottal szigetelni,eddig10-cm üveggyapot van, de azt mondják hogy így nem szigetel ,kell alá meg fölé nylont rakni a padlást nincs szándékunkban használni,fa gerendás sártapasztású szalmával,Kérdésem végül is hogy kell szigetelni ? Válaszát előre is köszönöm Éva

  Reply
 21. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Éva!

  A mai rendeletek, és szabályok értelmében, és legfőképpen a “pénztárca” állásától függően minden képen érdemes szigetelni. Amennyiben a meglévő üveggyapot már egy régi szigetelés, akkor még inkább érdemes min. 10 cm- es szigetelést rá rakni. Illetve ha az előző szigetelés alá nem került fólia, akkor fölösleges az új réteg alá rakni, csak abban esetben ha vissza szedik a régi szigetelést. Viszont ha a cserép alatt nincs fólia, akkor az új réteg tetejére érdemes egy páraáteresztő fóliát helyezni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 22. Vargha Jánosné

  T. Cím!
  Szíveskedjenek segíteni, hogy a házunk fűtési költségén hogyan tudnánk spórolni?
  A padlás padlója és a lakásunk plafonja között úgynevezett álmennyezet van, ami abból áll, hogy ha szobából indulunk, hogy van kb. egy 2cm vastag pozdorja, erre rá van téve egy kb 10 cm vastag vattaszerű anyag (üveggyapot?) és ez le van takarva síma műanyag fóliával. A padláson nem lehet lépkedni, nehogy bepottyanjunk a szobába. Nagy lépésekkel a gerendákon lehet járni. Szeretnék Önöktől tájékoztatást kérni, hogyan, milyen módon tudnánk kevesebb gázszámlát produkálni?
  Én arra gondoltam, hogy még egy sor üveggyapotot (10 cm vastag) ráteszünk és ezt lefedjük olyan fóliával, mint amilyent a palántázáshoz használnak, majd az egész padlást lefedjük a házunknál lévő deszkákkal és lécekkel. Erre azért volna szükség, hogy pl. kéményseprő, antenna szerelő tudjon a padláson közlekedni. Viszont nem tudom, hogy a régi és az újonnan felrakott fóliák közé betett szigetelő anyag nem penészedik be? Nem szeretnék nagyobb kárt okozni, mivel nem értek hozzá. Magunk szeretnénk megcsinálni, mert a pénztárcánk sovány.Amennyiben tudna tanácsot adni, azt nagyon megköszönném. Üdvözlettel: Vargha Jánosné

  Reply
 23. Vargha Jánosné

  T. Cím!
  Az előző levelemből kihagytam, hogy a tető nincs szigetelve. Ugyanis ott a szarufákra tartólécek vannak szögelve, majd egy réteg vastag fekete fólia és a cserepek. Az Önök honlapját szemlélve látom, rengeteg szigetelési megoldás van, akadály itt csak a pénztárca. Szeretném megkérdezni, ha egyelőre csak annyit csinálnánk, hogy a szarufákra belülről a padlás felöl fóliát szögelnénk, azt érdemes-e, lesz-e bármilyen hatása? Vagy a dupla fóliázás miatt nem szellőzik és bepenészesedik?
  Köszönöm fáradozásukat. Üdvözlettel: Vargha Jánosné

  Reply
 24. jani

  Tiszteletem!
  A lábazati hőszigetelésre Önök zárt cellaszerkezetű, fagyálló extrudált XPS hőszigetelő lapot írnak. Ez eddig rendben van.
  Az lenne a kérdésem, hogy erre milyen vakolatot kell felvinni, illetve ezt milyen formában kell a felette induló (ugye az már nem fagyálló) hőszigetelő lapoktól elválasztani?
  Szeretnék 10cm-es grafitos alapú szigetelést használni, ennek felrakási technológiája eltér valamiben a “normál” EPS lapokétól? pl. spec. ragasztó, vakolat stb…
  Köszönöm mielőbbi válaszukat!

  Reply
 25. Regele Márton

  Kedves Sziga tech!!

  Családi házunkat szeretném szigetelni a födém felé.

  Alulról felfelé a felépítés a következő:
  - strukatúra
  - deszkázás
  - fa födémgerendák (16cm)
  - deszkázás
  - padláskő

  A fa födémgerendák közé szeretnék táblásított üveg vagy kőzetgyapotot helyezni azonban nem tudom milyen fóliát használjak a szigetelőanyag alá illetve fölé.
  Tehát a szigetelőanyag hosszában a gerendák között lenne elhelyezve, utána a deszkázás és a padláskő helyre lesz állítva.
  Kérnék szépen tanácsot milyen fóliát érdemes használni (hőtükrös?) illetve milyen szigetelőanyagot javasolna?

  Tisztelettel:

  Regele Márton

  Reply
 26. Kiss Bernadett

  Tisztelt Cím !
  Néhány éve vettünk egy 1960-as években épült 2 szobás tégla építésű családiházat. A házat kívülről újra kell vakolni, hőszigetelő vakolatra gondoltunk. Az egyik szoba északi fala nagyon hideg, nyirkos ezt a falrészt szeretnénk leszigeteltetni. Milyen nem túl költséges megoldást tudnának javasolni ?

  Tisztelettel: Kiss Bernadett

  Reply
 27. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Vargha Jánosné!

  Amit tudok ajánlani, hogy az álmennyezet mögé közvetlenül rakjanak egy párazáró fóliát jobb ha hőtükrös fóliát. Majd a meglévő üveggyapot tetején lévő párazáró fóliát vissza kellene szedni és még egy kb. 15 cm vastagságú üveggyapot kellene a tetejére helyezni. Amennyiben a tetőtérbe semmilyen mennyiségű csapadék nem tud bejutni, akkor nem fontos az üveggyapot tetejére még egy fólia réteg, viszont ha ez nem teljesül, akkor egy páraáteresztő fóliát javaslok a tetejére.
  A meglévő fagerenda tetejére érdemes stafni fából egy keretet készíteni, és közé fektetni az üveggyapotot, és a stafni fa tetejét lehet hézagos padló burkolattal burkolni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 28. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Jani!

  Az lábazati XPS lap nem fagyálló, hanem zártcellás polisztirol lap, ami azt jelenti, hogy nem vesz fel vizet, ezért ajánljuk lábazatra. A lábazati és homlokzati lapokat csak egy indítósínnel szokták elválasztani. Illetve a lábazatra műgyantás láb. vakolatot ajánlhatók önnek.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 29. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Regele Márton!

  A szigetelés alá minden esetben párazáró fóliát ajánlok, fölé páraáteresztő fóliát. Természetesen a hőtükör fólia is megfelelő, csak az előzőeket betartva.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 30. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kiss Bernadett!

  Jelenleg, ami a legolcsóbb megoldás egy épület szigetelésére az a polisztirol lapos szigetelés.
  Viszont minden képen előtte fel kell méretni, hogy nincs e vízszigetelési problémája a falnak. Mivel, akkor további problémát okozhat a szigetelés.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 31. Tóth Tamás

  Tisztelt Sziga Tech!

  Tetőteret szeretnék szigetelni. Jelenleg már maga a tető (zsindely) megvan. Hogy tudnám rögzíteni a nyári hőtükrös párazárófóliát a szarufák közzé?

  Tisztelettel: Tóth Tamás

  Reply
 32. Sárközi Zsolt

  Tisztelt Sziga Tech!

  A padlástérben szeretnénk lakóteret kialakítani. A meglévő héjazat bramac protector tetőcserép alatta a cserépléc az alatt a tetőfólia. A szigetelés szempontjából ennek a fóliának ha jól értelmezem pára áteresztő jellegűnek kellene lennie. Ezután jönne a szarufák közé a szigetelés majd végül a párazáró fólia réteg. Kérdésem hogy a meglévő tetőfóliáról hogyan deríthető ki hogy páraáteresztő vagy párazáró jellegű e. Kinézetre sárga színű és belül üvegszál erősítésű. Ha ez nem páraáteresztő fólia, akkor milyen lehetőségek vannak a szigetelés kivitelezésére lehetőleg az egész tetőhéjazat szétbontása és a fólia cseréje nélkül? Köszönettel Zsolt

  Reply
 33. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth Tamás!

  Sajnos erre a megoldásra nem tudok biztos megoldást kínálni.
  A tetőtér beépítés szigetelésénél a következő rétegrendet tudom ajánlani: a héjalás alá kerül a páraáteresztő fólia, a szarufák közé a szigetelő anyag, ez alá a párazáró fólia, és a végén jön rá a belső burkolat.

  A Nyár hőtükrös fólia párazáró fólia, és elsősorban padlófűtés alá szokták használni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 34. Schmid ibolya

  Tisztelt Szigatech!

  Abban kérném a segítségüket, hogy mivel érdemes szigetelni a födémet a padlás felé. Családi házunk 1970-es építésű téglaház, födém nincs szigetelve, betongerendás. Belülről felújítottuk a házat, a szobafalát a penészesedés miatt belülröl szigeteltük, most pedig a padlás felé kezdett el penészesedni, illetve egy csíkban tiszta nedves (párás?) a plafon.

  Reply
 35. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Sárközi Zsolt!

  Leírás alapján ez egy mikroperfórált, kis mértékben páraáteresztő képességű sárga hálóerősített tetőfólia. Ez nem kifejezetten tetőtér beépítésre való.
  Amennyiben ez a fólia marad a cserép alatt, akkor is meg lehet oldani a szigetelést, csak annyi különbséggel, hogy a fólia és a szigetelés között kb. 4- 5 cm- es légrést kell hagyni. Így pl. egy 15 cm- es szarufa esetén csak 10 cm- es szigetelést tud maximum betenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 36. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Schmid Ibolya!

  Sajnos nem szoktunk belső szigetelést ajánlani, mivel azzal csak eltakarjuk a problémát, de nem oldjuk meg.
  Nagy valószínűséggel rossz szigetelése van ez eredeti tartó falaknak. Viszont a belső szigetelés nem oldotta meg a problémát, mivel ha a szigetelés mögé tudnának nézni, akkor valószínűleg még mindig penészes a fal, és mivel a tartófalat nem védjük kívülről, így a födémen mutatkoznak a jelek.
  Készíthet álmennyezetet szigeteléssel, vagy fölülről szigetelheti a födémet, viszont egyik sem teljesen jó megoldás.
  Minden képen javaslom, hogy egy kivitelezővel nézesse meg helyszínen a kérdéses szoba falát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 37. Fejes György

  Tisztelt Szigatech!

  Erdért faházamra szeretnék külső hőszigetelést készíteni, de szereném megtartani a faház jelleget.
  Az általam elképzelt megoldás: ásványgyapot szigetelés a meglévő faburkolatra, kb 2-3 cm átszellőzött légrés, új külső faburkolat.
  Kérdés, hogy az ásványgyapot légrés felőli oldalára szükséges-e páraáteresztő fólia?

  Köszönettel,
  Fejes György

  Reply
 38. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Fejes György!

  A külső faburkolat alá javaslom a párazáró fóliát, majd a légrés és a kőzetgyapot, vagy páraáteresztő fólia kerüljön a külső burkolat alá, de akkor nem fontos a légrés.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 39. Bedegi Krisztina

  Tisztelt Szigatech!

  Egy részben fából készült épület fából készült falait szeretném szigetelni. Mivel lenne érdemes, és hogyan?

  Segítségüket előre is köszönöm!

  Üdvözlettel:
  Bedegi Krisztina

  Reply
 40. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Bedegi Krisztina!

  Az első kérdésem az lenne, hogy pontosan mit szeretne szigetelni, és hol a házon?
  Mivel sok mindentől függ, hogy hova mit lehet, vagy ajánlott tenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 41. Bedegi Krisztina

  Kedves Szakértő!

  Úgy néz ki a dolog, hogy van egy kis téglaház, az előterének a falai fából vannak (max. 15-20 négyzetméternyi falfelületről van szó), azokat szeretném leszigetelni.

  Üdvözlettel:
  Krisztina

  Reply
 42. Bedegi Krisztina

  Most olvasom, hogy az előző kérdezőnek is hasonló a kérdése… én is ásványgyapotra gondoltam, mert valahol azt olvastam, hogy inkább azt ajánlják hungarocell helyett, csak nem tudom, hogy az ásványgyapotot hogyan lehet felrögzíteni a fafelületre illetve hogy milyen külső burkolatot lehet tenni a gyapotra; és hogy ez a megoldás valóban jobb-e, mint a hungarocelles megoldás?

  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Krisztina

  Reply
 43. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Krisztina!

  Általában a fa szerkezeteket ásványgyapottal szokták szigetelni, méghozzá készítenek egy keretet és az közé fektetik a szigetelést, majd fa burkolattal látják el, viszont figyelni kell, hogy megfelelő legyen a rétegrend. Vagy van egy másik megoldása, amikor vakolatható kőzetgyapotot fel dübeleznek (tárcsa + faforgácslap csavar) min. 8 db/ m2ként, és ezt a felületet díszvakolattal látják el.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 44. Vadász Tamás

  Tisztelt Szigatech!

  Tetőteret szeretnék szigetelni.
  A 15cm szarufák felett páraáteresztő fólia van.
  Ezt a részt teljes egészében ki szeretném tölteni, kiegészítő szigetelésként pedig 6 vagy 8 cm szeretnék tenni.
  Első kérdésem az lenne, hogy üveggyapot vagy kőzetgyapot szigetelést alkalmazzak?
  Második kérdésem az lenne, hogy érdemes-e alufóliával kasírozott szigetelés alkalmazni, vagy jó.e az utólagos belső oldali páratechnikai réteg.

  Üdvözlettel:

  Vadász Tamás

  Reply
 45. Janos

  Tisztelt Cím!

  Családi házat szeretnék szigetelni.
  Az épület a 80as években épült. B30 falazattal, betonfödémmel, cseréptetővel, tetőtérbeépítéssel.
  A kérdésem az lenne, hogy 15 cm pilisztirollapot tennék az oldalfalra. Érdemes-e 2 rétegben tenni, vagy elég ha egy rétegben hálóval szereljük?
  A tetőszigetelésnél arra gondoltam,hogy a cserepet visszaszednénk és a gerendák közötti részt kitöltenénk, esetleg a padlástér födémére terítenénk szigetelést. Ebben az esetben lehet e polisztirollapokat használni? vagy mindenképp szálas szigetelés kellene az egerek miatt hogy ne telepedjenek ott meg? Ha a csewrép alá teszek párazáró fóliát és a gerendák közé teszek 15 cm vastag polisztirollapokat az megfelelő lenne?
  Köszönöm

  Reply
 46. Ferenc

  Tisztelt Cím!
  A családi házunk födémje betontálcákbók készült salakkal feltöltve.Ezt szeretném a padlás felől leszigetelni 10 cm-es üveggyapottal(URSA DF42-re gondoltunk).Kérdésem,hogy a gyapot vastagsága elegendő , kell e fóliát tennem a gyapot alá és fölé és ha igen akkor milyet?

  Köszönöm

  Reply
 47. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ferenc!

  A födém szigetelést általában 15- 20 cm- től szokták kezdeni, de azt hogy önnek ez a 10 cm elegendő, azt sajnos nem tudom megmondani. Ehhez egy szakértő szükséges.
  Viszont én minden képen ajánlok a szigetelés alá egy párazáró fóliát, és a szigetelés fölé, amennyiben nincs a cserép alatt fólia, egy páraáteresztő fóliát ajánlok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 48. Nagy Imre

  Tisztelt Szigatech!

  60 négyzetméteres lakásom külső homlokzati hőszigetelését tervezem. A tetőszerkezet kialakítása miatt azonban maximum 9 cm vastagságu rendszert lehet feltenni a homlokzatra. A jelenlegi téglafal kb 35 éve épült, vastagsága vakolatokkal 36-37 cm, érezhetően hideg.
  Milyen típusú szigetelést ajánl, százalékosan kb. milyen javulás várható a gázfogyasztásban?

  Tisztelettel:
  Nagy Imre

  Reply
 49. iván zsolt

  Tisztelt Szigatech! Családi házunk vertfalas falazattal készült de alá van szigetelve és falazva 50 cm. magasságig teljes keresztmetszetben.Az lenne a kérdésem ha kivűlről akarom hőszigetelni akkor használhatok e polisztirol szigetelést vagy csak kőzetgyapotos szigetelést? Tisztelettel: Iván Zsolt

  Reply
 50. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Vadász Tamás!

  Elnézést a késlekedésért, de problémák voltak a géppel.
  Minden képen kőzetgyapotot ajánlok, és mivel páraáteresztő fólia van a szarufák fölött, így teljes keresztmetszetben kitölthető. A belső burkolat mögé viszont inkább hőtükrös párazáró fóliát javaslok, mivel a ugyan azt a hatást tudja elérni, és olcsóbb is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 51. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt János!

  Homlokzat szigetelésnél érdemes két rétegben szigetelni, mivel kisebb hőhidak maradnak a felületet, a vonal menti hőhíd helyett csak pontszerű lesz, bár általában nagyobb a kivitelezési költsége.

  Tetőtér beépítéshez viszont minden képen szálas szigetelést ajánlok, viszont fontos, hogy a cserép alá és a szigetelés közé páraáteresztő fólia kerül.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 52. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Nagy Imre!

  Sajnos abban, hogy milyen vastagságú szigetelést kellene felraknia, hogy megfeleljen a mai követelményeknek, nem tudok segíteni. Viszont átlagosan 10 cm-t szoktak felrakni, ilyen típusú falra. Amennyiben csak 9 cm- es szigetelés fér fel, akkor inkább grafitosat ajánlok, mivel a 8 cm- es grafitos lap szigetelése, a 10 cm- es simának felel meg.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 53. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Iván Zsolt!

  Amennyiben a falazatnak nincs vízszigetelési problémája, és megfelelő szellőztetést biztosítanak szigetelés után, akkor lehet használni polisztirol lapot a szigeteléshez.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 54. hák zsuzsanna

  Most vásároltam lakást,2003-as építésű társasházban.
  Mi lakunk legfelül,4-ik emelet.A lakásom 2 szobájának az utca felöli 2 fala cserepes,vagyis a logikám szerint a falak nem téglából hanem a tetőszerkezet részét képezve cserép,szigetelés és semmi másból nem állnak.
  Belül gipszkarton van a falakra húzva,az ablakok köré,és teljes szélességben.
  Már most látszik a gázfogyasztáson hogy rémisztő lesz a fűtés..
  Kérdésem,mit lehet tenni a lakáson belül,milyen szigeteléssel lehet a hiányzó “téglafal”-at pótolni?
  Köszönöm előre is

  Reply
 55. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Hák Zsuzsanna!

  Ezek szerint az önök lakásába egy kicsit kevesebb szigetelő anyag került, mint ami kellett volna. Sajnos erre csak egy javaslatom van. Még pedig a gipszkarton fal vissza szedését ajánlom, illetve a párazáró fólia vissza szedését, és egy jó minőségű plusz szigetelést kell beépíteni a meglévő elé, majd vissza kerülhet a belső gipszkarton fal, a párazáró fóliával együtt. Viszont érdemes lenne egy kivitelezővel megnézetni, hogy vissza lehet- e szedni a gipszkartont, vagy nem érdemes.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 56. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Lenooox!

  A sima párazáró fóliák olcsóbbak, ezért választják ezt a megoldást. Más magyarázatot nem tudok erre mondani.
  Azt, hogy a forgalmazok, miért nem ajánlják, erre sem tudok megfelelő választ biztosítani Önnek.

  Érdemes megkérdezni azokat, akik a hőtükrös helyett a sima párazáró fóliát ajánlják.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 57. németh tibor

  Tisztelt Szakértő!
  Megtervezett házunk teherhordó külső falait 2×30 cm-es (60cm)prifi téglával terveztettük ,olyan megfontolásból , hogy a házunkat nem szeretnénk homlokzati szigetelőanyaggal szigetelni.Ön szerint elegendö-e ez a falvastagság ,vagy megfelelőbb a tégla-szigetelőanyag párosítás ?

  Reply
 58. Tomcsi

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék,hogy szigetelni szeretnék egy kb.30nm-es északi tűzfalat,belül kicsit penészesedett a fal,de befújtuk,most jó nem jött vissza!Polisztirol legyen vagy kőzetgyapot? kb.35-ös kő fal,ha gyapot melett döntök hány cm-es lenne a minimum,többet ér mint a polisztirol?Hogyan éri megvenni,külön,vagy rendszerben?Tetőtéri lakásról van szó,mennyit kell a födém alá engedni? Köszönöm
  Tisztelettel. Tomcsi

  Reply
 59. Niki

  Tisztelt Szakértő!

  Érdeklődni szeretnék, hogy a lábazati szigetelés vastagsága összefüggésben áll-e a homlokzati szigetelés vastagságával? Pl. 10 cm-es homlokzati szigeteléshez milyen vastagságú lábazati szigetelést javasol? Sajnos több helyen penészedik a fal a lábazat és az oldalfal találkozásánál, okozhatja ezt a lábazati szigetelés hiánya?
  Válaszát előre is köszönöm,
  Niki

  Reply
 60. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Németh Tibor!

  Azt, hogy a háznak milyen a szigetelő képessége van, ezt csak egy hosszadalmasabb számítással lehet meghatározni, ehhez viszont egy szakemberre van szüksége.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 61. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tomcsi!

  A polisztirol lappal megegyező szigetelő képessége van a kőzetgyapotnak is. Így nem érdemes a drágább szigetelőanyagot választani. Ha a falnak vízszigetelési problémája van, akkor egyik szigetelő anyag sem megoldás. A szigetelés pontos vastagságát egy szakember tudja önnek kiszámolni.
  A födém alá minimum egy méterre le kell engednem.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 62. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Niki!

  Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, okozhatja a lábazati szigetelés hiánya a penészesedést. De fontos, hogy mielőtt leszigetelik a lábazatot, megbizonyosodjanak, hogy nincs vízszigetelési problémája a falnak, mert ha van akkor nagyobb gondokat is okozhat a szigeteléssel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 63. Horváth Péter

  Hello Szakértő!

  Vályogtégla házra milyen szigetelést válasszak?
  Illetve most kőpor vakolat van rajta – ez lezárja a vályog “szellőzését”?
  Ebből folytatódik, h mit csináljak a kőporral? :)
  Utolsó kérdésem, h mi a különbség a vakolat tipusok között?
  Roll – Kapart – Gördülő ?

  Köszönöm: Péter

  Reply
 64. Balázs Péter

  Tisztelt Szakértő!

  Szeretném szigetelni a padlásfödémet üveggyapottal.A födém vasbetongerendákból és béléstestből(nem kerámia)áll,fölötte kb 5cm betonréteg.Milyen vastagságú és milyen hővezetésű gyapotot terítsek le?Tudna ajánlani konkrét terméket?Egyáltalán szükséges szigetelni?
  A padlást nem szeretném járhatóvá tenni.

  Köszönöm: B.Péter

  Reply
 65. Balázs Péter

  Tisztelt Péter!

  Sajnos a betonnak nagyon rossz a szigetelő képessége, így ezt mindenképpen ajánlom szigetelni.
  Sajnos pontos méretet nem tudok megadni, ezt egy szakember, pl. egy hőtechnikus tudná meghatározni.
  Viszont azt javaslom, hogy min. egy 20 cm-t fektessen le.
  Födémszigetelésre én tekercses üveggyapotot tudom ajánlani önnek.
  Természetesen amennyiben kérdése lenne keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 66. Zoltán

  Van egy 1995-ben épült 38-as vastagságú phorotrm téglából épült házam, érdeklődnék, hogy ezt milyen típúsú és vastagságú szigetelőanyaggal kéne beszigetelnem hogy a ház szigetelése megfelelő legyen? Mondjuk egy 8 cm-es szigetelés elég? És kb milyen mértékű megtakarítás érhető el vele?
  Valamint az ablakok is 1995-ben lettek betéve, fa ablakok? Ezek a mai kornak megfelelő 5 légkamrás ablakra cserélése indokolt?

  Köszönöm a segítséget!

  Reply
 67. Zoltán

  Tisztelt Zoltán!

  Sajnos az ön kérdéseire nem tudok pontos választ adni. Ezeknek a pontos megválaszolását csak egy hőtechnikus szakember tudja kiszámolni. Legyen szíves felkeresni egy szakembert, és amennyiben megkapja a válaszokat szívesen készítek önnek egy árajánlatot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 68. Horváth Péter

  Kedves Szakértő!

  Vályogtégla házra milyen szigetelést válasszak?
  Illetve most kőpor vakolat van rajta – ez lezárja a vályog “szellőzését”?
  Ebből folytatódik, h mit csináljak a kőporral?
  Ha nem teszek rá gyapot vagy Esp-t, akkor milyen vakolatot tehetek rá a most rajta lévő kőporos felületre?
  Utolsó kérdésem, h mi a különbség a vakolat tipusok között?
  Roll – Kapart – Gördülő ?

  Köszönöm: Péter

  Reply
 69. Kozma Zsolt

  Tisztelt Szakértő!

  A padlásfödémet szeretném szigetelni, jelenleg sima betonfödém van rajta. A padlást nem kívánjuk használni semmire, így nem kell lépésálló szigetelést alkalmazni.
  Kérdésem, hogy polisztirol, vagy kőzetgyapot táblában, ásványgyapot tekercsben, vagy üveggyapot szigetelést ajánl?
  Milyen mértékben (cm)? Fólia alá, fölé?
  Egyszerűen csak legurítom a födémre és kész?
  A gyapotról azt hallottam, hogy az évek múlásával veszít a méretéből, úgymond “összeesik”. Igaz ez?
  Több hozzászólásában is hő technikus szakemberre utal. Hol lehet találni ilyen szakembert? Gondolom nem minden kőműves az ….
  Elnézést a sok kérdésért, igyekeztem célirányosan kérdezni…
  Válaszait előre is köszönöm.
  Tisztelettel:

  Kozma Zsolt

  Reply
 70. Fehér J. Viktor

  Tisztelt Szakértő,

  Fafödémemet szeretném szigetelni. Jelenleg a 10×15-ös gerendák vannak 60cm-es osztással, felülről deszkázva.
  Kérdésem az, hogy milyen szigetelőanyagot válasszak, illetve milyen rétegrendet?
  A párazárófóliát közvetlenül a gipszkarton fölé kell tenni, vagy a felső, hideg oldalra (két szakember eltérő véleménye)?
  Az én elgondolásom, hogy a gerendák között 15cm vastag közetgyapotot helyeznék, szorítanék be, majd keresztirányban 5cm-es lecezét alkalmaznék, szintén 60cm-es osztással és eközé is tennék, 5cm-es közetgyapotot, majd alá párazárófólia és így csavaroznám fel a gipszkartont.
  Ez megfelelő, vagy mást javasolna? Esetleg érdemes lenne a deszkaborításra felülről is szigetelést tenni?

  Köszönettel:
  Fehér J. Viktor

  Reply
 71. Horváth Péter

  Tisztelt Horváth Péter!

  A legfontosabb a vályog falnál, hogy ellenőrizzük a vízszigetelést. Amennyiben biztos, hogy nincs vízszigetelési problémája a falnak, akkor bármelyik szigetelést választhatja. Bár vályog falat nem igazán kell szigetelni, esetlegesen csak akkor, ha nem tiszta vályog rendszer, hanem már más fajta falazó anyag is került a szerkezetbe.
  Természetesen a hagyományos kőpor jó a vályog falra, illetve ha fel szeretné frissíteni a homlokzatot, akkor a modern vakolatok közül elsősorban a szilikonos, vagy a szilikátos vakolatokat tudom ajánlani. De kivitelezésnél mindenképpen ellenőrizni kell, hogy nincs e mozgó felület a homlokzaton, mert akkor azt le kell verni, illetve egy hálózás, és egy mély alapozás is szükséges lenne mielőtt felhordják a nemes vakolatot.
  Természetesen kérje ki egy szakember, kivitelező véleményét is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 72. Tórizs Attila

  Tiszteletem!

  Kérdésem a következő: Fürdőszobám(7 m2) mennyezetét szeretném impregnált gipszkartonnal és léccel burkolni. Kell-e fölé szigetelés és fólia? Ha igen milyen és hogyan készítsem el? Köszönöm!

  Reply
 73. Battyányi Miklós

  Tisztelt Szakértő!

  Magastető szigeteléssel kapcsolatban érdeklődnék.
  1990-es építésű palával fedett tetőnk van, mely alá szigetelést szeretnék elhelyezni.
  A szarufák vastagsága 15 cm, melybe légréssel kb10cm szigetelőanyagot tudnék elhelyezni, plusz 10cm-t a szarufák alá.
  -A kérdésem az lenne, hogy üveg, vagy kőzetgyapot szigetelést válasszak?
  Az üveggyapotról azt hallottam, hogy idővel összeesik, kőzetgyapot szigetelés viszont költségesebb.
  Vagy az öntartó üveggyapotok már merevebbek?
  -A tetőlecek alá az építéskor nem került páraáteresztő fólia.
  Utólag van értelme a szarufák közé elhelyezni?

  Köszönettel: Battyányi Miklós

  Reply
 74. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tórizs Attila!

  A fürdőszoba álmennyezetnél én mindenképpen ajánlok egy párazáró fóliát a gipszkarton mögé, hogy a magas páratartalom ne tudjuk a belső szerkezetbe jutni. Illetve, ha már készül egy álmennyezet érdemes min. egy 10 cm- es szigetelést is elhelyezni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 75. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Battyányi Miklós!

  Ma már vannak elég jó minőségű tekercses üveggyapotok, amik megfelelő öntartással rendelkeznek, és jó szigetelő értékekkel.
  Ha már van egy párazáró fólia a cserép alatt, akkor inkább meg kell hagyni a 3- 5 cm- es légrést. Nem érdemes a páraáteresztő fóliával küszködni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 76. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Fehér J. Viktor!

  A leírt rétegrend tökéletes, a párazáró fóliát mindenképpen a gipszkarton mögé kell elhelyezni. Én még esetleg annyit javasolnék, hogy a fafödém tetejére a padlás felől utolsó rétegként még elhelyeznék egy páraáteresztő fóliát is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 77. Martonfi István

  T,Szakértő!
  Kész házat vásároltunk,bepucolva,beszinezve.A fal vastagsága igy mérve 42cm.Januári hónapban nagyon magas volt a gázszámlánk,ezért szigetelesre gondoltunk.Milyen vastagságu szigeteles lenne a leg praktikusabb de bedunsztolni sem szeretném a házat,meg felesleges költségeket sem szeretnék generálni.
  A ház 360nm2 4szintes,ebből az alsó szint egy garázs mely 1m van csak kinn a földből ez a lábazati szint.Várom hozzáertő tanácsát.Tisztelettel:István

  Reply
 78. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Martonfi István!

  Sajnos ezekből az adatokból nem lehet pontos számításokat végezni. Mivel igazából nem tudjuk, hogy milyen össze tételű a 42 cm-es falszerkezet. Mindenképpen egy szakembert kellene felkeresni a pontos felmérés érdekében.
  Viszont a nagy energia fogyasztásnak több oka is lehetséges (nyílászárók, födém stb.).
  Kérem keressen fel, hogy részletesebben megbeszélhessük a problémát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 79. Balázs Gábor

  Tisztelt Szakértő!

  Az iránt érdeklődnék hogy utólagos hőszigetelés esetén a kölső falon futó gázcsövet lehet -e burkolni. Milyen szabályok vonatkoznak erre?

  Üdvözlettel:
  Balázs Gábor

  Reply
 80. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Balázs Gábor!

  Sajnos a házfalon futó gázcsöveket semmiféle burkolattal nem szabad elburkolni. Súlyos büntetéseket szabnak ki.
  Vagy akkora szigetelést kell választani ami elfér a cső mögött, vagy a csöveket kell távolabb hegeszteni a faltól.
  Érdemes grafitos szigetelésben gondolkodni helyhiány miatt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 81. Tonk Ádám

  Tisztelt Hölgyem!

  6 éve költöztem egy kb 50 éves házba.A ház kora mint látja nem “mai”, a nyilászárokat nem állt módomban még kicseréltetni, de a ház külső szigetelése már szükséges.Mivel ez egy téglaház és csak vakolat van rajta mindenképp szeretném megcsináltatni. Kőművest már találtam, de nagyon meggyőző és igényesnek tűnő cégüktől szeretném megrendelni a hőszigetelő rendszer kiépítéséhez szükséges anyagokat.

  Néhány kérdésem lenne, melyik és milyen vastagságú rendszert kellene használnunk?

  A másik,a padlástér még nincs beépítve csak gerenda van. Emeletet későbbre tervezünk. Milyen szigetelést ajánlana erre, hogy felüről is szigetelve legyen a ház.A későbbiekben ezt anyagot fel lehet e használni a bővítéshez (tetőszerkezethez)?

  Mielőbbi válaszát előre is várom

  Köszönettel:
  Tonk Ádám

  Reply
 82. Kóti Sándor

  Tisztelt Cím!

  Családi házunk szigeteltetését szeretnénk megcsináltatni, azonban a kivitelezők más-más anyagszükségletet adnak meg.
  Kérem tájékoztassanak arról, hogy mi a különbség és hol kell alkalmazni lábazati rendszert és homlokzati rendszert.
  Az egyik kivitelező azt mondja, hogy nem kell lábazati rendszer, csak a mechanikai védelem miatt, az egész falfelületet homlokzati rendszerrel csinálná, mondván, hogy a lábazatra úgyis kő kerül. A másik kivitelező lábazati rendszert is javasol, sőt ő a talajszint alá 50 cm-el is levinné a szigetelést….
  Mi az igazság, Önök mit javasolnak?

  Köszönöm előre is a segítségüket!

  Üdvözlettel:

  Kóti Sándor

  Reply
 83. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kóti Sándor!

  A második kivitelezővel értek egyet, miszerint érdemes inkább lábazati rendszert készíteni a lábazatra.
  A lábazati rendszerben XPS lapot adunk, ami egy zártcellás polisztirol lap, így véd a felcsapódó esőtől, illetve érdemes lejeb vinni a szigetelést, mert a talajnedvesség ellen is egy plusz védelmet nyújt.
  Természetesen mechanikus védelmet is nyújt, mivel sokkal keményebb, mint egy homlokzati polisztirol lap. De ez az önök esetében nem fontos, ha kő kerül a lábazatra.

  Amennyiben még kérdése lenne a termékekkel kapcsolatban kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 84. Turbucz László

  Üdvözlöm!
  Parasztház padlásfödémet szeretnék hőszigetelni ,az új 0,14W/mK
  tényezővel számolva.
  Belső gerendás,deszkás mennyezet, padláson vájogtéglázva.
  Milyen vastagságot ajánl, ill.” a pára zárás Tilos-ra” tekintettel mi történik a távozó párával?

  Köszönettel:
  TurbuczL

  Reply
 85. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Turbucz László!

  Sajnos a szükséges szigetelő anyag vastagság sok mindentől függ pl. a födém rétegrendjétől. Így a pontos vastagságát sem tudom megmondani, ezt mindenképpen egy szakemberrel kell kiszámoltatnia.
  Átlagban 15- 30 cm-es vastagságot szokták teríteni a födémszerkezetre.
  Mivel a szálas szigeteléseknek jó a páraáteresztő képességük, így a bejutó párát ki is tudják engedni.
  Viszont figyelni kell mert, ha zegzugos helyre van leterítve, ahol nem tud átszellőzni, és valahol megragadhat a pára, akkor tönkre mehet a szigetelő anyag.

  Amennyiben még segítségére lehetek kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 86. Lőrincz Károly

  10-éve vásároltam egy házat amely kb.50-éve épült.A tetőcserét megcsinaltuk.A falakat 5-cm-es szigetelésel vontuk be.A nyilászárokat kicserétük.De valoszinü a padlátér fele sok hő elmegy.A padlástér un. stukaturos/nádpadlos/.Mit csinájak,hogy”olcson” de jóll szigeteljem.

  Reply
 87. Lőrincz Károly

  Tisztelt Lőrincz Károly!

  A meleg ugye mindig felfelé szál, így biztos, hogy sokat meglehet spórolni a födém szigetelésével. Amit tudok ajánlani, nem járható födém készítése esetén azok a tekercses üveggyapotok. Nem fontos a legjobb hőszigetelő értékű üveggyapotot megvásárolni, mert kicsi a szigetelésbeli különbség egy jobb és egy rosszabb szigetelő képességű anyag között. Kb. egy 20 cm-es vastagságnál, már jelentéktelen a különbség.
  Födém szigetelés esetén minimum 15 cm vastagságot ajánlok.

  Amennyiben még segítségére lehetek, kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 88. Tibor

  Tisztelt SIGATECH.

  Utólagos külső hőszigetelést tervezek az idén,kicsit forgalmasabb helyen lakom így a zajhatásra is gondoltam,a kőzetgyapotra mondják,hogy jó a hangszigetelése is,de persze drágább is,
  egy 8 cm-es kőzetgyapot szigetelése mennyivel másabb-(JOBB-ROSSZABB) pl egy 10-cm-es GRAFITOS SZIGETELÉSHEZ KÉPEST.
  ha van errevonatkozó tapasztalat hő-és hangszigetelésben is is érdekel a vélemény.

  köszönöm
  TIBOR

  Reply
 89. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tibor!

  A kőzetgyapotnak jobb a hangszigetelése, viszont rosszabb a hőszigetelése a grafitos lapnál.
  Vagyis a grafitos 10 cm- es lap kb. egy 12 cm- es sima fehér polisztirol lap szigetelésének felel meg.
  A kőzetgyapotnak és a sima polisztirol lapnak viszont kb. ugyan az a szigetelési képessége.
  Szigetelésben viszont ez azt jelenti, hogy pl. egy 8 cm- es polisztirol szigetelés áll szemben egy 12 cm- es EPS szigeteléssel.
  Ha a hangszigetelés az elsődleges, akkor viszont a kőzetgyapot szigetelést ajánlom, mert a polisztirol lapnak nagyon rossz a hangszigetelő képessége.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 90. Eperjesi József

  Tisztelt Szakértő!
  Mint volt elégedett ügyfelük, tanácsát kérem:10 cm-es homlokzati szigeteléssel és padlásfödém szigeteléssel 40%-os gáz megtakarítást értem el,nyílászáró cserével további 20%-ot.
  A lábazati szigetelés akkor elmaradt,kérdésem tehát:hány cm-es
  szigetelést javasol,kell-e ragasztó anyag vagy más valami akét szigetelés találkozzásánál,miyen mélyre engedjem a öldbe a lapokat? pince nincs,alap a falnál szigetelt,a falak szárazak.Továbbiakban a lábazatot 2-3 cm-es díszítéssel látnám el. Üdvözlettel:József

  Reply
 91. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Eperjesi József!

  Sajnos azt, hogy milyen vastagság szükséges az ön házára, ezt csak egy sor számítással lehet megállapítani.
  Legyen szíves elküldeni nekem a mennyiségeket és a leírást, és utána nézek a dolognak.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 92. Varga Károly

  Üdvözlöm!
  Én egy tetőtérben lévő szobát szeretnék szigetelni.
  A tető szakszerűen van szigetelve,de a koporsó mennyezet alatti falban rengeteg a hőhíd és belülről szeretném elszigetelni.Azt szeretném megtudni,hogy milyen vastag és-típusú szigetelő anyagot használjak illetve milyen vastag gipszkartonnal fedjem be?
  A gipszkarton és a szigetelő anyag közé milyen fóliát tegyek?
  Köszönöm.

  Reply
 93. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Varga Károly!

  Először is felhívom a figyelmét, hogy nem javasoljuk a belső szigetelést. Sajnos a beltéri szigetelés problémákat okozhat a falszerkezetben, főképpen ha nincs megfelelő kültéri szigeteléssel ellátva.
  Amennyiben szigetelt előtét falat szeretne készíteni, akkor a hagyományos 12,5- es gipszkartont ajánlom, mindenképpen táblás szálas szigeteléssel, illetve a szigetelő anyag és a gipszkarton közé párazáró fóliát ajánlok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 94. Tóth János

  Tisztelt Szakértő!
  Igen sok félreérthető információ található a NET-en fafödémek (borított gerendafödém) utólagos hőszigetelésére. Olvasható (itt is) a „tilos a párazárás” elv, de az is hogy kötelező a párazáró fólia a kőzetgyapot hőszigetelés alsó meleg oldalán az alsó deszkázatra úgy hogy a gerendáknál fel majd a következő gerendaközön levezetjük a fóliát. Ezután tölthető csak meg szigetelő anyaggal a gerendaköz. A födém felső oldalán viszont valóban tilos a párazárás. Jól értelmeztem a szabályokat?
  Tisztelettel: Tóth János

  Reply
 95. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth János!

  A fafödém szerkezetek elég egyedül álló kivitelezést igényelnek. Egy normál monolit, vagy betétes födémnél a födém felső síkjára párazáró fóliát kell teríteni erre kerül a szigetelés, majd a páraáteresztő fólia, ami a szigetelést védi pl. porhó ellen.
  Viszont a fafödém szerkezetnél, ha nagy páratartalom tud bekerülni a szerkezetbe, és ezt lezárjuk egy fóliával akkor a zeg-zugos helyeken a felgyülemlett pára károsodást okozhat a szerkezetben megfelelő szigetelés nélkül. Természetesen ez igaz a szigetelő anyagra is, hisz ha leterítés után egy át nem szellőztetett részre nagyobb mennyiségű pára kerül, akkor esetlegesen páralecsapódás, penészesedés is kialakulhat a hideg levegővel való érintkezése során.
  Tehát ha magas páratartalmú a födém alatti helyiség, akkor a természetes, vagy mesterséges szellőztetést kell megoldani elsősorban, és ez után már lehet a szigetelő anyag alá párazáró fóliát helyezni, hogy megóvjuk a szigetelő anyagot.
  Ha a cserép alatt nincs fólia, akkor a szigetelés tetejére mindenképpen ajánlok egy párazáró fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 96. Zoka Andrea

  Üdvözlöm,

  A szüleim kb 100 nm-es, 86-ben épült házán szeretném leszigetelni a födémet, de nem is tudom hol kezdjem, illetve, hogy milyen anyaggal és hova tegyek fóliát, s bár elég sok cikket olvastam, de mégsem tudok rájönni hogy hogyan tudjuk ezt viszonylag olcsón, de jól megcsinálni?
  A házon csak az ablak van bemarással szigetelve, a falai salakbetonból vannak, és a tető sincs szigetelve, de még fólia sincs a palák alatt. Ami viszont mégis a legnagyobb fejtörést okozza, az a födém, amit, ha jól tudom, csúsztatott zsalusnak nevezett, viszont az E vagy I gerendák köze úgy lett annak idején alázsaluzva és részben betonnal kiöntve, a drágább béléstestek helyett, de csak a gerenda magasságának a harmadáig, és onnantól csak a gerendák közötti árkok vannak.
  Ugyanakkor, később szeretnénk beépíteni a tetőteret is, így a hő és hang szigetelés (talán 20 cm-es ásványgyapot) tetejére, ha jól gondolom mindenképpen célszerűbb lenne vasalt betonnal burkolni, amire talán még padlófűtés is tehető lenne a jövőben, és hova tegyem akkor a fóliát, és milyet használjak?
  Szíves válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Andrea

  Reply
 97. Zsuzsa

  Udvozlom!

  Egy konnyuszerkezetes, dryvit szigetelessel ellatott haz tetotereben szeretnenk a szigetelest megoldani, ehhez kernek tanacsot. A cserep alatt tetofolia van. Kozet, asvany, vagy uveggyapotban gondolkozzam-e (az asvany- es uveggyapot kozott van lenyeges kulonbseg?) a gipszkarton ala, mibol milyen vastag kell minimum, es teli vagy nyari hotukor folia szukseges-e? Ha nem szertnenk a tetoter plafonjat “lecsapni” azzal, hogy a fogoparokra rogzitjuk a gipszkartont, hanem ehelyett vegig a szarufakon felvezetnenk azt, es ezzel optikailag megnoveljuk kicsit az amugy eleg kis belmagassagu teret, jarhato ut-e? Lattam mar hasonlot egy felujitott paraszthaznal, es ez megtetszett, ezert ha lehet, mi is igy oldanank meg.

  Kivancsian varom valaszukat!
  Udvozlettel,
  Zsuzsa

  Reply
 98. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zoka Andrea!

  Amennyiben későbbiekben szeretnének tetőtér beépítést készíteni, fontos egy statikussal meg nézetni a födémszerkezetet, hogy egyáltalán kibírja- e az újonnan kapott terhelést.
  Ha a tetőtér későbbiekben beépítésre kerül, akkor mindenképpen már most érdemes elkészíteni a használatos felületet, hogy ne kétszeri költséggel keljen számolniuk.
  Ebben az esetben a meglévő födémre egy párazáró fóliát kell fektetni, és ennek a tetejére egy méretezett vastagságú lépésálló kőzetgyapot lemezt, vagy polisztirol lapot kell elhelyezni ez után következhet a beton réteg, ami a beépítés után a burkolatot aljzatát biztosítja.Padlófűtés készítésének van egy adott rétegrendje és ez alapján kell eljárni.
  Vagy ha esetlegesen most még nem szeretnének ekkora munkába vágni, akkor érdemes a tetőtér szarufái közé kerülő szigetelő anyagot megvásárolni, és ezt lefektetni a födémre, majd ha készül a tetőtér, akkor ezt felszedik, és felhasználhatják a szarufa szigeteléséhez. Ebben az esetben a meglévő födémre lefektetik a párazáró fóliát, és ennek a tetejére kerül pl. a táblás kőzetgyapot szigetelés. Mivel említette, hogy nincs a pala alatt fólia, ezért a födém szigetelésre ajánlott egy páraáteresztő fóliát fektetni. Amit szintén fel tud majd használni a tetőtér szigetelésnél.

  Remélem tudtam segíteni a kérdéseiben. Amennyiben még kérdése lenne kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 99. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsuzsa!

  Az elsődleges dolog, hogy kiderítsék milyen fólia került a cserép alá. Mert ha párazáró sima tetőfólia került, akkor nem lehet a szarufa teljes kereszt metszetét szigetelni. Tetőtér szigetelésénél érdemes min. 15 cm- es szigetelő vastagságban gondolkodni, de sokan már 20, 25 cm vastagságot helyeznek el. Ezeken a helyeken nem érdemes spórolni a szigetelés vastagságával. Egyúttal nem ajánlatos rögtön a tetőszerkezetre fogatni a gipszkarton burkolatot, mivel a tető mozgását, így nem tudja semmi csökkenteni, és ez előbb- utóbb a gipszkarton repedezéséhez vezethet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 100. Benedek Péter

  Tisztelt Szigatech,
  a június 2-i (Itani-Tar Zs-nak írt) válaszhoz kapcsolódva: párazáró fóliánk van a cserép alatt és szeretnénk szigetelni a tetőteret. Jól értem, hogy a szarufák közötti szigetelés külső fele és a cserép alatt már meglévő fólia között kell hagynom valamennyi légrést?
  Üdvözlettel: Benedek Péter

  Reply
 101. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Benedek Péter!

  Amennyiben a cserép alatt van már párazáró fólia, akkor mindenképpen a tetőtér beépítésénél a fólia és a szigetelés között min. 3-5 cm- es légrést kell hagyni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 102. Tóth Béla

  Kedves Szakértő!

  Lapostetős társasház legfelső emeletén szeretnénk mennyezetfűtést készíteni. A tető elvben szigetelt, páralecsapódásos probléma nem volt, de egyrészt nem bízunk a szigetelésben, másrészt a mennyezetfűtés miatt további szigetelést szeretnénk. Kívülről a szigetelés nem megoldható, mindenképp a mennyezet belső oldalán kell dolgoznunk. A belmagasság kritikus, minél vékonyabb szigetelést szeretnénk elhelyezni. Milyen megoldást javasol?

  Reply
 103. Gál Zsuzsanna

  Kedves Béla!

  A mennyezet szigetelés szakszerű kivitelezést igényel, így mindenképpen szakértő kivitelezővel egyeztessen az elkészítése előtt. Jelenleg amit ajánlani tudok, és forgalmazunk az a táblás kőzetgyapot, amit a fűtő panelek fölé tud elhelyezni. Sajnos erre a célra használatos speciális anyagokat nem forgalmazunk.
  Érdemes egy mennyezetfűtés szakkereskedésnél érdeklődni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 104. Takács Zoltán

  Tisztelt Szakértő!

  20 évvel ezelőtt épült családi házam padlásterét szeretném utólagosan hőszigetelni. A fagerendák között már van perlit szigetelés, tetején kátránypapír. A padlásteret nagyon ritkán használjuk. Kérem adjon tanácsot milyen hőszigetelő rendszert válasszak! Érdemes-e 5cm vastag Nobasil MPE kőzetgyapot lemez tetejére egy vékonyabb járható kőzetgyapot lemezt (Nobasil PTN), esetleg járható polisztirol lapot helyezni?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel: Takács Zoltán

  Reply
 105. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Takács Zoltán!

  Amennyiben nem járható padlás szigetelést szeretne készíteni, akkor elsősorban a tekercses üveggyapotot ajánlom, 15 cm vastagságban.
  Ha járható szigetelést szeretne, akkor viszont a padlás szigetelő lapot ajánlom, ami polisztirol lap 4 mm- es MDF borítással. Ezen a felületen már lehet járni, illetve kisebb dolgokat tárolni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 106. Balázs Zsolt

  Tisztelt Szakértő!

  Gipszkarton álmennyezetet szeretnék a készíteni.
  Azt szeretném tudni,hogy milyen szigetelést használjak,és mi a lerakási sorrend.A padlás 15ös fagerendákkal van lerakva,alulról lécezett és vakolt.Semmiféle szigetelés nincs a tetőtéren.

  Köszönöm!Zsolt

  Reply
 107. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Balázs Zsolt!

  Amennyiben tetőteret szeretne szigetelni ferde síkban, akkor elsősorban a táblás kőzetgyapotot, és a táblás üveggyapotot ajánlom.
  Ha a tetőtérben felső síkjára /vízszintesen/ készíteni álmennyezetet, akkor a tekercses üveggyapot tökéletesen megfelel erre a célra.
  Érdemes megnézni a honlapunkon találhat gipszkarton rendszerek felépítéséről szóló kis filmeket. Nagy segítség lehet az otthoni kivitelezéshez.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 108. Csarni Sándor

  Kedves Szakértő!

  A 70-es években, nagyméretű tömör télából épült házam homlokzatát szeretném szigetelni. Használhatok-e erre a célra zárt cellás (XPS) polisztirolt? Ilyen anyag állna most kedvező áron rendelkezésemre, de nem tudom, hogy merjem-e használni. A lakótér szellőztetése gépileg megoldott, úgyhogy a penészesedéstől nem félek, de az épületszerkezetben keletkezhető károktól már igen. Egyébként szárazak a falaim, soha nem volt nedvesedésre utaló nyom.

  Válaszát előre is köszönöm!
  Sanyi

  Reply
 109. Gál Zsuzsanna

  Kedves Sándor!

  Amennyiben nincs vízszigetelési problémája az épületnek, és a falazat száraz, akkor természetesen alkalmazható homlokzat szigetelésként XPS lap. Az XPS lap a keménységén kívül, csak abban különbözik az EPS lapoktól, hogy semmilyen vízfelvételre nem képes, így ha a fal nem vizes, akkor nem okozhat gondot.
  Természetesen megvétel előtt, azért legyen szíves leellenőrzi a terméket, mert az XPS lap minőségéhez keveslem az árat. Az XPS lapok kb. dupla vagy inkább háromszoros áron vannak, mint az EPS 80 lapok.

  Tisztelettel…

  Reply
 110. Apor Julianna

  Kedves Szakértő,
  Öt évvel ezelőtt épült családi házam beépítetlen tetőterét szeretném szigetelni. 2x10cm-es ecose üveggyapotot gondolok a betonfödémre fektetni átlapolással, az Önök által javasoltak szerint, alul párazáró, felül pedig páraáteresztő fóliával. Kérdésem az, hogy a szigetelést kizárólag a vízszintes részen kell-e lerakni, vagy “húzzam fel” a széleken valamennyire függőlegesen is? Ha igen, milyen magasságban pl a térdfal mellett? A tetőtéren nem mászkálunk, de a kéményhez jó lenne eljutni, kérdésem, hogy miből és hogyan volna érdemes egy rövid járdát csinálni, hogy ne keletkezzen hőhíd ott? Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel

  Reply
 111. Gál Zsuzsanna

  Kedves Julianna!

  A leírt rétegrend megfelelő egy nem járható födém szigetelésére. Ha lehetőség van akkor kb. egy 30 cm-es magasságig érdemes felhajtani a szigetelést.
  Ha a födémen egy részt szeretnének elkészíteni járható felülettel, akkor vagy kétszeri lécezéssel egymásra merőlegesen, közte üveggyapot és a tetején hézagos padlóburkolat, vagy padlás szigetelő lappal tudják ezt elérni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 112. Pali

  Kedves Judit!

  A jelenlegi falunk 42-es meretu, viszont B30-as teglabol
  van elkeszitve.A B30-as falnak a hoatbocsatasi tenyezoje 30-as fal eseten: 1,46
  Hogy szamoljak, korulbelul ez az ertek mekkora 42-es falmeret eseten?

  Udvozlettel es koszonettel:
  Pali

  Reply
 113. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Pali!

  Gál Zsuzsanna vagyok, nem Judit. Tegnapi nap már válaszoltam önnek e-mail-en keresztül ugyan erre a kérdésre, amennyiben ezen kívül még segíthetek önnek kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 114. Pali

  Kedves Szakértő!

  Elnezest, gepelési hiba volt.
  A levelet nem kaptam meg sajnos.

  >A jelenlegi falunk 42-es meretu, viszont B30-as teglabol
  >van elkeszitve.A B30-as falnak a hoatbocsatasi tenyezoje >30-as fal eseten: 1,46
  >Hogy szamoljak, korulbelul ez az ertek mekkora 42-es >falmeret eseten?

  Előre is köszönöm:
  Pali

  Reply
 115. Gál Zsuzsanna

  Kedves Pali!

  Egy falszerkezet pontos hőátbocsátási tényezőjének kiszámítása kicsit bonyolultabb, mint hogy sem itt most leírjam. A számításhoz kell egy pontos rétegrend, pontos vastagságok, és különböző korrekciós tényezők.
  Amennyiben pontos értékeket szeretne kapni, mindenképpen keressen fel egy energetikus szakembert, aki a megadott tulajdonságok mellett pontos értéket tud önnek kiszámolni.
  Egy gyors körülbelüli számítás alapján min. 7 cm- es polisztirol lap szigetelést tudok önnek ajánlani.

  Amennyiben még segítségére lehetek önnek, kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 116. Rajkó Mihályné

  Tisztelt Szakértő!
  Házunk a 70-es években épült, B30-as téglából.A födém betontálcás salakkal feltöltve,palatetővel szigetelés nélkül.A padlásteret /nem használjuk/ 10 cm-es kőzetgyapot táblákkal terítve szeretnénk szigetelni,kérdésem hogy ez megfelelő-e, vagy 15 cm üveggyapottal lenne jobb?Párazáró fóliát alulra nem szeretnénk alkalmazni a salak miatt,a kőzetgyapotra felülre ráterítve kell-e páraáteresztő fóliát alkalmazni? Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel:Rajkó Mihályné

  Reply
 117. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Rajkó Mihályné!

  Mivel a kőzetgyapotnak, és az üveggyapotnak kb. ugyan az a szigetelő értéke, és vízszintes födém részre tökéletesen megfelel a tekercses üveggyapot, így inkább én a 15 cm vastagságban leterített üveggyapotot ajánlom. Födém szigetelés esetén ajánlott a szigetelő anyag alá párazáró fóliát helyezni, fölé pedig páraáteresztőt, de természetesen ez csak ajánlás.
  A párazáró fóliát azért szokták alkalmazni, hogy az esetlegesen alulról érkező pára ne tudjon feljutni a szigetelésbe, a páraáteresztőnek pedig az a célja, hogy a fentről érkező nedvességtől megóvja a szigetelést.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 118. Péchy Lóránt

  Kedves Szakértő!

  Szigetelni szeretnénk egy könnyű szerkezetes betonyp lapból épűlt ház falait kivülről. A mostani fal vastagság 14cm.
  Jelen pillanatban fa thermo ablakok vannak.A ház egy “betonkockán” van igy a talajtól a magasság kb 30cm.
  Kérdéseim a következők lennének.
  1 polisztirol illetve kőzetgyapot szigetelés ajánlott e tipusú épületnél?
  2. Milyen vastagságban?
  3. Lábazati szigetelésnél milyen mélyre kell lemenni?Sajnos a tavalyi esős idő miatt a talaj viz csak igen lassan tudott vissza húzódni télen 20cm mélyen vizes volt a föld eléggé.
  Hirtelen e kérdések ötlöttek fel
  Válaszát mielőbb várva tisztelettel

  Reply
 119. Gál Zsuzsanna

  Kedves Péchy Lóránt!

  Sajnos a könnyűszerkezetes épületeknél nem nagy segítséget tudok nyújtani önnek. Arra, hogy milyen vastagságú szigetelésre van szüksége sajnos nem tudok pontos adatot adni, így kérem legyen szíves felkeresni egy energetikus szakembert.
  Könnyűszerkezetes épületnél mind az EPS, mind a kőzetgyapot szigetelést szokták alkalmazni. Hőszigetelés értékben mind a két anyag kb. egyforma, a kőzetgyapot abból a szempontból jobb, hogy A1- es, vagyis nem éghető anyagok közé van besorolva, ami talán egy könnyűszerkezetes épületnél fontos lehet.
  A lábazati lapot érdemes a talajszínt alá kb. 30 cm- re lejjebb vinni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 120. Hardy Judit

  Tisztelt Szakértő!
  Családi házunk külső hőszigetelése előtt állunk.
  Speciális problémát jelent a házból kinyúló terasz, amely szemmel láthatóan kivezeti a hőt (hóolvadás).
  Tanácsát kérem ennek szigetelésére.
  Köszönettel,
  Hardy Judit

  Reply
 121. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Hardy Judit!

  Sajnos ezt a problémát csak a terasz hőszigetelésével tudná megoldani, ami a terasz szint emelkedésével jár.

  Érdemes egy szakértő kivitelezővel helyszínen megnézeti a szigetelendő felületet, hogy pontosan milyen és mekkora szigetelő anyagot lehet alkalmazni, használni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 122. Balogh Antalné

  Kedves Szakértő!

  1931-es épitésü házban, 25 cm-es vastagságú kevéslyukú téglafalba új ablak beépitése során szigetelés NÜLKÜL betonáthidalók kerültek bevakolásra.
  Az egész épület (társasház) hőszigetelése húzódik, de remélhetőleg az elkövetkező években sor kerül rá.
  Addig is szeretném megoldani az újonnan beépitett áthidaló okozta (még csak feltételezett) hőhid szigetelését..
  A kérdésem az lenne, hogy egy kb 20 – 30 cm szélességü kb. 3cm-es XPS lappal (a kávában is) jól megoldott lenne-e ez?
  Amennyiben nem, milyen megoldást javasolna?
  Becsapó eső és későbbi nagymértékü terhelés (napvédő konzol megtartása) miatt gondoltam XPS-re.
  Milyen ragasztót érdemes használni az XPS alá és elégséges-e azt normál homlokzatfestékkel átfesteni vagy valami más megoldás jobb eredményre vezetne?
  Fontos az is, hogy a későbbi teljeskörü hőszigetelés során mindez ne okozzon problémát, ne legyen szükség az ide felkerülő szigetelés eltávolitására.
  Vajon megoldható mindez? Tanácstalan vagyok.

  Köszönettel
  Balogh Antalné

  Reply
 123. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Balogh Antalné!

  Az elsődleges kérdés, hogy a későbbiekben a kivitelezés során a “mesterek” hajlandóak lesznek- e a már homlokzatra ragasztót szigetelés kiegészítésére, illetve síkba dolgozására. Mert, ha mondjuk felkerül egy 5 cm- es szigetelés, és a későbbiekben 10 cm vastagságú szigetelő anyaggal szeretnék szigetelni a homlokzatot, akkor erre a felületre már csak 5 cm- est kell elhelyezni.
  A beton áthidaló szélétől számítva min. 15 cm-es ráfedést javaslok a szigetelő anyaggal.
  Az XPS lapot polisztirol ragasztóval tudja felragasztani, aztán be kell hálózni és glettelni a felületet és utána lehet festeni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 124. Kiss Zoltán

  Tisztelt Szakértő!

  Fagerendás, deszkás vályogos födém szigetelését szeretném elvégezni a padlástérben. Sajnos a pontos rétegzést és méreteket nem tudom, csak azt, hogy a gerendák között nincs szigetelés, alul felül deszkázva és a padlástérben vályogos-saras lezárás. A födémet nem szeretném megbontani, tehát csak leteríteném a szigetelő anyagot a padlástérben. A kérdéseim a következők lennének:

  1. Milyen szigetelő anyagot használjak? (Kőzetgyapot, üveggyapot, táblás, tekercses) A padlásteret nem használjuk, tehát nem kell lépésálló megoldás.
  2. Milyen vastagságban?
  3. Betoncserép van és nincs fóli alatta. Kell-e, és milyen fólia alá és fölé?
  4. Mennyire “szeretik” a rágcsálók ezeket az anyagokat? Kell-e, lehet-e ellenük védekezni? Nem szeretném, ha befészkelnék magukat az egerek.

  Segítségét előre is köszönöm.

  Tisztelettel,

  Kiss Zoltán

  Reply
 125. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kiss Zoltán!

  Amennyiben nem járható felületre van szükség, akkor tökéletesen megfelel a tekercses üveggyapot min. 15 cm vastagságban.
  A szigetelés alá javaslok egy párazáró fóliát, hogy a lakásban lévő pára ne tudjon lecsapódni a szigetelésben, és a szigetelés fölé egy páraáteresztő fóliát, hogy az esetlegesen felülről bejutó csapadék, nedvesség ne tudja eláztatni a szigetelést. Természetesen szigetelésnél fontos, hogy a szerkezetek szárazak legyenek és megfelelő szellőztetést biztosítsunk a lakásban.
  A gyártók szerint a viszkető és az irritáló hatása miatt nem telepednek meg az üveggyapotban a rágcsálók, de sajnos semmilyen gyakorlati tapasztalattal nem rendelkezek ezen a téren. Egyetlen biztos védekezés, ha teljes mértékben elzárja a rágcsálók bejutását a padlástérbe.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 126. Nagy Edina

  Tisztelt Szigatech!

  Vásároltunk egy kisméretű téglából 60-as években épült kis családi házat és belülre szeretnénk előtét falat rakni, kívülről pedig majd idővel hőszigetelni. Az lenne a kérdésem, hogy az előtét fal mögött nem fog e majd lecsapódni a pára, vagy kell e még oda tenni valami, esetleg milyen megoldások vannak erre?
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

  Tisztelettel:
  Nagy Edina

  Reply
 127. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Nagy Edina!

  Nem szoktuk javasolni a belső szigetelést, csak ha már kész a külső, mert sajnos igaz, hogy a belső térben jobb lesz a hőérzet a külső fal rossz szigetelési értéke miatt, ahogy ön is írta a lecsapódó pára kárt okozhat a szerkezetben. Sajnos ennek az elkerülésére nem tudok megoldást, de természetesen az előtét fal gipszkarton oldalára, vagyis a gipszkarton alá mindenképpen kell rakni párazáró fóliát.
  Így legalább az megakadályozzuk, hogy a belső légtérben lévő pára ne tudja terhelni a külső falszerkezetet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 128. Endersz Frigyes

  Tisztelt Szigatech!

  Egy ujepitesu, harom eve epult hazban lakunk,amelynek sajnos az uj epites ellenere nem tul jo a hotartasa. Kulso hoszigeteleskent mar van rajta nikecell reteg (nem tudom pontosan milyen vastagsagu). Most egy ujrafestes alkalmaval ugy gondoltuk, hogy javitunk a hoszigetelesen. A megbizott kivitelezo azt javasolta, hogy tegyunk ra meg 10 cm-es reteget. Elofordulhat az, hogy tul vastag lesz a hoszigeteles? Lehet ebbol barmilyen problema?

  Koszonettel,
  Endersz Frigyes

  Reply
 129. Peti

  Tisztelt Szigatech !

  1980as építésü házat vettünk teljes felújitásában vagyunk betongerendás födém salakos kockás…ugy döntöttünk a mennyezet telibe gipszkartonozva +falakat huzunk fel stb.

  A kérdésem az lenne mert ez már meg is történt ,hogy a mennyezeti gipszkarton fölé kell e ,illdomos e valamilyen szigetelést tenni mert itt a szakik nem tettek vagy elég a padlás aljzatát valamivel leszigetelni?
  Érdeklödve várom válaszukat !

  Üdv.
  Péter

  Reply
 130. Ildi

  Tisztelt Szigatech!
  1998-ban épült a családi házam Porotherm 38 nF téglából!
  Akkor nem ajánlották a ház szigetelését!
  a ház jelenleg vakolva van, amit szeretnék nemes vakolattal ellátni. Viszont egyre több ismerősömtől hallom, hogy szigeteljem is a házat!
  Véleménye,
  És ha igen, akkor mit ajánl?
  Köszönettel
  Ildi

  Reply
 131. Ildi

  Tisztelt Szigatech!
  1998-ban épült a családi házam Porotherm 38 nF téglából!
  Akkor nem ajánlották a ház szigetelését!
  a ház jelenleg vakolva van, amit szeretnék nemes vakolattal ellátni. Viszont egyre több ismerősömtől hallom, hogy szigeteljem is a házat!
  Véleménye?
  És ha igen, akkor mit ajánl?
  Köszönettel
  Ildi

  Reply
 132. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Endersz Frigyes!

  Természetesen nem okozhat problémát a vastagabb szigetelés, ha szárazak a tartó falak, és a szerkezet, vagyis nincs semmilyen vízszigetelési probléma, és megfelelően van szellőztetve.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 133. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  Mind a két szigetelés jó megoldás. Amennyiben már meg van a gipszkarton álmennyezet, akkor természetesen a födémet is lehet szigetelni. Abból a szempontból jobb a gipszkarton álmennyezet szigetelés, hogy ha járható födémet szeretne kialakítani, nem kell plusz szerkezetet készíteni a szigetelés köré.
  Viszont a födém szigetelés annyiból jobb, hogy a szerkezet külső felét védi, és a homlokzat szigeteléssel együtt “egy védő burkot” képez az épület szerkezetének.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 134. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ildi!

  Jelenleg a Porotherm N+F 38 cm- es falazatnak megfelel a hőszigetelése a mai követelményeknek (U=0,45 W/m2K), de ha már úgy is felújítanak, akkor érdemes szigetelni.
  Nyugaton már 0,2- 0,3- as értékeket céloznak meg, és az előre jelzések alapján kb. 2020-ra hazánkban is ezek az értékek lesznek a követelmények.
  A hőszigetelésben + színezésben általában a színező anyag ára megegyezik a szigetelés anyag árával, így ésszerűbb egyszerre elkészíteni mind a kettőt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 135. Barabás Balázs

  Kedves Szakértő!
  Tetőtéri használt (társasházi) lakást vettünk, de télen érezhető hideg jön fentről, a mennyezet felől. A padlás valamilyen kátrányszerű anyaggal van borítva, nem tudom, hogy alatta mi van. Két megoldásra gondoltam: üveggyapottal borítani a padlást (pl. URSA DF 42-vel) vagy Austrotherm padlap 16-tal. Fontos, hogy a padlásnak járhatónak kell lennie. Az első megoldás jóval olcsóbb, de nem tudom, hogy lehet megoldani, hogy járni lehessen rajta. A második megoldás lenne az optimális, de eléggé drága. Még egy szempont: a padlás felülete nem vészesen, de egyenetlen, így a padlap nem fog pontosan ráhelyezkedni, itt-ott levegő maradna közte. Mit javasol? Köszönöm.

  Reply
 136. Gál Zsuzsanna

  Kedves Balázs!

  Amennyiben a padlást tekercses üveggyapottal szeretné szigetelni, akkor kell készíteni egy fa keretet, ebbe kell fektetni a szigetelést, és a keret tetejére mehet egy hézagos padló burkolat. Vagy ajánlhatóm a mi padlás szigetelő lapunkat, ami EPS 80 polisztirol lap egy 4 mm- es MDF lapborítással. Ezeket a lapokat EPS PURHAB ragasztóval össze tudja ragasztani.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 137. Pataki Péter

  Tisztelt Szakemberek!
  Épülő házunk padlásterének szigeteléséhez kérnék tanácsot. Mediterrán tipúsú betoncserép fedés, fafödém és nem hasznélt padlástér. Kissé elvesztem az ajánlott rétegrendek és szigetelőanyagok között.
  Köszönettel: Pataki Péter

  Reply
 138. Éva

  Tisztelt Szigatech!
  Családi házunk szigeteléséhez kérném tanácsukat! A ház 38-as falvastagságú, a pincénkben pedig közel egy évig küzdöttünk a talajvízzel, aminek eredményeként máig nyirkos a pince belső falfelülete. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben milyen típusú ill. vastagságú szigetelést ajánlanának a ház külső falaira, a lábazatra, valamint a pincelejáró kinti oldalfalára?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Reply
 139. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Éva!

  Elsősorban a vízszigetelést kell megoldani, hőszigetelésnek mindenképpen XPS lapot ajánlok. Természetesen az XPS lap elhelyezését kivülről kellene megoldani.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 140. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  Mit szeretne szigetelni, tetőteret vagy födémet?

  Amennyiben a födém szigetelését szeretnék megoldani, akkor a tekercses üveggyapotot tudom ajánlani min. 15 cm-es vastagságban.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 141. Pataki Péter

  Kedves Szakértő!
  Mivel a szigetelés terén nem sok tapasztalattal rendelkezem ezért a kérdésem az, hogy mit kell szigetelnem? Valaki azt mondja elég a tetőteret vagy a födémet szigetelni, mások viszont azt mondják mindkettőt illene..
  Válaszát megköszönve:Pataki Péter

  Reply
 142. Gál Zsuzsanna

  Kedves Péter!

  Az épület különböző részét a szerint kell szigetelni, hogy milyen célra használjuk, illetve hogy milyen célra használt helyiség van mellette.

  Például, ha a tetőtér alatti rész fütetlen helyiség, akkor mindenképpen kell szigetelni a födémet is, hogy megakadályozzuk a hideg levegő feljutását a tetőtérbe
  . Természetesen ez csak tetőtér beépítés esetén igaz.
  Ha nem használják a tetőteret, és a födém alatti lakóépületet szeretnék melegen tartani, akkor elegendő csak a födémet szigetelni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 143. Kónya Miklós

  Kedves Szakértő!! Mit szól a következő szigetelési technológiához? 38-as porotherm falra 7cm-es hungarocell szigetelést irt elő a tervező. Én ez közé 2cm-es hungarocell légrést szeretnék tenni 6×6-os tappancsokkal táblánkként 9db. Egy rokonom javasolta ő így szigetelte a saját házát. Olvastam hasonló szigetelési módszerről de ott a légrésbe bevezetik a föld hőjét 1.5-2m mélységben helyeznek el csöveket és a 15 fokos levegőt fújatják a fal és a szigetelés közé. A rokonom nem fújatja a föld hőjét a szigetelés és a fal közé de mégis állítja,hogy így a legjobb a szigetelése azzal érvel,hogy a levegő a legjobb hő szigetelő. Mit tegyek?
  Tisztelettel: Kónya Miklós

  Reply
 144. Gál Zsuzsanna

  Kedves Miklós!

  Sajnos nincsenek tapasztalataim a leírt kivitelezéssel, így érdemleges választ sem tudok adni önnek. A házak hőszigetelése sajnos nem egyszerű, mivel egy – egy fajta kivitelezési módszer más és más hatással lehet két épületre. Lehet, hogy a rokonának egy tökéletes szigetelést biztosító kivitelezési módszert alkalmazott, viszont nem biztos, hogy ez az ön házánál is ugyan úgy fog működni.
  Az tény, hogy a levegő egy jó hőszigetelő anyag, ha nem éri légmozgás és ez által nem tud lehűlni, illetve felmelegedni.
  Ahogy ön is írta vannak hasonló módszerek, amelyeket már bevizsgáltak, és ellenőrzött kivitelezési módszerek, de mivel a rokonának a módszeréről nincsenek vizsgálati adataim, így nem tudom megmondani, hogy mennyire hatásos.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 145. Kónya Miklós

  Kedves Szakértő! Köszönöm, hogy válaszolt. Kérdésem még a következő elég a 7cm szigetelés vagy tegyek 10cm-ert,mert azt is olvasom sok helyen ,hogy a szigetelés 10cm-nél kezdődik meg hát a táblázatok is ezt bizonyítják.
  Köszönettel: Miklós

  Reply
 146. Gál Zsuzsanna

  Kedves Miklós!

  A szigetelés vastagsága igazából attól függően változhat, hogy milyen értékeket szeretne kapni.
  Ha megfelelő kivitelezéssel készül, akkor a mai követelménynek megfelel a Porotherm 38 N+F- es falazó elem, így igazából, az ön döntése, hogy milyen értékben szeretné javítani a falazat hőszigetelését.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 147. M.Gábor

  Kedves Szakértő!
  Több emeletes házban a felső szintről érkező zajokat szeretnék csillapítani.
  Milyen típusú szigetelést javasolna,
  illetve a szigetelés alá használjunk-e párazáró fóliát?

  Köszönettel: Gábor

  Reply
 148. Bangó János Norbert

  Tisztelt Szigatech,

  Nekem egy ~20nm-es hullámpalás lapos tetőt kellene felülről szigetelnem. (műhely)
  ~15cm-es közet vagy üveggyapotra gondoltam, alulról OSB lappal lesz leszárva a mennyezet.
  A kérdésem az lenne, hogy kell-e a párazárással foglalkoznom? illetve javasolt-e hőtükör?

  Előre is Köszönettel,
  Bangó János Norbert

  Reply
 149. Gál Zsuzsanna

  Kedves Gábor!

  Gk. álmennyezet esetén az URSA TWP 1 üveggyapotot tudom javasolni.
  Természetesen javasoljuk a párazáró fólia alkalmazását.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 150. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Bangó János Norbert!

  Elnézést kérek, de így elsőre nem egészen tiszta, hogy milyen rétegrendet szeretne kialakítani. Ha jó értelmeztem, akkor van egy lapos tetőt szeretne kívülről szigetelni, aminek a héjazata hullámpala. Vagyis a hullámpalára szeretne kívülről rakni egy réteg szálas szigetelést, majd ennek a tetejére egy OSB burkolatot.
  Ahhoz, hogy ezt elkészítse a hullámpala tetejére kell egy stafnizást készítenie, ami közé be tudja fektetni a szigetelő anyagot, és amire tudja rögzíteni az OSB lapot.
  Természetesen fontos a párazárással foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a hullámpala tetejére fektetett szigetelés és az OSB lap között kell egy légrést hagyni, és az OSB lap alá és a légrés közé érdemes egy párazáró fóliát helyezni.
  Rétegrend (alulról-felfelé):
  -hullámpala
  -szálas szigetelés
  -légrés
  -párazáró fólia
  -OSB lap.

  Mindenképpen javaslom, hogy egy kivitelezővel egyeztessen kivitelezés előtt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 151. Bangó János Norbert

  Kedves Szakértő!
  Köszönöm a válaszát!
  Valóban rosszul fogalmaztam, elnézést!
  Hullámpalás lapos tetős műhelyemet szeretném belülről szigetelnem.
  A szigetelés tehát belülről lenne.
  A rétegrend felülről lefelé haladva:
  - hullámpala,
  - szaruzat közé kőzetgyapot,
  - párazáró fólia, vagy hőtükör (nem tudom kell-e?)
  - 6mm-es ODB lap (természetesen a megfelelő párnafázás kialakításával az OSB rögzítéséhez)

  A kérdésem az lenne, hogy a fennt említett rétegrend megfelelő-e? kell-e foglalkozni pára zárással?
  (Nem szeretném, ha a mennyezeten elkezdene csöpögni a víz.)

  Köszönettel,
  Bangó János Norbert

  Reply
 152. Gál Zsuzsanna

  Kedves János!

  Ez már másképp hangzik. Természetesen fontos a pára zárással foglalkozni, és fontos a szigetelő anyag kiszellőztetésével is.
  A rétegrend így már megfelelő, egy kis változással. A párazárófóliát mindenképpen javaslom az OSB és a szigetelés közé, ha hőtükröset tesz, akkor jobb hatásfokot tud elérni, de természetesen a sima párazáró fólia is megteszi.
  Viszont a hullámpala és a szigetelés közé mindenképpen ajánlok egy 4- 5 cm- es légrést, ha csak a hullámpala alatt nem páraáteresztő fólia van. Ha a hullámpala alatt nincs semmilyen fólia, akkor érdemes felhelyezni, hogy a szigetelésnek még véletlenül se érje vizesedés, nedvesség fentről.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 153. Vörös László

  Tisztelt Szigatech!

  Családiházunk első szintjén lévő 2 gyerekszoba egyik fala téli időben rendkívül hideg. Olyan érzése van az embernek, hogy befúj a szél.
  Külső hőszigetelésre (anyagi okok miatt) most nem lenne lehetőség, de arra gondoltam, hogy csak a hideg falakat belülről szigetelném. Erre 5 cm-es polisztirolt gondoltam, melyet gipszkartonnal borítanák be, majd festés.
  Érdeklődöm, hogy megfelelőnek tűnik-e ez a megoldás?

  Üdv: Vörös László

  Reply
 154. Zöldy Máté

  Tisztelt Szigatech,

  családi házunk fa födémjét kívájuk kőzetgyapottal szigetelni. Javasolnak ez alá párazáró fóliát (és akkor fölé is, nehogy beázzon) vagy nem, hogy a meleg levegővel érkező párát kiengedjük, nehogy a helyiségek plafonját áztassa el. A födém stukatúr+teherhordó+deszkázat+agyagból áll, erre tennénk rá a szigetelést. Nem szükséges hogy járható legyen.
  Köszönettel, Zöldy Máté

  Reply
 155. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zöldy Máté!

  A szigetelés védelmében én mindenképpen javaslom a szigetelés alá a párazáró fóliát, fölé pedig a páraáteresztő fóliát. De természetesen a vásárló dönti el, hogy milyen rétegrendet készít.
  Amennyiben szigetelni szeretnék a házat, ide tartózik a födém is, akkor mindenképpen megfelelő szellőztetést kell biztosítani az épületnek, így viszont már biztos, hogy nem alakulhat ki páralecsapódás. Ha esetleg ezt ne megfelelően biztosítják, akkor fólia nélkül is bekövetkezhet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 156. Horváth Tamásné

  Tisztelt Szigatech!
  Férjem januárban meghalt,súlyos betegsége minden megtakarításunkat elvitte.Az 1971-ben épült házunk padlásának hőszigetelése sajnos mindig elmaradt valami fontosabb miatt. Hullámpala a teteje,a födém betontálca salakkal, és vízzárós betonozással.10 cm-es kőzetgyapot vagy üveggyapot (melyik lenne a jobb?)leterítésével elérek-e gáz megtakarítást? A szobák mennyezete diszperzites, ha a szigetelő alá párazáró fóliát teszek, nem jön-e a pára visszafelé? A szigetelőanyag fölé is kell valamilyen fólia? Minden hasznos tanácsot köszönök, ugyanis magamnak kell kiviteleznem.
  Tisztelettel: Horváth Tamásné

  Reply
 157. Baranyai György

  Tisztelt Szigatech!Panel elemekből épült sorházunk födém szigeteléséhez kérnék tanácsot,a padlástér nem lesz beépítve.Érdemes-e használnom szarufák közötti és előtti szigetelést,vagy elég a szigetelőpaplan használata,utóbbiból hány centimétert javasolna? Az emeleti rész sajnos télen hideg,nyáron pedig nagyon meleg.Köszönöm a segítségét,üdvözlettel: Baranyai György

  Reply
 158. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváth Tamásné!

  A legegyszerűbb födém szigetelés a tekercses üveggyapot. Csak simán le kell teríteni a szigetelést, min. 2 x 10 cm vastagságban javaslom. A szigetelés alá javaslok egy párazáró fóliát, fölé pedig egy páraáteresztő fóliát. Amennyiben semmilyen nedvesség nem juthat be a padlástérbe, akkor nem fontos a páraáteresztő fólia alkalmazása.
  Ha a mennyezet diszperzites festékkel lett lefestve, akkor azt már egy rétegben lezárta. De ha megfelelő szellőztetést biztosít az épületnek, akkor nem alakulhat ki pára lecsapódás, penészesedés, ha csak nincs valamilyen vizesedés a szerkezetben.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 159. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Baranyai György!

  Amennyiben nem használják a födémet, és nem kell, hogy járható legyen a felület, akkor a tekercses üveggyapotot tudom javasolni. Ilyen esetben elég a födém szigetelést elkészíteni min. 2 x 10 cm vastagságban. A szigetelés alá javaslok egy párazáró fóliát, fölé pedig egy páraáteresztő fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 160. Búzás Szabolcs

  Tisztelt Szigatech! Alulról látszógerendás, fafödémes házam tetőterét szeretném beépiteni. Jelenleg a 15×15 födémgerendák vastagabb lambériával vannak leterítve és 1,8 cm ISB lapot szeretnék lerakni, amelyre a laminált padló kerülne. Kérem adjon tanácsot, hogy a lambéria és az ISB lap közé milyen szigetelést és fóliát helyezzek el és milyen rétegrendben?

  Reply
 161. Savanyó Tibor

  Tisztelt Sziga-Tech !

  Régi típusú fagerendás sártapasztású födémre szeretnénk a padlástérbe szigetelést. Milyen megoldást javasolnak?

  Reply
 162. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Búzás Szabolcs!

  Ha jól értem, akkor a következő rétegrendje van jelenleg alulról – fölfelé:
  - lambéria (a födém alsó részén),
  - fagerendás födém,
  erre kerülne
  -OSB lap,
  - laminált padló.

  vagy
  -fagerendás födém,
  - lambéria (a tetején)
  erre szeretne
  -szigetelést
  -OSB lapot
  -laminált padlót
  …..??????
  Elnézést, de nem igazán értem, ha egy kicsit tudnánk ezt pontosítani azt megköszönném.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 163. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Savanyó Tibor!

  A szigetelés fajtája attól függően változik, hogy járható- vagy nem járható födém felületet szeretne kialakítani.
  Amennyiben nincs szüksége járható felületre, akkor a födém tetejére javaslok egy párazáró fóliát, ennek a tetejére egy tekercses üveggyapot szigetelést, és a szigetelés tetejére egy páraáteresztő fóliát.
  Ha járható felületet szeretne kialakítani, akkor vagy a padlás szigetelő polisztirol lap szigetelést javaslom, vagy egy fa keret elkészítését, amely közé szintén mehet a tekercses üveggyapot, és a tetejére egy hézagos padlóburkolat.
  Fontos, hogy szigetelés előtt ellenőrizze a szerkezetek nedvességét, nehogy vizes felületet szigeteljen. Ilyen esetben a vizesedés okát kell először megszüntetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 164. Búzás Szabolcs

  Kedves Szakértő!
  Pontosítom a jelenlegi rétegrendet alulról felfelé. Födémgerenda, lambéria, ? szietelő, OSB lap, laminált padló. Tisztelettel: B. Szabolcs

  Reply
 165. Gál Zsuzsanna

  Kedves Szabolcs!

  Elnézést kérek, de az értetlenségem abból adott, hogy nem tudtam elképzelni, hogy egy hagyományos lambéria kibírja- e azt a terhelést, ami a rétegrendből (és ez a kisebbik), illetve a járható felület terheléséből adódik. De gondolom, ezt valaki kiszámolta önnek.
  Mindenképpen szálas szigetelést javaslok, viszont ahhoz hogy a szigetelés nem sérüljön, a meglévő rétegrendre kell egy fa keretet készíteni, ebbe kell fektetni a szigetelést, majd a fa keretre lehet rögzíteni az OSB lapot, és annak a tetejére kerülhet a laminált lap. A szigetelés alá javaslok egy párazáró fóliát, illetve a szigetelés fölé egy páraáteresztő fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 166. Kovács Ákos

  Tisztelt Szigatech!
  Kazánházam mennyezetére keresek szigetelést.
  Milyen szigetelést ajánlanának és hogyan lehetne azt rögzíteni? A mennyezet gyakorlatilag a vasbeton gerendák és a beton béléstestek alja, vakolva nincs.
  Tisztelettel:
  Kovács Ákos

  Reply
 167. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Ákos!

  Talán erre a helyre ajánlott, valami tűzgátló szigetelés készíteni. Amit javasolni tudok, az vagy gipszkarton álmennyezet előírások alapján plusz üveggyapot szigeteléssel, vagy vakolható kőzetgyapot felrögzítése a homlokzati rendszerekhez hasonlóan.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 168. E. Gábor

  Tisztelt Szigatech!

  Beton födémet szigetelnék, a nagy belmagasság és a későbbi tetőtérbeépítés miatt alulról. Helyes a gipszkarton – párazáró hőtükrös fólia – üveggyapot sorrend?
  A homlokzat is szigetelve lesz, B30-as téglából készült, kb harminc éves. Stabil vakolat van rajta. 15 cm-es grafitos lappal tervezem szigetelni. A lábazat vízzárása jó, kb 80 cm magas. Szeretném a lábazati szigetelést legalább egy méterrel a föld alá vinni, de a ház körbe van betonozva, ami enyhén kifelé lejt. Elégséges ilyenkor a betonszintig szigetelni, és a beton-szigetelés találkozásnál vízzáró szigetelést alkalmazni? Mi a megfelelő anyag erre? Válaszokat előre is köszönöm!

  Gábor

  Reply
 169. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gábor!

  Amennyiben a gipszkarton álmennyezetet választotta szigetelésként, akkor helyes a rétegrendje, vagyis gipszkarton – hőtükör fólia – üveggyapot.
  Ha a lábazati szigetelést nem tudja a járda szint alá levinni, akkor érdemes a járda szint fölött 0,5 vagy 1 cm- es távolságban megállni, és megmaradó mozgási hézagot szilikon tömítővel kitölteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 170. Kaló Zoltán

  Tisztelt Szigatech!

  Lakóházam 2 szintes, hőszigetelő rendszerrel, az emeletek közti födém vasbeton. Az egyik szobánk alatt garázs van, ami nem fűtött, de fagymentes. A fölötte lévő szoba hidegebb a többinél. A garázs menyezetének szigetelésével javítani lehetne-e a a felette lévő szoba fűtését? Ha igen, milyen rendszert ajánlanak?

  Köszönettel,
  Zoltán

  Reply
 171. Kaló Zoltán

  Tisztelt Szigatech!

  Az előző kérdésem kiegészítéseként egy plusz információ: a kérdéses szoba hajópadlóval rendelkezik.

  Zoltán

  Reply
 172. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kaló Zoltán!

  Mennyezet szigetelésre két megoldás létezik, vagy gipszkarton álmennyezet szálas szigeteléssel, vagy polisztirol lap felragasztása. Természetesen az elhelyezett plusz szigetelés mindenképpen javítana a szoba hőmérsékletén, plusz a padlót sem éreznék olyan hidegnek. A szigetelés ami mellett dönteni fognak, viszont ne legyen 10 cm-nél vékonyabb.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 173. Tóth Zoltán

  Tisztelt Szakértő !
  A tetőterem a következők szerint van szigetelve.
  A födém gipszkarton, a padlástérben azon párazáró fólia, ill. azon a gerendák között kb.15 cm.üveggyapot féleség (tekercses), majd a cserép alatt ismét párazáró fólia.
  Az lenne a kérdésem, hogy célszerű lenne -e még valamennyi szigetelőanyag felrakása, ha ige mennyit ? A szomszédom azt javasolta, hogy deszkázzam le az egészet és arra terítsek hőszigetelő anyagot.
  Kérdésem, hogy szükséges-e a deszkázás ,ha igen hézagosan lehet-e rakni, vagy szorosan, vagy csak tartó funkciója van ?
  tisztelettel: Tóth Zoltán

  Reply
 174. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth Zoltán!

  Elnézést az értetlenségem miatt, de most födém szigetelésről beszélünk, vagy tetőtér szigetelésről.
  Amennyiben egy nem járható födém szigetelésről van szó gipszkarton álmennyezettel, és egy fafödémről beszélünk, akkor én még min. 10 cm- es szigetelést javaslok leteríteni.
  Ha szeretné a födémet járhatóvá tenni, akkor a gerendára egy újabb réteg stafnizást kell készíteni, e közé kell fektetni a szigetelést, és ennek a lécezésnek a tetejére kerülne a deszka burkolat, ami járhatóvá teszi a felületet.
  A szigetelés felületére javaslok egy páraáteresztő fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 175. Várkonyi Marika

  Tisztelt Szakértő!
  Családi házunk külső 10 cm-es dryvitozása előtt állunk,a gázcső a falon kívül van.Kérdésem, hogy be lehet burkolni
  dryvittal? A környéken a régi ill.az új házaknál ezzel a szigeteléssel befedték a gázcsöveket,nem látszanak.
  Tisztelettel:Várkonyi Marika

  Reply
 176. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Várkonyi Marika!

  Az épületre felszerelt gázcsöveket tilos elburkolni. Amennyiben a szolgáltató nem fedezi fel az elburkolt csöveket, addig nem probléma, de kemény bírságot szabnak ki, ha felfedezik. Így én semmiféleképpen nem javaslom a csövek elburkolását.
  A gázcsövek alá vékonyabb szigetelést kell elhelyezni, de ha nem elegendő a távolság, akkor sajnos csak az a megoldás marad, hogy kijjebb kell helyezni a csöveket.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 177. Kovács Ákos

  Tisztelt szigatech!

  Tetőtér beépítést szeretnék. Palás a tető és nincs héjazat alatt folia.lehetséges-e a tetőtér beépités tető bontása nélkül.

  Reply
 178. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ákos!

  Elméletileg lehetséges, de egészségesebb lenne, ha egy összefüggő fólia kerülne a pala alá.
  De ha semmiféleképpen nem megoldható, akkor belülről kell szakszerűen elhelyezni egy plusz tetőfóliát. Mivel pala esetén sem tudjuk 100 %-ba kizárni a bejutó nedvességet esélyét, így szükséges egy “védőréteg” elhelyezése szigetelés esetén.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 179. M.Gábor

  Kedves Szakértő!
  Nagy belmagasságú/3,5m/szobában szeretnék kb:2,3-2,5m-es magasságban új látszógerendás fafödémet kialakítani a tetejére falambéria kerülne.
  A lambéria “tetejére” párazáró fólia és 15-20cm vastagságban közetgyapotot szeretnék tenni.
  Megfelelő lenne ez a rétegrend?
  Kell még fóliát tennem a közetgyapotra?
  Ezután lenne 0,8m–1,2m közötti “légrés”
  A tetőszerkezet rétegrendje belülrül kifelé
  Fagerenda–deszkázás/2cm-es hézagokkal/–párazáró–
  8cm vastg.bachl-purh.tábla–5cmX5cm vastag ellenléc–
  lécezés—lemez héjalás.
  Kívülről 10cm vastag nikecell borítást kapna.
  Válaszát várom,üdvözlettel,további szép napot:-),Gábor

  Reply
 180. Gál Zsuzsanna

  Kedves Gábor!

  A mennyezet rétegrendje szerintem megfelelő, fontos ahogy ön is írta, hogy a lambéria mögé közvetlenül kerüljön egy párazáró fólia. Amennyiben a kőzetgyapot fölötti rész le van zárva, tehát föntről nem látszik a kőzetgyapot, mert egy deszkázattal pl. el van fedve, akkor nem fontos fölé páraáteresztő fóliát helyezni. Viszont, ha nyitott felette a tér, akkor egy páraáteresztő fóliát javaslok a tetejére.
  Sajnos a Bachl termékét nem forgalmazzuk, így nem tudok önnek pontos rétegrendet biztosítani.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 181. Fejes András

  Tisztelt Szigatech!
  Egy könnyű faszerkezetű szobát építettem közvetlen a házfalhoz, melynek teteje járható terasz lesz. A szoba szerkezete fagerendák és OSB lemezekből áll össze. A fallak és tető belső szigetelése üveggyapot és gipszkarton. A tetőre 19 mm OSB lemezek felfogtam fel. Szeretném a véleményét kérni, hogy oldjam meg a terasztető bitumenes vízszigetelést, úgyhogy járható is legyen a terasz? Milyen régek szükségesek és milyen sorrendben és vastagságban. A terasz külső burkoltára járó csempét szeretnék utólag ragasztani. A tető födémnek már van egy kb. 1.5% leejtése, az eresz rendszert is kiépítettem (a fal peremén a ereszcsatornához való horganyzott szegélylemezt is felfogtam) . Az OSB födémre szeretnék vízszigetelést és járócsempét tenni. A saját elképzelésem a következő: az OSB-re lánggal ragasztok egy vagy két réteg bitumenes lemezt (Villas vagy Bauder? üvegszállás legyen?), erre teszek egy 5 cm ajzat betont 3 mm acélhálóval (így merevítve a födémet) és utána jönne ráragasztva a járócsempe. Azért kérem véleményét, mert egy OSB lemezekből építet födém nem olyan merev, mint egy beton födém. Köszönöm a segítségét.
  Tisztelettel, András

  Reply
 182. szigatech Post author

  Tisztelt Fejes András!

  Sajnos biztos rétegrendet nem tudok javasolni. Mindenképpen javaslom, hogy keressen fel egy statikust, aki elvégzi önnek a szükséges méréseket, hogy milyen terhelést bír el a készített födémet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 183. dr.Pál Istvánné

  Kedves Szakértő! tegnap írtam Önnek, de a képernyőről eltűnt a szöveg. Azt szeretném kérdezni, hogy 25 éve építkeztünk. A padlás födémét üveggyapottal szigeteltük, majd le lett betonozva. Most 10 cm kőzetgyapotot szeretnénk rátenni /tekercsben/, kell e alá párazáró fólia és fölé páraáteresztő fólia. A tetőcserép alatt van fólia.
  Kérem válaszát, Maradók tisztelettel Pálné

  Reply
 184. Gál Zsuzsanna

  Kedves Pál Istvánné!

  A szöveg nem tűnt el, csak nem itt tetszett írni, hanem a kőzetgyapot szigetelésnél. Arra már válaszoltam, de akkor még egyszer leírom a válaszomat.
  Amennyiben az előző, már meglévő rétegrendbe nem helyeztek el párazáró fóliát, akkor most sem javaslom. A páraáteresztő fólia használatát viszont javaslom, hogy ne tudjon elporosodni a szigetelés.
  Viszont a tekercses kőzet- vagy üveggyapotokat nem lehet terhelni, így csak abban az esetben tud járható felületet kialakítani, ha készít egy fa szerkezetet. és ez közé fekteti a szigetelést. Ennek a szerkezetnek a felületére már lehet OSB lapot helyezni. Ami járhatóvá teszi a felületet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 185. dr.Pál Istvánné

  Köszönöm válaszát, kicsit úgy látszik elkeveredtem az oldalakon.

  Viszont ha nem szeretnénk rajta járni, csak tárolni rajta néhány dobozt, az megtehető?

  Válaszát előre is köszönöm, Pálné

  Reply
 186. Gál Zsuzsanna

  Kedves Istvánné!

  Sajnos nem lehet még kisebb dobozokat sem tárolni. Erre a célra inkább a padlás lap szigetelést javaslom. Ezt sem lehet nehéz tárgyakkal, pontszerűen terhelni, de kisebb dobozokat már lehet a felületén tárolni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 187. Rápolthy Zoltán

  Tisztelt Szilvia!

  Padlásfödémet szeretnék szigetelni házilagosan.Elolvasva az eddigi hozzászólásokat meg szeretném kérdezni szükséges e hőtükör fólia az üveggyapot alá, vagy elegendő a páraáteresztő fólia 2×10 cm üveggyapot átfedéssel lapolva.
  Köszönettel: Rápolthy Zoltán

  Reply
 188. Horváth Tiborné

  Tisztelt Szakértő!

  Vályogházunk homlokzatát szeretnénk szigetelni,viszont a lábazata homokkőből készült,aminek a vízszigetelése nem megoldott.Kérem adjon tanácsot mindkét szigetelési formára.

  Tisztelettel:Horváthné

  Reply
 189. Tóth Károly

  Tisztelt Szakértő!
  Egy faházban szeretnék zuhanyozót kialakítani.
  Elképzelésem szerint, zöld gipszkartonnal( profil idomra csavarozva) borítanám a falakat. Szeretném a gipszkarton oldalakat és az aljzatot felcsempézni(az aljzat is fa).

  A segítségét kérem:
  - a falakra, a mennyezetre és az aljzatra hová tegyek párazáró fóliát?
  - lehet-e csempézni a gipszkartont és milyen anyagokat használjak fel?

  Köszönettel

  Tóth Károly

  Reply
 190. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zoltán!

  Minden épület egy kicsit más, így az átlagos rétegrend a következő: párazáró fólia + szálas szigetelés + páraáteresztő fólia.
  Födém szigetelés esetén nem szükséges hőtükör fóliát használni, elég egy sima párazáró fólia. A páraáteresztő fóliát pedig a szigetelés tetejére javaslom leteríteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 191. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváthné!

  Amennyiben az épület vízszigetelése nincs megoldva, ebben az esetben javaslom, hogy egy szakértő kivitelezővel helyszínen nézesse meg, hogy lehet- e szigetelni egyáltalán a homlokzatot. A lábazatra mindenképpen egy szárító vakolatot javaslok, és egy kültéri páraáteresztő festéket, hogy ne zárja le a víz útját. Amennyiben a homlokzati rész száraz, akkor mind a kőzetgyapotot, mind a polisztirol lapos szigetelést javaslom.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 192. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Károly!

  A fa falazatra gipszkarton előtét falat javaslok (impregnáltat), erre kerüljön egy kenhető vízszigetelés, amire lehet csempézni. A gipszkarton mögé mindenképpen javaslok egy párazáró fóliát.
  A padló már nem olyan egyszerű. Elsősorban meg kellene nézni, hogy mi van a padló burkolat alatt. Ha lehetséges, akkor fel kellene szedni a fa burkolatot, és ha beton aljzat van alatta, akkor azt el kell látni szintén egy kenhető szigeteléssel és erre kerülhet a padló burkolat.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 193. Zoltán

  Tisztelt Szigatech!

  Faházat szeretnék téliesíteni. Belűre gipszkarton boríást képzelek, kívülre nikecell+ háló+nemes vakolat.

  Kérdésem a következő, ha a belső borítást lebontom és a tartógerendák közé kőzetgyapotot teszek, majd fóliát, lécezést (20 mm párnafa a légrés miatt), majd a lécekre a gipszkartont, az helyes eljárás lenne? A fólia párazáró, vagy áteresztő legyen? A külsején most sima lécfedés van, arra erősíthetek közvetlenül osb-lapot és arra a nikecell szigetelést, vagy kívülre is kell párnafázás, fólia, és csak utána az osb majd a nikecell? Ha kell fólia kívülre is akkor milyen és milyen rétegrendben tegyem fel? Mi a helyzet a vizes helyiségekkel, elég ha a belső gipszkarton borítás impregnált és mehet a fentebb leírt belső borítás? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel Zoltán

  Reply
 194. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zoltán!

  Belső oldali rétegrendnek a következőt tudom elképzelni (kintről-befelé):
  -fa tartógerendázat (határoló fal), közte táblás szálas szigetelő anyag,
  -fa-, vagy fém profilozással gipszkarton előtét falazat készítése + szálas szigeteléssel kitöltve,
  -párazáró fólia,
  -gipszkarton belső burkolat.
  A külső oldalra a következő rétegrendet javaslom (benről-kifelé):
  -fa tartógerendázat, közte táblás szálas szigetelő anyag,
  -külső burkolat (meglévő, ellenőrizni kell, hogy száraz, egészséges),
  -páraáteresztő fólia,
  -lécezés,
  -erre lehet rögzíteni az OSB lapot, megfelelő méretezés után,
  -külső hőszigetelő rendszer.

  Vizes helyiségnél nem elegendő csak impregnált gipszkartont alkalmazni, a csempézés előtt fontos, hogy kenhető vízszigeteléssel is ellássuk a felületet.

  Mindenképpen javaslom, hogy helyszínen nézesse meg egy szakértő kivitelezővel a munkát.

  Amennyiben még a segítségére lehetek, kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 195. Horváth Zoltán

  Tisztelt Szakértő!

  Egy 1978-ban épített kétszintes családi ház beton tetőfödémjét szigeteltük az alábbi sorrendben:
  - a meglévő betonfödém
  - párazáró fólia,
  - 10 cm üveggyapot hosszába,
  - 5 cm üveggyapot keresztbe,
  - páraáteresztő fólia.

  A betonfödém felett sátortetős, palatető van, egy beépítetlen tetőtér.

  Olyan problémám lenne, hogy a párazáró fólia és a betonfödém között erőteljesen bepárásodik, szinte folyik a pára. Mi lehet a probléma? Hogyan oldjam meg, hogy ne vizesedjen a betonfödém?

  Válaszát előre is Köszönöm!

  üdvözlettel: Horváth Zoltán

  Reply
 196. Handke Tamás

  Tisztelt Szakértő!

  Egy 60 -as években épült (csúsztatott zsalus) ház 2. emeleti lakástulajdonosai vagyunk. A kisszobánk északi oldali fala elég hideg, tavaly télen penészes is lett két helyen, ahol a szekrényeink voltak. Ennek az egy északi falnak a belső oldalát szeretnénk leszigetelni (bár olvastam, hogy ez nem ajánlott módszer, de sajnos jelenleg nincs lehetőség külső hőszigetelésre). Ehhez vakolható, 2-3 cm vastag közetgyapot táblára gondoltam, mivel ez páraáteresztő, reményeim szerint nem lesz páralecsapódás a fal és a szigetelés között, illetve ha mégis, ki tud szellőzni. Működne az elképzelésem, felhasználhatok hozzá esetleg lépésálló kőzetgyapot táblát is hogy minél masszívabb legyen az “új fal”, vagy inkább más anyaggal, és teljes párazárással oldjam meg az északi falunk hőszigetelését?

  Válaszát előre is köszönettel
  Handke Tamás

  Reply
 197. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváth Zoltán!

  Két okot tudok így első olvasásra felhozni. Az első az lenne, hogy nem megfelelő vastagságú a szigetelés. Ez által a “harmatpont” a szerkezeten belül keletkezik, ami pára lecsapódáshoz vezethet.
  A második, hogy nagyon magas a pára tartalom a lakásban, és nem megfelelő szellőztetést biztosítanak az épületben.
  De természetesen egyszerre mind két ok is befolyásolhatja a kialakult problémát.
  A magas páratartalom kiküszöbölésére napi kétszeres húzatós szellőztetést javaslok, ha ez sem elegendő, akkor vagy mesterséges szellőző berendezést ajánlok, vagy a nyílászárokba elhelyezhető szellőző nyílások beszerelését javaslom.
  Ezenkívül érdemes lenne megnézni, hogy a 15 cm- es szigetelés elegendő-e a meglévő rétegrend leszigetelésére.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 198. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Handke Tamás!

  Ténylegesen nem szoktuk javasolni a belső szigetelést, de ha nincs más mód, akkor elsősorban gipszkarton előtét falat szoktunk javasolni plusz szálas szigeteléssel, és minél előbb meg kell oldani a falazat külső oldali szigetelését.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 199. Pálhidai László

  Kedves Szakértő!
  Külső meglévő EPS 80 -as szigetelés után van-e értelme (további megtakarítás elérése céljából)a kisméretű téglából készült 40 cm-es téglafal belső polisztirol szigetelésével foglalkozni???
  Padlószigetelésnél szükséges-e valamilyen fóliát a beton, a lépésálló hőszig.anyag,ill.a szalagparketta közé lerakni ???
  Álmennyezet készítésekor feltétlenül szükségesnek tartja a párazáró fólia alkalmazását ??? Jelenleg betongerendás salakos födémemet szeretném szigetelni, gipszkarton + 10 cm-es kőzetgyap. Üdv: Pálhidai László

  Reply
 200. Gál Zsuzsanna

  Kedves László!

  Amennyiben a határoló fal külső oldala már le van szigetelve, és nem elégedettek a szigetelésével, akkor természetesen el lehet gondolkodni a belső oldali szigetelésről. Belső szigetelésnek viszont gipszkarton előtét falat javaslok plusz szálas szigeteléssel. Ebben az esetben a gipszkarton mögé javaslok egy párazáró fólia elhelyezését.
  A beton és a lépésálló polisztirol lap közé mindenképpen szükséges fólia, méghozzá azért, hogy a cement pép ne folyón a szigetelő anyag hézagai közé. A szalag parketta és a beton közé is érdemes fóliát tenni, egy a porképződés miatt, másrészt hogy egy plusz hőszigetelést is kapjon. Erre a célra már lehet speciális hőtükrös fóliákat is kapni.
  Gipszkarton álmennyezet esetén mindenképpen javasoljuk a gipszkarton mögé a párazáró fóliát, és elsősorban a hőtükrös változatát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 201. Ujváriné

  Kedves Szakértő!
  Vettünk egy lakást, ami a legfelső szinten, lapos tető alatt van. Hogyan és mivel lehetne felülről hőszigetelni, mert
  nagyon sok gáz fogy és nagyon hamar kihül a szoba.
  Kb mennyibe kerülne a hőszigetelés? A lakás 57 m2. A lapostető lépcsőzetesen, szinteltolással készült, 3 lakás van a legfelső szinten, 3 lépcsőből áll a tető, felettünk egy önálló tetőrész van. Ha nem írhat árat a válaszban, akkor kérem azt adja meg, hol tudnék a költségekre rákeresni.
  köszönettel Ujváriné

  Reply
 202. Gál Zsuzsanna

  Kedves Ujváriné!

  Amennyiben lapos tető utólagos szigeteléséről beszélünk, nem járható felület kialakításával, akkor szigetelő anyagként az XPS zártcellás polisztirol lapot javaslom, plusz egy kavics réteggel. Mindenképpen ellenőriztesék egy statikussal, hogy elbírja- e a plusz terhelést a tetőszerkezet.
  A legegyszerűbb megoldás viszont az lenne, ha gipszkarton álmennyezetet készítenének elsősorban min. 15 cm- es szigeteléssel.

  Árajánlatot a honlapunkon keresztül tud kérni e-mailben. Üzenet küldö lehetőségeinket megtalálja a termékeknél is, vagy az elérhatőségeinknél.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 203. Katona János

  Tisztelt Szakértő!

  4 szintes panelház 3. emeleti lakásának mennyezetét szeretném szigetelni. A lakásban nincs páralecsapódás, a felső, fűtetlen, zárószinti lakás miatt szeretném a szigetelést elvégezni. Milyen szigetelő anyagot ajánl, én 3 cm-es polisztirolra gondoltam, kell e gondoskodni páraelvezetésről?
  Megtisztelő válaszát köszönöm!
  Üdvözlettel! Katona János

  Reply
 204. Katona János

  Tisztelt Szakértő!

  Az előző levelemben eljelejtettem megírni, hogy az épülettömbben távfűtés van, nagyon jó a hőszolgáltatás,ennek ellenére az én lakásom az áthült mennyezet miatt hideg. Ezért gondoltam a mennyezeti hőszigetelésre.

  Tisztelettel!
  Katona János

  Reply
 205. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Katona János!

  Belső mennyezet szigetelésre gipszkarton álmennyezetet javaslok szálas szigeteléssel, min. 10 cm- es vastagságban.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 206. Biró Attila

  Tisztelt Hölgyem!

  Egy ismerősöm külsőleg szigetelte B30-as téglából épült házát. A födém fagerendás, alulról vakolt, felülről salakos. Az egy légterű konyha és ebédlő és a fűtetlen spejz a födém és a külső fal csatlakozásnál, valamint a spejz ablak körül erősen penészedik. A falaknál padló szinten is tapasztalható penészedés, igaz a lábazat nincs szigetelve.
  Főzéskor páraelszívó is működik. A helyiségek a ház északi oldalán fekszenek. A konyhának három oldalról külső fala van, a sarokból van leválasztva a spejz. Nyílászárók is lettek cserélve. Érdekelne, javaslatuk szerint hogy lehetne megszüntetni a penész kialakulását.
  Megtisztelő válaszát várva,
  köszönettel: Biró Attila

  Reply
 207. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Attila!

  Sajnos sokszor a nem megfelelően kivitelezett hőszigetelés okozza a később kialakuló problémákat. Az épületek hőszigetelése nem csak annyiból áll, hogy a homlokzatra feldobáljuk a szigetelést, hanem pontos számítást, tervezést igényel.
  Ha nincs megfelelően megtervezve a szigetelések elhelyezése, és méretezése, akkor kialakulhatnak pl. az ön által leírt problémák is, vagyis hőhidas lehet az épület több szerkezete is. Ez főleg a szigetelt, és a nem szigetelt felületek érintkezési helyénél alakulhat ki. De ide tartozik a nyílászárók, és az északi fal szigetelése is, mert általában ezek a helyek vastagabb, jobb szigetelést igényelnek, ezzel szemben jó, ha egyáltalán kapnak egy minimális szigetelést.
  De persze a penészesedésnek ezer egy oka lehet, sajnos ezt így távlatból nem lehetséges megmondani. Pl.: vizesedés, magas páratartalom, hőhíd, nem megfelelő kivitelezés, stb. vagy ezek kombinációja.

  Érdemes lenne önökhöz közel felkeresni egy szakértő építészt, vagy építészmérnököt, aki helyszínen meg tudja nézni az épületet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 208. Lendvai Gy.

  Tisztelt Sziga-tech!
  Egy tetőteret szeretnénk leszigetelni! A cserép alatt nincs tetőfólia! A kérdésem az lenne hogy ezt utólag meg lehet-e csinálni a tető megbontása nélkül? Úgy gondolom hogy a cseréplécekre rálécezek függőlegesen mondjuk 5x5cm-es lécekkel majd belülről ráborítom a fóliát és a gerincnél, eresznél megoldom a szellőzés! Erre majd mehetnének a szigetelő anyagok. Ön szerint kivitelezhető lenne? Előre is köszönöm a választ! Kellemes ünnepeket kíván: L.Gy.

  Reply
 209. szabó gábor

  Tisztelt Sziga-tech. Ötvenes években épült bérház első emeleti lakásában élek.A ház kívülről nincs hőszigetelve,így szeretnék egy gipszkarton előtétfalat,és egy karton álmennyezetet építeni a “hideg” falak elé.Kérdésem,hogy 10centiméteres üveggyapot,és párazáró fólia megfelelő e a hőszigetelésnek.A penészedés elkerülése érdekében kell e szellőzőket vágnom a gipszkartonra?Jelenleg nincs penész a lakásban.Tisztelettel Szabó Gábor.

  Reply
 210. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Lendvai Gy.!

  Elnézést kérek, de nem igazán értettem a leírását. Az is elegendő, ha a szarufák külső lapjával egy síkban belülről felrögzít egy páraáteresztő fóliát. Még hozzá úgy, hogy a fóliát minimum 5- 5 cm-t ráhajtja a szarufák belső oldalára, majd egy léccel rögzíti a fóliát a szarufa oldalára. Ha nagyon egyenletlen a szarufa, akkor érdemes valami tömítést is alkalmazni, hogy a fólia és a szarufa között ne alakuljon ki pangó víz. Sajnos így látatlanba az ember nem sokat tud segíteni, ezért javaslom, hogy nézess meg egy szakértő kivitelezővel a szigetelendő felületet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 211. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szabó Gábor!

  Nem szoktunk belső szigetelést javasolni, de ha nincs más megoldás akkor az ön által leírt módszert javaslom. A szigetelés vastagságát az épület falazatának anyag, vastagsága, és rétegrendje határozza meg, így sajnos az ön által megadott adatokból nem tudom még kb. sem meghatározni, hogy elegendő vagy sem a 10 cm- es szigetelés. Mindenképpen javaslok egy párazáró fóliát a gipszkarton mögé.
  A kialakított gipszkarton falazatra csak abban az esetben javaslok szellőzőt, ha nedves, vagy vizes a fal.
  Kivitelezés előtt érdemes egy kivitelezővel egyeztetni a kialakítani kívánt szerkezetről, és a szigetelendő felületről.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 212. Horváth Attila

  Kedves Szilvia!

  Családi ház beépített tetőterét szeretnénk szigetelni. A rétegrend a következő: vakolat-nádszövet-deszkázat-gerendák- közöttük üveggyapot. Építéskor nem helyeztek el párazáró fóliát. A kérdésem az lenne, hogy ha az üveggyapot felszedése után párazáró fóliát fektetek le, hogy az új szigetelés ne nedvesedjen, akkor a fólia alatt lévő rétegekre nem csapódik le a nedvesség? Esetleg nem jobb megoldás, ha megfelelő légrést hagynék, hogy a szigetelés külső, hideg oldala szellőzni tudjon?

  Köszönöm!

  Horváth Attila

  Reply
 213. Károlyi Zoltán

  Egy kb. 15 m2-es helyiséget szeretnék kettéválasztani olyan módon, hogy az így keletkező egyik rész fokozottan legyen hőszigetelve. Ez egy melléképületben van, ahol nincs fűtés és a kialakítás után is csak a szigetelt részben lesz. Hobbi célra kialakított helyiség lesz, amelyben akváriumok kerülnek elhelyezésre, ebből kifolyólag a falfelület kialakítása és megjelenése másodlagos. Magas hőmérséklet (25-26 ºC) és egy lakóhelyiségnél nagyobb azonban egy fürdőszobánál kisebb páraterhelés várható.
  Arra gondoltam, hogy a külső falazat belső felületére viszek föl 10 cm vastagságú eps hőszigetelő lemezt az előírás szerinti ragasztóval illetve dűbelezéssel. A helyiség belső részében egy térelválasztó elem lesz keresztben elhelyezve és erre fogom az eps lapokat fölrögzíteni. A falazatra illetve a térelválasztóra rögzített eps-re belülről beágyazom a vakolaterősítő hálót a ragasztóba és erre a felületre kellene, valamilyen párazáró réteget fölvinni. Lehetőség szerint költséghatékony módot kellene találni. Eddigi elképzelések között szerepelt párazáró festék vagy radiátorokhoz használt hőtükör fölrögzítése.

  Reply
 214. Gönczy Csaba

  Tisztelt SZIGA TECH!

  Tetőtérbeépítésre készülünk így aktuálissá vált a kérdés,
  hogy milyen szigetelőanyagot válasszunk.A hővezetési tényezők termékenként 0.037-0.045 W/mk között változnak,az áraik pedig jelentős eltérést mutatnak. Segítsenek kiszámolni,hogy pl.:
  100nm felületnél, 15cm szigetelőanyag vastagságnál,0 celsius /átlag külső hőmérsékletnél,20 celsius /átlag belső hőmérsékletnél 6 hónap alatt hány Kw energiát takarítok meg,ha a kisebb hővezetési tényezővel rendelkező
  szigetelőanyagot választom?
  Előre is köszönöm,
  Tisztelettel:Gönczy Csaba

  Reply
 215. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Károlyi Zoltán!

  Sajnos nem hiszem, hogy 10 cm- es szigeteléssel el fogja érni fűtés nélkül a 25- 26 °C-os hőmérsékletet, szerintem mindenképpen vastagabb szigetelésre lesz szüksége, de természetesen ez a falazattól is függ. Nem szoktunk belső szigetelést javasolni, mert ha a falazat nem megfelelő szigeteléssel bír, akkor még károsíthatja a falazat szerkezetét is a belülre elhelyezett szigetelés.
  Ezenkívül, ha magas páratartalom lesz, akkor mindenképpen kell megfelelő szellőztetésről gondoskodni, hogy megelőzzük a páralecsapódást.
  Ezért sajnos nem tudok hasznos tanácsot adni önnek, mindenképpen a helyszínen kellene megnéznie egy szakértőnek a terveket.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 216. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gönczy Csaba!

  Az ön kérdése igazából egy energetikusnak szól. Ez egy hosszadalmasabb számítást igényel, így megkérném, hogy keressen fel egy energetikust.
  Amiben segíteni tudok, hogy tetőtér beépítés esetén, minimum 25 cm- es szigetelés vastagsággal kell számolni, és itt sem árt ha a 0,039 és 0,032- es értékeket célozzuk meg.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 217. M_Szabi

  Kedves Szilvia!

  A segítségét szeretném kérni. 3 évvel ezelőtt vásároltunk egy családi házat, melynek a külső vakolatát szeretnénk rendbe tenni.
  A ház durisol elemekből épült. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem szabad szigetelnünk, és nagyon speciális, nagyon légáteresztő festékkel szabad csak lefesteni.
  Mivel a környékünkön sajnos nem találtunk olyan szakembert, aki dolgozott már ilyen a falazóelemmel, kérném a segítségét, hogy valóban semmivel sem hőszigetelhető és milyen kültéri festéket ajánlana?
  Előre is köszönöm!
  M_Szabi

  Reply
 218. M.András

  Kedves Szilvia!
  Cége weblapján több tipusú szigetelö anyagot találtam, meglehetösen nagy árkülömbségekkel.
  Nekünk egy fa födémes mennyezetet kellene höszigetelnünk, mely szigetelést végül gipszkartonnal zárnánk le.Nem igazán tudok dönteni, mert az ember nem csak jót szeretne, hanem terveit a lehetö legolcsóbban megvalósítani.Kérem, segítsen, melyik anyag (10cm-es) a legmegfelelöbb;Mobasil, Ekorol, Ursaelf esetleg Klassik39?
  Hová kerüljön a fólia s milyen legyen; párazáró, vagy épp áteresztö?
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel.
  M.András

  Reply
 219. G.Tamás

  Üdv! Gipszkartonból szeretnék álmennyezetet készíteni. Úgy értesültem, hogy a gázcsöveket nem lehet elburkolni ezért ez lejjebb lesz hozva az álmennyezet alá. Olyan kérdésem lenne, hogy mi a helyzet a villamos szerelvény dobozokkal? Azok maradhatnak az álmennyezet fölött?

  Reply
 220. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szabi!

  Sajnos a Durisol elemekről még nem sok tapasztalatunk van, de a Leier kollégái segítségünkre voltak a termékkel kapcsolatban. Mivel a Durisol elem csak zsaluzatként működik, és nagy valószínűséggel betonnal lett kitöltve (bár ez nem derül ki az ön leírásából), így a termék magas páraáteresztő képessége úgy mond mellékes lett. A beton szerkezeteknek rosszabb a páraáteresztő képességük, és mivel a falszerkezet nagyobb részét ez az anyag teszi ki, így nyugodtan alkalmazhatja a hagyományos szigetelő anyagokat, mint a polisztirol, és a vakolható kőzetgyapot. De szigetelés előtt mindenképpen érdemes egy páratechnikai ellenőrzést elvégezni, illetve a szigetelés vastagságának pontos meghatározásához érdemes felkeresni egy energetikust.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 221. Gál Zsuzsanna

  Kedves András!

  Amennyiben csak 10 cm- es szigetelésben gondolkoznak, a fa gerendák közé fektetve, akkor elsősorban az URSA DF 32- es tekercses szigetelő anyagát javaslom.
  Ha lehetőségük van vastagabb szigetelő anyag elhelyezésére, akkor min. 2 x 10 cm- es vastagságot javaslok. 10 cm a fa gerendák közé, és 10 cm a fa gerendákon keresztbe fektetve. Ebben az esetben, természetesen csak ha nem szükséges járható felület kialakítása, akkor az URSA DF 45 tekercses üveggyapotot javaslom.

  A gipszkarton mögé érdemes egy hőtükrös párazáró fóliát helyezni, a szigetelés fölé pedig egy páraáteresztő fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 222. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tamás!

  Sajnos erre is csak azt tudom mondani, hogy nem. Mivel monolit gk. álmennyezetről beszélünk, így egyértelmű, hogy ha későbbiekben esetleg probléma alakulna ki, akkor nincs lehetősége, csak a gk. mennyezet megbontásával a javításra. Így nem igazán ajánlott az elburkolása, kivéve ha szerelő nyílásokat is kialakítanak a kérdéses helyeken.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 223. Szabóné K. Andrea

  Tisztelt Szakértő!
  Az 1970-es években téglából épült családi házamat szeretném belülről leszigetelni.Az interneten próbáltam “okosodni”, de úgy érezem, teljesen tanácstalan lettem.Ami az egyik oldalon legjobb, leg…… minőség, arra rögtön találok egy negatív, (” csak azt ne” ) ellenvéleményt.Több termék is elnyerte a tetszésemet. Mostanában reklámozzák a Homecell szigetelő rendszert . .Találtam még Protektor beltéri falfestéket, Thermilate hőszigetelő festékadalékot.Ez a három fajta festék nagyjábólm azonos hatásokkal rendelkezik:
  ThermoShield Interieur bevonat mikroszkopikus méretű, kicsinykerámia gömböcskék millióiból áll, amelyek egy kiváló minőségűkötőanyagban egyenletesen elosztva vannak beágyazva. Ezek a kerámia gömböcskék visszaverik a belső fűtőberendezések hősugarait, így elősegítik a gyors hőeloszlást. A lakás belső tere sokkal gyorsabban
  melegszik fel, és tovább tartja meg a hőt. Ez a hőpajzshatás.
  Nem tudom, melyikben higgyek. Elég sok az ablakom (Szintenként 5db régi 3 szárnyas fa ablak) Azon is elég nagy a hőveszteség. Azokat anyagi okok miatt nem tudom kicserélni, de legalább egy hatékony belső falszigetelés segíthetne a gázszámlámon.Azt még tudom finanszírozni.
  Elnézést kérek a hosszú levélért. Nagyon várom a tanácsait!
  Köszönettel!Szabóné

  Reply
 224. Győri Orsolya

  Tisztelt Szakértő!
  23 éve épült családi házat tervezek vásárolni, mely két szintes. A tető szigetelését a műszaki rajz szerint a következő rétegekkel oldották meg: gipszkarton burkolat + párazáró fólia + 10 cm therwoolin szigetelés + tetőfólia (+lécezés, ellenlécezés + hornyolt tetőcserép). Bízhatok abban, hogy a szigetelés ily módon megfelelően van megoldva? A tulajdonosnak tapasztalata nincs, a házban még nem laktak.
  Köszönettel:
  Győri Orsolya

  Reply
 225. Gál Zsuzsanna

  Kedves Andrea!

  Elnézést kérek előre is, de nem igazán hiszek abban, hogy egy pár mm- s, vagy akár cm- s festék megoldja a lakás szigetelését. Az említett termékeket nem forgalmazzuk, így igazából nincs gyakorlati tapasztalatom ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Maximum én is csak azt tudom elmondani önnek amit a gyártó, vagy egy forgalmazó cég elmond.
  Belső szigetelést nem igazán szoktunk javasolni. Így ha lehetősége van akkor inkább a külső falazatot szigetelje le.
  De, ha nincs más megoldás, akkor is inkább a gipszkarton előtét falat javaslok szálas szigetelő anyaggal.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 226. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Orsolya!

  A leírt rétegrend sorrendje megfelelő, de kérdés az hogy 23 évvel ezelőtt be is tartották-e, illetve hogy egyáltalán szakszerűen lett- e elkészítve. Az említett 10 cm- es szigetelés viszont már a mai előírásoknak nem felel meg, így azt mindenképpen bővíteni, felújítani kell.
  Ami a belső burkolat megbontásával fog járni, és a meglévő szigetelésen túl min. még egy 15- 20 cm- es szigetelés vastagsággal kell számolnia.
  Így ezt is érdemes beleszámolni, hisz ha megvételre kerül a ház, akkor a tetőtér felújítása rögtön plusz költséggel fog járni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 227. L. Pál

  Tisztelt: Szakértő!
  Ujj építésű házamnál beépített tetőtérnél sajnos a páraáteresztő fólia helyett párazáró fólia került be építésre.
  Réteg rend:
  1: Cserép
  2: Ellenléc
  3: Párazáró fólia. :(
  4: 20+5cm üveggyapot
  5: Párazáró fólia
  6 :Gipszkarton
  Kérdésem hogy milyen következményei lehetnek ennek a malőrnek? Esetleg milyen megoldást javasol?

  Reply
 228. Magdi

  Tisztelt Szakértő!
  Tanácsát szeretném kérni: vályogból készült a házunk a 60-as évek elején, a tavalyi évben lábazatba acéllemez besajtolása megtörtént, majd a lábazat szigetelése elkészült. A lakásunk nem vizes. Ez évben szeretnénk a külső falat szigeteltetni. Kérdésem: milyen vastag szigetelőt javasol, a ház falazata egy síkba kell legyen a lábazattal, vagy maradhat úgy, hogy a lábazatnál kiugró perem van.
  Van olyan szakember aki nem javasolja a vályogfal szigetelését, mások pedig igen. A szigetelés helyet a már meglévő kőporos falazatra javasolják a gördülőszemcsés színes vakolatot. Erre vonatkozóan is szeretném véleményét kérni.

  Köszönettel: Magdi

  Reply
 229. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Pál!

  Sajnos amennyiben párazáró fólia került a cserép alá, és teljes keresztmetszetben kitöltötték a szarufát, tehát a fólia és a szigetelés között nem hagytak légrét, akkor sajnos páralecsapódással, vizesedéssel számolhat. Persze ez függ az egész szerkezet együtt működésétől is.
  Megoldásnak esetlegesen azt tudom javasolni, hogy a belső részről vissza kell bontani a szigetelést, és kijjebb kell húzni, hogy fólia és a szigetelés között legyen min. 3- 5 cm- es légrés.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 230. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Magdi!

  Mindenképpen azt javaslom, hogy keressenek fel egy szakértő energetikust, aki pontos energetikai számítást tud önnek készíteni, hogy kell-e, vagy nem kell szigetelés a falazatra, és ha kell akkor milyen vastagságban. Ezenkívül egy páratechnikai méréssel még pontosabban megadható, hogy milyen típusú szigetelés használható a falazatra.
  A lábazat és a homlokzat síkja vagy essen egybe szigetelés után, vagy a lábazat legyen 1- 2 cm-rel beljebb, hogy a lecsurgó csapadék ne a lábazatot terhelje.
  A meglévő kőporos felületre csak hálózás után lehet felhordani az új vakolatot. Simán a meglévő felületre nem szabad, és nem is lehet, hisz ezeknek az anyagoknak csak 1- 2 mm- es anyag vastagságuk van, míg a kőpornál még 1 cm- es hézagok is találhatóak.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 231. Gréczi József

  Kedves Szilvia!
  Nappalim fölött beépített tetőtér és beugró terasz van.A terasz alatt a mennyezet és a fal találkozásánál penészedik.Hogyan lehetne a már burkolt teraszt szakszerűen utólag szigetelni?
  Üdvözlettel : József

  Reply
 232. Gál Zsuzsanna

  Kedves József!

  Amennyiben a terasz felületét szeretné utólagosan szigetelni, az csak a járószint emelkedésével lehet megoldani. Fel kell bontani a meglévő burkolatot, és lépésálló szigetelőanyag elhelyezése, illetve újabb betonozás után lehet újból burkolni a felületet. De az épület homlokzatának, főleg a terasz és a homlokzat találkozásánál fontos a megfelelő szigetelése.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 233. E Imre

  Tisztelt Szilvia!
  Családi ház födémét betongerenda salaktöltéssel szigetelném.
  Milyen vastagon tegyem és részlegesen járható kell legyen.Én 15 cm kőzetgyapotot gondoltam OSB borítással.Olcsóbb lenne EPS lap de félek a rágcsálóktól és a felbeton is egyenletlen a közetgyapot talán jobban igazodik.Tévedek?
  Köszönöm

  Reply
 234. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Imre!

  Természetesen a kőzetgyapotot lehet használni födém szigetelésre. De mindenképpen kell egy fa keretet készíteni, ami közé fekteti a kőzetgyapotot, mivel ez az anyag nem bírja el a terhelést. A keret tetejére lehet rögzíteni az OSB lapot, de azt is csak hézagosan javaslom.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 235. Zsolt

  Tisztelt Szerkesztőség!

  Most épül a házam és nemrég készült el a tetőszigetelés.
  A födém gerendás és a szigetelés a kőzetgyapot kitöltés a gerendák között.
  A kőzetgyapot vastagsága 30 cm (3X10 cm) és a kiemelés (gerenda 13 cm + magasító a gerendára szegelve 10 cm) 23 cm.
  Mivel a födémet ledeszkázták ezért összenyomták a szigetelést 7 cm-el.
  A kérdésem az lenne hogy romlott e ezzel az összepréseléssel a szigetelés hatékonysága?
  Ha igen akkor felszedetem a deszkákat és rakatok még 7 cm magasítót.

  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv,
  Zsolti

  Reply
 236. Zilai Balázs Siklós

  Tisztelt Sziga-tech.

  Komplett új födém került,a nemrég vett 50 éves házunkra.
  Belülről kezdve:gipszkarton,lécesés-4cm légréssel- betonkefni és betongerenda majd szerelőbeton,vashálóval-6cm.
  Nos kérdésem:ha cellulóz szigeteléssel(16-20cm) látnám el a padlást,kell-e a szigetelés fölé a légmozgás miatt burkolat, vagy hagyhatom magában állni a”pelyheket”. A cserép alatt van új fólia,nedvesség nem csöpög a cellulózra.
  Kérdésem azért teszem fel mert az állandó,ugyan szerény légmozgás ugye folyamatosan hűti a szigetelés felső rétegét.A tetőtér felét -45 m2- járásra alkalmasnak kell tennem,ehhez “kazettázást” gondoltam,18as osb vel fedve.
  Még egy kérdést ha megenged:a cellulóz vagy a kőzetgyapot lenne jobb a szigetelésre Őn-Önök szerint
  Köszömön válaszát,és idejét! Zilai Balázs

  Reply
 237. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Természetesen igen, tehát romlott a szigetelő képessége. Mivel a szálas szigetelések az anyagukban megragadó levegő által szigetelnek. Tehát ha összenyomjuk az anyagot, akkor nem tud feltelni levegővel, így nem tud megfelelő mértékben szigetelni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 238. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zilai Balázs!

  Sajnos cellulóz szigetelést nem forgalmazunk, így az ezzel kapcsolatos kérdéseire nem tudok mérvadó válaszokkal szolgálni. Mindenképpen javaslom egy gyártó, vagy egy forgalmazó cég vélemény kikérését a cellulóz szigetelő anyagról.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 239. Tamas

  Kedves Szilvia!

  kerdesem csupan kis mertekben ter el a mar elhangzottaktol. A felkesz padlasszigetest (fodem) szeretnek szakszeruen es tokeletesen befejezni. Uj hazrol van szo, amitol az elozo tulaj hamar megvalt. Jelenleg csupan ECOSE uveggyapot van leteritve a szarufak kazettaiban 2×5 cm-es, azaz 10 cm-es vastagsagban. (duplan hajott tekercsbol ugye). Valoban jo es megfelelo padlasszigetelest szeretnek, igy hat:

  1.) fel kell-e szednem a mar letett 10 cm-es reteget leven nincs alatta parazaro folia?!
  2.) elegendo-e plusz 10 cm-ben gondolkodnom, mint felso reteg termeszetesen lezarva egy paraatereszto foliaval?!
  3.) javasol-e kozetgyapotot mint felso reteg avagy teljesen felesleges a szigetelok keverese?!
  4.) a padlas egy reszet jarhatova szeretnem tenni, viszont a kazettak magassaga ~10-15cm jelenleg. Kell-e megmagasitanom az OSB lapozas elott, hogy “ervenyesuljon” a 20cm-es uveggyapot reteg avagy osszenyomhatom az adodo magassagban ezzel nemikep’ “suritve” az anyagot. Hoszigeteles szempotjabol melyik a jobb?!
  5.) a nem jarhato reszeket valoban eleg csak egy paraatereszto foliaval leteriteni mindenfele kulonosebb “rafeszites/kifeszites” nelkul?!

  Valaszat elore is halasan koszonom!

  Tamas

  Reply
 240. Gál Zsuzsanna

  Kedves Tamás!

  Mivel új építésű lakásról beszélünk, így gondolom a födém felső rétege beton. Ebben az esetben nem szükséges felszedi a már meglévő szigetelést, hogy leterítsünk egy párazáró fóliát. De a párazáró fólia a födém szerkezet anyagától és rétegrendjétől is függ.
  Amennyiben 10 cm-es ECOSE üveggyapottal van megoldva az első réteg, fölösleges változtatni a leteríteni kívánt anyagon, így a plusz szigetelés is ugyan úgy tekercses üveggyapot legyen. Sokkal jobb az ára, és minimális az eltérés az említett szigetelő anyagok hőszigetelő képességük között. Min. 10 cm-es vastagság javasolt a már meg lévő szigetelésre, de ezt később könnyedén bővítheti is.
  A szigetelés fölé javasolt egy páraáteresztő fólia elhelyezése a por, és a nedvesség elleni védelem céljából.
  Viszont ahol járható felületet szeretne kialakítani, és esetlegesen kisebb a hely, mint amilyen vastag a szigetelés, mindenképpen meg kell bővíteni, és magasabbra kell rakni a tartószerkezetet. Ha a szigetelést összenyomjuk, akkor sajnos veszít a hőszigetelő képességéből.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 241. László

  Kedves Szilvia!
  Könnyű szerkezetes házunk 7 éve épült és a pincében az angol aknáknál vizesedik a téglafal alja. A pincébe levezető falépcső egy faszerkezetű gipszkarton válaszfalhoz van rögzítve, aminek a lépcső felőli oldala még egy 15 mm-es OSB lappal meg van erősítve. A pince felőli oldalon le kellett szedni a gipszkartont. Az lenne a kérdésem, hogy 10 cm-es faszerkezetnél (a fa vázszerkezet 10×5-ös fából készült) milyen és hány cm-es (esetleges légrés miatt)szigetelést alkalmazzak és a pince felőli oldalon kell e páraáteresztő fóliát tennem a szigetelés és a gipszkarton közé.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel: László

  Reply
 242. Gál Zsuzsanna

  Kedves László!

  Először is a vizesedést kell megszüntetni, és csak utána lehet gondolkodni a hőszigetelésről, és a sérült elemek kicseréléséről. Sajnos amíg a vizesedés fenn áll nem tudok semmilyen anyagot javasolni, ami nem szívná fel a nedvességet, vagy olyan páraleadással rendelkezne, hogy rögtön el is vezetné.
  Ha jó értem két helyiség között meglévő fa profilos gipszkarton falat szeretnének lehőszigetelni. Általában nem szoktak a gipszkarton válaszfalakba semmilyen fóliát sem helyezni, hisz a helyiségek között nyugodtan áramolhat a “levegő”.
  A 10 x 5- ös fából készült szerkezetnél, ha 10 cm- es a fal vastagsága, akkor természetesen 10 cm- es szigetelést tudnak berakni a fal szerkezetbe.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 243. Ádány Lajos

  Tisztelt Szakértő!Utólagos szigeteléshez szeretnék tanácsot kérni.Jelenleg szarufa,léc,cserép van fólia sincs.Ezt szeretném belülről szigetelni.Technológiai sorrendet és szigetelő anyagot.köszönettel Ádány Lajos

  Reply
 244. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ádány Lajos!

  Amennyiben nincs fólia a cserép alatt, akkor először azt kell pótolni, mivel a szigeteléseket meg kell védenünk bárminemű vizesedéstől. Ezután lehet szigetelni a szarufák között, és alatt.
  Ha csak padlás szigetelést szeretne készíteni, akkor tekercses üveggyapotot javaslok leteríteni, és annak a tetejét egy páraáteresztő fóliával kell ellátni. Természetesen ebben az esetben nem kell a cserép alatt megoldani a fólia elhelyezését.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 245. Zoltán

  Kedves Szilvia !

  Problémám megoldására néhány hasznos tanácsért fordulok önhöz
  . Födém szigetelést szeretnénk elvégezni, mellyel az a probléma hogy a horcsik födémen a gerenda magasságáig salakkal van feltöltve ami kb 15. Több helyen is olvastam ezt el kell távolitani! Milyen anyagokat tudna javasolni és milyen technikát ahhoz hogy a gerendák is le legyenek szigetelve illetve járható felületet kapjak ? Természetesen az anyagiakat is szempontúl véve.
  Előre is köszönöm a segítségét!

  Reply
 246. szigatech Post author

  Kedves Zoltán!

  A szerintem legegyszerűbb megoldás, ha a gerendák közét (miután eltávolította a salakot) kitölti tekercses üveggyapottal. Majd a gerenda tetejére merőlegesen készít egy fa vázat, amit szintén kitölt szigeteléssel, és a keret tetejére tud egy hézagos deszka burkolatot készíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 247. András

  Tisztelt Szilvia,

  100+ éves tömör fagerenda házunk belső vakolata elég göröngyös és porladós is. Teljes újravakolás helyett belső gipszkarton borításra is gondoltunk, de nem tudom mennyire jó megoldás ez, attól félek nehogy a generdák párásodjanak és rothadásnak induljanak. Kérdéseim:
  - javasolt-e ilyen esetben a belső gipszkarton borítás?
  - ha igen, ráfogatható-e egyből a ház generdáira, vagy szükség van egy felfogató vázra is?
  - illetve milyen anyagot javasol a gipszkarton és a meglévő vakolat közé?

  Köszönöm a segítséget,
  András

  Reply
 248. Forstner Péter

  Tisztelt Szigatech!

  Érdeklődni szeretnék, hogy 40 cm-es gázszilikát falra milyen szigetelést ajánlanak? A vakolatból melyiket érdemes választani? A szigetelés megoldhatja a belső falak penészesedését?

  Köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Forstner Péter

  Reply
 249. Zola Péter

  Tisztelt Sziga-tech!

  Érdeklődni szeretnék,hogy nem-e tettem rosszat,ha a garázst(14C fok)alúról (eps80-3cm)leszigeteltem.Ami felett a szoba és a konyha található.Nem vezetem át a hideget az oldalsó falakra?Várható-e javulás a konyhában?Érdemes tovább szigetelni?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:Péter

  Reply
 250. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt András!

  A gipszkarton előtét fal szerkezetének a rétegrendje, és kialakítása a falazat pontos rétegrendjétől, állapotától függ. Természetesen lehet gipszkarton szerkezetet készíteni, de annak a rétegrendjét a falazat határozza meg. Ezért megkérem, hogy egy szakértő kivitelező nézze meg az épületet és helyszínen rakjon össze egy megfelelő rétegrendet. A gipszkarton mindenképpen igényel egy szerkezeti vázat, így közvetlenül a fagerendákra nem szabad rögzíteni.
  Függőleges szerkezetbe elsősorban vagy táblás kőzetgyapotot, vagy táblás üveggyapotot javaslok, vagy pedig egy jó minőségű tekercses üveggyapotot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 251. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Forstner Péter!

  Azt, hogy a falazatra milyen vastagságú szigetelés kerül az határozza meg a falazat szerkezetén kívül, hogy mit szeretnénk elérni. A minimális követelményt, vagy egy jobb szigetelt falazatot. Ebben egy energetikus tud önnek segíteni.
  A penészesedés sok mindentől kialakulhatott, mint pl. hiányos, sérül vízszigetelés, nedves falazat, magas páratartalom, nem megfelelő szellőztetés, hőhidas szerkezet, nem megfelelően szigetelt falazat.
  Elsősorban azt kell kideríteni, hogy mi okozza a problémát, és utána, lehet kijavítani.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 252. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zola Péter!

  Ha jól értem, akkor a garázs mennyezetét leszigetelte 3 cm-es polisztirol lappal. Természetesen nem probléma, hisz így a hideg levegő nem hűti le nagy mértékben a garázs fölötti lakótér padlóját. Nem biztos, hogy a 3 cm-es szigeteléssel észlelnek nagy változásokat, de biztos, hogy valamennyivel melegebb lesz a padló. Mivel garázsról van szó, így a mennyezet szigetelés befejezését mindenképpen egy hálózással fontos ellátni.
  A falak így is, úgy is átvezetik a hideget max. eddig nem vették észre, mert ugyan olyan hideg volt a padló is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 253. Radványi Zoltán

  Tisztelt Sziga-tech!

  Hőtechnikai és legfőképp páraáteresztő-képesség szempontból kivitelezhető-e a következő “hőszigetelő rendszer” :
  A falakra függőlegesen 5*10 cm fenyő palló dűbeles rögzítése kb 1 méterenként, majd a “szarufák” közé kőzet- vagy üveggyapot hőszigetelés. Az egészet osb vagy qsb lappal burkolnám be. A ház egy része tufából, másik része vályogból épült. A kérdésem az az, hogy a kétfajta építőanyaghoz alkalmazható-e ez a technológia?
  A másik kérdésem pedig a polisztirol lap ragasztása lehetséges-e polisztirol lap ragasztó helyett “sima” purhabbal nem Tytan Styro-val. (Van-e a kettő között különbség?)
  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel:
  Radványi Zoltán

  Reply
 254. Szekeres Balázs

  Kedves Szilvia!
  Tavaly nyáron lett a tetőtér-beépítéses tetőm “kívülről” cserélve, vagyis a belül kialakított részhez nem nyúltunk.
  Ezzel egy időben a szarufák közé kőzetgyapot szigetelés került (csak a lakott részre), sőt a tetőtér fölötti vizszintes lakatlan rész is kapott szigetelést: vagyis a beépített tetőteret trapéz formában szigeteltük körbe. A rétegren most kb igy néz ki: gipszkarton illetve lambéria, fölötte gerenda, a gerendák között közetgyapot, fölötte közvetlenül jön a páradiffúz BWK reva top 150 fólia, aztán légrés (kb 5 centi), és cserép.
  PROBLÉMA: hosszú idő után felmentem a padlástérbe, és ott megmagyarázhatatlan víznyomokat láttam, pl a padlástéren bizonyos helyeken a fólián vizcseppek lógtak/lógnak lefelé a páraáteresztő fóliáról, és lefelé benyúlva (a lakott tér tetősíkjába) a fólia és a közetgyapot közé (ahol nincs légrés), ott is vizet éreztem.
  Azt gondolom, hogy a hiba onnan ered, hogy az alsó rétegben nincs meg a folytonos párazárás. De ebben az esetben sem értem, hogy miért nem megy keresztül a fólián a víz, ami utána nyilván távozna az 5 centis légrésen/szellőzőcserépen keresztül.
  Hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát?

  Köszönettel:
  Szekeres Balázs

  Reply
 255. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zoltán!

  A leírt szigetelés kivitelezhető, viszont mivel két igen “érzékeny” falazat típusról van szó, így a megfelelő párazárás és páraáteresztés céljából mindenképpen érdemes felkeresni egy energetikust, aki egy páratechnikai ellenőrzés alapján ezt pontosan meg tudja határozni. Mivel mind a két anyag érzékeny a páramozgásra, így nem lenne ideális, ha esetleg egy rossz anyag beépítése miatt a szerkezet sérülne.
  Sajnos a polisztirol lapot csak kifejezett polisztirol lap ragasztóval lehet felragasztani. A sima purhabok nem ragasztanak, csak tömítő hatásuk van.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 256. Gál Zsuzsanna

  Kedves Balázs!

  A leírtak alapján elsőre én is a párazárás hiányát tudom okolni. Sajnos a páradiffúziós fóliák, páraáteresztő fóliák igaz áteresztik a keletkező párát, de természetesen XY mértékben csak. Ami azt jelenti, hogy a szarufa és a közte kialakított szerkezetben keletkező pára mennyiséget tudja csak kiszellőztetni. A probléma megoldása az lenne, ha a burkolat alá elhelyeznének egy párazáró fóliát, hogy a lakótérben keletkező pára ne a szigetelést terhelje. Sajnos más ötletem nincs erre a problémára.
  Viszont érdemes megnézni, hogy a páraáteresztő fólia megfelelő módon lett- e beépítve, mivel sajnos már volt rá tapasztalatunk, hogy fordítva építették be. Így nem tudta a funkcióját betölteni a fólia, sőt épp az ellenkezőjét váltotta ki.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 257. Szekeres Balázs

  Kedves Szilvia!

  Köszönöm válaszát. A párazárást úgy tűnik tényleg meg kell oldanom valahogy középtávon. A páraáteresztő fólia belül fehér, kívül fekete, gondolom ezt igy kell(ene) feltenni. Azonban felmerült bennem még egy kérdés. A nem lakott padlástérből nem tud távozni a túl sok pára – ez a fő probléma, mivel a tetőfólia folytonosan át van hajtva a tetőgerincen. A tondach rendszerleírása (rumba cserép) alapján ez megfelelő, azonban sok más helyen német és magyar oldalakon is az olvasható, hogy mindenképp meg kell szakítani egy rövid csíkban a páraáteresztő fóliát is. (Ha jól tudom egyszeresen átszellőztetett tetőm van.) Erről mi a véleménye?
  Köszönettel:
  Szekeres Balázs

  Reply
 258. Páll Zoltán

  Kedves Szilvia

  1992-ben épült házat szeretnénk vásárolni amiről annyit tudunk, hogy az Arhitekton kft(Gödöllön) építette saját tervek szerint könnyű szerkezetes kivitelben betonit lapok között kőzetgyapottal.
  A kérdés a következő:
  Mi a véleménye erről a megoldásról?
  Mennyire időtálló ez a megoldás?
  Mire figyeljünk oda, mik lehetnek a hátrányai?
  Szükséges lehet-e pluszban szigetelni?

  Köszönöm:
  Páll Zoltán

  Reply
 259. Póder Istvánné

  Kedves Szilvia!Végig olvastam ezt a sok kérdést és választ.Sok mindenben okosabb lettem bár ez el is keserít. mert most látom,hogy nálunk a “jó” szakemberek mennyi hibát vétettek.Ezek kijavítása utólag több százezer Ft.-ba kerülne.Ezért kérdezem Önt, hogy a meglévő 3 cm-es külső szigetelést le kell-e szedni,ha most egy 20 cm-es szigetelést szeretnénk.Köszönöm válaszát üdv.Pné

  Reply
 260. Gál Zsuzsanna

  Kedves Balázs!

  A fólia fajtájától függően több szín összeállatású is lehet, így a fehér és fekete elhelyezkedése sajnos nem sokat mond számomra. A páraáteresztő fóliák egyik oldala fóliás, a másik fele textiles (filces). A textiles oldalnak kell befelé lennie, a műanyagos résznek pedig kifelé a cserép felé kell néznie.
  Amennyiben ténylegesen páraáteresztő fólia lett elhelyezve, akkor elméletileg az egyszeresen átszellőztetett rétegrend megfelelő. Viszont nagyon fontos, hogy a párazárást megoldjuk.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 261. Gál Zsuzsanna

  Kedves Zoltán!

  Nagy valószínűséggel az épület építésekor készült energetikai számítás, amit gondolom az akkori rendeletek alapján készítettek el. Viszont azóta már kétszer is változtak ezek a határértékek, tehát érdemes figyelembe venni, hogy a jelenlegi szerkezet megfelelő szigeteléssel rendelkezik-e. 2012. jan. 1-től nem lehet úgy eladni, vagy hosszabb távra kibérelni épületet, hogy a tulaj nem biztosít mellé egy energetikai tanúsítványt, ez alapján már be tudják határolni, hogy mennyire gazdaságos a szóban forgó épület.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 262. Gál Zsuzsanna

  Kedves Póder Istvánné!

  Természetesen nem kell leszedni, ha épp, és stabil a felülete. Viszont az új réteg felragasztása után, érdemes min. 6 db dübellel rögzíteni m2-ként a szigetelést. Még hozzá úgy, hogy mind az új, mind a régi szigetelésen áthaladjon a dübel, és az eredeti tartó szerkezetbe, falazatba, fogjon a rögzítő szeg. Ragasztás előtt érdemes egy megfelelő mély alapozást, felület kezelést elvégezni, a megfelelő tapadóhíd elkészítése céljából.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 263. Hoffer Ferenc

  Tisztelt Sziga-tech!

  Néhány héttel ezelőtt huzatszabályzót szereltettem a kéményem tetejére és a szakember azt javasolta, hogy szigeteljem le a tető feletti közel 3 méteres kéményszakaszt.Az lenne a kérdésem, hogy milyen szigetelőanyagot javasolna ami hőszigetelő, fagyálló, és tűzvédelmi szempontból is megfelel.

  Segítségét előre is köszönöm!
  Hoffer Ferenc

  Reply
 264. Bacsinszki Zoltán

  Tisztelt Sziga-tech!

  Az 1986-ban épült családi házunkat szeretnénk szigetelni,a földszint kőfal (ezt nem szigetelnénk) az emelet pedig szilikátfal ezt szeretnénk szigetelni. A tanácsukat szeretnénk kérni, hogy hány cm-es EPS-t ajánlanának (mi 8 cm-esre gondoltunk)? A fenti 3 szobából az egyiket belülről leszigeteltük 2 cm-es EPS-sel. De a többi szobában nem szeretnénk belső szigetelést, mert elég körülményes lenne stb.: Válaszukat előre is köszönöm!

  Reply
 265. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Bacsinszki Zoltán!

  Kb. a 8 cm-es szigeteléssel már jó eredményt tud elérni. Viszont a pontos értékekkel kapcsolatban kérem keressen fel egy energetikust. Ami egy kicsit aggaszt az talán a földszint szigeteletlensége, mivel itt esetlegesen hőhíd alakulhat ki.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 266. pulai lászló

  Tisztelt Szakértő !
  Egy 1975 környékén épült 30 as tégla ill blok házban lakom és padlás szigetelést szeretnék csinálni a padlás fafödém deszka és sár boritásal készült.Az egyik helységet esztétikai okokból belülröl 10 üveggypotal és gipszartonal korigáltuk csak sajnos a párazárofolia elmaradt ugy tudtam az nem szükséges,ez a helység 4×4 szoba nincs kitéve nagyobb párakoncentrációnak.Egyik kérdésem hogy szükséges e potolni a foliát gigszkartonalá?
  a másik hogy a padlástére a sár boritásra rakhatok e szigetelésnek Polisztirol lapokat és osb lapot takarásnak hogy járható maradjon a padlástér osb lap a rágcsálok ellen is szükséges lenne a cserép alatt nincs folia ugy terveztem ha nem muszály akkor nem raknák rá.Porhó viszont elöfordul.Válaszát elöre is köszönöm.

  Reply
 267. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Pulai László!

  Mivel a leírtak alapján önnek hagyományos saras fafödémje van, így nem szeretnék belenyúlni egy szerkezeti hiba kialakulásában. Sajnos a sár miatt itt nagyon fontos szem előtt tartani a pára útját, és mozgását. Ezért a pontos rétegrend kialakításához, kérem keressen fel egy energetikust. A szakértő pár számításból meg tudja önnek határozni, hogy milyen típusú, milyen vastagságú szigetelést használjon az ideális érték eléréséhez. Illetve, hogy milyen rétegrendben készítheti el az utólagos szigetelést.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 268. Péter

  Tisztelt sziga tech! 2 évvel ezelőtt szigeteltük az egész házat, és az északi és déli oldalon a falnak az ajla még mindig vizesedik, álltalában télen mikor 0 fok alá megy a hőmérséklet. Mit lehetne még tenni?

  Reply
 269. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  Az első két gondolatom ebben az esetben az lenne, hogy vagy a falazat vízszigetelési problémával küzdhet, vagyis nem megfelelő, vagy sérült a vízszigetelése az épületnek. Ebben az esetben a problémát csak úgy lehet megoldani, ha kijavíttatják a vízszigetelést.
  A második eset, ha nem megfelelő méretezésű szigeteléssel készült el a falazat, és a lábazat. Ebben az esetben az történt, hogy a fal “megfelelő méretű, illetve vastagságú” szigeteléssel lett leszigetelve, míg a lábazat egy vékonyabb anyaggal. Ami azt eredményezi, hogy a homlokzati, és a lábazati falazat között hőhíd alakulhat ki. Ha viszont egyáltalán nem szigetelte le a lábazatot, akkor majd nem biztos, hogy az erős felületi hőhíd okozza a problémát.

  Mindenképpen nézessék meg egy szakértővel, egy energetikussal a helyszínen a kialakuló problémát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 270. Visnyovszki Ágnes

  Kedves Szilvia!

  1940-es években homoktéglából épült házunk felújítása során szeretnénk megoldani a plafon szigetelését is.
  Mivel a ház fafödémes nagy dilemmát okoz az, hogy alulról vagy fölülről történjen a szigetelés.

  Mit tanácsol?

  Üdvözlettel: Visnyovszki Ágnes

  Reply
 271. Gál Zsuzsanna

  Kedves Ágnes!

  Az első tanácsom az lenne, hogy keressenek fel egy energetikust, aki pontos páratechnikai számításokat tud önöknek készíteni. Ez a számítás alapján kiderül, hogy pontosan milyen rétegrendet alkalmazhat, és milyen szigetelést.
  A födém szigetelését sok tényező befolyásolja, mint pl. az épület páramozgása, a födém pontos rétegrendje, és anyaga. Így nem mernék egy ilyen régi épületnél találgatásokba bocsátkozni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 272. Lakatos Zsolt

  Tisztelt Szilvia
  A mult évben költöztünk egy 1996-ban készült,12 cm-es tömör fenyőgerenda falakkal,kivül-belül vakolt házba.Mivel hogy nagyon hideg vidéken élünk(Csíkszereda, Erdély), szükségét érezzük annak hogy a házat kivül leszigeteljük. Azt szeretném megtudni hogy a hagyományos polisztirol lapokkal való szigetelés helyes-e ebben az esetben,árthat-e a falnak? Belül, a fürdőszobák kivételével,amelyek csempézve vannak, a falak úgymond szabadon vannak.Ha “beszorítom” a fát egy csempe réteg és a polistirol közé,valami nagy baj lessz-e? Megjegyezném hogy látszólag a falban nincsenek vízszívargási vagy egyébb nedvességet előidéző problémák.

  Reply
 273. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Mivel egy fa szerkezetes épületről van szó, így nem szeretnék találgatásokba esni. Mindenképpen fontos egy páratechnikai számítás elvégzése. Ebből kiderült, hogy pontosan milyen vastagságú szigetelést, és milyen típust kell alkalmaznia. Ebben a kérdésben egy energetikus tud önnek segíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 274. Molnár Gábor

  Üdvözlöm?

  Fafödém felső lambériaborítású.Szeretném elkerülni hogy a lambéria elkezdjen penészedni,ezért a lambéria fölé nem tennék párazáró fóliát.A következő rétegnek vagy üveggyapotot vagy kőzetgyapotot gondoltam 2x10cm rétegben Kérem tanácsukat.

  Reply
 275. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Molnár Gábor!

  Amennyiben nem lesz terhelve a szálas szigetelő anyag, akkor a sima hagyományos tekercses üveggyapot megfelelő erre a célra.
  Ahhoz, hogy pontos képek kapjuk a rétegrend kialakításra érdemes készíttetni egy páratechnikai számítást, ami meghatározza, hogy a szerkezet igényli-e a párazárást, vagy nem. Sajnos fafödém esetén nehéz meghatározni a fent említett számítás nélkül, hogy szükséges-e párazárás, vagy nem.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 276. Molnár Gábor

  Tisztelt Szilvia

  A padlásterem nem teherhordó.Szellőző cserép alá páraáteresztő fóliát raktam.Szoba és konyha mennyezetét (gerenda,lambéria) fakonzerválóval,lazúrral kezeltem.Homlokzati hőszigetelést polietilén lemezekkel oldanám meg,így a padlásteremre üveggyapotot terítenék,párazáró fólia nélkül!
  Mit tanácsol?

  Reply
 277. Jaki Eszter

  Tisztelt Szakértő! Családi házam rozoga mennyezetét,parasztgerendásra cseréltettem,melynek tetejét neilon,5cm-es hungarocel,ismét neilon majd vasháló és 3-4cm-es beton fed,GONDOLTAM JÓ ÖTLET….mert ki tudja?Hátha egyszer beépítem a padlásteret,de nem így lett és érezhetően a mennyezetnél távozik a meleg,hideg időben. A lépésálló megoldásnál maradnék és persze a parasztgerendánál.A kérdésem az: beton fölé,tehetek-e és ha igen,milyen szigetelést,mert 5cm kevésnek bizonyult,bár a homlokzati hungarocel is csak ennyi. köszönöm előre is segítségét!

  Reply
 278. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gábor!

  Ahogy mondtam, sajnos csak egy páratechnikai számítás után tudna önnek valaki is egy konkrét rétegrendet biztosítani. Mivel fafödémről van szó így nem merek találgatni a rétegrend kialakításában.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 279. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Jaki Eszter!

  Sajnos az 5 cm-es szigetelés igen csak kevéske födém szigetelés esetén. Födém szigetelésnél min. 20 cm-es szigeteléssel érdemes számolni.
  Érdemes eldönteni, hogy a későbbiekbe be szeretné- e még építeni a tetőteret, vagy nem.
  Ha igen, akkor olyan szálas szigetelő anyagot kell választani, ami majd későbbiekben jó lenne a szarufák közötti, vagy alatti szigeteléshez.
  Ezenkívül meg kell gondolni, hogy mire szeretné a padlást használni, ha nem kerül beépítésre. Pl. tárolás, esetlegesen minden napos használatra teregetés stb.
  Ha ezek le tisztázódnak, akkor lehet gondolkodni, hogy a padlás felhasználási céljának megfelelően melyik szigetelő anyag, és fajta felel meg.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 280. Balogh József

  Tisztelt Szakértő!
  Tetőtérben lévő fürdő ferde fala és mennyezete pozdorjából készült, az illesztési hézagok takaróléccel takarva. Ezt szeretném szebbre megcsinálni. Mivel a pozdorja alatt nincs lécváz nem ajánlották rá simán a gipszkartont, csak lécezéssel, de az túl sok helyet igényelne. Lehetne-e erre EPS vagy XPS lapot (2cm) telibe ragasztani és csavarokkal megerősíteni, majd az egészet üveghálóval felglettelni?

  Reply
 281. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Balogh József!

  Belső oldali szigetelésnek nem igazán szoktuk javasolni a polisztirol lapos szigetelő anyagokat. Elsősorban érdemes vissza bontani a “pozdorja” belső burkolatot, és helyette egyszeres lécezéssel felépíteni egy gipszkarton előtét falat.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 282. Szalma Balázs

  Tisztelt Szakértő!

  Házfelújítás során teljesen új tetőt építünk, melynek szarufái 18 cm-esek. Ilyen méretben viszont nagyon nehéz szigetelőanyagot találni, egyedül a Parco UNS 37z típusú kőzetgyapot szigetelőt találtam (a tetőteret lakhatóvá tesszük a felújításkor!).

  A kérdésem az lenne, hogy ez a fajta szigetelő anyag alkalmas-e a szarufák közötti beépítésre, mi a véleménye erről a márkáról?

  köszöntettel
  Szalma Balázs

  Reply
 283. Kriskó István

  Tisztelt Sziga Tech!

  Tanácsukat szeretném kérni szigetelés ügyben…
  Családi házunk felső szinti födémrészét szeretném szigetelni a padlástérben.
  A födém betongerendás, kerámia kefnivel, rajta 5 cm aljzatbeton. Erre szeretnék szigetelőréteget elhelyezni.
  Tekercses üvegpaplanra gondoltam 10 vagy 2x10cm vastagságban.
  Alkalmas ez az anyag ilyen szigetelésre? Mert valahol olvastam, hogy egy idő után összetömörödik így elveszítve a hőszigetelő képességét.

  Kérdésem továbbá, hogy kell-e alá (tehát az aljzatbeton és az üveggyapot közé) párazáró fóliát helyezni? Nem fog ezáltal a mennyezet penészesedni?
  Továbbá azt is olvastam, hogy érdemes legalább fátyolfóliával letakarni, hogy ne porosodjon és az esetleges szellőzőcserepeken és kéménylemezelés mellett bejutó és elolvadó porhó elleni védelem miatt.
  Mi erről a véleményük?

  Reply
 284. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szalma Balázs!

  Természetesen az említett Paroc kőzetgyapot is megfelelő szarufák közötti szigetelésre. De 18 cm-es vastagságú szigetelést tudunk még biztosítani NOBASIL MPN, MPE, kőzetgyapotból, URSA 39 RN PURE ONE, KNAUFINSULATION CLASSIC 39-es tekercses üveggyapotból.
  Viszont mivel a 18 cm-es vastagság “egyedi”, így mindegyik szigetelés típusból csak egész raklapos mennyiséget tudunk biztosítani, és kb. 2-3 hét a beszerzési ideje.
  Ha esetlegesen a szarufákkal párhuzamosan elhelyezne egy 3 cm-es vastagságú lécet, akkor már 20 cm-es hellyel rendelkezne, így 2 x 10 cm-es szigeteléssel is meg tudná oldani a szarufa szigetelését.

  Amennyiben még segítségére lehetek, kérem keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 285. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kriskó István!

  Amennyiben nem járható födém szigetelést szeretne készíteni, akkor tökéletesen megfelelő a hagyományos, sima tekercses üveggyapot.
  Min. 2 x 10 cm-es vastagságban javaslom.
  A szigetelés idő múltán, abban az esetben fog összeesni, ha el tud porosodni a szigetelő anyag. Így meg kell védeni a föntről leszálló portól, és nedvességtől. Amennyiben a tető cserép alatt van fólia, akkor elegendő egy geotextiliával, vagy üvegfátyollal leteríteni. Ha viszont nincs a cserép alatt fólia elhelyezve, akkor mindenképpen egy páraáteresztő fóliát javaslok, hogy a nedvességtől is megtudjuk óvni.
  A szigetelés alá elhelyezendő párazáró fóliáról minden gyártó cégnek más- és más a véleménye. Valaki azt mondja, hogy egyáltalán nem kell, valaki pedig a födém típusához köti.
  Mivel a beton felületen lényegesen kevesebb pára tud áthaladni, mint egy szálas szigetelő anyagon. Így nagy a valószínűsége, hogy amit már átenged a beton réteg azt a mennyiséget simán ki tudja szellőztetni a szálas szigetelő anyag is. Vagyis nem szükséges párazáró fóliát elhelyezni ebben az esetben a szigetelés alá. De mindenképpen figyelni kell az épület megfelelő szellőztetésére. Ha magas páratartalom alakulna ki egy helyiségben, akkor viszont érdemes már elhelyezni egy párazáró fóliát, hogy ne a szigetelést terhelje a felfelé távozó pára.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 286. Geriba

  Tisztelt Szakértő!

  Csaladi hazunkat padlasat szeretnem leszigetelni. A haz fafodemes. A nagyreszen a “plafon” felett, a gerendak kozott salak reteg talalhato, ezen deszkak, valamint ennek a tetejen pedig agyag. A kisebb (kesobb hozzaepitett) resz eseten a “plafon” folott, a gerendak kozt nincsen semmi, a gerendakon viszont deszkak talalhatoak. A padlast nem tervezzuk beepiteni, viszont az esetleges cserepjavitasok, darazsirtas stb. miatt szeretnenk, ha jarhato lenne. Mindezek alapjan milyen megoldasok allnanak rendelkezesunkre a szigeteleshez?
  Koszonettel,
  Geriba

  Reply
 287. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Geriba!

  Amennyiben járható födém szigetelést szeretne készíteni, akkor elsősorban a födém belécezését javaslom. A lécváz közé kerülhet a szálas szigetelő, és ennek a tetejét le lehet fedni egy padló burkolattal, ami járhatóvá teszi a felületet. Mivel fafödémes épületről van szó, ráadásul egy része még egy agyag réteggel is el van látva, így mindenképpen fontos lenne egy páratechnikai számítást végeztetni. Ez alapján pontosan meghatározható a szigetelő anyag vastagsága, illetve a rétegrend pontossága.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 288. Geriba

  Tisztelt Szakértő!

  Koszonom gyors valaszat! Mar csak annyit kerdeznek, hogy onok foglalkoznak e paratechnikai szamitassal -Pest Megyeben-, illetve ha nem, akkor tudna e megbizhato szakembert ajanlani? -Egyaltalan kik vegzik a paratechnikai szamitast?
  Koszonettel,
  Geriba

  Reply
 289. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Geriba!

  Sajnos mi nem foglalkozunk energetikai~, és páratechnikai számítással, és sajnos ajánlani sem tudok. Ezeket a számításokat energetikusok végzik, érdemes felvenni egy építésszel, vagy egy építészmérnökkel a kapcsolatot, ők biztos hogy tudnak ajánlani jó szakembert.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 290. Máté Ildikó

  Kedves Szilvia!

  Vettünk tavaly egy palatetős házat. Kicseréljük a palát cserépre, és szigetelni is tervezzük a tetőt, kb 25cm kőzetgyapottal. A tetőtérben lambéria a mennyezet, amit nem akarunk megbontani, hanem kívülről helyezzük el a szigetelést, páraáteresztő fóliát, majd a cserepet. Párazáró fóliát nem tudnánk elhelyezni, csak a gerendák fölé, ami-ha jól gondoljuk, nem helyes, mert a gerenda vizesedhet. Nem gond, ha nem lesz párazáró réteg? Úgy tudjuk a közetgyapotnak jó a páraáteresztő képessége és így könnyen kiszellőzik.
  Lenne még egy kérdésem: A Prokoncept által gyártott Neopor tető hőszigetelésről mi a véleménye páratechnikai és túzvédelmi szempontból?

  Előre is köszönjük válaszát. Máté Ildikó.

  Reply
 291. Gál Zsuzsanna

  Kedves Ildikó!

  Mindenképpen meg kellene próbálni a lambéria mögé elhelyezni egy párazáró fóliát. Ha esetlegesen ez semmiféleképpen nem megoldható, akkor a lambéria és a szigetelés között kell hagyni egy 4- 5 cm-es légrést, hogy ne tudjon befülledni az anyag. Ezenkívül figyelni kell, hogy megfelelő mértékű szigetelés legyen elhelyezve a szerkezetre.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 292. Lipták Sándor

  Tisztelt Szilvia!
  Egy 40 évvel ezelőtti házat vásároltunk melynek falazata homokkő és tégla vegyesen. A falak elég vastagok amelyet idén leszigeteltünk kívűlről 5 cm -es nikecelel.A plafonra álmennyezetet szeretnénk elhelyezni és természetesen szigetelni is.Nekem azt ajánlották hogy az állmennyezet és a födém közé tegyük a kőzetgyapotot mint szigetelést.Viszont sok helyen a padlástéren fönt szigetelik a lakást tekercses kőzetgyapottal. A Kérdésem az lenne hogy melyk megoldás az előnyösebb vagy ön szerint hogyan érdemes mennyezeti szigetelést megvalósítatni.

  Reply
 293. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Sándor!

  Födém szerkezet, de külső szerkezetek szigetelésénél optimálisabb a hidegebb oldalról szigetelni. Így elsősorban azt javaslom, hogy a szerkezet, vagyis födém felső oldalát szigeteljék le tekercses üveggyapottal, és ha van rá lehetőség, akkor a gipszkarton álmennyezet mögé is helyezzenek el szigetelést. Viszont mivel nagy valószínűséggel egy fafödémes, régi típusú födém szerkezetről van szó, így megkérném, hogy a pontos rétegrend kialakításához, és a szigetelő anyag vastagságának meghatározásához keressen fel egy energetikust.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 294. Jánosi Anna

  Tisztelt Szilvia!

  Érdeklődni szeretnék, hogy szerelt fémvázas gipszkarton fal elsősorban hangszigetelésre üveggyapot vagy kőzetgyapot szigetelőt válasszunk-e és ha a sín 7,5 cm-es milyen vastagságban. Az egészségügyi-szerelés alatt szempontokat is figyelembe véve.

  válaszát köszönettel várom

  Reply
 295. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Anna!

  Hangszigetelő anyagot már kőzetgyapotban, és üveggyapotban is gyártanak. Azt, hogy milyet és milyen vastagságban használjanak. Azt az határozza meg, hogy mit szeretnének elérni. Ezután az anyagok jellemzői alapján, és a beépítési útmutatás alapján ki lehet választani az anyag típusát, és vastagságát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 296. Rács István

  Tisztelt Szilvia!

  Palatetős házunknál szeretném leszigetelni a szarufák közti teret. (tetőtér beépítéses ház) Kőzetgyapot szigetelőt tennék a szarufák közé, alulra pedig párazáró fóliát. Mivel a palatetőt nem cserélem, a páraáteresztő fóliát nem tudom felülre berakni. Ez okozhat-e problémát?

  Válaszát előre is köszönöm

  Reply
 297. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt István!

  Ami nem derült ki számomra az üzenetéből, hogy a palatető alatt van- e fólia, és ha igen, akkor milyen. Ez egy fontos kérdés mert, ha nincs alatta semmilyen fólia, akkor egy esetleges héjalási hiba után csúnyán tönkre teheti az elhelyezett szigetelő anyagot.
  Ha van fólia, csak párazáró típusú, akkor a fólia és a szigetelés között kell hagyni egy 4-5 cm-es hézagot, és biztosítani kell az így kialakított légrés szellőzését.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 298. Kovács Ákos

  Kedves Szilvia!
  Loggiámat szeretném leszigetelni.
  Vasbeton gerendás beton béléstestes a födém, azon 5 cm aljzatbeton, azon padlólap burkolat.
  Úgy tervezem, hogy a padlót feltöröm a béléstestek tetejéig.
  Itt viszont elakadtam, mert nem tudom, hogy milyen fajta hőszigetelést tegyek rá.
  Néztem a styrofoam és a styrodur keményhab lemezeket (12-14 cm vastagságra gondoltam), ez vajon megfelelne nekem? Arra gondoltam, hogy leragasztanám a betonfelületre, ragasztanék rá 1-2 réteg erős üvegszövet hálót, utána vízszigetelést tennék és arra menne a burkolólap.
  A loggia nagyon kis terhelésű, gyakorlatilag használatlan.
  Olvastam még a thermobetonról is, de azt annyira nem ismerem.
  Ön melyiket variációt ajánlaná nekem, illetve van-e tudomása jobb megoldásról másfajta, jobb anyagok alkalmazásáról?
  Köszönettel/Ákos.

  Reply
 299. Krisztina

  Tisztelt Sziga-Tech!

  Vettünk egy vályogházat, amelynek egy hosszú oldalát lebontottuk és 30-as Ytongból hozzáépítettünk. Az U alakbank megmaradt fal kb. 1m magasan homokkő, felette vályog. Idén szeretnénk szigetelni, illetve vakolni. A hosszú vályogfalra lélegző vakolatot tennénk (Sanova), a hosszú Ytongfalra 5cm-es polisztirol lapot, arra a részre, ahol találkozik a vályog és az Ytong, oda 10cm-es kőzetgyapotra gondoltunk. Kérdésem az lenne, hogy elég-e az Ytongfalra az 5cm-es szigetelés, szükséges-e egyáltalán a kőzetgyapot a vegyes oldalra és hogy kell-e 10cm vastagon.
  A lábazatra mi kellene, mehet-e ugyanaz az anyag a kőre és az Ytongra?
  Tisztelettel!
  Krisztina

  Reply
 300. Kovács Gyöngyi

  Kedves Szilvia

  Kétszintes családiházunk hőszigetelését tervezzük.
  Az alsó szint kisméretű hagyományos 38 cm-es téglafal,a felső szint pedig 30-as ytong téglafal.
  Kérdésem az lenne,hogy használhatunk e az alsó szintre 8cm-es, a felső szintre pedig 5cm.es grafit,vagy grafit reflex hőszigetelést.
  Tisztelettel.:Gyöngyi

  Reply
 301. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Krisztina!

  Mivel anyag összetételben elég speciális épületről van szó, így nem tudok egy egységes szigetelést javasolni. A megfelelő szigetelés érdekében mindenképpen javaslok egy hőtechnikai számítást. Amiből pontosan meghatározható, hogy melyik típusú falazatra, milyen típusú, és vastagságú szigetelés javasolt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 302. Gál Zsuzsanna

  Kedves Gyöngyi!

  Természetesen lehet alkalmazni kétféle vastagságú szigetelő anyagot, de csak megfelelő módon megtervezett szigetelés esetén. Mert sajnos a nem megfelelő módon megtervezett szigetelés, akár hőhidakból kialakuló szerkezeti károkat is okozhat.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 303. Gné Erika

  Kedves Szilvia!
  Tanácsot szeretnék kérni. 1980 épült padlástér beépitéses családi házban a padlásteret akarjuk leszigetelni.A lakás közepén a közlekedőt kellene lezárni ,ugy hogy a padlástérben elhelyezkedő szobák fütésére már nincs szükség csak nagyon ritkán/ amikor a gyerekek hazajönnek/.A közlekedőben van az emeletre vezető lépcső . A közlekedő falába a -fa lépcső alá- lett beépitve egy fatüzelésés kandalló. Minden meleg levegő az emeletre megy fel. Átlátszó,időszakosan elhelyezett,hőálló, dekorativ kivitelezésü megoldást keresek. Tisztelettel várom válaszát .

  Reply
 304. Gál Zsuzsanna

  Kedves Erika!

  Amit esetleg tudok javasolni az egy gipszkarton válaszfal közé épített ajtó. Mindenképpen az alsó és a felső szint között kell egy olyan pontot találni, ahol elhelyezhető egy gipszkarton válaszfal, ami teljes mértékben elzárja a felső és alsó szintet egymástól. Az átjárhatóságot pedig egy ajtóval tudja megoldani.
  Viszont, ha a felső részt csak részben, vagy ritkán szeretné fűteni, akkor érdemes az alsó szinten gondoskodni egy gipszkarton álmennyezet révén hőszigetelésről. Hisz másképp ugyan úgy fel tud szökni a meleg.
  Persze ezek mellett szem előtt kell tartani a felső szint fűtését is, ne hogy szerkezeti kárt okozzon.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 305. Kövics Tamás

  Tisztelt Sziga Tech!

  Van egy 1880-ban terméskőből épült házam, fagerendás, a gerendák között fakazettás mennyezettel. A padlást sározták anno. a hőszigetelés miatt.
  Belülről szeretném a mennyezetet szigetelni mégpedig úgy, hogy a gerendák megmaradjanak (látszódjanak) és csak a köztük lévő teret szigetelnénk ki. Annyi tanácsot kaptunk, hallottunk már, hogy elveszünk benne, de most szeretném kérni a szakértő véleményét is.
  Tisztelettel várom válaszát: Kövics Tamás

  Reply
 306. Gál Zsuzsanna

  Kedves Tamás!

  Talán a legideálisabb eset az lenne, ha a födém gerendák közötti részt meg lehetne bontani, és egy teljesen új rétegrendet alakítana ki. Sajnos a saras födémnél figyelembe kell venni a páramozgás következményeként kialakuló esetleges pára lecsapódást, ami esetlegesen a mennyezeti rész leesésével is járhat.
  Így a rétegrend megtervezése mindenképpen indokolt, és ebben egy energetikus tud önnek segíteni egy páratechnikai számítás alapján.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 307. Péter

  Tisztelt Szakértő!

  Tavalyi évben, födémre 10cm üveggyapot szigetelést tettem.
  Elég-e ez.
  Ezt bővítsem, vagy inkább a homlokzati höszigetelés vastagságának növelésére fordítsam a rendelkezésre álló pénzerőt.
  Homlokzati szigetelést idén szeretném megcsináltatni.

  Köszönettel: Péter

  Reply
 308. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  A szigetelés vastagságát az épület szerkezetinek anyaga, vastagsága, és rétegrendje alapján lehet meghatározni. Ezenkívül természetesen függ attól is, hogy mit szeretne elérni Ön.
  Kérdésére pontos választ egy energetikus tud önnek biztosítani pár szakmai számítás alapján.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 309. Dr. Szebényi Tibor

  Tisztelt Sziga Tech!

  Felújítás alatt álló családi házunknál az egyik megkérdezett hőszigetelős vállalkozó a homlokzatra is XPS lapot javasolt EPS helyett. Állítása szerint igaz, hogy 2x drágább, de 2,5x jobban szigetel, így vékonyabb elég belőle a falakra. A pára meg nem számottevő, ami a falakon távozik. Igaz ez?

  A másik kérdés: a ház 1,1-1,5 méter magas lábazaton áll, ami belül földdel töltött. A padló nincs szigetelve. A legolcsóbb megoldás az lenne, hogy a lábazatot körbeszigeteljük XPS-sel. A drágább a padló utólagos szigetelése lenne, de az amúgy is alacsony belmagasság miatt fel kéne törni az aljzatot, és lejjebb menni.
  Jobb annyival a padlószigetelés hatásfoka, mint a lábazaté, hogy ekkora munkába belemenjünk?
  Fenti mester itt is az XPS lapot ajánlotta, hogy 2 cm elég belőle a padlóba, és nem kell se alá, se fölé vízszigetelés.

  Előre is köszönöm a választ!
  Szebényi Tibor

  Reply
 310. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Szebényi Tibor!

  Sajnos azt kell mondanom, hogy a kivitelezője nem igazán jártas a szigetelések technikai adataiban. Egy hagyományos EPS 80 lapnak kb. 0,04-es a hővezetési tényezője, míg egy XPS lapnak kb. 0,035-ös, és egy grafitos EPS 80-as lapnak kb. 0,032-es. Tehát ha legjobb szigetelést szeretnénk választani akkor elsősorban a grafitos polisztirol lapot választanám. De ha ár-érték arányt veszem figyelembe, akkor egy 8 cm-es grafitos lap kb. ugyan azt a hőszigetelést tudja biztostani, mint egy 10 cm-es fehér polisztirol lap, árban viszont a 8-as grafitos a 10-es fehér lappal megegyezik. Így ha van hely szigetelést felrakni, akkor a fehér, hagyományos lapot javasol, a kivitelezése miatt is.
  Szigetelés előtt ami nagyon fontos, hogy az épület szerkezetét ellenőrizék át, nehogy későbbiekben fellépjen bármilyen vizesedési probléma is.
  Ebben egy energetikus tud önnek a segítségére lenni. Egy energetikai-, és egy páratechnikai számítás alapján pontos választ tud önnek adni, hogy milyen típusú, és milyen vastagságú szigetelést tegyen az épületére.
  Lábazati szigetelésként ténylegesen XPS lapot szoktunk javasolni, mert vízálló, így a felcsapódó csapadéktól megóvja a homlokzat lábazati részét.
  Általában a külső lábazati rész együttes szigetelését szoktam javasolni a padló szigetelésével. De itt mindenképpen meg kell említenem, hogy semmilyen szigetelés nem helyettesíti a vízszigetelést. Igaz, hogy nem egyszerű az aljzat utólagos szigetelése, de az egyik legfontosabb egy épület szerkezet megóvásában.
  Az első dolog viszont amit az Ön helyébe tennék, hogy felkeresnék egy ténylegesen “szakértő” kivitelező, vagy építészmérnököt, akivel személyesen is megbeszélhetik az épület utólagos szigetelésével kapcsolatos kérdéseket.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 311. Stummer László

  Tisztelt Sziga Tech!

  Nekem egy vasbeton (20 cm tömör beton, azon vagy 15 cm salakszerű anyag, majd még 5 cm beton) födémes házam van. A tetőt lecseréltük, új cserepek alá páraáteresztő fólia került. Kőzetgyapotot vettem a födém szigetelésére, de nem tudom, kell-e alá párazáró fólia. A ház körben le van szigetelve 10 cm-es nikecell-lel. A födémre is hasonlót akartunk, de a kereskedésben feleségemet lebeszélték erről, mert már körbe van szigetelve, s véleményük szerint nem kellene teljesen lezárni a födémmel együtt az egész házat, ahol (mármint a födémen) még valamennyi pára távozhatna. A nagy kérdés tehát, kell-e a kőzetgyapot alá fólia vagy nem. Mi történhet, ha teszek, és mi történhet, ha nem teszek alá fóliát.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Stummer László

  Reply
 312. Zsolt

  Tisztelt Sziga Tech!

  Egy a 60-as években épült társasház földszinti lakásának padlószigeteléséhez kérném a tanácsukat. Helyhiány miatt (ajtótokok emelése nélkül) kb 2cm szigetelés férne el a beton padlózaton, melyen jelenleg kátrányba ragasztott csapos parketta található. 2cm-es XPS lapot gondoltunk tenni az új laminált parketta alá. Az Önök véleménye szerint jó ez a megoldás vagy esetleg más anyagot javasolnának, vagy teljesen más koncepciót? Hasonló megoldás (XPS) jó lehet-e járólap alá is? Elég stabil alapot jelentene vagy a fuga megtöredezne?

  Másik kérdés, hogy melyik a napjainkban fellelhető legjobb lépésálló szigetelőanyag? Egy kivitelező emlitett valami speciális anyagot amelyet például babamegörzők parkettája alá szoktak tenni, de pontos nevet nem tudott mondani.

  Válaszukat előre is hálásan köszönöm!

  Reply
 313. Merő András

  Tisztelt Szakértő!

  Egy régi 1960-ban épült ház (félig tégla félig vályog falakkal) falát szeretném szigetelni. A falak hajlamosak a vizesedésre de erős fűtéssel és gyakori szellőztetéssel nagy probléma nem volt vel, de télen nagyon hidegek. ezért arra gondoltam, hogy kívülről 5 cm-es polisztirol lappal szigetelném. A födémet ami kb. 40 cm-es betonfödém, a padlástér felöl 15 cm-es közetgyapottal szigetelném. kell a közetgyapot alá tennem valamit?

  ön szerint megfelelő ez így?

  Reply
 314. Csillag Ildikó

  Tisztelt Sziga-Tech!

  Az lenne a kérdésem, hogy fatűzelésű kályha fölé a plafonra belülről milyen szigetelést tehetnék, mivel már van rajta 1cm vastag polisztirol állmenyezet, de az összes hő mégis átmegy rajt.A plafon betongerendás és közte kefni van. A belmagasság:233cm. Ezzel a kályhával fütjük az egész lakást és a legtöbb hő elmegy a padlásra, ahol még a hó is megolvad.Mindenképpen belső szigetelés jöhet csak számitásba.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Reply
 315. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Stummer László!

  A szerkezet szigeteléséhez szükséges fóliák típusát pontosan csak egy páratechnikai számítás alapján lehetséges meghatározni. Ebben viszont egy energetikus tud az Ön segítségére lenni.
  Sajnos azt kell mondanom, hogy minden épületnek más és más klíma háztartása. Így egy azon épült, és típusú épület is reagálhat másképp a benne tartózkodó lakók, és használati élet sajátosságai miatt.
  Általános esetben megfelelő fenn tartás mellett egy vasbeton szerkezet esetén párazáró fóliát alkalmaznak a szigetelés alá.
  Azt, hogy egy adott épületnél mit vált ki, ha a fólia nem megfelelő típusú, sajnos ezt így nem lehet meghatározni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 316. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Sajnos azt kell mondanom, hogy az XPS lap nem megfelelő erre a célra. Igaz, hogy az egyik legnagyobb szilárdsággal bíró anyag, de sajnos a pontszerű terhelést nem bírja. Így az Ön esetében egy nehezebb tárgy alatt idő után megroppanna. Ami természetesen a burkolat sérüléséhez vezetne. Ezeknek az anyagoknak szükséges egy min. 15 mm-es OSB lapot elhelyezni teher elosztó rétegként.
  Viszont érdemes lenne fellátogatnia egy új anyag honlapjára (www.uponor.hu). Sajnos sokat én sem tudok erről a termékről, de biztos a segítségére lesznek kérdésében.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 317. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Mérő András!

  A vizes fallal az az egyetlen probléma, hogy mindig talál magának utat a víz benne. Így ha leszigeteli a vizes falat nagy valószínűséggel a belső térbe kezd majd felgyülemleni. Elsősorban érdemes lenne felkutatni, hogy mi okozza a vizesedést, és megszüntetni, és csak ez után kellene hőszigetelést készíteni az épületre.
  Lehetséges, hogy egy lábazaton elhelyezett szárító vakolat is megfelelő intézkedés lenne a problémára.
  Sajnos ennek kiderítésére, és kijavítására egy energetikus tud az Ön segítségére lenni. Egyúttal a kolléga pontosan meg is tudja határozni a szigetelés típusát, és vastagságát.
  Sajnos ugyan ezt tudom csak mondani a födém szigetelés esetén is, mivel egy vizesedésre képes fal mindig másképp reagál egy általános vett épületnél.
  Általános esetben egy beton födémnél a szigetelés alá párazáró fóliát szoktak alkalmazni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 318. Gál Zsuzsanna

  Tisztel Csillag Ildikó!

  Sajnos ilyen esetben mindenképpen érdemes kikérdezni egy tűzvédelmi szakembert. Nehogy későbbiekben probléma lehessen az előírások nem betartása miatt.
  Az biztos, hogy egy gipszkarton álmennyezetet tudnék javasolni tűzgátló gipszkartonnal, fém profilozással, és A1-es besorolású szálas szigeteléssel min. 10- 15 cm-es vastagságban.
  A szerkezet kialakításával kapcsolatban, kérem keressen fel a már említett szakemberek közül egyet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 319. Zsolt

  Tisztelt Szilvia,

  nagyon köszönöm a válaszát!
  Az Ön által emlitett oldalon azonban sajnos semmilyen új anyagot nem találtam, csupán nedves padlófűtéssel kapcsolatban pár dolgot, ami azonban sajnos nálam kivitelezhetetlen. Esetleg tudna valami konkrétabbat mondani erről az új anyagról? Önöktől beszerezhető? Amennyiben ez az új anyag nem megoldható, akkor az XPS+teherelosztó OSB megoldást jelentene?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Reply
 320. norbi

  folyosó bontásból újj mennyezetnél mi lenne a legcélszerűbb mennyezet,ami szigetel is?pl:lambéria és fölé 10 cm -es üveggyapot megfelel e?,vagy gipszkaron és főlé 10 cm-es gyapot+ még a kartonra 10 mm-es mennyzet burkoló?Ebben kérném szíes válaszát,köszönöm.

  Reply
 321. Czifra László

  Tisztelt Sziga-Tech!
  Az lenne a kérdésem,hogy szilikát falazatu lakásomat külsöleg szeretném szigetelni Polisztirol szigetelö anyaggal,de ez mijen vastagságu legyen?Minimu -maximum.
  Válaszát elöre is köszönöm.

  Reply
 322. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Norbi!

  Mind a két elképzelés megfelelő. A lényege ugyan az mind a két leírt rendszernél, csak más a belső burkolat.
  Ami fontos, hogy a belső burkolat mögé, függetlenül hogy lambéria, vagy gipszkarton lesz érdemes beépíteni egy hőtükrös párazáró fóliát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 323. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Czifra László!

  Mivel a szilikát falazat jó páraáteresztő képességű falazó anyag, így ennél a típusnál meghatározott, hogy milyen vastagságtól lehet csak polisztirol lapot alkalmazni. Ennek a meghatározásában viszont egy energetikus tud önnek a segítségére lenni. Aki egy energetikai, és egy páratechnikai számítás alapján pontos meghatározásokat tud önnek készíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 324. Arnold Judit

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy az 1971-ben kőből épült(40 cm vastag) családi házunkat szeretnénk kívülről szigetelni. Sajnos, télen több helyen belülről penészesednek a falak. Több szakembert is megkérdeztünk, hogy mi lenne a legjobb szigetelés. Némelyik a nikeceles szigetelést javasolja, mások a kőzetgyapotot ajánlják, és volt aki azt mondta, hogy semmit ne tegyünk rá, csak egy új színezést, mert a többi(nikecel-kőzetgyapot) nagyon le fogja zárni a falakat. Kinek van igaza? Kérem, segítsen ebben, hogy mi lenne a legjobb? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: A. Judit

  Reply
 325. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Arnold Judit!

  Sajnos a penészesedést a falazat hőhidassága, és a nem megfelelő módon méretezett szigetelést okozza, vagyis ebben az esetben a szigeteletlenség.
  Ha csak nincsenek a falazatnak vízszigetelési problémái.
  Mindenképpen egy energetikust keressenek fel a kérdésükkel, és kérjenek egy energetikai-, és egy páratechnikai számítást. A két számítás meghatározza, hogy milyen típusú anyagra, és milyen vastagságú szigetelésre van szüksége, a megfelelő szigetelés elérésére.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 326. Horváth Viktória

  Tisztelt Szakértő!

  A 70-es években épült, majd a 80-as években bővített családi házunk födém szigetelésével kapcsolatban szeretném tanácsát kérni. A födém betongerendák közötti béléstest, az építéskori technológiának megfelelően kohósalakkal szigetelt, beton réteggel fedett. A padlás beépítetlen, és az is maradna, tetőhéjalása nem vízhatlan, a padlástérbe csapadékvíz vagy porhó bejuthat, viszont ebből adódóan át tud szellőzni.
  Mit javasol, hogyan tudnánk házilagosan szigetelni a födémet úgy, hogy részben járható legyen (terhelhetőnek nem kell lennie, bútort stb. nem szeretnénk ott tárolni)? Milyen rétegrendet, milyen anyagú és vastagságú szigetelést ajánlana?

  Köszönettel:
  Horváth Viktória

  Reply
 327. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváth Viktória!

  Amennyiben nem szükséges járható felületet kialakítania, akkor a legegyszerűbb üveggyapot szigetelést javaslom, min. 2 x 10 cm-es vastagságban.
  Ennél a födém típusnál nincs nagy jelentősége a párazáró fólia elhelyezésének, beton födém esetén általában nem szükséges. Viszont mivel említette, hogy a héjaláson keresztül juthat be nedvesség, így a szigetelés ölé javasolt egy páraáteresztő fólia használata.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 328. Csaba Sándor

  Tisztelt Szigatech!
  Tisztelt Szakértő!

  Most vásárolt kb. 20 éve épült házam pincéjét szeretném leszigetelni. Nem lakó célra(, hanem mosókonyha stb.) szeretnénk használni. A pince alapvetően száraz, csak penészes (korábbi évek szerintem elmaradt szellőztetésének köszönhetően is), illetve PVC volt a talajon, főleg az alatt vannak penészfoltok. Le szeretném szigetelni ezt a pincét belülről. EPS vagy XPS ragasztását gondoltam a külső falakra. Amit hálózás után festenék. A belső falakra és a mennyezetre (oda üveggyapotot is) az egyenetlen vakolat miatta a festéshez impregnált gipszkartont használnék. A padlóhoz pedig (padlopon után, mert a felület részben felpattogzott) padlófestéket használnék. Gombaölővel természetesen mindenhol kezelném előtte. Az lenne a kérdésem, hogy milyen gombaölőt javasol illetve megfelelőnek tartja-e a tervezett megvalósítást, hogy mind a hőszigetelés (ne húzzon fel a pincén keresztül házba)megmaradjon, mind a penészképződés megszűnjön? Valamint XPS lemezt használjak vagy elég lenne az EPS. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát,
  Őszinte tisztelettel:
  Csaba Sándor

  Reply
 329. Petkó Tibor

  Tisztelt Szakértő!
  A tanácsát szeretném kérni. Családi házunk alagsorát lakrésszé alakítottuk, a külső falak 1 méter 80-ig a földben vannak, a vízszigetelése megoldott ( falak belső oldalán víznek, penésznek nincs nyoma).A gond, fűtési szezonban jelentkezik, a meleg nagy része a beton födémen távozik a földszinti helyiségekbe, ahol azóta szinte nem kell fűteni.
  A kérdés az, hogy milyen anyaggal (5 cm EPS lapra gondoltam), és technológiával (ragasztás, és/vagy dübelezés) lehetne alulról hőszigetelni a mennyezetet.
  Válaszát előre is köszönöm, Tibor

  Reply
 330. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Csaba Sándor!

  Az elképzelése szerintem helyén van, bár pár dolgot finomítanék. A leírtak alapján, úgy gondolom, hogy egy vízszigetelés sem ártana a pince padlójának. Nem hiszem, hogy csak a szellőztetés elmaradása miatt alakult volna ki a penészgomba. Általában olyan helyen tud megtelepedni a penész, ahol pára is van. Ennek előfordulása pedig egy épületnél nem a nem szellőztetésből alakul ki.
  Sajnos ez a padló vízszigetelésének a hiányát, vagy esetlegesen a meghibásodását jelentheti.
  Így elsősorban egy kenhető vízszigeteléssel kezdeném, vagy egy vízzáró vakolattal. Ezt követően, amikor már megtaláltuk az okát, és kiküszöböltük a vizesedést, lehet neki látni hőszigetelni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 331. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tibor!

  Az említett mennyezet utólagos szigetelésére gipszkarton álmennyezetet javaslok szálas hőszigeteléssel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 332. Horváth Viktória

  Tisztelt Szakértő!

  Köszönöm válaszát. Járható felületet olyan mértékben kellene kialakítani a födémen, hogy pl. a turbó kéményhez előírt tetőkibúvóhoz a kéményseprő hozzáférjen, vagy pl. kisebb tető javítási munkák esetén a tetőhöz tudjon férni egy ember (tehát nem tudjuk megoldani, hogy egyáltalán ne lépjünk rá soha). Amennyiben ehhez az üveggyapot szigetelésre osb lapot fektetek és azon lehetne járni a fent említett esetekben, akkor nem törne össze a szigetelőanyag? Ha igen, akkor tudna más szigetelőanyagot ajánlani ami bírná ezt a kis terhelést?

  Üdvözlettel:
  Horváth Viktória

  Reply
 333. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Horváth Viktória!

  Az üveggyapot tetejére csak akkor tud OSB-t fektetni, ha készít stafnizással egy fa keretet a szigetelés körül, és arra terheli az OSB lapot. Viszont az OSB lapok között kell hagyni némi távolságot, mert nem szabad lezárni a szigetelő anyagot. Esetlegesen elég azon a felületen kialakítani egy járható részt, ahol tudják, hogy többet fognak járkálni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 334. Álló György

  Szia Szilvi!
  A javaslatodra van szükségem.Na szóval:Emelet-fafödém(10×15 fa födémgerendák),felette 15mm OSB lemez borítás van telibe.Alulról akarom szigetelni a 15cm magas közöket.Ez alá megy egy vázszerkezet és 12.5mm GK.lap mennyezet.A kérdés 1 :Milyen vastag szigetelőt tegyek be a gerenda közök közé? (10cm kőzet gy)gondoltam.Gondosan beszabva.Alatta hőtükrös fólia,a gerendák alsó síkján.Utána fémszerkezet a karton fogadására.Kérdés 2: Az OSB és a kőzetgyapott között kell légrés,vagy feltolhatom az OSB-ig? A padlás tér szarufa közei szigetelve vannak,és ott is hőtükrős fólia van,aluszalaggal zárva.Jelzem az nem lakótér lesz,csak üres padlás! Várom a válaszodat:üdvözlettel Álló György

  Reply
 335. Álló György

  Bocsi még annyi hogy melyik kőzetgyapot típust javaslod? Még egy gondolat: A válaszfalak gipszkartonból lesznek vastagsága “15cm”(100-as szerkezet) 2x2réteg GK.lappal borítva.Esetleg nincs egy köztes megoldás ami jó a válaszfalba és a mennyezet fölé is? A válaszfalaknak fokozott hangszigeteltnek kell lenni!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Üdv.Á Gy

  Reply
 336. Oláh Tamás

  Ablakos lodzsám alatti lodzsa nyitott ( nem ablakos ). A többi három oldala zárt helyiségekkel határos. A járófelület ( ragasztva ) PVC. A PVC a szoba parkettától 5 cm-el lejjebb van. A PVC-re szeretnék tenni 3 cm vagy 4 cm vastag lépésálló polisztirolt, majd ismét PVC-t, járófelületként. Ezeket hőszigetelésként. Kérdésem. A ragasztott PVC-re, a polisztirolok közé, a polisztirolok fölé ( az új PVC alá ) mit tegyek?

  Reply
 337. Oláh Tamás

  Oláh Tamás – augusztus 6, 2012 at 1:48 du.
  Tisztelt Szakértő!
  Ablakos lodzsám alatti lodzsa nyitott ( nem ablakos ). A többi három oldala zárt helyiségekkel határos. A járófelület ( ragasztva ) PVC. A PVC a szoba parkettától 5 cm-el lejjebb van. A PVC-re szeretnék tenni 3 cm vagy 4 cm vastag lépésálló polisztirolt, majd ismét PVC-t, járófelületként. Ezeket hőszigetelésként. Kérdésem. A ragasztott PVC-re, a polisztirolok közé, a polisztirolok fölé ( az új PVC alá ) mit tegyek?
  Üdvözlettel: Oláh Tamás

  Reply
 338. Balogh János

  Tisztelt Szakértő!
  Segítségét szeretném kérni egy új két szintes tégla építésű ház szigetelésében.
  Én arra gondoltam, hogy a ház külső része kapna egy 5 cm vastagságú nikecelt a belső oldalon pedig vakolás helyett gipszkartont alkalmaznék.

  A kérdésem az lenne , hogy ez a szigetelés működne e úgy, hogy belölről ne gombásodjon.

  Segítségét előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Balogh János

  Reply
 339. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Álló György!

  Mivel a födém felső része párazáró réteget tartalmaz (ez az OSB). Így mindenképpen javaslok egy légrést a szigetelés és az OSB közé. Viszont ebben az esetben nem ártana valamelyest megoldani a kiszellőzést. A hőtükrös párazáró fóliát közvetlenül a gipszkarton mögé javaslom. Viszont a pontos rétegrend kialakításához én mindenképpen javasolnék egy páratechnikai számítást, hogy nehogy befülledjen a szigetelés.
  Vízszintes felület szigetelésére tökéletesen megfelelő egy egyszerű tekercses szigetelés is. A min. javasolt vastagság pedig 15, 20 cm. Természetesen ez attól függ, hogy a födém felső részét hogy szeretné szigetelni.
  A válaszfalak fokozott hangszigetelésére viszont egy speciális hangszigetelő anyagot javaslok, a kívánt eredmény függvényében meghatározott vastagságban.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 340. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Oláh Tamás!

  Sajnos kifejezetten erre a célra nem forgalmazunk szigetelő anyagot. Esetlegesen amit javasolni tudnék az az XPS lap ellátva egy min. 15 mm-es OSB lappal, és ezt le PVC-ni. Viszont mivel nyitott a felület, így meg kell oldani a felület teljes vízzárását csapadék ellen.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 341. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Balogh János!

  Amennyiben megfelelően méretezett, és kivitelezett szigeteléssel látja el az épületet, illetve ezenkívül biztosítja az épület szellőzését nem alakulhat ki penészesedés, gombásodás.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 342. Hartinger Kálmán

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 4mm-es hőszigetelő tapétát Debrecenben hol kaphatnék,mert ahol tavaly vettem ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy már nem gyártják.? Amennyiben ez igaz akkor mivel tudom a lakást belül leszigetelni?

  Válaszukat előre is köszönöm: Hartinger Kálmán

  Reply
 343. István

  Tiszteletem.Érdeklödni szeretnék,hogy mobilháznak a szigetelésére (also,és homlokzati)milyen meg oldást tetszik ajánlani,vagy milyen meg oldást lehetne meg valositani.Köszönettel elöre is ÜDV István.

  Reply
 344. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kálmán!

  Sajnos az ön által megvásárolni kívánt terméket mi nem forgalmazzuk, így beszerzésével kapcsolatban sem tudok önnek segíteni.
  Belső szigetelést nem igazán szoktunk javasolni, de ideiglenes megoldásként lehetséges a gipszkarton szerkezet plusz szálas szigeteléssel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 345. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt István!

  A szigetelés pontos típusát, és vastagságát, illetve a rétegrend módját egy energetikai-, és egy páratechnikai számítás alapján lehetséges meghatározni. Ezenkívül természetesen az is fontos, hogy Ön mit szeretne elérni. Így az ön kérdése számomra kicsit tág megfogalmazás. Az adatok pontosításában egy energetikus tud önnek a segítségére lenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 346. Vári Rebeka

  Tisztelt Szilvia!

  Fiam tavaly vásárolt egy régi (kb. 50 éves) tégla társasházban egy 48 négyzetméteres lakás, mely alatt száraz kapubejáró van (teljesen nyitott), így télen nagyon fáznak. Nem szeretnénk a parkettát felszedni, van-e mód kívülről megoldani, hogy ne sugározzon a hideg. Ha igen, mivel, és kell-e utána vakolni? Engedélyköteles az ilyesmi? Ha igen, kitől kell engedélyt kérni? Szegeden található a lakás. Hol van kivitelező legközelebb? Kb. mennyibe kerülne a szigetelés és munkadíj négyzetméterenként?

  Köszönettel: Sárvári Katalin

  Reply
 347. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Katalin!

  Az árkád födém szigetelésére EPS 80 polisztirol lapos szigetelést javaslok, mint ahogy a homlokzatokat szokták szigetelni.
  Az engedély kötelezettség a kivitelezés nagyságától is függ, így érdemes a helyi önkormányzati hivatal építésügyi osztályával egyeztetni.
  Sajnos mi kivitelezéssel nem foglalkozunk, kivitelezőt pedig csak Szekszárd környékén tudnék ajánlani. Érdemes ismerősöktől, vagy esetleg interneten érdeklődni, keresgélni kivitelezőt. Viszont mielőtt választana, mindenképpen nézze meg a kivitelezők bemutatott referencia munkáit.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 348. Kraulefin

  Jó reggelt kívánok.Jó reggelt kívánok.”],[["Jó reggelt kívánok."]]]],”enJó reggelt kívánok.Good morning .Good morning .Jó reggelt kívánok.
  Megtalálható az interneten ezen az oldalon – ( goodzonehotel.com.ua )
  Azt akarom magam kötelezze ugyanazon a helyszínen. Nagyon tetszett a design. Kitűnő szerkezet.
  Ha van egy fórum webmesterek , kérjük, küldjön nekem egy PM.

  Reply
 349. Rákosi Andrea

  Kedves Szilvia!
  Vert vályog tégla házunk van 1962-ben épült. 50cm-es vastag, száraz falú masszív szerkezet. A felújításnál az aljzat betont szigeteltük, padló fűtés van, plusz állmennyezet,ami szintén szigetelt (tükörfólia-üveggyapot) gipszkarton.
  A nyílászárók új hőszig ajtók-ablakok. Így első hallásra bizonyára túlzásnak tűnik, de hosszútávú célunk volt egy már-már passzív ház elérése kimondottan vályog fallal. Még csak 2 éve költöztünk be, most próbálgatjuk, tapasztaljuk. Az már azonban kiderült, hogy az északi fal oldali szobában a szekrény és az ágy mögött erősen penészedik a fal, télen a többi falhoz képest itt szinte “süt a hideg” a falból, bár nem vizes, vagy nedves, csak hideg. A többit nem tudom, mert az északi falon még a fürdő és a konyha van, mindkettő burkolt, nem látok rajta penészt. A lakás többi része por száraz, sehol egy folt. Szellőztetés naponta többször is van, télen-nyáron. Mégis úgy gondolom az északi falat le kellene szigetelni kívülről? Azonban sorra jönnek a rém mesék, hogy meg ne próbáljunk vályog falat szigetelni, mert alatta szétmálik majd a fal, majd elkezd vizesedni a még száraz fal a szigetelés alatt..stb. Ez igaz???
  De ha szigetelhetünk, akkor milyen anyaggal, milyen tecnológiával? Főként a lábazat szigetelésre is vonatkozik a kérdésem, mert az alap beton ugyan, de igen alacsonyan van. Mivel lejtős az utca, szinte a szomszéd telkének majdnem talaj szintjénél van az alap a hátsó fal szakaszon. Ássunk alá, és úgy szigeteljünk talaj szint alól indulva? Mennyivel lejjebb? Ez esetben kell még valami vízzáró réteg, szigetelő anyag, fólia, valami..? (Nehogy tényleg később másszon fel a víz a szigetelés alá??)Milyen, és hogyan? És ha már az északi fal szigetelve van, a többit is kell? A már fenn lévő vakolatot is le kell verni a szigeteléshez, vagy tehetjük arra is? Annyi “jó tanácsot” hallottam már e témában, hogy lassan elveszünk benne. Ezért kérem első sorban a szakember részletes és kimerítő válaszát!Esetleg amennyiben lehet kaphatnék valami metszet rajzot is a lábazati technológiára, hátha másoknak is hasznos lenne a példánk?
  Üdvözlettel: R. Andrea

  Reply
 350. Gál Zsuzsanna

  Kedves Andrea!

  Az biztos, hogy a vályog falazat esetén nagy oda figyeléssel kell megtervezni mind a vízszigetelést, mind a hőszigetelést, illetve az épület szellőztetését. Ezért ilyen esetben érdemes egy energetikust felkeresni, aki számítások alapján pontosan megtudja határozni a szigetelő anyagok típusát, és vastagságát. Nem szívesen merülnék találgatásokba vályog fal esetén.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 351. Lajos

  Kedves Szilvia!
  Tavaly vásárolt ingatlan szuterénje télen a fűtés ellenére nagyon hideg volt.Az idén tavasszal az öntözőrendszer hibája miatt 1-helyen be is ázott. A föld/agyagos/ellapátolása után feltárt víz és hőszigetelés nélküli nagyon egyenetlen,beton falat hogy lehetne hőszigetelni? Létezik esetleg a poliuretán habon kívül/ami persze tökéletes/más flexi anyag, ill. eljárás? Kb.30nm Várom válaszát!

  Reply
 352. Gál Zsuzsanna

  Kedves Lajos!

  Elnézést kérek, de nem igazán értem a szigetelés helyszínét. Függőleges föld alatti, vagy vízszintes szigetelést szeretne készíteni.

  Amennyiben lábazati, illetve pince föld alatti falazatának függőleges felületét szeretné leszigetelni, vízszigetelő fólia tetejére elhelyezve, akkor XPS lapot javaslok EPS PURHAB ragasztóval.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 353. Ági

  Kedves Szilvia!
  Egy 1940-es építésű parasztházunk van 60 cm vastag homokkő falakkal. A tetőt pár éve még az előző tulaj kicseréltette. Jelenleg bazaltgyapot szigetelés van fent, de tetőablakok berakása miatt ezt megbontottuk. A szigetelés egyébként mindenhol le van csúszva a betonkoszorúra. Szeretnénk kicserélni még most a szigetelést, mielőtt begipszkartonozzuk a tetőteret, ahol hálószobát, gyerekszobát szeretnénk kialakítani. Milyen szigetelést ajánlana és milyen vastagságban? Köszönöm válaszát előre is!

  Reply
 354. Baranya Mihály

  Kedves Szakértő!
  Szigetelni akarom a házamat.A tanácsát kérem,mit javasol 30-as Alfából készült falazatra melyen kb 1cm vakolat is van.Saját kútfőből 10cm-es grafitos polisztirolra gondoltam.Lehet,hogy túlzás?Ár-érték viszonyára gondolva.
  Tisztelettel:Misi

  Reply
 355. Dobosné Andi

  Tisztelt Sziga Tech!
  Tetőtéri ablakra szeretnék valamilyen hőszigetelő fóliát tenni. Nyáron nagyon meleg van, télen pedig távozik a hő. Van erre valami jól bevált és könnyen kivitelezhető lehetőség?
  Üdvözlettel:
  Dobosné Andi

  Reply
 356. Kovacs Szandra

  Tisztelt Szigatech

  Hazunk beepitett tetoteret szeretnenk ujraszigetelni. A problema : a cserep es a gerendak kozott semmilyen folia sincs. Ket ellentetes tanacsot kaptunk :

  1. a szigeteles (kogyapot) ala es FELE is kell folia, hogy a cserepeken at ne jusson a szigeteloanyagba nedvesseg.

  2. a szigeteles ala mindenkeppen kell parazaro folia, hogy a szobabol ne menjen a szigeteloanyagba para, de a teto es a szigeteloanyag koze semmifelekeppen se tegyunk paraatereszto foliat, mert a ket folia kozott felgyulemledhet a para, nem szellozik es parakicsapodas jon letre, ami rontja az uveggyapot szigeteleset (utobbi tanacsot tobb barkacsaruhazban is kaptuk).

  Mi a helyes megoldas? Az internetes videokon csak azt a lehetoseget vetik fel, amikor a folia nem megfelelo.

  Elore is koszonom valaszat.

  Reply
 357. Soós Tamás

  Tisztelt Cím!
  Van egy 1965 -ös építésű fafödémes házam, aminek a fafödém része nincs szigetelve!

  azt tervezem, hogy belülről lebontom a vakolatot, illetve a felette lévő nádpadlót, és így a fafödém gerendákhoz jutva a gerendaközök szigetelőanyaggal való betöltését szeretném megvalósítani.

  A kérdésem az lenne, hogy milyen rétegrendet célszerű alkalmaznom, illetve hogy hova kell kerülnie a párazáró fóliának, valamint, hogy milyen típusú szigetelőanyag lehetne az ideális! Közetgyapot, vagy üvegszálas, paplan, vagy inkább táblákban kapható szigetelőanyag?

  Természetesen a szigetelés után gipszkarton kerül fel.
  A padlás felől nem szándékozom megbontani afödémet!

  Várom mielőbbi válaszát, segítségét előre is köszönöm!

  Reply
 358. Gál Zsuzsanna

  Kedves Ági!

  Tetőtér szigetelés esetén a javasolt szigetelés vastagság 20- 25 cm. Nem tudom, hogy önök mennyit tudnak elhelyezni ebből. Ha nem tudják biztosítani ezt a vastagságot, akkor a legjobb szigetelő értékkel rendelkező tekercses üveggyapotot tudom javasolni, ez pl. az URSA DF 32-es szigetelés mondjuk 15- 20 cm-es vastagságban. Ha mondjuk már 20- 25 cm-es vastagság megoldható, akkor egy 0,039-es hővezetési tényezővel rendelkező szigetelés is megfelelő. Persze ez attól is függ, hogy milyen értékeket szeretnének elérni, és mennyit szeretnének belefektetni.
  Ahogy már önök is tapasztalták, sajnos a tetőtér utólagos szigetelése elég macerás, így érdemes egy kicsit belefektetni, hisz itt a külső tértől “csak” ez választja el.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 359. Gál Zsuzsanna

  Kedves Baranya Mihály!

  Kb. a 10 cm-es grafitos szigetelés megfelelő választás, és a majd most életbe lépő rendeletnek is még kb. eleget tesz.
  Viszont itt felhívnám a grafitos lap kivitelezésének a fontosságára a figyelmét. Mert sajnos nem megfelelő kivitelezési módszer miatt, akár a lapok leválásával is kell számolnia. Így csak olyan kivitelezővel csináltassa meg az épület grafitos szigetelését, aki már készített ilyent, és jártas a grafitos lap felrakásában.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 360. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Szandra!

  Tetőtér szigetelés esetén a következő rétegrendet tudom javasolni.
  Rétegrend (kívülről-befelé):
  -héjazat,
  -cserépléc,
  -ellen léc,
  -páraáteresztő fólia,
  -szarufa közte szálas szigetelő anyag,
  -lécezés, vagy profilozás közte szigetelő anyag,
  -párazáró fólia,
  -lécezés, vagy profilozás
  -belső burkolt, és felület kezelés.
  Természetesen a kialakítani kívánt rétegrend sok mindentől függ, így amit leírtam, az csak egy típus a sok közül.
  Ha pl. párazáró fólia van a cserép alatt, akkor már nem lehetséges a szarufa teljes keresztmetszetét kitölteni.
  A következő linken jó ötleteket talál tetőtér beépítéshez.
  http://www.ursa.hu/_files/Beepitett_tetoterek_ho-_es_hangszigetelese_2011_compressed.PDF

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 361. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Soós Tamás!

  Sajnos a fafödémek utólagos szigetelése elég kényes dolog, így nem szeretnék látatlanul belenyúlni a dologba.
  A pontos rétegrend meghatározásához a mostani rétegrend pontosítása után lehetséges.
  Amennyiben a fagerenda fölött pl. deszkaburkolat van a padlás födém felső síkján, akkor kicsit egyszerűbb a dolog, de ha több rétegű szerkezet van kialakítva, akkor már szükséges egy páratechnikai, és energetikai számítás elvégzése is.
  Vízszintes felületek szigetelésére tökéletesen megfelel egy sima, egyszerű, tekercses üveggyapot szigetelés, természetesen méretezett vastagságban.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna
  Ennek meghatározásához, kérem keressen fel egy energetikust.

  Reply
 362. Csereklye Károly

  Tisztelt Szakértő!
  Új házunk építésénél a födémet szeretnénk szigetelni. Sajnos olyan sok tanácsot kaptunk, hogy már nem látjuk a fától az erdőt. Tanácsát szeretném kérni, hogy a monolit betonfödémet mivel és milyen vastagságban szigeteljük. A padlástér 10 éven belül nem lesz beépítve, de a padlást vagy egy részét szeretnénk tárolásra használni. Az épület nagysága 130 m2, ebből 30 m2 zárt kapualj. Esetleg lehetséges, ill. érdemes-e a kapualj feletti résznél takarékoskodni? Segítségét előre is köszönöm. Tisztelettel: Csereklye Károly

  Reply
 363. Hajagos Istvánné

  Kedves Szilvia!
  A tanácsát kérném abban, hogy Erdért tipusú faházamat hogyan tudnám szigetelni. Mivel nyaraló, főleg a meleg miatt és amiatt, hogy ne kelljen a faszerkezetet állandóan festeni a kiszáradás miatt. Fontos, hogy az egerek ne tudjanak bejutni. A ház betontuskókra épült és vastag, kezelt deszkázaton áll. Mi 5 cm-es polisztirolra gondoltunk, melyet ragasztással és csavarozással rögzítenénk,erre kerülne a háló, élvédők, és rá a világos szinű vakolat. Köszönettel várom válaszát: Mária

  Reply
 364. Nagy antal

  Tisztelettel kérném segitségüket ,hogy a külső höszigetelés normál falak esetén( Tégla fal)Kb mekkora négyzetméter költséggel kell 10 cm -es hungarocel melett számolni

  Reply
 365. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Csereklye Károly!

  Födém szigetelésre min. 2 x 10 cm-es vastagságban javaslok szálas szigetelést. Erre a célra tökéletesen megfelel egy 0,039-es értékkel rendelkező tekercses üveggyapot is.
  Ahol pedig szeretné ezt járhatóvá tenni, vagy szeretne rajta valamit tárolni, ott lécezést kell készíteni, és a közé kell befektetni az említett szigetelő anyagot. Ez egy hézagos padló burkolattal el lehet látni, a lécezésre terhelve.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 366. Gál Zsuzsanna

  Kedves Mária!

  Köszönjük az érdeklődését. Sajnos faház esetén nem szeretnék találgatásokba esni, így megkérném, hogy keressen fel egy energetikust. Számítások alapján pontosan meg tudja önnek határozni, hogy milyen típusú, és vastagságú szigetelés javasolt az említett épületre.

  Amennyiben megadja a szigetelés vastagságát, típusát, illetve a szigetelendő felület nagyságát, akkor nagyon szívesen készítek önnek egy komplett árajánlatot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 367. K. Gábor

  Tisztelt Szakértő!

  Három szintes házunk van,az alagsori kerámia béléses(kefnis),a másik monolit illetve van még a tetőtérben egy 8 nm-es monolit födém,tehát összesen három.Aljzatbeton van már rajtuk alatta 3 cm-es polisztirol táblákkal.A mennyezeteket szeretném szigetelni alulról.Számomra egyszerűbb,könnyebb-lehet,hogy nem olcsóbb-lenne szintén 3 cm-es,2 nm-es nagy nikecell táblákat ragasztóhabbal gyorsan felragasztani(a belmagasságból sem vesz el túl sokat van ahol csak 2.5 m),de mivel olvastam hasonló bejegyzést ott a gipszkarton álmennyezetet javasolja.Kérdésem milyen hátránya lehet a polisztirolnak,amit természetesen hálóznám és glettelném is.Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel K.Gábor

  Reply
 368. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gábor!

  Elsősorban a tűzállóság miatt szoktuk javasolni a gipszkartont, és a szálas szigetelő anyagok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 369. Kovács Tamás

  Tisztelt Hölgyem,Uram!
  Öreg parasztházam sáros fafödémét újítom fel. A fa gerendák egy része, a deszkák mind cserélve lettek. A fal belülről vályog, kívülről tégla 50 cm vastagságban. Az új deszkákból csak 2 cm vastagságút sikerült szereznem, ezért úgy döntöttem, hogy az új deszkákra légréssel vissza rakom a régi födém deszkákat és arra tapasztom vissza a 10-15 cm vastagságú sárréteget. Szeretném megkérdezni, hogy a két deszkaréteg közé javasolnak-e valamilyen hőszigetelő anyagot (mindenképpen páraáteresztőt), vagy elegendő csak a kb. 5 cm vastagságú légrés? Második kérdésem, hogy a szoba alatt régi sóskúti mészkőből épült boltíves pince van a teteje beton. Ezt a beton szintet szeretném kb. 30 cm-rel emelni, úgy, hogy padlófűtés kerüljön beépítésre. A mostani betonra tennék 6 cm járható szigetelést, arra hővisszaverő fóliát, rácsot a fűtéscsövekkel kb. 14 cm betonba. Szeretném megtudni, hogy jól gondolom-e ezt a megoldást jónak, vagy tudnak ettől jobb megoldást javasolni? Segítségüket előre köszönöm és végül azt szeretném kérni, hogy válaszukat a mail címemre is szíveskedjenek elküldeni.
  Üdvözlettel: Kovács Tamás

  Reply
 370. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Tamás!

  Sajnos mivel vályog falról, és sártapaszos födémről van szó. Így nem tudok önnek segíteni. Ennél a két anyagnál fontos a megfelelő rétegrend kialakítása páraáteresztés szempontjából. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban keressen fel egy energetikust, aki pontos adatokkal tud önnek szolgálni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 371. Kiss Péter

  Homlokzai hőszigetelést szeretnénk készíttetni.
  A ház 1986-ban épült, B30-as téglából.
  Az ablakok most lesznek cserélve 3 rétegű Fa nyílászárókra.
  Milyen vastag hőszigetlést javasolnak?
  Nekem a kőzetgyapotos megoldás lenne a szimpatikusabb, mert azt hallottam, hogy a polisztirolos megoldás esetén a fal zajszigetelése összességében romlik a szigeteletlen falhoz képest. A szomszédban vállalkozást folytatnak, kocsikkal jönnek-mennek, rámolnak. Nem szeretném a zajszigetelést lerontani. Vajon igaz ez? El tudom fogadni a polisztirolos megoldást is, ha azt mondják az is megfelelő.

  Reply
 372. Rovó István

  Kedves Szilvia
  elkészült a családiház homlokzatszigetelése, 8cm grafitos, lábazatnál 8cm XPS. A lábazati XPS alumínium indító sínnel alátámasztva, az XPS borítva Revco Mini Gránit 1 mm-es lábazati vakolattal. Az indító sín alatt meglévő beton járdalapok vannak, a sín és a járdalapok között változó rés-magassággal, 10-30mm.

  A kérdésem, ezt a rést mivel érdemes bezárni azért, hogy nagyobb csapadék víz, hóolvadék ne folyjon alá, ami néhány 5-15cm magasan még az XPS alatt fel is szivároghat, továbbá, ebben az alsó résben gyomnövények nőnek, amik sajnos szigetelés előtt a lábazat és járdalapok keskeny résében is gyakori volt nálam.

  Reply
 373. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kiss Péter!

  Egy 10 cm-es szigeteléssel már jó eredményt tudna elérni. De természetesen a szigetelés típusát, és vastagságát pontosan csak egy energetikus tudja önnek meghatározni. Ezenkívül persze az is fontos, hogy ön egyáltalán milyen értéket szeretne elérni.
  Sajnos én még nem tapasztaltam az ön által leírtakat, ezzel kapcsolatban kérem keressen fel egy gyártó céget, aki pontos magyarázattal tud önnek szolgálni.
  Az tény, hogy a kőzetgyapotnak jobb a hangszigetelése.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 374. Gál Zsuzsanna

  Kedves István!

  Az említett rést szilikonnal érdemes kitölteni. Mert a tömítés mellett, fontos hogy rugalmas anyagú legyen a kitöltő anyag, hogy a szerkezet mozgását át tudja venni, és levezetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 375. Kiss Péter

  Kedves Szakértő!

  Mit ajánl, konkrétan melyik gyártó céget keressem meg?
  Azonban attól tartok, ha egy gyártó céget megkérdezek, akkor ők biztosan csak a saját gyártmányukat fogják dícsérni.

  Reply
 376. Gábor

  Kedves Szilvia!
  Családi házunk tetőterét szeretnénk pótlólagos szigeteléssel ellátni, mivel csak 10cm-es üveggyapot paplan van felrakva. A tetőhéjazat lebontásával szeretnénk hozzáférni, és újabb 10cm elhelyezésével javítani a helyzetet. Kérdésem,hogy üveggyapot paplan vagy kőzetgyapot tábla lenne a jobb megoldás? A kőzetgyapot kétszer annyiba kerül, annyival jobb is?
  Köszönettel: Gábor

  Reply
 377. Tóth János

  Tisztelt Sziga Tech!

  Tetőtér szigetelés ügyében szeretném kérni a tanácsukat.
  80-as évek végén épül házunk felső részén szeretnénk kialakítani a be nem fejezett tetőteret.
  A tető 45˙-os dőlésszögű, Bramac betoncseréppel készült tető. A gerendák fölött a Bramac léc, felette pedig közvetlen a cserép található. Mindenféle fólia nélkül.
  Ezt szeretnénk szigetelni az alábbi módon (tetőátrakás, újralécezés nélkül.
  Rétegrend a ferde (45˙-os) falakon:
  1. A gerendák közé a tetőlécig behajtogatva páraáteresztő hőtükrös fólia
  2. Táblás szigetelő anyag (kőzetgyapot 10-15cm)
  3. Gipszkarton fémprofil (majd e közé újabb 5-10 cm tekercses szigetelő keresztbe.)
  4. Párazáró, hőtükrös (téli) fólia a profilokon
  5 Gipszkarton táblák rögzítve

  Oldalfal: Az emeletnél oldalanként van 1m magas fal, és a talpszelemen erről indul. Mivel beton van a tetején körben, ezért erre is kerülne valamennyi szigetelés belülről (kívül majd 10 cm polisztirolt kap az egész ház)
  Belül a gipszkarton alá ide is tennék Párazáró, hőtükrös (téli) fóliát.

  Mennyezet kialakítás a fogópároknál (200×50 duplán):
  1. Felülről deszkázva (járható padlástér)
  2. Páraáteresztő fólia a fogópárokon felülről
  3. Fogópárok között (20-25 cm tekercses kőzetgyapot)
  4. Direkt függesztők közé keresztben (5cm tekercses kőzetgyapot)
  5. Párazáró, hőtükrös (téli) fólia a profilokon
  6. Gipszkarton mennyezet.

  Kérdéseim:
  1. Jó-e a felsorolt rétegrend?
  2. A tető tér felett marad egy járható padlástér, ami kb 2m magas a gerincvonalnál, baj-e ha ezt nem szigeteljük, csak a mennyezetig?
  3. A felső (megmaradó padlástérben jelenleg a gerincvonal alatt nincsenek szellőző cserepek? Az eresz alatt bent lesz a szellőző (bogárrács), tegyünk-e be szellőző cserepeket?
  4. Az 45 fokos tetőrésznél kell-e a Bramac léceken belülről felléceznem, hosszába, majd erre rakni a páraáteresztő fóliát? Hogy legyen-e +3 cm légrés? vagy kiszellőzik így is a szigetelőanyag?

  Köszönettel előre is:
  Tóth János

  Reply
 378. Gál Zsuzsanna

  Kedves Gábor!

  Mind a két anyag megfelelő erre a célra. Az üveggyapot esetén azt kell figyelembe tartani, hogy min. 0,039-es hővezetési tényezővel rendelkező szigetelő anyag legyen. De mivel nem érdemes szigetelés szempontjából csak 1- 2 évre gondolkodni, így érdemes lenne inkább egy jobb szigeteléssel rendelkező anyaggal számolni (URSA DF 32-es). Kb. árban ott lennének, mint egy táblás kőzetgyapottal.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 379. Tóth János

  Tisztelt Szig. Tec.
  Tetőterem szigetelésén gondolkodom:
  Cserép tetőfedés ,alatta szürke tetőfólia.
  A szarufák közét(15 cm) üveggyapottal tölteném teli,
  és a szarufák aljára hőtükrös fóliát szeretnék feltenni,
  csak azt nem tudom, hogy páraáteresztő, vagy párazáró fóliát alkalmazzak? A tetőtér később lesz beépítve.
  Segítségét előre is köszönöm.

  Reply
 380. bpapp

  Üdvözlöm!

  Részben szilárd (ahol emelet van fölötte), részben fafödémes (a földszinti részeken: garázs és nappali felett, valamint az emelet felett) családi ház építését tervezzük, 4 fokos lejtésszögű lemezfedéssel (Lindab vagy festett alumínium a legesélyesebb). A ház maga nem könnyűszerkezetes, csak a fafödém tetőzet, ennek ellenére tartok a nagy felmelegedéstől, ezért szeretnénk a legoptimálisabb rétegrendet és kiszellőztetést alkalmazni, valamint tető-szigetelőanyagot (30 cm) alkalmazni.

  Milyen tetőszigetelő anyagot javasolnak ebben az esetben? Kaptunk tippet, hogy minél nagyobb legyen a tömege, ill. fajsúlya a szigetelőanyagnak.

  Illetve milyen meleg kint tartó fólia (márka, típus) vásárlása éri meg ár-érték arányban? A használat során érezhető lehet a különbség tudva a fafödémet és a sötét színű lemezfedést, ill. hogy az alumíniumnak még sokkal nagyobb a hővezető képessége, mint a Lindab acéllemeznek.

  Köszönjük a konzultációt és a szakmai tanácsot!
  bpapp

  Reply
 381. Dudar András

  Kedves Szilvia!
  A következőben kérem a sgítségét.
  Találkoztam egy olyan hőszigetelő-anyaggal, amelynek a hővezetési tényezpje 0,02 W/mK. Beltérre ajánlott a felvitele, mert a felviendő vastagság max 1,5 mm. A falra simitóval felvive annak hőmérsékletét 56-7 fokkal megemeli. Kifejezetten meleghatás érződik a falon. Tehát a kérdésem:
  Hol, miben találom meg az EPS, népszerű nevükön NIKECEll anyagok hőátbocsátási tényezőjét önállóan? Számos anyagot néztem át az Interneten, mindenhol csak falszerkezetekkel együtt jelenik meg ez az adat. Pl 38 kisméretű tégla 0,34 w/m2K. Össze szeretném hasonlítani az általam ismert anyaggal, aminek 0,33 W/m2K a megkapott önálló hőátbocsátási tényezője.

  Reply
 382. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth János ( Bramac ’86)!

  A meglévő tető szerkezetnél a szarufák külső oldalával párhuzamosan kell elhelyezni a páraáteresztő fóliát, oly módon hogy ne tudjon a szarufa, és a fólia között megülni a nedvesség. Gyakorlatilag nem megoldhatatlan, de nagy oda figyelést igényel. A fóliát érdemes egy vékony léccel a szarufa oldalához rögzíteni , úgy hogy a fólia és a szarufa közé tömítőszalagot helyez. Így ki védheti a pangó nedvességet.
  De ha páraáteresztő fóliát is helyez el a a szarufákon, ilyen esetben érdemes pár centi légrést hagyni.
  A legjobb szigetelő anyag a tetőtér utólagos szigetelésére az URSA DF 32-es tekercses üveggyapot.
  Tetőtér gipszkartonozása esetén mindenképpen dupla profilozást javaslok, A gipszkarton alatt elhelyezni kívánt fólia pedig mindenképp párazáró legyen.
  A leírt rétegrendek nagyjából jók, de érdemes lenne egy szakértővel egyeztetni helyszínen.
  Természetesen a tetőtér felett kialakuló padlásteret nem fontos leszigetelni, amennyiben a tetőtér megfelelő “burkolást” kap.
  A tetőtér szellőzését mindenképpen meg kell oldani, és erre a legjobb megoldás a kúp cserép alatti rész.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 383. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth János!

  Tetőtér szigetelése esetén a külső oldalra páraáteresztő fóliát, a belső burkolat (gipszkarton) alá pedig párazáró fóliát javaslok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 384. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt bpapp!

  A tetőtér szigetelésére az URSA DF 32- es tekercse üveggyapotot tudom javasolni. Jelenleg az egyik legjobb szigetelés.
  A szarufák fölé általában páraáteresztő hőtükör fóliát (Solflex NYÁR), a belső burkolat alá pedig párazáró hőtükrös fóliát (Reflex TÉL) javaslok.
  Természetesen a beépítés módjára kellő figyelmet kell fordítani, mert a rossz beépítés utána nagyon- nagy problémákat okozhat.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 385. Gál Zsuzsanna

  Kedves András!

  Ahogy látom az egyik kérdezőnk már kisegítette önt. :)
  A szigetelő anyagoknál a gyártó cégek általában vagy a hővezetési tényezőt, vagy a hővezetési ellenállást adják meg, amiből lehet számolni az anyag, illetve egy szerkezeti rétegrend hőátbocsátási tényezőjét.
  Általában minden gyártó cég a saját honlapján feltünteti a termékei műszaki leírását, amiben az említett adatok megtalálhatók.
  Ezenkívül mind gyártó feltünteti az alkalmazás technikusának az elérhetőségét, aki pontosabb műszaki paraméterekkel is tud önnek szolgálni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 386. Feri

  Kedves Szakértő!

  Régi építésű padlásfödémre szeretnék hőszigetelést rakni.
  A helyzetemet bonyolítja,hogy a ház egyik részén fagerendás alulról nádazott a födém,míg a másik újabb részén,betongerendás(téglabetétes?).
  Kérdésem a következő:Milyen anyagot ajánl,mi a műveleti sorrend?(én hungarocellt szeretnék,de olvastam,hogy a rágcsálók szívesen beleköltöznek).
  Mindenképpen járhatónak,terhelhetőnek kell lenni(ha nem is nagymértékben.)
  Üdv.Feri

  Reply
 387. Gál Zsuzsanna

  Kedves Feri!

  Járható felület kialakítására stafnizást, lécezést javaslok közte szálas szigetelést, és egy hézagos padló burkolatot.

  Fontos a rétegrend kialakítása, de egy hagyományos fagerendás, nádazott födémnél mindenképpen egy páratechnikai számítás szükséges a megfelelő fólia kiválasztásához, és a helyének meghatározásához.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 388. Rocskárné Viszló Enikő

  Kedves Szakértő!

  Jelenleg építkezünk. Tervezőn rábeszélt minket, hogy 30 cm-es (Leier 30N+F)fal bőven elég és erre egy nagyobb szigetelést rakjunk. (Mert ezt ő is így csinálná a saját házán.)
  Először 8 cm-es polisztirol szigetelést tervezett, ami a minimum követelménynek megfelel. Mi kérésünkre 10 cm-re változtatta a terveket. Kérdésem: elég a sima, fehér polisztirol szigetelés vagy a grafitos a célszerűbb?
  Előbbiekben írta, hogy grafit szigetelésben jártas szakember kell annak felrakásában, miben tér el a hagyományos polisztiroltól?
  Továbbá egy új ház építésénél még mire érdemes odafigyelni a szigetelésnél? Az épület összesen 3 szintes, pincével és emelettel. Pince és a földszint födémje Porotherm gerendás és erre ment rá 6 v. 8 cm beton, az emeletre pedig fa födém kerül (nem járható padlástérrel)
  Ön milyen módon szigetelné le a házat? Mit javasol?
  Segítségét és válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel: Rocskárné Viszló Enikő

  Reply
 389. B.Sándor

  Tisztelt Szigatech!

  Födémszigetelést helyeztem el a padlásomon 30cm üveggyapotot.Vettem hozzá Eurosol páraáteresztő fóliát amit a tetejére szánok.A fólia egyik oldalán eurosol felirat látható.Tudnának nekem abban segíteni hogy melyik oldalnak kell felfelé néznie?

  Tisztelettel:Sándor.

  Reply
 390. peter

  Kedves szilvi!

  A kovetkezo kerdesem tamadt olvasgatva az elozmenyeket. A fodemszerkezek vedelme erdekeben nehany esetben nem javasolja a parazaro reteg teriteset a fodemen, pl sargerendas regi fodem. Viszont uj epitesu hazak eseten ( kulonosen ahol mar a gepi szelloztetes is megoldott) a parazaro belso festessel biztosithato az, hogy sem a fodembe, sem azon keresztul az azon lefektetett hoszigetelesbe nem kerul para. Termeszetesen ezaltal nem rontva azok hoszigetesi tulajdonsagait. Mint irtam, ennek ellenere csak nehany esetben javallott a fodem folotti parazaro elem kihagyasa. Ha azt is figyelembe vesszuk, hogy alapveto szabaly az, hogy az epulet hatarolo falainal az egyes szerkezeti elemek paraatereszto kepessegenek belulrol kifele haladva novekedniuk kell, akkor ennek a szabalynak a fodemre is igaznak kellene lenni, nem a mennyezei vakolatra kent parazaro festessel kellene-e megakadalyozni a para fodembe jutasat.
  Orommel olvasnam velemenyet a kerdesrol!

  Koszonettel, peter!

  Reply
 391. Kiss István

  Tisztelt CíM!A lakóház a 70-s években épült. A födém vasbetongerendák és közte elemek ( nem tudom milyen elemek de ezek is betonból készültek) kitöltve sóderrel. Semmilyenszigetelés nincs sem a födémen, sem a homlokzaton, sem a nyílászárókon. A födémet szeretnénék először leszigetelni. Hány centi szigetelést, milyen anyagot és milyen rétegrendben javasolnak lefekteteni? A padlást használjuk. Várom válaszukat!

  Reply
 392. Gál Zsuzsanna

  Kedves Péter!

  Gyakorlatilag egyetértek az ön által leírt dologgal. De sok esetben ez nem megoldható. A legideálisabb megoldás szerint a szigetelés alatt elhelyezett fólia típusát egy páratechnikai számítás alapján lehet meghatározni.
  Új építésű házaknál ahol beton födém készült, azért merek párazáró fóliát ajánlani, mert olyan csekély a páraáteresztő képessége, hogy az azon túljutó pára nem okozhat problémát a födém szerkezetbe.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 393. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kiss István!

  Járható felület esetén hagyományos, tekercses üveggyapotot javaslok, lécezés, stafnizás közé fektetve a tetején hézagos padló burkolattal.
  Min. 2 x 10 cm-es szigetelést szoktunk javasolni.
  Beton födém esetén a szigetelés alá párazáró fóliát javaslok, fölé pedig páraáteresztő fóliát. Ha a cserép alatt van fólia, akkor a szigetelés fölé elegendő egy üvegfátyol is.

  Természetesen a fóliák pontos típusát, és a szigetelés pontos vastagságát csak számítások alapján lehet meghatározni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 394. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Sándor!

  Nagy valószínűséggel a feliratos felének kell felfelé néznie. De mivel mi nem árulunk ilyen terméket, így nem tudom biztosra megmondani.
  Kérem keresse fel azt a forgalmazó céget, ahonnan vette a terméket.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 395. Csonka János

  Tisztelt Szigatech! Régi tipusú fagerendás felül agyag tapasztásos házon megoldható-e szigetelésként, hogy a gerendák közét 10-15 mm-es hungarocellel borítom és azt utána hálóval és ragastóval glettelem? Előre is köszönöm a segítséget.

  Reply
 396. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Csonka János!

  Sajnos nem. Egyáltalán nem javasolt. Amennyiben járható felületet szeretne készíteni, akkor a következőket tudom javasolni.
  A gerendák közét szálas szigeteléssel kell kitölteni, és a gerenda tetejére egy hézagos padló burkolatot kell készíteni. Ha a szigetelés kilóg a gerendák közül, akkor egy stafnizás segítségével meg kell emelni a szintet, hogy ne tömörítsük össze a szigetelést.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 397. Hortobágyi Klára

  Tisztelt Szakértő!
  Olyan kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a faházunkba vettünk egy kis fatüzeléses kályhát, s a kályha és a fal közé milyen hővédőt lehetne feltenni, a faház megbontása nélkül. Gondolok pl. olyan megoldásra, mint régen volt az azbeszt lemez, ami ma már nincs. Esetleg tudna tanácsot adni, hogy hogyan tudom biztonságosabbá tenni a fűtést ebben a kis házban.
  Tisztelettel: H. Klára

  Reply
 398. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Klára!

  A kályha és a fal közé egy tűzgátló hőtükrös fóliát tudok javasolni, ami kb. 400 °C-ot bír ki. Ezt rögzíteni kell a falazatra. Természetesen biztosat nem tudok mondani a tartósságáról, de érdemes kipróbálni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 399. Sági Zsolt

  Tisztelt Klára!

  A kérdésem a következő lenne: A házamon padlásfödémet szeretném szigetelni üveggyapottal. (A padlást nem használjuk, így nem kell járhatónak lennie a szigetelésnek.)
  A padlásfödém betonozva van. Erre szeretném a gyapotot lefektetni. Milyen rétegrendet alkalmazzak a szigeteléskor? Illetve milyen anyagok alkalmazását javasolja?
  Köszönettel
  Zsolt

  Reply
 400. H.Sándor

  Tisztelt Szilvia!
  Érdeklődöm, hogy vályog falakat hogy érdemes szigetelni? Gondolok itt a külső szigetelésre.
  Azt már tudom, hogy a vályog kényes a légáteresztésre. utólag nehéz szigetelni. A sár födémmel hasonló a helyzet. Kérem tanácsát , hogy lehetne szigetelni a falakat és a födémet?
  Tisztelettel:
  H.Sándor

  Reply
 401. B.Adrienne

  Tisztelt Szigatech! 20 éves házat vásásroltunk, amelynek a hőszigetelését szeretnénk megoldani. Kb 220 m2 felületet a leggazdaságosabban, de mégis a leghatékonyabban szeretnénk szigetelni. Műanyag ablakokat építünk be a régiek helyett. Ebben az esetben melyik hőszigetelő rendszert ajánlják? A kőzetgyapot és a polisztirol között nem tudunk dönteni. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: B.Adrienne

  Reply
 402. Futó Tamás

  Tisztelt Szigatech!

  Régi típusú fafödémes agyagtapasztásos padlásomat szeretném szigetelni,minimális terhelhetőséggel.Én a következőre gondoltam,5 cm-es üveg vagy kőzetgyapot,természetesen 5 cm magas fakeretet csinálnék neki,majd erre 5 cm-es polisztirol lap, és a tetejére osb tábla a járhatóság érdekében.Megvalósítható- e ez így, esetleg kell e valami plusz dolog hozzá?
  Válaszukat és segítségüket előre is köszönöm.

  Üdvözlettel:
  Futó Tamás

  Reply
 403. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Amennyiben nem kell, hogy járható felületet alakítson ki, akkor a legegyszerűbb tekercses üveggyapotot javaslom min. 2 x 10 cm-es vastagságban.
  A szigetelés alá egy páratechnikai számítás alapján méretezett fóliát javaslok, fölé pedig egy páraáteresztő fóliát. Ha a cserép alatt van már fólia, akkor egy üvegfátyol is elegendő porosodás ellen.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 404. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Sándor!

  Mivel vályog, és régi sártapaszos födémről van szó. Így a szigetelés típusát, és a rétegrendet egy energetikai- és egy páratechnikai számítás alapján lehet meghatározni. Kérem ezzel kapcsolatban keressen fel egy energetikust.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 405. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Adrienne!

  A szigetelő anyagát nem a beépíteni kívánt nyílászárók típusa, hanem az épület falazata, és jellege határozza meg. Így a légköltségkímélőbb megoldás, amivel a leghatékonyabb eredményt tudja elérni, ha egy energetikussal felméreti az épületet, és megtervezteti a szigetelését.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 406. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Futó Tamás!

  Ha már egy rétegnek készít stafnizást, akkor érdemes két rétegbe elkészíteni, és a polisztirol lap helyett is szálas szigetelést tud elhelyezni. A stafnizás tetejére pedig egy hézagos padló burkolatot tud készíteni, ami járható felületet biztosít.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 407. Sági Zsolt

  Tisztelt Szakértő!
  A szigetelés alá milyen típusú fóliát kell terítenem?

  Köszönettel
  Zsolt

  Tisztelt Zsolt!

  Amennyiben nem kell, hogy járható felületet alakítson ki, akkor a legegyszerűbb tekercses üveggyapotot javaslom min. 2 x 10 cm-es vastagságban.
  A szigetelés alá egy páratechnikai számítás alapján méretezett fóliát javaslok, fölé pedig egy páraáteresztő fóliát. Ha a cserép alatt van már fólia, akkor egy üvegfátyol is elegendő porosodás ellen.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 408. Gabrirlla

  Tisztelt Szigatech!
  Negyvenes evekben epult csaladi hazunkat most ujitottuk fel. A haz sajnos vizesedesre hajlamos, tegla az alapja. A haz egy resze alatt pince helyezkedik el, amelynek oldalfalait belulrol a komuves hungarocellel boritotta, majd ugy vakolta le. A lakasban belul pedig egy falat, amely ele beepitett szekrenyt tervezunk, a javaslatara szinten hungarocellel fedtunk be. A felelmem az, hogy ez a megoldas tovabb rontja a vizes fal helyzetet. Valos a felelmem? Erdemes leszedetnem mind a lakasban, mind a pinceben a boritast?
  Koszonom valaszukat, udvozlettel
  gabriella

  Reply
 409. Molnár László

  Üdvözlöm!
  Padlásfödémet szeretnék szigetelni. Az eddigi elgondolás : 2x10cm kőzetgyapot, alá párazáró, fölé páraáteresztő fólia. A cserepek alatt semmilyen szigetelés nincs, ezért a kérdésem az lenne, mit lehetne még rakni a páraáteresztő fólia fölé/helyett, hogy a por, esetlegesen bejutó víz/hó ne tegyen kárt a szigetelésben. A födém anyagában nem vagyok biztos. Most vásároltam a házat. Vasbeton gerendák biztosan vannak, az általuk képzett hőhidak sajnos szépen kivehetők a mennyezeten.

  Reply
 410. ncherry

  Tisztelt Siga-Tech!
  4 emeletes tömbház legfelső emeletén lakom, ami lapos tetős.
  nyáron nagyon melegszik a lakás, télen sokat kell fűteni. a nyílászárók ki lettek már cserélve, de a mennyezetet leszeretném szigetelni belülről (gipszkartonra és üveggyapotra-10cm gondoltam). Mi a véleményük, esetleg más ötlet?
  Előre is köszönöm a tanácsot!
  ncherry

  Reply
 411. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gabriella!

  Sajnos azt kell mondanom, hogy jót nem tesz a falazatának a belső polisztirol lapos szigetelés. Így mindenképp azt javaslom, hogy szüntessék meg a vizesedést, és csak az után gondolkozzanak hőszigetelésben.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 412. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt ncherry!

  Sajnos jobb ötletem nekem sincs rá. Az igazi megoldás egy külső lapos tető szigetelés lenne, ami gondolom nem megoldható.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 413. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt László!

  A páraáteresztő fólia fölé nem kell már mást elhelyeznie. Mert ez a típusú fólia a szigetelést engedi szellőzni, de a föntről keletkező nedvességet, csapadékot, és port nem engedi át a szigeteléshez.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 414. Králl Péter

  Tisztelt Szakértő!

  Fagerendás födémet szeretnék szigetelni.A gerendák alatt vakolt nádpadló van, a gerendák tetején hézagosan deszka.
  A kérdésem a következő,a nádpadló és a szigetelés közé szükség van párazáró fóliára ha a gerendákon meg hagyom hézagosan a deszkázást?

  Reply
 415. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Králl Péter!

  Általában ilyen típusú födémre nem szoktunk párazáró fóliát javasolni, mert az esetlegesen feljutó többlet pára vissza csapódhat, és ez a vakolat átázásával is járhat. Mivel egy régi szerkezetről van szó, így a vakolat stabilitása ilyen állapotba kétséges lehet.
  Természetesen a pontos választ egy energetikus tudja önnek meghatározni pár számítás alapján.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 416. Zámbó Zoltán

  Üdvözlöm!

  Egy 40 éves 110m2-es családiház utólagos födém szigetelésén gondolkodom. Jelenlegi rétegrend: E7 típusú betonderenda váz, közte kb. 8cm vastag öntött , vasalt beton kisméretű tégla betétekkel.Szerkezet gerendaszintig feltöltve száraz salakkal. Erre került korábban 5cm kőzetgyapot, párazáró fólia majd további 5cm perlitbeton. Kérdésem, további szigeteléssel érdemben tudom e csökkenteni a jelenlegi éves 1400m3-es gázfogyasztást, ha igen, milyen típusú és vastagságú szigetelést javasol. Egyéb épület adatok: határoló falak 40cm vastag tömör téglafal 10cm EPS szigeteléssel, 1,3m magas lábazaton 5cm XPS szigetelés, nyílászárók K1.0, aljzat: aljzatbeton, vízszigetelés, védőbeton 5cm járható EPS, további vízszigetelés majd védőbeton. Belmagasság 2,9m.
  Segítségüket előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Zámbó Zoltán

  Reply
 417. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zámbó Zoltán!

  Köszönjük az érdeklődését, de megkérném, hogy kérdésével keressen fel egy energetikust. Aki pár energetikai számítás alapján pontos választ tud önnek adni. Természetesen a számítást általában nem ingyenesen végzik, de ha hatékony hőszigetelést szeretne elérni, akkor mindenképpen ezt a megoldást javaslom.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 418. phorgola

  Полезный портал [url=http://moykinder.com/child/vospitanie/793-chemu-deti-dolzhny-nauchitsya-v-seme.html]Чему дети должны научиться в семье[/url]

  Reply
 419. Doktorcsik Tímea

  Tisztelt Szakértő!

  Segítségüket szeretném kérni hőszigeteléssel kapcsolatban. A hétvégén sikerült a családi házunkat 10 cm-es kőzetgyapottal leszigetelni, majd rákerült az üvegszövet háló és a ragasztó is.
  Sajnos az idő közben nem lett túl jó és nem tudjuk mikor lehet majd folytatni a munkát. Azt szeretném megtudni, hogy az eső/hó árt-e így neki? Szükséges-e minél előbb lealapozni és vakolni vagy kibírja így a telet károsodás nélkül?

  Köszönettel:
  D. Tímea

  Reply
 420. Tompa Imréné

  Kérdésünk,hogy a föld felett lévő beton lábazatot érdemes leszigetelni? Nedvesség a beton részen feljebb kúszik az időjárás függvényében.

  Tompa

  Reply
 421. Szitás Tibor

  Tisztelt Sziga-Tech!
  Új házat építünk, már a kezdeteknél eldöntöttük, hogy fa födémet szeretnénk beton helyett.
  A mennyezet a következőképpen nézne ki:
  -kötőgerendák ledeszkázva(felülről)
  -ezekre felfüggesztve gipszkarton álmennyezet
  Kérdésem a következő lenne:
  Milyen szigetelést és hogyan kivitelezve ajánlanának a gipszkarton és a gerendák közé?
  Egerek jelenlétére mennyire kell ez esetben számítanunk?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Szitás Tibor

  Reply
 422. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tibor!

  Mivel a szigetelés az álmennyezet fölé lesz elhelyezve érdemesebb egy tekercse, könnyebb üveggyapotot választani, több rétegben terítve. A gipszkarton mögé érdemes hőtükör párazáró fóliát elhelyezni a jobb hőmegtartás érdekében.
  Ha az adott szerkezetet oly módon szigeteli, hogy nem tud megbújni a rágcsáló, akkor nem fog megtelepedni. Ha viszont talál olyan réseket a szigetelés és az adott szerkezet között, ahol kényelmesen megfér, akkor sajnos számolni lehet a beköltözésére. Így kivitelezés során figyelni kell hogy mindenhova kerüljön szigetelés, és ne maradjanak rések.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 423. F.Levente

  Tiszteletem!
  Vásároltunk egy használt házat, aminek be van építve a padlástere, ugyanakkor a tető alatt valszleg eléggé gyér a szigetelés – amit még most szeretnénk felturbózni. A plafon részeket egyszerűen tudom szigetelni a padlás felől, viszont a ferde fal felületekkel gondban vagyok. Azt hallottam, hogy az üveggyapot ide nem jó, mert az megszívhatja magát párával és akkor elveszti hőszigetelő képességét. Van ez a cellás spci magyar polisztirol alapú rendszer, de itt sokat kellene fagdosni, mert kiugró ablakok miatt ferde él találkozások vannak…
  Arra kaptam tippet, hogy használjam az Ytong Multipor nevű terméket… Ezt fel tudom valóban ragasztani a ferde falfelületekre, melyek jelenleg diszperzittel vanak festve? Márs ötlet?
  Nagyon köszönöm segítségüket előre is!

  Reply
 424. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Levenete!

  Sajnos az említett terméket mi nem forgalmazzuk, így a feltett kérdésben sem tudok önnek segíteni. Mindenképpen a gyártó céget keresse fel a termékkel kapcsolatos kivitelezés egyeztetésével.
  Amit én esetlegesen tudok javasolni az gipszkarton szerkezet szálas szigetelő anyaggal.
  A szálas szigetelő anyagoknál mindenképpen a megfelelő rétegrendet kell kialakítani, mert mind az üveggyapot, mind a kőzetgyapot nem tud mit kezdeni a vizesedéssel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 425. fabian romulus

  Tiszteletem!KERDEZNI SZERETNEM HOGY EGY UJ PADLASTERES HAZ SZIGETELESEHEZ JO E BRAMAK BETONCSEREP,LECEZES ELENLECEZES,6 CM SZELOZO HEZAG, PARAATERESZTO FOLIA, AZ EGESZ LEDESZKAZVA,A 15 CM SZARUFAK KOZE UVEGGZAPOT, ASZTAM EGY 5CM ATTLOSAN, 5 CM POLIESZTER LAP , PARAZARO FOLIA ES HOTUKROS, ES VEGUL GIPSZKARTONAL ZARVA. JO EZ A KOMBINATIO???

  Reply
 426. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Uram!

  Egy általános tetőtér szigetelésének rétegrendje (kívülről- befelé).
  - cserép- héjazat,
  - cserépléc,
  - ellen léc,
  - páraáteresztő fólia,
  - szarufa, közte szálas szigetelő anyag,
  - profilozás 2 x 5 cm-es rétegben, közte szigetelő anyag,
  - párazáró fólia,
  - belső burkolat.
  Tetőtér szerkezetnél nem igazán szoktunk polisztirol lapos szigetelést javasolni, inkább mindenhol szálas szigetelést javaslok.
  Átlagosan 20- 25 cm-es szigetelést szoktak alkalmazni tetőtér szigetelésénél. Szigetelőanyagként vagy táblás kőzetgyapotot javaslok, vagy egy jobb hőszigeteléssel rendelkező tekercses üveggyapotot javaslok.
  Igazából a rétegrend egy részletét nem értettem, ez a páraáteresztő fólia alatt elhelyezett deszkázat. Kérem ezt mindenképpen egyeztesse a gyártó cég kollégáival.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 427. Attila

  Tisztelt Szílvia segítségét szeretném kérni hogy mit tegyek most a padlást szigeteltem kétszer 5-cm nikecellel de a második réteg alatt a pára lecsapódik azt találtam ki hogy a két réteg közé is teszek párazárófóliát jó lesz ez így válaszát előreis köszönöm tisztelettel Attila

  Reply
 428. Tóth Imre

  Tisztelt Szigatech!
  Abban kérném a segítségüket, hogy mivel érdemes szigetelni a födémet a padlás felé. Családi házunk 1965-ös építésű téglaház, födém és a falak nincsenek szigetelve,a födém betongerendás.Köszönöm

  Reply
 429. Molnár István

  Tisztelt Szigatech!
  Tárgy : Járható padlás szigetelés

  A nyári komfortos lakás belső hőmérséklet és a téli fűtési energia megtakarítás végett rászántam magam a padlás utólagos hőszigetelésére. A lakás páratartalmának csökkentése, a penészedés megakadályozásának érdekében a járható padlás hőszigetelés kialakításában tanácsát kérem.
  Jelenlegi állapot:
  A lakás belső páratartalma a nyári hónapokban a folyamatos ablak nyitva tartás ellenére (szellőztetés) is 60-63%, míg a téli hónapokban 63-68%. A hőhidaknál, a bútorok mögött, a kevésbé légmozgásos helyeken ősztől tavaszig penészedés tapasztalható.
  A falazat 30 cm-es mátratherm téglából készült 4cm-es hungarocellel szigetelve, nemesvakolattal ellátva., hőszigetelt műanyag nyílászárók kerültek beépítre. A tető Bramac cseréppel fedve, párazáró fóliával ellátva, a szellőzést ellenlécezés biztosítja.
  A padlás faszerkezetű sem hő-, sem páraszigetelése nem megfelelő. A 15 cm-es födém gerendákon a mennyezeti takarást gipszkarton biztosítja. A gipszkarton és a födémgerendák által határolt közöket fekete mezőgazdasági fóliával béleltük és 10 cm vastag alu kasírozású üveggyapot paplant terítettünk le kasírozással felfelé. A felületet a padlás felöl collos deszkával lefedtük. A födém szigetelés utólagos megbontásakor egyes helyeken nedvesedést, a faszerkezet penészedését tapasztaltam. ( Közel 10 éves a födém szigetelés.)
  Tervezett állapot:
  Fel akarom bontani a teljes deszkázatot és kivenném a szigetelés alól a fóliát, átvizsgálnám az üveggyapot szigetelést , megújítanám a padlásdeszkázat gomba elleni védelmét. Majd jó minőségű, precízen kialakított párazáró fóliát terítenék le, melyre 15 cm-es padlap járható hőszigetelést építenék be.
  A fenti átalakítás, rétegrend megoldja a problémámat? Idő,- és értékálló lesz a födém szigetelésem?
  Javul a lakás penészedési problémája?

  Debrecen, 2012-12-02

  Üdvözlettel:

  Molnár István

  Reply
 430. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Attila!

  Nagy valószínűséggel felülről a szigetelő anyag közötti réseken bejutó pára tud lecsapódni a szigetelések között. Nem tudom, hogy az első réteg alatt van-e fólia? Mert ez is sokat módosíthat a dolgokon.
  Mivel csak 10 cm-es szigetelést terített le, így lehetséges hogy a szigetelés vékonysága is okozhatja a problémát.

  Mindenképpen pontosítani kellene ezeket a részleteket, hogy pontosabb válasszal szolgáljak.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 431. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tóth Imre!

  Elsősorban egy 2 x 10 cm-es szálas szigetelő anyagot javaslok födém szigetelésére. Természetesen a födém típusától, és méreteitől függően ez változhat. Ezenkívül a rétegrend kialakításához érdemes egy páratechnikai számítást készíttetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 432. Attila

  Tisztelt Szilvia Igen az eső réteg alatt van párazáró fólia.Azt írta kedves Szilvia a felülröl bejutó pára,akkor mondja meg nekem Szilvia mivel zárjam le a nikecell tetejét hogy ne vizesedjen. Válaszát előreis köszönöm. Attila

  Reply
 433. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Attila!

  Érdemes lenne egy páraáteresztő fóliával lezárni a szigetelés tetejét, hogy a bent lévő pára még ki tudjon jönni. De újabb ne tudjon bejutni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 434. Attila

  Köszönöm gyors válaszát SZilvia a jövőhéten legkésőbb ki is próbálom csak először fel kell vennem a felső sort,hogy száradjon meg. Mindenképpen írnifogok,hogyan sikerűlt tisztelettel Attila

  Reply
 435. József

  Tisztelt Szakértő!

  Tanácsot szeretnék kérni beépítetlen padlásfödém szigeteléssel kapcsolatban.

  Padlás födém szigetelés rétegrend felülről
  - deszkázat
  - páraáteresztő fólia
  - kőzetgyapot (nem járható) szigetelés a 18 cm-es gerendák között – 18 cm
  - drótháló
  - kőzetgyapot (nem járható) szigetelés 10 cm
  - párazáró fólia
  - gipszkarton tartórács
  - gipszkarton

  Bizonytalan vagyok a két kőzetgyapot réteg közötti dróthálóval kapcsolatban. Szükséges-e, vagy a kőzetgyapot 30 cm vastagságban megtartja ömagát?

  Valamint a párazáró és a páraáteresztő főliák közül melyiknek célszerű hőtükrösnek lennie?
  A rétegek vastagsága és elrendezése alkalmas arra, hogy megfelelő hőszigetelést adjon, a padlástér járható és pakolható legyen?

  Jelenleg csak a gerendák vannak, ezért azt leszámítva nincs semmiylen szerkezeti megkötés a rétegrenddel kapcsolatban.

  Üdvözlettel, József

  Reply
 436. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt József!

  Mivel a kőzetgyapot elég nagy testsűrűséggel rendelkezik. Így mindenképpen javaslom a felső réteg drótozását, hogy ne a gipszkarton szerkezetre terhelje a súlyát.
  Viszont, ha csak vízszintes szigetelést szeretne készíteni, akkor inkább egy könnyebb anyagot javasolnák, még hozzá a tekercses üveggyapotot.
  A hőtükör fólia lényege, hogy vissza verje a hősugarakat. Így a belső burkolat, jelen esetben a gipszkarton mögé javaslom közvetlenül beépíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 437. Tamási András

  Üdvözlöm!
  Fa födémhez keresek üveggyapot szigetelőanyagot, sajnos meglehetősen árérzékeny vagyok. Melyiknek mi az előnye, vagy hátránya számomra az URSA DF45-nek vagy az EKOROLL-nak?
  Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel:
  Tamási András

  Reply
 438. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt András!

  Födém vízszintes szigetelésére a legegyszerűbb tekercses üveggyapotot javaslom min. 2 x 10 cm-es vastagságban.
  A két felsorolt termék közötti különbség a kötőanyagban mutatkozik be. Az EKOROLL egy új technológiával készült, ami környezet barát, barna színű, és kevésbé szúrós hatása van, mint a hagyományos üveggyapotoknak.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 439. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Basa55!

  Az Ön által feltett kérdésre egy energetikus tudja megadni a választ komplett energetikai számítás alapján. Kérem legyen szíves felkeresni egy említett szakembert.
  Átlagosan az említett falazatra 10 cm-es szigeteléssel szoktak számolni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 440. Basa55

  Különösen a ház északi oldalán lévő szobábanpenészesedik a felső él-ott fut a betonkoszorú, ráadásul rejtett csatorna van. Szigeteléssel megszüntethető-e ? Köszönet

  Reply
 441. Pászti Gábor

  Tisztelt Szilvia!

  Én egy könnyűszerkezetest garázst szeretnék szigetelni,ami osb-ből és szarufákból áll.
  A következőre rétegrendre gondoltam kívülről befelé:

  1.Hungarocell rendszer, osb-re felfurkálva tárcsás dübellel(ez már kész)
  2.osb
  3.tetőléc,12 cm szarufák (a tetőléc lesz a légrés)
  4.10 cm üveggyapot v. kőzetgyapot melyiket ajánlja?
  5.párazáró hőtükör fólia
  6.tetőléc rá a szarufákra
  7.gipszkarton

  Előre is köszönöm válaszát.
  Pászti Gábor

  Reply
 442. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Basa55!

  Amennyiben a betonkoszorú rossz szigetelő képessége, és a csatorna miatt elvékonyított falazat okozza a kialakult hőhidat, illetve penészesedést, akkor igen, megoldás lehet egy külső hőszigetelés a falazatra.
  De ha esetlegesen a rejtett csatornából szivárgó víz okozza a problémát, akkor csak ronthat egy hőszigetelés elhelyezésével.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 443. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Pászti Gábor!

  Függőleges szerkezetekbe elsősorban táblás szigetelő anyagot javaslok, ez viszont lehet üveggyapot, vagy kőzetgyapot is.
  Az üveggyapotból tekercses kiszerelést is tud választani, de itt egy jó értékkel rendelkező szigetelő anyag mellett kell döntenie, pl. aminek 32-es környéki az értéke.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 444. Molnár István

  Tisztelt Szakértő !
  Járható padlás szigetelés

  A nyári komfortos lakás belső hőmérséklet és a téli fűtési energia megtakarítás végett rászántam magam a padlás utólagos hőszigetelésére. A lakás páratartalmának csökkentése, a penészedés megakadályozásának érdekében a járható padlás hőszigetelés kialakításában tanácsát kérem.
  Jelenlegi állapot:
  A lakás belső páratartalma a nyári hónapokban a folyamatos ablak nyitva tartás ellenére (szellőztetés) is 60-63%, míg a téli hónapokban 63-68%. A hőhidaknál, a bútorok mögött, a kevésbé légmozgásos helyeken ősztől tavaszig penészedés tapasztalható.
  A falazat 30 cm-es mátratherm téglából készült 4cm-es hungarocellel szigetelve, nemesvakolattal ellátva, hőszigetelt műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A tető Bramac cseréppel fedve, párazáró fóliával ellátva, a szellőzést ellenlécezés biztosítja.
  A padlás faszerkezetű sem hő-, sem páraszigetelése nem megfelelő. A 15 cm-es födém gerendákon alulról a mennyezeti takarást gipszkarton biztosítja. A gipszkarton és a födémgerendák által határolt közöket fekete mezőgazdasági fóliával béleltük és 10 cm vastag alu kasírozású üveggyapot paplant terítettünk le kasírozással felfelé. A felületet a padlás felöl collos deszkával lefedtük. A födém szigetelés utólagos megbontásakor egyes helyeken nedvesedést, a faszerkezet penészedését tapasztaltam. ( Közel 10 éves a födém szigetelés.)
  Tervezett állapot:
  Módosítanám a páraszigetelést és a padlásdeszkázatra a hőszigetelés vastagságának növelése érdekében járható hőszigetelést tennék. Fel akarom bontani a teljes padlásdeszkázatot és kivenném a hőszigetelés alól a mezőgazdasági fóliát, átvizsgálnám az üveggyapot szigetelést , megújítanám a padlásdeszkázat gomba elleni védelmét. Majd a padlásdeszkázatra jó minőségű, precízen kialakított párazáró fóliát terítenék le, melyre 15 cm-es padlap járható hőszigetelés kerülne.
  A fenti átalakítás, rétegrend megoldja a problémámat? Idő,- és értékálló lesz a födém szigetelésem?
  Javul a lakás penészedési problémája?

  Debrecen, 2012-12-12
  Üdvözlettel:

  Molnár István

  Reply
 445. Péter

  Tisztelt Szilvia!

  A padlástér alatti szobák szigetelését szeretném javítani. A padlásteret csak tarolóként használjuk, a tető nincs szigetelve a cserepek alatt csak egy sima tetőfólia van. A padlástérben a gerendákon deszkák vannak alatta pedig a következő rétegrend:
  -fólia
  -10cm gyapot
  -2cm nikecell
  - gipszkarton

  Sajnos anno nem került beépítésre hőtükrös párazáró fólia. Azt szeretném megtudni hogy tudnám javítani a szobák szigetelését? Jó megoldás lenne egy lélegző hőtükrös fólia elhelyezése a deszkázat fölött?
  Köszönöm előre is!
  Üdvözlettel,
  Péter

  Reply
 446. Pászti Gábor

  Tisztelt Szilvia!

  Köszönöm válaszát.
  Még annyit szeretnék kérdezni,hogy hungarocellt rakhatnék kőzetgyapot helyett?
  ill. a belső tetőléc alá vagy fölé rakjam fel a hőtükör fóliát.

  Előre is köszönöm

  Reply
 447. Kovács Tamás

  Tisztelt Szigatech! Érdeklődni szeretnék nem rég vásárolt új építésű társasházról van szó,két szintes 8cm-es külső szigeteléssel, a felső szinten a szélső szobákban a fűtés leállása után kb. 1-2 órával lecsökken a hőmérséklet 1-2 fokkal,-2,-5 celsius fok,a padlásfödém faszerkezetű 14cm-es kőzetgyapot szigeteléssel,érdemes-e a szarufák között is szigetelni,vagy mit ajánlana?Köszönettel :Kovács Tamás.

  Reply
 448. Neuberger András

  Tisztelt Szigatech

  Az alábbi témában szeretném segítségüket kérni:
  Tetőteret szeretnék szigetelni, ami eddig úgy néz ki hogy betoncserép, ellenléc, páraáteresztő fólia és szarufa.
  A kérdésem az lenne, hogy ha jól értettem(elolvastam a régi bejegyzéseket)mivel van páraáteresztő fólia, ezért nem kell légrést hagynom a páraáteresztő és a szarufák közötti szigetelés között? A másik kérdésem az lenne hogy ha majd be lesz téve a párazáró fólia, akkor az után (párazáró és gipszkarton belső burkolat között) hagyjak-e légrést? A harmadik kérdésen az lenne, hogy milyen párazáró fóliát javasolnának? Olvastam hogy van nyári, téli, van olyan hogy hőtükör fólia vagy az ugyanúgy párazáró csak máshogy hívják?Miben különböznek ezek egymástól?
  Segítségüket előre is köszönöm
  Üdvözlettel: András

  Reply
 449. Bajkai Laszlo

  Kedves Szakértő!
  Panel lakasban lakom, ami tulajdon kepp egybe ontott salak beton.
  Alattam egy bolt mukodik akik nem tul egyutt erzoek velem, es nem
  erdekli oket az en futes szamlam es konfort erzetem. Tehat belso
  szigetelesre kenyszerulok. A beton padlon linoleum azon pedig padlo szonyeg
  van. Milyen lepes allo szigetelest ajanlana a padloszonyeg ala, ami egy-ket
  centimeternel nem vastagabb megis jo hoszigeteles lenne?
  Tisztelettel: Bajkai Laszlo

  Reply
 450. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Molnár István!

  Ha jól értelmeztem a dolgokat, elég elhanyagolt, és megtervezetlen az épület hőszigetelése. A falazatra elhelyezett 4 cm-es szigetelés kissé kevéske, főleg ahol beton áthidaló, vagy koszorú található. Mivel műa. ablakok lettek beépítve, így a szellőztetésre fokozottan figyelni kell, és ez miatt lehet, hogy érdemes lenne pár mesterséges szellőztetést is kipróbálni, a természetes mellett.
  A fafödém szigetelésénél fontos a párazárás, és a szigetelés megfelelő elhelyezése. Mert mindkét tényező kiválthatja az ön által is leírt problémákat.
  Kivitelezés előtt mindenképpen azt javaslom, hogy legyen szíves a helyszínen egyeztetni egy szakemberrel, és nem ártana egy helyszíni szemle után hőtechnikai-, és páratechnikai számítással meghatározni a födém pontos rétegrendjét.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 451. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  Sajnos a hőtükör fólia nem igazán erre a célra, és ebben a rétegrendben váltja ki a szerepét. Sajnos a födém szigetelésének csak egy lehetséges megoldása van, méghozzá szigetelő anyaggal le kell teríteni a födém felszínét.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 452. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gábor!

  Belső szigetelésnek csak is kizárólag szálas szigetelést szoktunk javasolni.
  A belső gipszkarton burkolat mögé közvetlenül lehet hőtükrös párazáró fóliát elhelyezni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 453. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Tamás!

  Érdemes lenne egy hőtérképet készíttetni, mert lehetséges, hogy a falazatot kellene még szigetelni. H nem használt a padlástér, akkor mindenképpen a födém szigetelésnek van értelme, és nem a szarufa szigetelésnek.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 454. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt András!

  Amennyiben a szarufa fölött páraáteresztő fólia lett elhelyezve, akkor nem kell légrést hagyni a fólia és a szigetelés között, vagyis teljes keresztmetszetben kitölthető a szarufa.
  A belső burkolat, jelen esetben a gipszkarton mögé kell elhelyezni a párazáró fóliát. Ha van rá lehetőség, akkor érdemes hőtükrös változatot választani (Reflex TÉL).
  Természetesen a fóliát lehet közvetlenül a gipszkarton, és a gipszkartont tartó profilozás közé, vagy még egy profil réteg beiktatásával a két profil közé elhelyezve lehet felrögzíteni. Így a fólia, és a gipszkarton között marad egy légrés, plusz ide elhelyezheti az épületgépészeti vezetékezéseket is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 455. Gál Zsuzsanna

  Kedves László!

  Sajnos az Ön által leírt vastagságban nem tudok szigetelést ajánlani.

  Esetlegesen a következő rétegrendet tudom javasolni, de csak is úgy hogy nehezebb terhelést nem bír ki hosszabb távon, a szerkezet vékonysága miatt. A meglévő szerkezetre min. 2 cm-es XPS lapot kell leteríteni, erre kerülhet egy párazáró fólia, majd egy min. 10 mm-es OSB lap, és erre a meleg padló burkolat (szőnyeg).

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 456. Bajkai Laszlo

  Kedves Szilvia!
  Koszonom valaszat, habar nem sok joval kecsegtet. Megis tovabbi segitseget kernek.
  Gondolom az emlitett anyagok a ceguknel kaphatoak.keszitene nekem koltseg vetest
  40 nnm -re? Hazhoz szallitassal.
  Bonyhadon lakom.
  Tovabbi jo munkat es Bekes karacsonyt kivanok Onoknek!!!

  Reply
 457. Gál Zsuzsanna

  Kedves Péter!

  Nem járható födém szigetelésére elsősorban 2 x 10 cm-es vastagságban javasolt 0,044-es tekercses üveggyapot. Természetesen ezt lehet javítani egy jobb szigetelő képességgel rendelkező anyaggal, vagy a vastagsággal. Attól függően, hogy mit szeretne elérni.
  Mivel az Ön által leírt szerkezet már tartalmaz 12 cm-es vastagságú szigetelést. Így elsősorban 10 cm-t javasolnék, és ha még mindig nem elégedett az eredménnyel, akkor még mindig lehet plusz 10 cm-t rátenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 458. Fónagy László

  Minden körülményt figyelembe véve kőzetgyapottal vagy
  polisztirollal szigeteljük a külső falakat!

  Tisztelettel:
  Fónagy László

  2012,december19

  Reply
 459. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Fónagy László!

  A szigetelés anyag kiválasztását elsősorban energetikai- és páratechnikai számítások alapján lehetséges pontosan meghatározni. Általában a legtöbb épületet mind két anyaggal lehet szigetelni.
  Ami nagyon fontos, hogy az épület falazatai szárazak legyenek, és megfelelő legyen a vízszigetelése.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 460. Nagy Jenő

  Tisztelt Szakértő !

  A ház Bramac cseréppel fedett tetőrészét meghosszabbítottam 2,5 m-rel. Az ács a szarufa fölé
  párazáró fóliát, bramac lécet és cserepet épített. A későbbiekben beépítem ezt a részt, és a szarufák közé 15 cm-es üveggyapottat, keresztbe 5×5 cm-es lécet, a lécek közé 5 cm-es üveggyapottat kívánok elhelyezni. Az egészet fóliával zárom le.
  Kérdés: párazáró, vagy páraáteresztő legyen a fólia ?
  Üdvözlettel:
  Nagy Jenő

  Reply
 461. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Nagy Jenő!

  Ahhoz, hogy egy tetőtér beépítésnél a szarufa teljes keresztmetszetét ki lehessen töltenie a héjazat alatt nem párazáró, hanem páraáteresztő fóliának kell lennie. Így az Ön esetében a beépített párazáró fólia miatt a szarufa közé csak 10 cm-es szálas szigetelést tud elhelyezni. A párazáró, és a páraáteresztő fólia között egy kb. 5 cm-es légrésnek kell maradnia.
  A belső burkolat pl. gipszkarton alá viszont párazáró fóliát kell beépíteni, és ha lehetőség van akkor hőtükrös változatot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 462. Takács Tibor

  Tisztelt Szakértő!
  Utólagos födém szigetelést szeretnék,vasbeton gerenda és közte beton béléstest 10cm vastag perlitbeton a tetején.
  Mit javasol?Üveggyapot,kőzetgyapot kell alája ,illetve föléje valamilyen fólia? Padlásteret nem használjuk.
  Tisztelettel:
  Takács Tibor

  Reply
 463. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Takács Tibor!

  A szigetelés alá páratechnikai számítás alapján méretezett fólia javasolt. A szigetelés fölé pedig vagy páraáteresztő fóliát, vagy üvegfátyolt tapétát javaslok.

  Szigetelésként tekercses üveggyapotot javaslok min. 2 x 10 cm-es vastagságban.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 464. Molnár Zsolt

  Tisztelt Szilvia!
  Utólagos födém szigetelést szeretnék,vasbeton gerenda közte cserép béléstest 2cm polisztirollap 2-3cm beton.A betonkoszorú nincs szigetelve.Én kőzetgyapotra gondoltam ráhajtva a koszorúra.Kérdésem ön szerint jó-e,kell alá felé fólia?
  Tisztelettel:
  Molnár Zsolt

  Reply
 465. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  A szigetelés alá szükséges fólia típusát egy páratechnikai számítás alapján lehetséges megállapítani, amiben egy energetikus tud a segítségére lenni.
  A szigetelés fölé mindenképpen páraáteresztő anyagra van szükség. Ha nedvesség (pl. porhó) ellen is akarjuk védeni, akkor egy páraáteresztő tető fóliát javaslok, ha csak por ellen akkor egy üvegfátyol tapétát érdemes leteríteni a felületén.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 466. Molnár Zsolt

  Tisztelt Szilvia!
  A szigetelés alatt lesz polisztirollap a beton alatt. Az nem elég párazárásnak?Porhó ellen védve van,a cserép alatt az egész tető le van fedve fekete fóliával.

  Tisztelettel:
  Molnár Zsolt

  Reply
 467. Rendessy Roland

  Tisztelt Szilvia!

  Fagerenda födémszerkezet van alulról burkolva gipszkartonnal. Rétegrend: g.karton-párazáró fólia, hőszígetelő ásványgyapot 15+10cm-párazáró fólia. Helyenként vizes a gyapot, valszeg a hézagosan leterített alsó fólia miatt. Szeretném a szakvéleményét kérni, hogy mi a helyes rétegrend, ill. ha már fel kell szednem a szigetelést ellenőrizni a fóliát, akkor érdemes-e hőtükrös fóliára cserélni az alsó fóliát, és páraáteresztőre a felsőt? Amúgy a 127nm-ből csak 15 van pallóval burkolva, járhatóvá téve.
  A cserép héjalás alatt van párazáró fólia, szigetelés nincs.

  Előre is köszönöm!

  Üdv,
  Rendessy Roland

  Reply
 468. K. Luca

  Tisztelt Szilvia!

  Most vásároltunk egy kb 25 éves emeletes családi házat. A padlást szeretnénk utólagosan pluszban szigetelni. Kb 5cm-s gyapot szigetelés lehet rajt, ezt pedig befedték pozdorjalapokkal. Mit javasol,mit célszerű csinálnunk? Bontsuk fel az egészet és kezdjük elölről a szigetelést? Vagy a pozdorjalapra leteríthetjük az új szigetelőt és rá a fóliát (használni nem akarjuk a padlásteret)? Ha marad az eredeti szigetelés és a pozdorjalap, akkor milyen rétegrendet javasol? Kőzet vagy üveggyapot lenne a jobb? Azt még el kell mondanom, hogy az emelet 1/3-án álmennyezetet csináltunk és a gipszkarton fölé 5 cm-es üveggyapotot tettünk. Szándékunkban áll az emelet többi plafonját is így megcsinálni. Ekkor mi a helyzet a padlásszigeteléssel?
  Előre is köszönöm segítségét!

  Reply
 469. Kovács Tibor

  Tisztelt Szigatech!
  Pár éve vettünk egy kisebb családi házat ,ami kisméretű,kb.40-42cm fal vastagságú téglából épült.
  Ehhez toldottunk Leier Nf38-as tégvával.
  A problémánkat az jelenti,hogy a 8cm-es eps kellene a régi részre minimum,az újhoz pedig az 5cm-es is elég lenne.
  De a tető átépítését követően a régi rész tűzfalánál csak 10-12cm-re tudták kilógatni az új tetőt,így ott korlátozott a helyünk.
  Úgy gondoljuk oda 7cm-es grafitos a régi rész többi részére ahol jobban van hely 8cm-es sima ,lábazatnak meg 6cm-es xps kellene ,az új részhez pedig 5cm eps és 4cm-es xps.
  Ez így nagyjából megfelelő lenne?
  Köszönjük előre is a válaszukat.
  Tibor.

  Reply
 470. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Amennyiben a beton rétegbe már lett, vagy lesz elhelyezve egy réteg szigetelés, jelen esetben polisztirol, akkor nem szükséges még egy réteg párazáró fóliát elhelyezni. Illetve a polisztirol lap, és a beton közé szoktak elhelyezni egy réteg párazáró fóliát, hogy a beton ne tudjon befolyni a szigetelés közé.
  Amennyiben a cserép alatt van fólia, tehát semmilyen nedvesség, vagy csapadék nem tudja érni a szálas szigetelést. Viszont porosodás ellen érdemes leteríteni egy üvegfátyol réteggel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 471. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Roland!

  A leírtak alapján nagy valószínűséggel a gipszkarton mögé elhelyezett párazáró fólia hézagos lerakása okozza a problémát. Sajnos ennek a javítására, csak egy újabb réteg elhelyezése a megoldás. A meglévő hézagokra átfedéssel kell leteríteni az új réteget.
  Ha a cserép alatt megoldott a csapadék elleni védelem, akkor elegendő porosodás ellen egy réteg üvegfátyol tapétával is leteríteni a szigetelés tetejét.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 472. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Luca!

  Gipszkarton álmennyezetbe helyezett belső szigetelés mindenképpen kiegészítő szigetelésnek jó. Így mindenképpen javaslok még egy réteg födém szigetelést leteríteni. Általános esetben a födém szigetelésére min. 2 x 10 cm-es vastagságú szigetelés javasolt. De mivel itt már van egy réteg szigetelés elhelyezve, így elegendő lenne egy 10 vagy 15 cm-es vastagságú szigetelés elhelyezése is.
  Amennyiben nem járható szigetelésről lenne szó, akkor tökéletesen elegendő egy tekercses üveggyapot alkalmazása is.
  Ha a cserép alatt van fólia, akkor a szigetelést elegendő por ellen védeni, és egy üvegfátyol tapétával leteríteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 473. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tibor!

  Kb. megfelelő a méretezése a szigeteléseknek. De a vonal menti hőhidakra figyeljenek az anyag váltásoknál. A szigetelő anyag vastagságának pontos meghatározását, viszont csak egy energetikai számítás alapján lehet meghatározni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 474. Rendessy Roland

  Tisztelt Szilvia!

  Köszönöm a válaszát, még egy kérdés: ha már fel kell szedni a rétegeket a fólia hézagok miatt, akkor volna értelme hőtükrős fóliára cserélni, mennyivel növelné a hatékonyságot?

  Üdv,
  Rendessy Roland

  Reply
 475. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Roland!

  Ha megoldható a hézagmentes letétele, akkor érdemes a sima párazáró fólia helyett hőtükrös fóliát lerakni.
  Gyártói adatok szerint kb. egy 20 %-át vissza veri a kiáramló hősugarakból.

  Tisztelettel: VGál Zsuzsanna

  Reply
 476. Konstantin

  Kedves Szilvia!
  Pincénkben szeretnénk konyhát és fürdőszobát kialakítani. Ön szerint szükséges a padló hőszigetelése? Milyen szigetelést ajánl a beton alap és a padlócsempe közé?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Konstantin

  Reply
 477. N.Gábor

  Kedves Szilvia!
  3.emeleti wc falát szeretném szigetelni, ami 6cm vastag téglafal /közös szellőzőakna/amin van 1 20×20-as szellőzőrács. Mivel célszerű szigetelni,mert lehűti az egész lakást.

  Reply
 478. Fehér Csenge

  Kedves Szakértő! Háború előtti vályogház födémszerkezetét szeretném szigetelni. A tetőteret bútorok tárolására szeretném kialakítani. Tehát nem csak egy könnyű sétát kellene elbírnia a födémnek. Milyen megoldást javasol? Először lépésálló padlásszigetelőt gondoltam burkolattal, de nem tudom, mennyire terhelhető. Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 479. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Konstantin!

  Általában javasolt a padló szigetelése, már csak a belső komfort érzet miatt is. Természetesen szükségességét az épület kialakítása, és a szerkezet tulajdonsága határozza meg. Sajnos ennek pontos meghatározásához kérem keressen fel egy hőtechnikust.
  Sajnos olyan szigetelő anyagot nem forgalmazunk, ami közvetlenül a betonra ráhelyezve burkolható lenne.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 480. Gál Zsuzsanna

  Kedves Fehér Csenge!

  Amit ilyen esetben tudok javasolni, az a meglévő födém szerkezetre megfelelő módom méretezve készített tartószerkezet, és az e közé fektetett szálas szigetelő anyag, plusz egy hézagos padló burkolattal lefedve.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 481. Olivér

  Kedves Szilvia!

  Részben vályog, részben vert falú házunk födémét szeretném szigetelni. Alul stukatúr, fölül deszka, néhány centis saralással. A szigetelést 15 cm knauf üveggyapottal gondoltam megcsinálni.
  A födém egy részét belécezném (5 cm pallók), tetején deszkaféleség/OSB a kémény megközelítésére, kisebb dolgok tárolására, más részén csak leteríteném az üveggyapotot.
  Kérdésem, hogy a padlás saralt “földjére” tegyek-e párazáró fóliát (=takarófólia a festékboltból)? Ellentétes dolgokat olvastam erről: egyrészt, hogy mindig kell a szigetelés meleg oldalán párát zárni, másrészt ne dunsztoljuk a fa szerkezetet.
  A szigetelés fölé por/porhó ellen elegendő-e az egyszerű csomagolópapír páraáteresztő fólia gyanánt? Olyat is hallottam, aki újságpapírt készült használni.
  Másik: az üveggyapotba nem költözhet rágcsáló? Az újabbakat már úgy reklámozzák, hogy “nem szúr”.
  Köszönöm válaszát!

  Reply
 482. Gál Zsuzsanna

  Kedves Olivér!

  A leírt födémre párazáró fóliát nem javasolnék. De a megfelelő minőségű, típusú fólia meghatározását egy páratechnikai számítás alapján lehetséges pontosan meghatározni.
  Sokan csak egy üvegfátyol tapétát tesznek a szigetelés alá, ami átengedi a párát, de nem engedi porosodni az anyagot.
  A szigetelés fölé vagy páraáteresztő fóliát javaslok, vagy szintén egy üvegfátyol tapétát. Ha a cserép alatt van fólia, akkor elegendő egy üvegfátyollal leteríteni, ami megvédi a porosodástól. Ha nincs akkor egy páraáteresztő fóliával kell letakarni, hogy a porosodás mellett a nedvességtől is védve legyen.
  Födém szigetelés esetén a belső mennyezeti oldalról érdemes kifejezett párazárást végezni, pl. gipszkarton álmennyezet segítségével.
  Ahol járható felületet akar kialakítani, ott is szükségesen a leírt fóliák, illetve fontos, hogy csak hézagos padló burkolat készüljön, hogy ki tudjon szellőzni a szigetelés.
  A különböző csomagoló papírok, és újságok használat nem tudom ajánlani, nincs ezzel kapcsolatban tapasztalatom.
  Amennyiben megfelelő módon van kivitelezve a födém szigetelése, és nem hagynak réseket a rágcsálók letelepedésére. Akkor maximum csak áthalad a szigetelés tetején, de nem költözik be.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 483. Kovács Ildikó

  Tisztelt Hölgyem!

  Neopor alapanyagú, szarufák feletti hőszigetelést szeretnénk alkalmazni, viszont ezeknek a paneleknek max. 15 cm a tiszta vastagsága. Kérdésem az lenne, hogyan oldható meg, ha a vastagságot növelendő a szarufák közé is tenneén + hőszigetelést? Pontosabban az a kérdésem, hogy a fa gerenda nem károsodik-e, ha így felülről polisztirollal, a lakótér felöl pedig párazáró fóliával van “elzárva”. Milyen megoldást lehet tehát a tetősík feletti hőszigteléssel kombinálni?
  köszönettel

  Reply
 484. K.Luca

  Kedves Szilvia!

  Mindegy hogy kétszer 10 cm-es üveggyapotot terítek egymásra vagy inkább jobb az egyszer 20 cm-es leterítése födémre.

  köszönöm

  Reply
 485. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Kovács Ildikó!

  Tetőtér szigetelésére elsősorban mi szálas szigetelő anyagok szoktunk javasolni a szarufák közé, és alá, vagy ha befelé már nem lehetséges terjeszkedni, akkor fölé.
  Kérem keressen fel egy gyártó céget, aki az Ön által leírt termék gyártásával, forgalmazásával foglalkozik, és egyeztesse kérdéseit velük.
  Gondolom pontos képet tudnak leírni a termék felhasználásáról, és a hatásairól.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 486. Gál Zsuzsanna

  Kedves Luca!

  Inkább 2 x 10 cm-ben javaslom a szigetelés lefektetését, egymásra keresztben. Így a kialakuló toldás menti vonalmenti hőhidakat is tudja csökkentetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 487. H.Zsolt

  Jó napot!Az lenne a kérdésem,hogy 63m2-es a lakás és 8-an lakunk benne,bent szárítjuk a ruhát és a falak alul felül penészednek minden helyiségben pedig csak egy helyen szárítunk.A lábazat nincs a fal szigetelve van,a tető azon része ami túlnyúlik a falon nem szigetelt,a cserép alatt fólia van,a plafon gipszkarton felette üveggyapot és a deszkázás.Szellőztetve van minden nap,több időt is.Ezek tekintetében mit tudok tenni ami biztosan segít?Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 488. István

  Tisztelt Szilvia !

  Padlást szeretném szigetelni . Most jelenleg gipszkarton levegő vakolat nádszövet levegő deszka és sár van a tetején. Mit ajánl nem kell hogy a padlás járható legyen .

  Üdv István

  Reply
 489. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Sajnos azt kell mondanom, hogy egy ekkora lakásnak elég nagy terhelés 8 lakó + még az életvitelből származó páraképződé.
  Fokozottan figyelni kell a szellőztetésre, sőt lehetséges, hogy egy korszerű szellőző berendezés sem ártana.
  Mivel a lábazati rész nincs szigetelve ez egy lehetséges hőhíd képződési pont, ami magas páratartalom esetén páralecsapódás helye lehet.
  Ugyan így a födém szigetelés hiányossága, vagy a túl vékony réteg kialakítása is a leírtakhoz vezethet.

  Elsősorban viszont érdemes ellenőrizni az épület vízszigetelését, hogy ép, és sérülés mentes. Aztán a szellőztetést kellene megoldani, és ha ez mind nem segített, akkor a szigeteléssel lehet próbálkozni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 490. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt István!

  Homlokzat szigetelésére min. 10 cm-es szigetelést javaslok. A pontos anyag típus kiválasztásában, és a szükséges vastagság meghatározásában egy energetikus tud a segítségére lenni.
  Amennyiben födém szigetelést szeretne készíteni járható kivitelben, akkor a szálas szigetelő anyagokat javaslom tartószerkezet közé fektetve. Ennek e tetejét pedig egy hézagos padló burkolattal tudja ellátni. Átlagosan 2 x 10 cm-es szigetelés javasolt.
  Ha a cserép alatt nincs fólia, akkor a szigetelés felületét érdemes leteríteni egy páraáteresztő fóliával. Ha van, akkor egy üvegfátyol tapétával is elegendő a porosodás ellen lefedni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 491. Gál Zsuzsanna

  Kedves Gábor!

  Attól függően, hogy melyik szerkezet szigetelését szeretné megoldani táblás kőzetgyapotot, vagy egy jobb minőségű tekercses üveggyapotot javaslok ( min. 0,039-es hővezetési értékkel rendelkezzen).

  Javaslom, hogy látogasson fel az URSA honlapjára a termékek megtekintése céljából.
  http://www.ursa.hu

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 492. Kovács András

  Kedves Szilvia !
  A 70-es évek-ben épült fa födémgeredás fölülről deszkaterítéken salakbeton kialakítású födémet akarok leszigetelni Nikecellel. A tetőtartó gerendák részben a salakbetonfelett vannak. Ebben kérem szives irány mutatását.

  Reply
 493. Gál Zsuzsanna

  Kedves András!

  Sajnos nem igazán értem a leírását. Amennyiben a födém felső felülete már el van látva egy beton réteggel, így alkalmazhat polisztirol lapot is a födém szigetelésére. Bár ez függ a kialakítani kívánt rétegrendtől is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 494. Huszár Károlyné

  Kedves Szilvia!
  Köszönöm a válaszát, melyet egy másik helyen kaptam. Szeretném megkérdezni, hogy kell-e a 20 cm üveggyapot alá még alufóliás réteget tenni, vagy egyből mehet a padlásra a gyapottekercs. Milyen fóliatakarót ajánl a tetejére, nem szeretném, ha a szobák penészednének, ugyanis az ablakokat is szeretnénk kicserélni műa. nyílászárókra. Sőt, a házat szeretnénk majd körbeszigetelni. Persze mindent csak szép sorjában. Ehhez a kinti szigeteléshez tudna-e ajánlani szigetelőrendszert? Ismerősömtől úgy hallottam, hogy az üveggyapot tetejére egy méter szélességben fektettek végig a padláson usb lapot, arra lépnek ha kell, jó – ez? Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 495. Gál Zsuzsanna

  Kedves Hölgyem!

  A födém szigetelés alá szükséges fólia típusát egy energetikus szakember tudja önnek pontosan meghatározni páratechnikai számítás alapján.
  A szigetelés fölé általában páraáteresztő fóliát szoktak alkalmazni.
  Természetesen amennyiben megfelelő méretezéssel készülnek el a hőszigetelő rétegek, megfelelő rétegrendben, illetve az épület vízszigetelése, és szellőztetése megoldott, nem alakulhatnak ki az említett problémák.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 496. Ocskay László

  Tisztelt Szigatech!

  1960ban épült házat vettem tavaly. A ház falai tömör kisméretű téglák 38cm vtg-ban. A ház régi részén (meglévő 9×9-es alaptest) stukatur födém, az “új” részen (hoázzátoldott rész) gerendák voltak csak láthatók. A stukatúr részre telibe 15cm lépésálló polisztirolt tettem, melyre még pluszba 10cm DF42-es ásványgyapotot terítettem. Az új résznél még semmiféle zárás nem volt, csak a gerendák. 10 cm szendvicspanel “darabokat” (0,9mx3m)tettem felülről, ezzel oldva meg a járható felületet. A hézagokba ásványgyapotot tömködtem. A gerendák közé és alulról 25cm ásványgyapotot tettem még a gipszkarton vázszerkezetre (plusz párazáró fólia és gk).
  Hol jelentkezhet probléma ill. miképpen orvosolható ha nem megfelelő így a rétegrend.

  Tisztelettel,

  Ocskay László

  Reply
 497. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ocskay László!

  Sajnos ez alapján nem tudom önnek megmondani, hogy hol fog kialakulni probléma.
  Mivel a stukatúros résznél nem készített teljes párazárást fentről, így nagy valószínűséggel megfelelő páratartással nem fog gondot okozni a kialakított rétegrend.
  Az új résznél viszont a gk. álmennyezetbe elhelyezett párazáró fólia megakadályozza a pára felfelé távozását, így a szerkezet lezárásával talán itt is elmaradnak a lecsapódó pára.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 498. Dr.Dajka Miklós

  Tisztelt Sziga.tech
  Tetőtéri beépítésű lakásról van szó. A térdfal 120cm magas 30-as porotherm téglából készült, nincs szigetelve, kívülről nem szigetelhető, mert ebben a magasságban tetőszerkezet kapcsolódik hozzá. A ferde falak szerkezete:gipszkarton, léc alufólia, majd a szarufák között 10cm-es kőzetgyapot, tetőfólia, léc, cserép. Szeretnénk javítani a hőszigetelést. Mi a legjobb megoldás?a ferde falak és mennyezet visszabontása és 20-25cm-es szigetelés berakása hasonló réteg renddel?Vagy más megoldás? De hogy szigetelhető ezzel egy lépésben megfelelően a térd falak belülről? Köszönettel: DR. Dajka Miklós

  Reply
 499. Nagy Sándor

  Tisztelt Szilvia
  Utolagos szigetelésel kapcsolatban érdeklődnék a házunk b30 as télábol van sima eps vagy grafitos szigetelés legyen és milyen vastagságu.Előre is köszönöm.

  Reply
 500. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Nagy Sándor!

  A sima fehér, és a grafitos polisztirol lapok közötti különbség a szigetelő képességükben mutatkozik meg elsősorban. A sima, és a grafitos lap között kb. 2 cm a különbség.
  Vagyis egy 8 cm-es grafitos lap kb. egy 10 cm-es sima lap szigetelő értékével egyezik meg. Sajnos árban viszont a 8 cm-es grafitos kb. megegyezik a 10 cm-es fehér lapéval.
  A grafitos lap kivitelezését viszont csak egy szakértő kivitelezővel készíttesse el, mert sokkal érzékenyebb a napsugárzásra, mint a hagyományos, így körül tekintőbbnek kell lennie. Tehát csak olyan kivitelezővel dolgoztasson, aki már készített grafitos szigetelést, és referenciával is rendelkezik.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 501. Molnár László

  Kedves Szilvia!Tetőteret szeretnék kialakitani,az élképzelésem,cserép,meglévő párazáró fólia,5cm légrés 10cm kőzetgyapot,léc,5cm kőzetgyapot,párazáró fólia és gipszkarton.Kérdésem,a függőleges szalufatartó gerendák közeinek a szigetelése 110cm magas és 17cm széles.Ideis megfelelő e a kőzetgyapot,vagy inkább a masszivabb hungarocelt válasszam?Még egy kérdésem lenne a válaszfal téglából lessz.érdemes e a szigetelés elött kialakitani a falakat,a jobb száradás miadt,vagy forditva?Várom szives válaszát László
  http://szigatech.hu/hoszigeteles-hazilag/http://szigatech.hu/hoszigeteles-hazilag/

  Reply
 502. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Molnár László!

  Tetőtér beépítés esetén mindenképpen szálas szigetelő anyagot javaslok elhelyezni. A ferde síkra vagy 0,039-es tekercses üveggyapotot, vagy ennél jobb szigetelők képességgel rendelkező üveggyapot, vagy táblás üveg- vagy kőzetgyapot javasolt. A függőleges síkokra elsősorban táblás szálas szigetelést javaslok.

  Amennyiben a tetőtérben még szeretne falazatot is felhúzni, ami nedvesedéssel jár, mindenképpen a szigetelés előtt érdemes elkészíteni. Illetve érdemes megvárni még a szerkezetek kiszáradását is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 503. Kovács Péter

  Tisztelt Szilvia!
  1986-os építésű B30-as falazattal rendelkező családi házunkat szeretném szigetelni. A nyílászáró cserék már az elmúlt években megtörténtek. Hogyan érdemes méretezni a felragasztandó EPS vastagságát? Mekkora méret lenne javasolt? Valamint a lábazati rész szigetelésére megegyező vastagságú szigetelőanyagot javasolnak e?
  További kérdésem, hogy egy fedett terasz alatt lévő falfelületere milyen szigetelési módot javasolnak, ha azt a szigetelést követően lambéria borítással kívánom ellátni? A terasz csapadéktól teljes mértékben védett.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Kovács Péter

  Reply
 504. Kovács Ákos

  Tisztelt Szakértő!
  Idén tervezem házam külső szigetelését. A padlásteret tavaly már megcsináltam, Önöknél vásárolt anyagokkal.
  Egy problémám akadt mindössze. Mivel a fal soklyukú ikersejt téglából készült, a tárcsás dűbelek nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem maradtak benne a kifúrt lyukakban és így nem rögzültek megfelelően a polisztirol szigetelőlapok.
  Van esetleg Önöknél olyan tárcsás dűbel, amelyik hosszabb távolságon vagy jobban megnyílik a beütőtől, mint általában? Vagy egyéb megoldás esetleg?

  Tisztelettel:
  Kovács Ákos

  Reply
 505. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Péter!

  Az említett falazatra min. 10 cm-es vastagságú szigetelés javasolt. Természetesen a lábazatra is ugyan azt a vastagságot javasolnám, mint a homlokzatra. Mivel általánosan a lábazati rész rosszabb szigetelő képességgel bíró anyagból készül, és vékonyabb is, mint a homlokzati falazat. Így gyakorlatilag, ha a falazatra szükséges a 10 cm-es szigetelés, akkor a lábazatra is.
  A homlokzati-, és a lábazati sík általában egybe esik, vagy a lábazati rész egy pár centiméterrel beljebb esik.
  A terasz részre érdemes szerelt előtét falat készíteni szálas szigeteléssel.
  A szigetelés pontos vastagságát, típusát, rétegrendjét egy energetikai-, és egy páratechnikai számítás alapján lehetséges meghatározni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 506. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Ákos!

  Sajnos mi nem forgalmazunk speciális hordó nyitású dübelt, ami esetleg megoldás lenne az ön részre.
  Ezenkívül sokszor a lyuk fúrásnál, az ütve fúró használata is okozhatja a problémát.
  Ilyen esetekben a egy speciális tömítő anyag is a segítségére lehet, amit a lyuk kifúrása után beinjekcióznak, és a dübel behelyezése után megszilárdul. Sajnos azt viszont nem tudom megmondani, hogy hol lehet ilyen anyagot vásárolni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 507. Komáromy István

  Tisztelt Szakértő! Csodálom a türelmét és a szakértelmét az eddig olvasott válaszai alapján!
  Mint sokan mások én is padlásfödém szigetelésben kérem a segítségét.
  Az épület egy emeletes betongerendás és salak van a födémben, vékony betonréteggel. A padlás magas és nyeregtetős. Szeretnék nagyobb részben nem járható, kisebb részben pedig ( a kéményekhez és a fontosabb helyeken) járható
  szigetelést, ami hatékonyan csökkenti a
  hőtávozást és ezáltal a gázköltség csökkentését eredményezné.
  Kérem szíves válaszát egy korszerű, valóban költségcsökkentést ígérő megoldásra,ami m2-enként nem haladja meg a 3-3500.Ftot.Ugy gondolom, hogy anyagköltségben nem szabad nagyon takarékoskodni,.. a kivitelezést pedig házilagosan is tudnám segíteni ill végezni.
  Előre is köszönöm szíves válaszát, Üdvözlettel , komáromy István

  Reply
 508. Kicska Edit

  Tisztelt Cím! Kedves Szilvia!
  A 90-es években, gáz szilikátból épült családi ház homlokzatának és lábazatának “szigetelését” tervezzük, esztétikai (a háznál energetikailag nem tapasztalunk problémát, minimális a fűtésszámlánk) okokból.

  Kérem segítségét, tanácsát, hogy milyen szigetelőanyagra (ha kell szigetelőanyag) van szükségünk, illetve mi a folyamat, sorrend a kivitelezési munkálatok során. Anyagi okok miatt házilag szeretnénk a megvalósítást.

  Köszönettel: Kicska Edit

  Reply
 509. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt István!

  Födém szigetelés esetén elsősorban a tekercses üveggyapotokat tudom javasolni. Általános esetben 2 x 10 cm-es vastagság elegendő. Amit önnek javasolnék, az elsősorban az URSA DF39-es tekercses üveggyapot 2 x 10 cm-es vastagságban. Természetesen ezt az értéket a vastagsággal, és az anyag minőségével lehet még javítani.
  A kérdéseire viszont nem én leszek, aki a pontos választ megadja. Egy energetikai-, és egy páratechnikai számítás alapján meg tudja határozni az energetikus szakember, hogy pontosan milyen vastagságú, milyen minőségű szigetelést alkalmazzon, és milyen rétegrendet alakítson ki.
  Mindenképpen javaslom a szigetelés fölé elhelyezett páraáteresztő fóliát megvásárlását.
  Ahol járható felületet kell kialakítani, ott a stafnizás közé kell befektetni a szigetelést, és egy hézagos padló burkolatot javaslok fedésként elhelyezni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 510. Gál Zsuzsanna

  Kedves Edit!

  Amennyiben nem szeretnék szigetelni, csak egy nemes vakolat réteggel szeretnék ellátni. Akkor a meglévő felület hálózását javaslom, és annak egy SZILIKON típusú nemes vakolattal való ellátását ajánlom.
  Ha szigetelni szeretnék, akkor elméletileg polisztirol lapot is alkalmazhatnak az említett falazatra.
  Viszont a pontos adatok meghatározásában egy energetikus szakember tud a segítségére lenni.
  Sajnos kivitelezéssel nem foglalkozunk, így a hőszigetelő rendszerek kivitelezésével kapcsolatban egy kivitelező szakembert keressen fel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 511. M. Zsolt

  Tisztelt Szakértő!

  Fagerendás pincefödémet szeretnék szigetelni. A pince nem fűtött, a pince feletti rész pedig fűtött lakótér. Elképzelésem szerint a fa gerenda 15 cm magas lesz, a gerendák között 15 cm szigeteléssel, tehát teljes gerendamagasságban kitöltve szigeteléssel. A gerendák tetején OSB lap, ami a lakótér járófelülete. A kérdésem az lenne, hogy milyen szigetelőanyag a megfelelő erre, milyen fóliát tegyek a szigetelés tetejére (lakótér felőli oldalára) az OSB alá ? És milyen fóliát tegyek a szigetelés alá a szigetelés pince felőli részére ? A pince födém alsó részét (pinceplafon) is vékonyabb OSB-vel gondoltam burkolni. Tehát a szigetelés teljesen zárt, körbeburkolt lenne.
  A másik kérdésem pedig a tető szigetelése lenne, ami ugyancsak 15 cm. szigetelésvastagság teljes gerendamagasságban, de itt persze meg tudom oldani a szigetelés felső/külső légtér felőli oldalát páraáteresztő fóliával. Ha ez jó ? A tetőszigetelés lakótér felőli oldalára milyen fóliát tegyek ? Én mindkét esetben kőzetgyapotra gondoltam, mert azt mondják, hogy az időtállóbb, alaktartóbb, vízállóbb, stabilabb, mint az üveggyapot.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 512. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Zsolt!

  Mivel egy nem terhelhet, közbenső födém szerkezet szigeteléséről lenne szó, így inkább tekercses üveggyapotot javaslok szigetelésként.
  Jelen akciós termékeink közül a 0,037-es értékű szigetelések, kőzet- vagy üveggyapot kb. ugyan olyan árba kerül. Minimálisan, egy- két száz forinttal többe kerül a 0,035-ös értékű üveggyapot.
  PL: PAROC UNS 37z 15 cm-es: 1.254 Ft/ m2,
  URSA DF37 10+5 cm-es: 1.140 Ft/ m2,
  URSA DF35 10+5 cm-es: 1.575 Ft/ m2.
  Egyeztettem az egyik beszállítónk alkalmazás technikusával, aki a következőt tudta javasolni rétegrendileg.
  Közbenső födém fagerendás födémszerkezettel, fűtött és fűtetlen terek között (alulról- felfelé:
  -OSB lap (mennyezeti burkolatként),
  -fa gerenda, közte szálas szigetelő anyag,
  -OSB lap (burkolati anyag).
  A pince mennyezeti burkolatát, érdemes lenne egy a gerendára erősített lécezésre rögzíteni. Így a szerkezet mozgását csökkentené, és nem közvetlenül a burkolat venné át a szerkezeti rezgést.
  Természetesen mind a födém, mind a tetőtér kialakításhoz szükséges pontos anyagok típusát, és vastagságát egy energetikai-, és egy páratechnikai számítással lehetséges meghatározni.
  A tetőtér (ferde sík) szigetelése általában 20- 25 cm-es vastagságú. A szarufa külső oldalára páraáteresztő fóliát szoktak elhelyezni, míg a belső burkolat mögé közvetlenül párazáró fólia javasolt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 513. Sági Magdolna

  Kedves Szakértő!
  1984-ben B-30-as téglából épült két szintes családi házunk homlokzatát szeretnénk szigetelni. Hiába cseréltük ki a nyílászáróinkat, a sok beton hőhíd miatt (erkélye, fődém) a fűtési ktg-ünk változatlanul magas. A polistirol anyagoktól tartok, nem szeretném ha penészedne a ház. A grafitos szigetelőanyag vagy a közetgyapot-ban bíznék inkább. Szeretném kérdezni, hogy Ön is egyetért velem vagy a polistirol lapok is elégnek bizonyulnak egy ház szigeteléséhez? Valóban 10 cm-es réteget kellene alkalmaznunk, hogy valamilyen eredményt érjünk el?
  üdvözlettel:
  Sági Magdolna

  Reply
 514. Gál Zsuzsanna

  Kedves Magdolna!

  Egy adott épület szigetelését a komplett szerkezethez mérten kell megtervezni. Csak megfelelő tervezésű szigeteléssel lehet elérni a hatékony hőszigetelést.
  A lakásokban kialakuló pára lécsapódást, és penészesedést nem a szigetelő anyag típusa okozza, Hanem a nem megfelelően kiválasztott szigetelő anyag vastagsága, a rétegrend kialakítása, és az épület karbantartása.
  Ezért a megfelelő szigetelés kiválasztásához érdemes egy energetikus szakembert felkeresni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 515. Tóth Tibor

  Kedves Szilvia!

  Ráckevei gyors lakóházam van(ck lemezből vannak a falak) ,ezt szeretném szigetelni kívülről.Az lenne a kérdésem ,hogy milyen szigetelő anyagot ajánlana az ilyen fajta lakóházhoz és milyen vastagságban? Lábazatra milyen fajta szigetelést ajánlana ?

  Reply
 516. Gál Zsuzsanna

  Kedves Tibor!

  A homlokzat megfelelő szigetelésének megadása több tényezőtől is függ. Sajnos az Ön által megadott adatok ehhez kevés. Kérem hogy keressen fel egy energetikai szakembert, aki pár számítás alapján pontos választ tud önnek biztosítani.
  Homlokzatra és lábazatra általánosan 10- 10 cm vastagságú szigetelés javasolt.
  A lábazati részt ajánlott XPS lappal megoldani.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 517. Molnár László

  Tisztelt Szilvia!
  A tetőteret szeretném szigetelni.A rétegrend ,cserép,párazáró fólia,3cm légrés 15cm paroc kőzetgyapot,párazáró fólia,majd vizszintes lécezés melyre a gipszkarton kerűl.Kérdésem,hogy a gipszkarton alatt lévő 3cm es léc kőzőtt hézag marad,vagy tehető e be 3cm es hungarócel.Még egy kérdésem lenne.A tartó lécezést csavarral szeretném rőgziteni függesztő kengyel nélkül.Jó ez igy vagy szükséges e a kengyel.Üdvőzlettel Molnár László

  Reply
 518. szigatech Post author

  Tisztelt László!

  Mindenképpen javasolt a léceket valamilyen tartószerkezeti rögzítővel pl. akusztikus lengő kengyellel, vagy direkt függesztővel rögzíteni a szarufához.
  A párazáró fólia, és a gipszkarton között kialakított 3 cm-es légrésbe nem javaslom a polisztirol lap elhelyezését.
  Ha szeretne mindenképpen még plusz szigetelést elhelyezni, akkor érdemes dupla profilozást készíteni, és a szarufára rögzített profilok közé kerülhet a plusz szigetelés. Majd erre a párazáró fólia. A második réteg profilozással pedig újból kialakíthatja a 3 cm-es légrést.
  Rétegrend kívülről- befelé:
  -cserép,
  -cserépléc,
  -ellenléc,
  -tetőfólia a szarufa felső síkjára terítve,
  -szarufa, közte 15 cm-es táblás kőzetgyapot,
  -elsődleges profilozás a szarufára rögzítve, közte plusz 5 cm-es szigetelés elhelyezve,
  -hőtükrös párazáró fólia,
  -másodlagos profilozás, közte légrés,
  -belső burkolat, gipszkarton.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 519. Molnár László

  Tisztelt Szilvia!
  Köszönöm a válaszát és a tanácsát megfogadva rendeltem akusztikus kengyelt, mellyel az a problémám hogy az 6cm es a léc pedig 5cm hogyan kűszöbőlhetem ki ezt az 1cm ert.vagy a csavarral huzassam össze,de igy feszül.Tisztelettel: Molnár László

  Reply
 520. Neuberger András

  Tisztelt Szilvia

  Azután szeretnék érdeklődni, hogy újonnan épített falnak hogyan jobb megcsinálni a külső szigetelését? Nútfedeles téglából van a fal, tehát csak a téglák alatt és fölött van habarcs, közöttük légrés van. Érdemesebb előbb vékonyan bevakolni a falat(hogy biztosan ne mozoghasson levegő a téglák között a plusz egy réteg miatt)és arra ragasztani a szigetelést, így a téglák közötti légrés megmarad, vagy egyszerűen ragasszuk fel a nyers téglafalra a hungarocell szigetelést?Vagy esetleg úgy felrakni a szigetelést hogy vakolat nélkül, de teljesen bekenni a szigetelőlapokat a kicsit hígabb ragasztóval(nem ragasztópogácsákat téve), hogy a ragasztó biztosam elzárja a téglák közötti réseket.
  Másik kérdésem lenne,hogy betonra ugyanúgy lehet az önök által forgalmazott ragasztókkal felragasztani a szigetelőlapokat vagy kell valami előkezelés? (valami speciális alapozó hogy jobban ragadjon rá)

  Segítségét előre is köszönöm
  Üdvözlettel: Neuberger András

  Reply
 521. szigatech Post author

  Tisztelt András!

  A falazat leszigetelése előtt mindenképpen javaslok egy alapvakolást. Természetesen a saját márkás polisztirol lap ragasztónk is alkalmazható beton felületekre. Minden ragasztás előtt az előírtak alapján megfelelő módon elő kell készíteni a szigetelendő felületet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 522. Csizmadia Attila

  Tisztelt Szilvia!

  70-es években épült kocka elrendezésű, salakkal feltöltött betontálcás födémű zárt padlást szeretnék szigetelni. Arra gondoltam hogy 10cm üveggyapotot terítek le közvetlenül az elsimított salakra majd az üveggyapotra 5 cm lépésálló polisztirolt tennék hogy járható maradjon a padlás.

  Mi a véleménye erről, várom válaszát,
  Üdvözlettel Csizmadia Attila

  Reply
 523. szigatech Post author

  Tisztelt Attila!

  Sajnos az EPS és az üveggyapot vegyítése nem igazán jó kombináció. Igaz, az EPS 100 lépésálló polisztirol lap bírja a terhelést, egy megfelelő teherelosztó réteg alatt. De a pontszerű terhelésnél sérül. Így fedő rétegnek nem tudom javasolni. A szálas szigetelő anyagok egyáltalán nem terhelhetők, így a lépésálló ráhelyezésével együtt is terhelés hatására összenyomódna.
  Amennyiben járható, és terhelhető födém szigetelést szeretne kialakítani, akkor elsősorban egy tartó szerkezetet kell kiépíteni. Ami közé kerülhet a tekercses üveggyapot, a tetejét érdemes leteríteni egy páraáteresztő fóliával, majd egy hézagos padló burkolatot kialakítani, ami a járó felületet adja.
  A szigetelés és a salak közé érdemes egy üvegfátyol réteget leteríteni, hogy ne porosodjon a szigetelés.
  Átlagosan egy födém szigetelésnél 2 x 10 cm-es szálas szigetelés javasolt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 524. szigatech Post author

  Tisztelt Endre!

  Elsősorban a vakolható kőzetgyapotot javaslok. De sokan szoktak XPS lapot is felragasztani a kémény külső felére, attól függően hogy milyen hőfok alakulhat ki. A kzetgyapot A1 besorolású, vagyis nem éghető anyag.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 525. Schél Gyula

  Mi ill mik azok a szigetelők amit az egér nem szeret?

  Másik: a ház talapzatánál egy 3 méteres rászen polisztirol habbal szigeteltek ás aláköltözött az egér mit tehetek?

  Reply
 526. szigatech Post author

  Tisztelt Gyula!

  Általában a szálas szigetelő anyagok javasoltak. A viszkető, szúrós érzés miatt nem kedvelik a rágcsálók, de ettől függetlenül nem lehet biztosat mondani. Mindenképpen úgy kell kialakítani a beépítést, hogy ne maradjon semmilyen kis hely a rágcsálónak a szigetelő anyag, és a szerkezet között.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 527. Hunor F

  Tisztelt Szigatech!

  Par hete egy regi fa haz reszleges felujitasan dolgozunk. A halo szoba a pince folott van, a regi deszkakat folszedtuk es ujakat helyeztunk a helyere(itt reg semmilyen szigeteles nem volt csak fold a ket rend deszka kozott).

  A uj deszka kb ket hete van ott es maris peneszedik alulrol, persze meg nem szigeteltunk, mit javasolnak, hogyan jarjunk el? Alulrol (pincebol) szigetelve az uveggyapot es parazaro folia megoldana a problemat?

  Koszonettel

  Reply
 528. szigatech Post author

  Tisztelt Hunor F.!

  A penészesedést sok minden kiválthatta, így ennek helyre hozatalát érdemesebb alaposan átgondolni.
  A meglévő födém szerkezet pontos rétegrendjéből kiindulva lehet új rétegrendet javasolni.
  Sajnos a leírtak alapján nem lehet megmondani, hogy mi okozza a problémát.
  Lehetséges, hogy az új deszkázat túlságosan zár, és nem tud megfelelő módon kiszellőzni az alatta lévő szerkezet.
  De lehet, hogy valami vizesedési probléma alakult ki.
  Mindenképpen helyszínen egy szakembernek kellene megnézni a problémát, és a láttak alapján kialakítani az új rétegrendet.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 529. Erdélyi Roland

  Tisztelt Szakértő!

  Tiz eves, 30 cmes teglafalu, 5 cmes “hungarocell” szigetelessel ellatott hazat vasaroltunk.
  Erdemes meg 15 cmes szigetelessel ellatni a hazat, van akkora kulonbseg az 5 es 20 cmes szigeteles kozt, hogy megerje befektetni?
  Koszonom velemenyet, tisztelettel
  Erdélyi Roland

  Reply
 530. szigatech Post author

  Tisztelt Erdélyi Roland!

  Mivel pontos paramétereket nem tudok sem az épületről, sem a falazatáról, így még egy körülbelüli javasolt vastagságot sem tudok ajánlani. Egy átlagos családi ház esetén 10- 15 cm-es szigetelés javasolt a minimum érték eléréséhez. De ennek pontos megállapítása az épület, és falazat tulajdonságaitól is függő, és természetesen a tulaj igényeitől is.
  A befektetés megtérülésével kapcsolatban, kérem, keressen fel egy energetikus szakembert. Aki egy komplett energetikai felmérés alapján megtudja határozni, hogy az épület jelenlegi energia felhasználás a szigetelése után mennyivel csökken. Illetve, hogy a befektetett összeg, milyen arányban van a felhasznált energia mennyiség csökkenésével. Vagyis XY vastagságnál mekkora a megtérülési idő.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 531. Kovács László

  Tisztelt Szakértő!

  Családi házunk kisméretű téglából épült, falvastagsága 38cm.
  Érdeklődöm, hogy milyen vastag szigetelő anyaggal érdemes foglalkoznom, -figyelembe véve a mai előírásokat- kőzetgyapot vagy polisztirol szigetelés esetén?

  Köszönettel!

  Reply
 532. Dr. Molnár Miklós

  Tisztelt Szigatech
  Tisztelt Szakértő!

  1960 ban épült 8 lakásos társasház padlását kívánom szigetelni, legalább a saját lakásom fölött némi túlnyúlással. A padlást legfeljebb a kéményseprő használja. A tetőszerkezet – amennyire én tudom – betontálcás, salakkal töltött födém, amire egy favázszerkezetes hullámpala sátortető lett húzva. A költségeket lehető leginkább kímélő megoldásként eddig 2x6cm cm EPS 100-as járható szigetelés (összesen kb 2000Ft/m2), kötésben való lefektetését találtam.
  - Kérdésem az lenne, hogy milyen ennél hatákonyabb, de hasonló költségű megoldást tudna javasolni?
  - Az EPS lapok alá, vagy fölé párazáró fóliát javasolt e tenni?
  A padlás egyebekben porszáraz, bár egy két helyen a hó behúz, alíg észrevehetően (néhol a feldobált pár kartondoboz tetején tenyérnyi hófolt télen).

  Tisztelettel
  Molnár Miklós

  Reply
 533. szigatech Post author

  Tisztelt Miklós!

  Amennyiben a szigetelni kívánt födém részt nem fogja semmiféleképp terhelni, vagy tárolásra használni. Akkor a javasolt szigetelő anyag a tekercses üveggyapot 2 x 10 cm-es vastagságban. Ahol pedig járkálni fog a kéményseprő, ott érdemes egy fa tartó szerkezetet készíteni, és e közé befektetni a már említett szigetelést, majd egy hézagos padló burkolatot kell a tartó szerkezet tetejére elhelyezni.
  Mindenképpen érdemes a szigetelés tetejét lefedni egy páraáteresztő fóliával. Ám, ha előfordulhat porhó bejutása, akkor szükséges a szigetelés lefedése a már jelzett fólia típussal. Bármi nemű nedvesség tönkre teheti a szigetelő anyagot.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 534. Gábor

  Tisztelt Forgalmazó!

  20 éve épített családiházban élünk. Mi használtan vettük az ingatlant. Nemrég fent jártam a padláson (tetőtérbeépítés), a vízszintes felületen üveg- vagy közetgyapot van leterítve, mely sok helyen összezsugorodott, hiányos. Érdemes-e a régire ráfektetni egy újabb réteg szigetelőt? Közet- vagy üveggyapot? Hány cm-t?

  Várom mrgtisztelő válaszuket,

  üdvözlettel,

  Gábor

  Reply
 535. Dajka Miklós

  Tisztelt Szakértő!

  Tetőtéri lakásról van szó. A térdfal 130cm magas, egyik oldalról kívülről 5cm nikecellel van szigetelve, másik három oldalon csak a vakolt tégla van,kívülről nem szigetelhető, mert egy üzletsor alacsony tetőszerkezete csatlakozik. A ferde falak a szarufák között 10 cm-es kőzetgyapot, alufólia, gipszkartonnal vannak szigetelve.
  A kérdésem az az, hogy van e olyan anyag amit szívesen ajánl belülről felrakni mind a szigetelt mind aszigeteletlen térdfalra illetve a gipszkarton tetejére, itt a szigetelés fokozása a cél.

  Tisztelette4l: Dajka Miklós

  Reply
 536. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gábor!

  Mindenképpen a szigetelő anyag teljes cseréjét javaslom. Sajnos az elporosodott, összeesett anyagot nem érdemes bent hagyni, mert csak foglalja az értékes helyett.
  Tetőtéri szigetelés esetén 2 x 10 cm-es tekercses üveggyapotot javaslok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 537. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Dajka Miklós!

  Igazából, nem szoktunk belső szigetelést javasolni. De, ha nincs más megoldás a falazat szigetelésére, akkor gipszkarton szerkezetet javaslok szálas szigeteléssel.
  A falazatba táblás vagy 39-esnél jobb szigeteléssel rendelkező tekercses üveggyapotot javaslok. A vízszintes felületre pedig tekercses üveggyapotot ajánlok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 538. Novák Roland

  Tisztelt Szakértő! Van egy ’70-es években épült kocka családi házunk,melynek a fala 38 cm vastag.A fala kisméretű tégla és salakblokk vegyesen. Ezt 10cm-es hőszigeteléssel láttuk el. Megmondom őszintén nem terveztettük meg a szigetelését,mi ennyit gondoltunk rá(olvastunk).Érdeklőni szeretnék,hogy ehhez kb hány cm-es lábazati szigetelést javasol?És mi a vélemény e a külső szigetelés vastagságáról?Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel:Novák Roland

  Reply
 539. Tálosi Krisztián

  Kedves Szilvia!
  ’60-as években épült téglalakásunk a felújítás után (nyílás záró csere, fűtés korszerűsítés)veszített természetes szellőző képességéből és a betonelem áthidalóknál a hőhíd miatt párásodik, penészesedik. Milyen típusú és vastagságú külső szigetelő anyagot javasol ill. egyéb lehetőséget a probléma végleges megoldására.

  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Tálosi Krisztián

  Reply
 540. szigatech Post author

  Tisztelt Roland!

  A 10 cm-es szigeteléssel kb. a mai követelményeket elérhetik. Így, ha ez volt a szándékuk jól döntöttek. Egy vegyes épület szerkezetnél érdemes a legrosszabb értékkel rendelkező anyaghoz igazítani a szigetelés típusát, és vastagságát.
  Mivel általában a legtöbb családi ház esetén a lábazat keskenyebb szerkezetből készült, és rosszabb értékekkel rendelkező anyagból, mint a homlokzati fal felület. Így, a homlokzati szigeteléshez hasonlóan a lábazati szigetelést is érdemes ugyan olyan vastagsággal leszigetelni. Viszont semmiképp ne lógjon a homlokzati szigetelnél kijjebb a lábazati rész.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 541. szigatech Post author

  Kedves Krisztián!

  Ilyen esetben, amiről elfeledkeznek a tulajok, az a megfelelő szellőztetés. Attól függetlenül, hogy napi kétszer 5 perces húzatós szellőztetést biztosítunk a lakásnak, még nem hűl ki, és nem lesz magasabb a fűtés számla. Elsősorban ezt tudnám javasolni.
  Ha viszont ez nem segít megfelelő módon, akkor csak a megfelelően méretezett teljes homlokzat szigetelést tudom javasolni.
  A legtöbb esetben megfelelő a polisztirol lapos szigetelés, és átlagosan 10 cm-es szigeteléssel érdemes számolni. Persze ez függ az épület tulajdonságaitól, és a tulajdonos elvárásaitól. Ezzel kapcsolatban érdemes egy energetikus szakembert felkeresni, aki pontos számítások alapján tudja meghatározni a szigetelés típusát, és vastagságát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 542. Nagy István

  Tisztelt Szigatech

  Padlásfödémet szeretnék szigetelni egy közel 40 éves házban.
  A mennyezet a gerendákhoz alulról deszkázott és sártapasztott. Elképzeléseim a következők lennének, mivel a ház belmagassága igen magas (~2,9-3m) szeretnék belülre álmennyezetet (kb. 10-15 cm), a padlástéren pedig a gerendák közé szigetelő, záró réteget.

  Reply
 543. szigatech Post author

  Tisztelt Nagy István!

  Födém szigetelés esetén javasolt a gipszkarton mennyezet fölé egy 5- 10 cm-es, míg a födém fölé 10-15 cm-es szigetelő anyag vastagság elhelyezése.
  Átlagosan 20- 25 cm-es vastagság javasolt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 544. Toth Attila

  van egy 1960 ban epult vert falas lakasom szeretne szigetelni polieszterel lehetseges e?
  . kivirol nincs be pucolva semivel. halottam hogy mostmar lehet purhabbal is ragasztani a polieszter lapkat igaz? es vert falra lehet ragasztani poliesztert
  koszonom a valaszt szep napot kivanok.

  Reply
 545. szigatech Post author

  Tisztelt Tóth Attila!

  Sajnos a vert fal esetén nehéz pontos szigetelő anyag típust javasolni. Érdemes egy szakemberrel helyszínen megnézetni a falazatot, és pár számítás után pontosan meg tudja határozni a szigetelés vastagságát, és típusát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 546. szigatech Post author

  Tisztelt Nagy István!

  Födém, illetve gipszkarton álmennyezet szigetelésére elsősorban a tekercses üveggyapotokat tudom javasolni. Ezek közül is elsősorban a 39-es, vagy ennél jobb értékű anyagokat.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 547. Szánti Lajos

  Tisztelt cím!
  Szeretnék tanácsot kérni tető és az oromfal közötti rést szeretném leszigetelni.Milyen megoldást javasolnának ere.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel:Szánti Lajos

  Reply
 548. szigatech Post author

  Tisztelt Lajos!

  Ha esetleg a homlokzat szigetelésének anyagával nem tudják megoldani, akkor purhabot javaslok. De mivel nem látom a szigetelni szükséges felületet, így megfelelő válasszal sem tudok szolgálni. Kérem, keressen fel egy kivitelezőt, és egyeztesse vele a problémát.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 549. Zlatarist Gabi

  Tisztelt Szakértő!

  Családi házunk felső szintje fölött beépítetlen padlás található. A födém fából készült, pozdorja mennyezettel. A padláson korábban a gerendák közé beterített kátránypapír, azon 10 cm kőzetgyapot volt. 2011 őszén felszedtük a födémszigetelést, a kátránypapírt bent hagytuk, arra párazáró fóliát terítettünk, gondosan beragasztgatva a gerendákat, hogy a zárás amennyire csak lehet, tökéletes legyen. A fóliára 15 cm kőzetgyapotot terítettünk, az egészre pedig páraáteresztő fóliát borítottunk. Kb,. fél év múlva azt vettük észre a lakásban, hogy a mennyezeten a mennyezeti pozdorják összeeresztéseinél az üvegszövetes tapéta végig fel van púposodva, mintha a gerendák izzadnának a fólia alatt, és a vizesedést, párát lenyomnák a lakás felé, ahol pedig ennek hatására felpúposodik a tapéta a mennyezeten. Ez a folyamat megállt, de a kérdésem a következő: álljunk neki szétszedni a teljes födémszigetelést, és nézzük meg, hogy látható-e vizesedés a párazáró fólia alatt? Nagy félelmem, hogy a párazáró fólia alatt “izzad” a fa, ami gondolom nem túl optimális, hiszen a ház teljes födémszerkezetében tesz kárt.
  Várom válaszát, köszönöm, üdvözlettel:
  Zlatarits Gabriella

  Reply
 550. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Gabriella!

  Sajnos a leírásból nem tudom pontosan megítélni, hogy mi lehet az oka a problémának. De ha jól sejtem, akkor az előző szigetelésnél, csak a gerenda közök voltak ellátva kátránypapírral. Vagyis a gerenda oldala, és teteje nem. Ha esetlegesen így volt, akkor én is a gerendázat befülledésére tudok gondolni. De mindenképpen azt javaslom, hogy helyszínen nézessék meg egy szakemberrel.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 551. M.Gábor

  Kedves Szilvia!
  Épülethez kapcsolodó teraszt szeretném téliesíteni.
  A terasz fém lábakon áll,a vizszintes tartók is zártszelvényből vannak rajta párnafa és hajópadló a járőfelület,
  Ezt alulról szeretném minimum 10cm vastag,polisztirol vagy közetgyapot szigeteléssel ellátni.
  A felmenő rész 15cmX15cm-es fagerendák,höszigetelt ablakok illetve teraszajtó.
  Kívülre OSB lap borítást gondoltam,még kívülre 10cm vastag polisztirolt.
  A gerenda közé polisztirolt tegyek vagy szálas szigetelőt?
  Belülre gondolom a lambéria alá párazáró fólia kell?-Kell?
  A födémem10cmC15cm fagerenda–kifelé–telibe deszkázva
  rajta dörken terra “fólia” és végü korcolt lemezfedés.
  Belülre gerendaköz/15cm/közetgyapot szigetelés,párazáró fólia ,5cm vastagságú “kemény”közetgyapot ellenléccel a gerendához rögzítve és erre fa lambéria borítás.
  Ön szerint jó lesz ez így,vagy valahol másképp kellene majd kiviteleznem?
  Elnézést ha kicsit hosszü lett,de remélem érthetöen írtam.
  Várom válaszát,további szép napot,jó egészséget,Üdvözlettel,Gábor

  Reply
 552. PZSG

  Tisztelt Forgalmazó!

  20 éve épült családi ház padlásterének szigetelését szeretném javítani. Ezt a padlásrészt nem használjuk, csak maximum antennaszerelést végzünk rajta, kb. évente 2x mentünk fel rá. Gipszkarton födém, tetőtér beépítéses felső szint. Jelenleg van rajta egy nylon borítás, illetve kb. 15 centi üveggyapot. Sajnos ez utóbbi itt-ott hiányos, illetve úgy tűnik, mintha egy-két helyen összezsugorodott volna a szigetelés. Ezt szeretném felújítani, tényleg evan helységünk, mely elég hideg, a fűtési rendszert már felújítottuk. Nyáron kimondottan meleg a tetőtér.

  Milyen hőszigetelést ajánlanak? 60 nm a felület. A régire rá lehet tenni? Ha csak kicsit jobb egy drágább, akkor inkább az olcsóbb érdekelne, ha sokkal, akkor áldoznék rá több pénzt is.

  Várom megtisztelő válaszukat,

  üdvözlettel

  Palotai Gábor

  Reply
 553. Ruff Józsefné

  Kedves Szilvia!
  A padlás alatt a harmadik emeleten lakom,a padlástér alatt és a födém teljesen szigeteletlen tehát a padlást fűtöm.A mellettem lévő lakást 10 éve nem fűtik, itt páralecsapódás jelent meg.3 éve hozattam rendbe a lakást, teljesen levakarták,mert penészes volt.Tavasszal megjelent újból a doh szag így kezdődött 3 éve is.A lakásom területe 40 m2 járható födém szigeteléssel szeretném megoldani.A lakás egy részének kiugró tégla a fala -itt indult el a penészesedés van, és csak vakolat van rajta.Mit tudok ezzel kezdeni.A mennyiben személyesen megkereshetném a problémámmal hőtérképet csináltattam a lakásról,szakmai
  iránymutatását, megköszönném.
  ÜdvözlettelRuff Józsefné

  Reply
 554. szigatech Post author

  Kedves Gábor!

  Sajnos elég nehéz ez alapján elgondolnom a meglévő szerkezetet, és hogy mit is szeretne pontosan vele csinálni. Egyáltalán csak téliesíteni, vagy beépíteni szeretné a teraszt, mert nem mindegy mire kell szigetelni, és hogy tavasszal újra kicsomagolja, vagy szoba lesz belőle.
  Mivel elég sok mindentől függ a szerkezetek kialakítása, és betöltött funkció szerepe sem mindegy. Kérem, hogy keressen fel helyszínen egy szakembert, aki megtekintés után tud a kérdéseire választ adni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 555. szigatech Post author

  Tisztelt Palotai Gábor!

  Ha jól értem, akkor tetőtér beépítés, felső álmennyezet feletti födémszigetelést szeretnék korszerűsíteni.
  Vízszintes födém szigetelés esetén tekercses üveggyapotot javasol min. 2 x 10 cm-es vastagságban, és minimum 0,039-es értékkel rendelkező minőségben.
  Semmiképp nem javasol a régi üveggyapot tetejére felteríteni, hisz ön is írta, hogy van ahol már nem megfelelő minőségű az anyag. Természetesen, ami megmenthető, az érdemes felszedni, és plusz kiegészítésként felhasználni, de érdemes egy üvegfátyol tapétával elválasztani az új anyagtól, hogy ne szálljon át a por. Ebből kifolyólag érdemes az egész felületet vagy egy geotexiliável, vagy üvegfátyoltapétával, vagy páraáteresztő fóliával ellátni, hogy az anyag élettartamát meghosszabbítsuk. Mivel a porosodás okozza általában az anyag zsugorodását.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 556. szigatech Post author

  Tisztelt Ruff Józsefné!

  Érdemes felkeresnie egy energetikus szakembert, aki helyszínen tud önnel egyeztetni a problémáról. Ahogy olvastam itt több dolog is összefüggésbe hozható a probléma kapcsán. Sajnos ehhez kevés az ön megadott információ, ezt mindenképp meg kellene nézetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 557. Palotai Gábor

  Tisztelt Szakértő!

  Először is köszönöm a gyors, megtisztelő válaszát.

  Kérdésem: A régire (ahol még megfelelő) fektessük az új hőszigetelőt (2×10 cm)? Ahol már nem megfelelő ott akkor már csak az új 2×10 cm réteg lenne. Ez így jó? A megfelelő rétegrendet meg tudná adni (födém, párazáró nylon, régi ép szigetelés, geotextilia, majd 2×10 cm üveggyapot)?

  Tisztelettel,

  Palotai Gábor

  Reply
 558. Steiner Anikó

  Tisztelt Cím!
  Az után szeretnék érdeklődni, hogy a tetőtéri szigetelések közül melyik a legjobb. Sajnos sok fajta van és mindenki a saját termékét dicséri. Az lenne a kérdésesem, hogy van e tapasztalat a pur szig, cellulóz szig. és az aminocell- h szigetelésekre. Melyiket válaszuk, mivel nem olcsó szigetelésekről beszélünk nem mindegy, hogy beválik e (télen -nyáron). Válaszát előre is köszönöm. Steiner Anikó

  Reply
 559. Gulyás Zoltán

  Tisztelt Sziga Tech!

  Mi egy új építésű 8 lakásos társas ház emeletén lakunk, 2 szint van (földszint, emelet). Nyeregtetős, fafödémes.
  A födém szigetelése úgy néz ki ,hogy indul egy fóliával(gondolom ez a párazáró fólia, aztán 2x10cm üveggyapot a fagerendák között… és ennyi.
  Azon gondolkoztam hogy rakok még az üveggyapot fölé hungarocellt és úgy egy páraáteresztő fóliát.
  Érdemes még a hungarocellt rárakni? vagy elég a páraáteresztő, egyáltalán lehet hungarocellt ilyen módon főlé rakni?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Reply
 560. Dr. Oláh Tibor

  Tisztelt Cég!
  Tisztelt Szekértő!
  Tanácstalanná váltam. Már több építőt megkérdeztem, de úgy érzem, csak félmegoldásokra adnak ajánlatokat. Vázolnám a problémát. A házunk végében van egy régi borospince (ívesen rakott, faragott köves, 5×4 méteres, földbe vájt). A pincébe befolyik az esővíz. A pincét oldalról nem lehet szigetelni, mert ott már a szomszéd kerítése van. Leszedtük a pince tetejéről a másfél méternyi vastagságú (anyagos)földréteget, hogy felülről szigeteljük a boltívet (mivel csak felülről csöpög be a víz, oldalról nem) bitumenes lemezzel. Azonban kiderül, hogy kívülről nem olyan szépen rakták az ívet, mint belülről: a kövek szabálytalanul vannak ívesen rendezve, néhol 10-15 cm különbség is tapasztalható. Erre bitumenes lemezt már nem lehet rakni. Most itt van a pince teteje kibontva a földből, viszont nem tudjuk, hogyan szigetelhetnénk. Milyen rétegrendeket kellene használnunk? A kérdés még az, hogy visszatöltsük-e a pincedombot, vagy más megoldást használjunk? Most olyan szépen néz ki, akár teraszt is lehetne oda építtetni.
  Kérem, segítsenek problémám megoldásában, adjanak tanácsot ebben a problémában!

  Maradva tisztelettel: Oláh Tibor

  Reply
 561. Róla Zoltán

  Tisztelt Szakértő!

  Kérem tanácsát; a 70-es években épült téglaházam lábazatának hőszigetelésével kapcsolatban!
  A beton alap és a tégla lábazat találkozása a járdaszint alatt van kb.:20centivel, így a lábazat mindig vizesedik ha esős idő van, igaz közvetlen csapadék nem éri a nagy tetőkinyúlás miatt!A lábazati hibák, fugák javítására, vízszigetelésére illetve hőszigetelő anyagra kérnék javaslatot!

  Reply
 562. szigatech Post author

  Tisztelt Gábor!

  Érdemes felszedni mindenhol a szigetelést, és egy másodlagos lakótér (pl. garázs) feletti szigetelését érdemes megoldani vele. Így könnyebben megoldható a későbbi cseréje, és az új anyagot sem koszolja be.

  A rétegrend kialakítása teljes mértékben egyedi minden épületnél. Természetesen vannak általános rétegrendek, de ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy önnek ez megfelelő lesz. Kérem, egyeztessen egy energetikussal, aki pár számítás alapján pontos rétegrenddel, és anyag minőséggel tud szolgálni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 563. szigatech Post author

  Tisztelt Anikó!

  Igazából, egyik terméket sem forgalmazzuk. Így, nem igazán tudok műszaki adatokkal, és mérési eredménnyel szolgálni. Érdemes olyan szakembert megkeresni, aki dolgozott már több termékkel is a felsoroltak közül.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 564. szigatech Post author

  Tisztelt Zoltán!

  Semmiképp nem javaslom a polisztirol lap elhelyezését. Ha szeretné utólag bővíteni a szigetelést, akkor inkább szálas szigetelő anyaggal javaslom. Bár nem alkot járható felületet. Viszont a páraáteresztő fóliát mindenképp javaslom, akkor is ha nem tesz plusz szigetelést a már meglévő tetejére.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 565. szigatech Post author

  Tisztelt Tibor!

  Igazából azt javaslom, hogy helyszínen keressen fel egy építészt, aki meg tudja nézni személyesen az építményt, és az alapján tud tanácsot adni.
  Ahhoz, hogy bármilyen irányba is elindulja legalább látnom kellene, milyen a felülete, mivel lehetne egyenesbe kihozni, és nem ártana egy statikai számítás sem, ha nem szeretné vissza állítani az eredeti helyzetbe.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 566. szigatech Post author

  Tisztelt Zoltán!

  A lábazati rész függőleges, és vízszintes részét érdemes ellátni egy vízszigetelő réteggel, majd egy lábazati XPS szigetelést javasolt felragasztani a felületre.
  Ezt érdemes a járda szint alatt és felett is egy 30 cm-es sávban elkészíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 567. Tálosi Krisztián

  Kedves Szakértő!
  November közepén, végén lenne lehetőségünk homlokzati hőszigetelésbe kezdeni a tégla lakásunkon. Lehet-e ilyenkor ősszel nedves, csapadékos időben is dolgozni vagy mindenképpen száraz időre van szükség? Tisztelettel:Tálosi Krisztián

  Reply
 568. Szamosi Tamásné

  Tisztelt Cím!
  Kívülről betonypból épült kis kerti ház esetében szeretnénk a tető alatt illetve a falakat csakis belülről polisztirollal szigetelni, melyek belülről végül fenyő lambériával lesznek borítva. Az egyébként általunk is ismert, és elismert erre a célra való, kíváló minőségű gyapotok sajnos szóba sem jöhetnek mert mint anyagtól undorodom tőlük. Kérdésem: hogyan szigeteljünk polisztirollal, hová szükséges és milyen fólia stb.
  Tisztelettel: Szamosi Tamásné

  Reply
 569. szigatech Post author

  Tisztelt Szamosi Tamásné!

  Először is nem igazán javasolt a falazat belső szigetelése, főleg nem polisztirol lapos szigeteléssel. Így sajnos ebben a kérdésben nem tudok önnek a segítségére lenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 570. szigatech Post author

  Tisztelt Krisztián!

  Homlokzati hőszigetelés esetén megfelelő hőmérsékletnek, és száraz időjárásnak kell lennie. Vagyis a kivitelezés alatt, illetve az anyagok teljes száradásáig min. legalacsonyabb hőmérséklet 5 °C lehet, és teljes csapadék mentesség időjárás javasolt.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 571. Kolovics Endre

  Tisztelt Szilvia!
  A padlásomat szeretném szigetelni, melyhez már megvettem a 10 cm-es kőzetgyapot táblákat. A padlás fedése stukatúr nádas megoldású, melyen kb. 10 centi perlittel kevert beton van szétterítve. Kérdésem, hogy az adott anyaggal milyen technológiával kellene szigetelnem. Nem tudom, hogy kell-e a gyapot alá párazáró fólia, vagy hogy melyik felével tegyem le a gyapotot?

  Üdvözlettel Kolovics Endre

  Reply
 572. szigatech Post author

  Tisztelt Endre!

  Amennyiben járható felületet szeretne elérni, akkor egy épített tartó szerkezet közé kell befektetni a szigetelést. A szigetelés alá javasolt fólia típusát, és az alkalmazni kívánt rétegrendet kérem, egyeztesse a kiválasztott szigetelést gyártó cég alkalmazás technológusával.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 573. Nagy Demeter

  Tisztelt “szigatech” képviselők.

  Padlástér beépítéses házamnál a padlástér télen hideg, nyáron nagyon meleg. Szeretném szigetelni a lehető legkevesebb bontással, helyesebben bontás nélkül. A koporsós rész ferde felületével van problémám.
  A jelenlegi rétegrend: – palafedés
  – tetőfólia
  – szarufák között 10cm ásványgyapot
  – fa lambéria
  El szeretném tüntetni a besárgult lambériát is, ezért arra szeretnék szigetelést felhelyezni, azt vakolni, és festeni. Félek a páralecsapódástól, ezért kérem a tanácsát. Nem szeretném ha ebből adódóan a szerkezet károsodna. Milyen megoldást tudnak javasolni? A belső párazárást hogyan oldjam meg. Várom segítő válaszukat.

  Üdvözlettel: Nagy Demeter

  Reply
 574. Urbán Gábor

  Tisztelt Szilvia!
  Szakvéleményt,tanácsot szeretnék kérni Öntől az 1985-ben épített családi lakóházam szomszédom felőli homlokzatának utólagos hőszigetelésével kapcsolatosan.1984-ben a szerkezetkész lakóház decemberi tetőpalafedésével egy időben a szomszéd felőli homlokzatot is homlokzati pala burkolattal alakíttattuk ki.Az anyagi lehetőségek miatt a többi homlokzati oldalt csak később készíttettük terranova hőszigetelő homlokzati vakolatrendszerrel. Kérdésem ,hogy utólagosan a homlokzati palaburkolatra milyen hőszigetelő anyagból és milyen rögzítés móddal lehetne palaburkolat lebontása nélkül kiegészítő hőszigetelést készíteni?
  Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel:Urbán Gábor

  Reply
 575. szigatech Post author

  Tisztelt Nagy Demeter!

  Padlástér utólagos szigetelésére elsősorban a szálas szigeteléseket tudom ajánlani. Érdemes lenne egy réteg (vagy dupla) profilozást készíteni megfelelő rögzítéssel a tartószerkezethez, és ebbe elhelyezni a kiválasztott szálas szigetelést. Ennek a felületét érdemes ellátni egy párazáró fóliával, és be gipszkartonozni a felületét.
  De mindenképpen javaslom a lambéria lebontását. Valamint ha csak vékony szigetelést szeretne alkalmazni, akkor mindenképp min. egy 32-es értékű szigetelést javaslok.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 576. szigatech Post author

  Tisztelt Gábor!

  Sajnos ebbe a témában nem igazán vagyok jártas, és megmondva az őszintét ilyen burkolat típusról még nem is hallottam. Így nem tudok konkrét ötlettel előállni.
  Viszont a polisztirol lapok felragasztását már egy PURHAB ragasztóval is meg lehet oldani, ami gyakorlatilag a legtöbb építőipari anyagra tapad. Viszont egy nagyobb homlokzat szigetelésénél javasolt a dübelezés is, aminek a rögzítését mindenképp a tartófalba kell megoldani. Ezért azt tudom javasolni, hogy a hőszigetelő anyagokat gyártó cégek alkalmazás technológusaival lenne érdemes felvenni a kapcsolatot (Pl.: Jász-Plasztik, ISOROC).

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 577. Bondár Lajos

  Kedves Szilvia!
  62 ben épült családi ház felújítás során a födém szigetelését szeretném megoldani.
  A födém fagerendás vakolt nádszövettel a gerendák alul felül deszkázva.
  A felső réteg deszkázatának eltávolítása nem gond és így a gerendák átvizsgálása vegyszeres kezelése sem (szú, gomba ellen).
  A tervek szerint egy gipszkarton álmennyezet is készül kb 10-15 cm es légrést képezve.
  Közetgyapot szigetelés a gerendák között 20 cm + 10cm a gerendákra is így össz 30 cm lenne. Kérdésem hogy a párazáró fóliát közvetlenül a szigetelőanyag alá a födém alsó deszkázatára vagy a gipszkarton fölé helyezzem el?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 578. Mezei Sándorné

  Kedves Szilvia!

  Régi építésű vályogházunk padlását szeretnénk szigetelni. Sokat olvastam az üveggyapot szigetelésről, mint a leggazdaságosabb megoldásról. Azt szeretném kérdezni, hogy ez mennyire időtálló, milyen tapasztalatokat hallott az alkalmazásáról?

  Köszönettel:
  Mezei Sándorné

  Reply
 579. szigatech Post author

  Kedves Lajos!

  A párazáró fóliát (ha lehet hőtükrös változatban) közvetlenül a belső burkolat, vagyis a gipszkarton mögé helyezzék el. Tehát alulról- felfelé: 1. gipszkarton, 2.párazáró fólia, 3. gk. tartószerkezet, közte szigetelés stb…

  Tisztelettel:Gál Zsuzsanna

  Reply
 580. szigatech Post author

  Kedves Sándorné!

  Sajnos nem tudok konkrét időponttal, idő távlattal szolgálni. Mivel ezek a technológiák mindig fejlődnek, és mindig újabbak kerülnek a piacra. Érdemes felkeresni ezeket az anyagokat gyártó cégeket, és velük konzultálni az anyagok élettartalmáról.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 581. Ficza László

  Kedves Szakértő!

  vásároltunk egy 42 éves téglaházat, betongerendás – betontálcás födémmel. A gerendák között a tálcákon jelenleg néhány centiméter salak van.
  Szeretnénk szigetelni a födémet oly módon, hogy a későbbiekben beépíthető legyen a padlástér.
  Első kérdésem – alulról (pl. gipszkarton és üveggyapot) vagy felülről szigeteljünk?
  Beleolvasva a fórumba az az elképzelésem alakult ki, hogy a padlás padlójára kellene a következő rétegkben tenni a szigetelést: párazáró fólia, erre 20 cm üveggyapot, erre páraáteresztő fólia… Mindezt pedig lebetonozni. Helyesen gondolom?

  Segítségét előre is köszönöm!

  Üdvözlettel

  Ficza László

  Reply
 582. Kajtár Antal

  Kérem szives válaszát, hogy elegendő szigetelés lenne- e a padlásra ha 10cm vastagságú hungarocellt tennék le /normál és lépésálló/. A födém áll téglabetétből, majd salak és végül betonból. A tető áll: szabványpala,rá lett rakva a Gerard lemez. /fólia közte nincs/ A ház körbe már szigetelve van hungarocellel.
  Köszönettel

  Reply
 583. Schinagl Zoltán

  Tc.:Sziga-Tech
  Kedves Szakértő!
  Remélem tud segíteni a problémámon! Öt évvel ezelőtt vásároltunk egy családiházat, mely 1960 környékén épült. A ház, hagyományos jó minőségü téglából készült.Utólagosan hozzá építettek egy konyhát és egy garázs részt.Ezek is tégla falúak, viszont az eredeti épülettől eltérően lapostetővel lettek megépítve.Pár évvel ezelőtt a ház előtti utat felújitották és a lapostetőm megrepedt, teljes szélességében.Mivel a lapostető sajnos két részben lett kiöntve és nem lett “bevasalva” , ezért a repedésnél beázott!Emiatt új kátrányos vízszigetelést raktunk a tetőre.Sajnos akkor nem gondoltunk a hőszigetelésre és most szeretném ezt a hiányosságot megoldani.A födém 18cm vastag, viszont belülről szeretném megoldani a hőszigetelését a konyhai résznek, termeszetesen minél egyszerűbb és olcsóbb megoldásra kérnék Öntől tanácsot.

  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Schinagl Zoltán

  Reply
 584. Gál Zsuzsanna

  Kedves László!

  A leírt rétegrend megfelelő egy nem terhelhető födém szigetelésnek. Amennyiben beépítést terveznek, akkor mindenképpen egy lépésálló szigetelő anyagban érdemes gondolkozni, és egy teher elosztó beton rétegben. Persze ennek megtervezését mindenképpen érdemes egy statikussal egyeztetni.
  Ha a beépítést nem a közel jövőbe tervezik, akkor addig érdemes az Ön által leírt rétegrendet kialakítani, egy jó minőségű szigeteléssel, amit később a tető szigetelésére fel tudnak használni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 585. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Antal!

  Födém szigetelés esetén átlagosan 2 x 10 cm-es vastagságú szálas szigetelés javasolt. Magfelelő, funkciójához mérten beépítve. A szigetelés vastagsága attól is függ, hogy önök mit szeretnének elérni szigetelésben.
  A pontos anyag vastagság, és típus meghatározásában egy energetikus szakember tud az ön segítségére lenni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 586. Gál Zsuzsanna

  Kedves Zoltán!

  Belső hőszigetelésnek gipszkarton álmennyezetet javaslok szálas szigeteléssel. Viszont, csak is ideiglenes megoldásnak. Mindenképp érdemes egy küldő lapos tető szigetelésen elgondolkozni, ami a szerkezetet is megvédi az időjárás viszontagságaitól.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 587. Bohus János

  Tisztelt Szakértő!

  Szívesen agyon hőszigetelném a 33 véve b30.téglából épült házamat ha a tudatosan szinte az el érhetetlenség határán tartott árak ezt meg engednék.Dilemmám a mennyezet belső vagy külső szigetelése.Mivel a födém vasbeton gerenda és beton bélés test kiöntve betonnal,azt tartom logikusnak hogy a leg több hő az a plafonon keresztül szökik meg,ttehát itt lehetne leg többet meg takarítani ha a plafon agyon lenne szigetelve.Ahogy én tudom a 12 Foknál hidegebb felületeken le csapodik a pára,tehát ha sikerül ,(és ha nem sikerül akkor nem csináltam semmit)olyan tökéletesen le szigetelnem BELŰRŐL a beton mennyezetet hogy az gyakorlatilag a külső levegő hőmérsékletén maradjon belül is,akkor ott folyamatosan vagy pára vagy megfagyott pára fog jelen lenni.Ez viszont nem kiszárad hanem csak gyűlik és egyre rontja a mondjuk üveg gyapot hőszigetelő tudományát.Így gondolom én csupán logikusan gondolkodó,de a témában nem szak ember.Ha jól gondolom akkor belülre tenni a hő szigetelést hatalmas felelőtlenség.Találtam egy választ a levelek között és ezt a választ el olvasva semmit nem értek.
  “Gál Zsuzsanna – szeptember 13, 2010 at 1:11 du.

  Tisztelt Horváth Gábor!

  Természetesen mint az alsó, mint a felső szigetelés megfelel.
  Amennyiben alulról szeretne szigetelni, én is a gipszkartonos álmennyezetet ajánlom üveggyapottal.
  Ha föntről szigetel, akkor is az üveggyapotot ajánlom. A kivitelezése csak abban az esetben különbözik, hogy járható vagy nem járható felületet akar elérni az üveggyapotból.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna”

  Szeretném megismerni az Ön részletes véleményét az általam leírtakkal kapcsolatban.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel:
  Bohus János

  Reply
 588. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt János!

  Belső szigetelést csak ideiglenes, vagy kiegészítő szigetelésként szoktunk javasolni. Így ha belülre is szeretne szigetelést elhelyezni, akkor gk. szerkezetet javaslok szálas szigeteléssel. A szigetelés megfelelő megoldása minden szerkezet esetén külsőleg javasolt.
  Nem járható födém szigetelés esetén min. 2 x 10 cm-es tekercses üveggyapotot ajánlok. Természetesen a pontos rétegrend kialakítását, és a szükséges szigetelő anyag vastagságát egy energetikai számítás alapján lehetséges meghatározni, amiben egy energetikus szakember lehet a segítségére.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 589. Takács Tímea

  Tisztelt Sziga-Tech!

  Szeretnénk leszigetelni a tetőtér beépítés felett található padlásteret, aminek fa burkolata van. Két éve lett felújítva a tető, de még így is hűvösebb az emelet.
  Az lenne a kérdésem, hogy milyen szigetelőanyagot válasszunk, illetve kell e rá valamilyen páraáteresztő póruszáró fólia?
  A hőkamerás felvétel után ezt a javaslatot kaptuk.
  “Vízszintes padlásfödémet hőszigetelni érdemes min. 10 cm vtg., de inkább 20 cm vtg. szálas hőszigetelő
  anyaggal.”
  De ez nekem laikusnak, nem jelent sok segítséget ebben a széles árukínálatban.

  Előre is köszönöm a segítségét.

  Takács Tímea

  Reply
 590. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tímea!

  A nem járható födém szigetelés esetén min. 2 x 10 cm-es tekercses üveggyapot javasolt. Pl. Knauf Insulation Classic 39 vagy URSA DF 39.
  A szigetelés tetejét mindenképp javaslom egy páraáteresztő fóliával, vagy egy geotextiliával, vagy egy üvegfátyol tapétával leteríteni, hogy ne tudjon porosodni az üveggyapot. Ha van a cserép alatt fólia, akkor elegendő az utolsó két termék közül választani. A szigetelés alá javasolt fólia típusát pedig egy páratechnikai számítás alapján lehetséges meghatározni. Vagy a szigetelést gyártó cég alkalmazás technológusával érdemes egyeztetni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 591. Erzso

  Kedves Szakemberek!
  30 éve épült házunk padlását szeretnénk szigetelni.
  1.) Az üveggyapot alá megfelel-e a növénytermesztéshez vásárolt melegház készítésére használható polietilén fólia. Ebből van itthon, de már nem készítünk melegházat.
  2.) Ha hőtükrös fólia kerül az üveggyapot alá, a tükrös részét lefelé, vagy a padlástér felé fordítsuk? A felfelé szálló meleget, vagy a lefelé szálló hideget, illetve nyáron a padlás forróságát verje-e vissza?
  Erzso

  Reply
 592. Gál Zsuzsanna

  Kedves Erzso!

  A szigetelés alá általában vagy semmit, vagy párazáró-, vagy párfékező fóliát szoktak leteríteni. Egy adott födémszerkezethez javasolt fólia típusát egy páratechnikai számítás alapján lehetséges meghatározni. Ezzel kapcsolatban kérem, keressen fel egy energetikust, vagy a szigetelő anyagot gyártó cég alkalmazás technológusát.
  Hőtükrös fólia esetén a fólia fényesebb felé kell rakni a szerkezet melegebb oldalára, ahonnan szeretnénk visszatükrözni a hősugarakat. Természetesen, ha mindkét oldalról szeretnénk hőtükörrel védni a felületet, akkor megfelelő típusú hőtükrös fóliákat kell javasolt rétegrendbe beépíteni. Természetesen ezeknek a fóliáknak a használatával kapcsolatban is segítséget tudnak biztosítani a javasolt szakemberek.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 593. Pécsi Tibor

  Tisztelt Szakértők!
  Lapos tető szigeteléséhez szeretném tanácsukat kérni. A lapos tető melyet szeretnék hőszigetelni, kb. 15-20cm vastag, kívülről a víz szigetelése kátránypapírral történt. A tető anyaga beton és téglák vannak ‘beleszórva’ (nem tudom másként leírni)lehet hogy Horcsik?. Az 50-es évek elején készült. Most egy lakást szeretnék kialakítani belőle, és gipszkarton menne a mennyezetre. Belülről milyen módon tudnám leszigetelni úgy, hogy ne legyen pára visszacsapódás?
  Tisztelettel: Pécsi Tibor

  Reply
 594. Horváth Rudolf

  Tisztelt Sziga-Tech!

  Két szintes társasház első emeletén lakunk. Az alsó lakás hosszabb ideje – s előreláthatólag továbbra is – lakó nélküli, nem fűtött. Ezért a padló (mozaik parketta) nagyon hideg. Ennek megoldására kérnék tanácsot.
  Javítana-e a helyzeten ha a régi parkettára egy max. 8mm-es hőszigetelő réteget fektetnék, majd erre kerülne laminált parketta.
  A másik lehetőség a régi parketta felszedése, igy a hőszigetelésnek több hely 2-3 cm jutna. Milyen anyagot javasolna ebben az esetben használni?

  Köszönettet,

  H. R.

  Reply
 595. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Tibor!

  A lapos tető szigetelésére külső hőszigetelést javaslok, hogy ne sérüljön a páraterheléstől a szerkezet. Ezt vagy EPS 100 lépésálló polisztirol lappal, vagy XPS zártcellás lappal tudja megoldani, a kívánt rétegrendtől függően. Esetleg érdemes az interneten körülnézni, az új technológiás fújt szigetelő anyagok terén is.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 596. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Rudolf!

  Sajnos nem tudom, hogy milyen hatása lenne, ha egy 2 cm-es szigetelést elhelyezne. De biztos, hogy melegebb hatást ér el, mint szigetelés nélkül, mozaik lap esetén.
  Sajnos egyik szigetelés sem bírja a pontszerű terhelést. Így, mindenképpen érdemes lenne egy tartószerkezetet kialakítani, e közé befektetni a szigetelést, és a tartószerkezetre terhelve egy padló burkolatot készíteni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply
 597. Horváth Viktória

  Tisztelt Szakértő!

  Padlás szigeteléshez kérném tanácsát: utólagos hőszigeteléssel a homlokzat és a padlás vízszintesen polisztirol lapokkal le lett szigetelve (padláson a szigetelés le lett betonozva). A padláson (egyszintes családi ház, be nem épített tetőtér) a fal teteje még nem lett leszigetelve, és áthúz a hideg a beton sarok pilléreknél: ezt beltéren a felső sarkoknál látjuk. Ásványgyapot vagy kőzetgyapot szigetelést ajánlana? Milyen vastagságban? A szigetelést az ereszdeszkáig leengednénk (U alakban raknánk le a szigetelőanyagot), de nem tudom kell e / lehet e ezt rögzíteni? Fóliát kell alá rakni?

  Köszönettel:
  Horváth Viktória

  Reply
 598. Gál Zsuzsanna

  Tisztelt Viktória!

  Elsősorban a tekercses üveggyapotokat javaslom, ez lehet sárga, vagy barna színű, mindegy. A vastagság min. 2 x 10 cm-es legyen.A szigetelés alá párazáró fóliát javasolt elhelyezni, fölé pedig páraáteresztő fóliát.
  Ha a hely megköveteli, akkor egy Z alakú drótozással lehet rögzíteni a szigetelést, de nem szabad összenyomni.

  Tisztelettel: Gál Zsuzsanna

  Reply